Zvaničan naziv
Zvaničan naziv: Bolivarska Republika Venecuela (Bolivarian Republic of Venezuela)
Državno uređenje
Republika
Glavni grad
Karakas (Caracas)
Datum uspostavljanja bilateralnih odnosa
13. april 1882. godine

Politički odnosi

Odnose Srbije i Venecuele karakteriše dugogodišnja saradnja zasnovana na principima uzajamnog uvažavanja, poštovanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta država i međunarodnog prava. Mogućnosti za saradnju postoje u oblasti poljoprivrede, prerađivačke industrije, energetike, obrazovanja i turizma.
Ministar spoljnih poslova (ministar narodne vlasti za spoljne poslove) Venecuele F. Plasensija boravio je u zvaničnoj bilateralnoj poseti Srbiji 12. oktobra 2021. godine, tokom koje je realizovan bilateralni sastanak sa MSP Srbije N. Selakovićem.
Tadašnji ministar spoljnih poslova (ministar narodne vlasti za spoljne poslove) Horhe Areasa posetio je Srbiju 16. i 17. marta 2019. godine.

 

Ekonomski odnosi

U 2020. godini je zabeleženo 516 hiljada evra izvoza i 58 hiljada evra uvoza. U 2019. godini ostvarena je robna razmena u vrednosti od 88 hiljada evra od čega je izvoz iznosio 55 hiljada evra, a uvoz 33 hiljade evra.

 

Ugovoreno stanje

Osnovni sporazum o kulturnoj razmeni, naučnoj i tehničkoj saradnji između Vlade Socijalisticke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Venecuele, potpisan 8.07.1977. godine (Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori br. 3/79)
Trgovinski sporazum između SIV-a SFRJ i Vlade Republike Venecuele, potpisan 10.06.1988. godine (SL SFRJ-MU 2/89)
Memorandum o razumevanju o uspostavljanju mehanizma političkih konsultacija između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva narodne vlasti za inostrane poslove Bolivarijanske Republike Venecuele, potpisan 7.07.2010. godine
Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Bolivarske Republike Venecuele o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, potpisan 6.06.2011. godine (SG RS-MU 8/11)
Memorandum između Vlade Republike Srbije i Vlade Bolivarske Republike Venecuele o saradnji u oblasti poljoprivrede potpisan je 12. oktobra 2021. godine.

 

Kontakti

Embassy of the Republic of Serbia in Caracas
srb.emb.venezuela@mfa.rs

Ambasada Bolivarske Republike Venecuele u Beogradu: 
http://serbia.embajada.gob.ve/

Odeljenje za Severnu i Južnu Ameriku Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije:
Tel: +381113068762 E- pošta: oam@mfa.rs