Zvaničan naziv
ŠVAJCARSKA KONFEDERACIJA
Državno uređenje
Konfederacija
Glavni grad
Bern
Datum uspostavljanja bilateralnih odnosa
1916. godine

Politički odnosi
Bilateralni odnosi Srbije i Švajcarske su dobri i karakteriše ih razvijena ekonomska saradnja. Poseban segment bilateralnih odnosa predstavlja razvojna saradnja sa Švajcarskom koja se uspešno odvija više od 30 godina i iznosi preko 440 miliona švajcarskih franaka. Nakon konsekutivnog predsedavanje OEBS 2014/2015.g. politički odnosi su dobili novu dimenziju, a Srbija je označena kao važan partner i spona između istoka i zapada. Između dve zemlje je ustanovljena praksa održavanja redovnih političkih konsultacija između ministarstava spoljnih poslova, na nivou državnih sekretara. Poslednje konsultacije su održane 4. maja 2023. godine u Bernu.
Predsednik Vlade R. Srbije Ana Brnabić je boravila u poseti Švajcarskoj 2. i 3. septembra 2019. g. i imala je bilateralni sastanak sa tadašnjim predsednikom Švajcarske Maurerom. Predsednica Nacionalnog veća I. More je 9. novembra 2020. g. posetila Srbiju i sastala se sa predsednikom R. Srbije A. Vučićem, predsednikom Vlade R. Srbije A. Brnabić i tadašnjim predsednikom Narodne skupštine R. Srbije I. Dačićem.
Značajne ličnosti u istoriji bilateralnih odnosa – Dr Rudolf Arčibald Rajs, profesor hemije na Univerzitetu u Lozani, kriminolog, forenzičar, publicista, prijatelj Srbije za vreme i posle Prvog svetskog rata. Prijavio se za dobrovoljca i od 1914-1918.g. bio je na frontovima sa srpskom vojskom. Lično se angažovao oko zbrinjavanja srpske siročadi u Švajcarskoj i pomoći srpskom stanovništvu koje je ostalo u okupiranoj zemlji i svojim autorskim radovima pružio izuzetan doprinos sagledavanju Srbije na međunarodnom planu.

Ekonomski odnosi
Ekonomski odnosi Srbije i Švajcarske mogu se oceniti kao tradicionalno dobri i raznovrsni, budući da obuhvataju sve aspekte privredne saradnje. Sporazumom o slobodnoj trgovini sa državama EFTA (Švajcarska, Norveška, Island i Lihtenštajn) omogućeni su bescarinski izvoz srpskih proizvoda i nove investicije. Švajcarska je naš najznačajniji spoljnotrgovinski partner u okviru EFTA.
Prema obimu robne razmene Švajcarska je 26. partner Srbije, prema visini našeg izvoza je na 26. mestu, a prema visini uvoza na 21. Robna razmena sa Švajcarskom u 2022. g. je premašila vrednost koju imala u 2021.g. i dostigla je 786,2 miliona evra, što je rast od 48,2% u odnosu na prethodnu godinu. Izvoz je iznosio je 217,8 miliona evra (povećanje od 20,1%), a uvoz 568,4 miliona evra (rast od 60%), uz deficit na našoj strani od 350,6 miliona evra. Ukupna vrednost robne razmene u 2021. g. je iznosila 530,6 miliona evra, od čega je naš izvoz bio 181 milion evra, a uvoz 349,6 miliona evra.
Na teritoriji Srbije registrovano je 549 aktivnih privrednih subjekata čiji su većinski vlasnici državljani Švajcarske i oni zapošljavaju oko 12 hiljada radnika. Među najvećih 20 srpskih izvoznika u Švajcarsku nalaze se kompanije koje posluju u okviru švajcarskih koncerna poput: Mikrotec Optika Kać ( Mikrop AG) Tobler-Skele (ToblerAG), Valjaonica Bakra Sevojno AD, Telsonic doo Kać (Telsonic HoldingAG), Prvi Partizan AD Užice, kao i Serbia ZIJIN Bor Cooper, dok se među 20 najvećih uvoznika iz Švajcarske nalaze: Roche doo Beograd (ROCHE FINANZ AG), Phoenix Pharma doo Beograd, Zlatara Gold.
Švajcarska je na listi najvećih investitora u srpsku privredu. Prema podacima Narodne banke Srbije ukupan priliv investicija iz Švajcarske u Srbiju u periodu od 2010 - 2022 je iznosio 2.16 milijardi evra, što svrstava ovu zemlju na 6. mesto najvećih stranih investitora.  Sa prilivom od 663,8 miliona evra, Švajcarska je bila 1. najveći strani investitor u 2021. g. Pozitivan trend je nastavljen i u 2022. g., kada je Švajcarska sa prilivom investicija od 130,5 mil. evra bila na 11. poziciji najvećih stranih investitora.
Švajcarska je takođe među najvećim donatorima razvojne i humanitarne pomoći, a vrednost sredstava plasiranih u poslednjih 30 godina iznosi gotovo 440 miliona franaka.

Ugovorno stanje
Na snazi je 53 bilateralni ugovor, neki od njih su:
Konvencija o izdavanju krivaca između Švajcarske i Srbije (28.11.1887.g.)
Konvencija o nastanjivanju i konzulstvu između Kraljevine Srbije i Švajcarske Konfederacije (16.2.1888.g.)
Sporazum o trgovini i privrednoj saradnji između Savezne Republike Jugoslavije i Švajcarske Konfederacije (21.11.2001.g.)
Ugovor između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Švajcarskog saveznog veća o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu (13.4.2005.g.)
Sporazum između Srbije i Crne Gore i Švajcarske Konfederacije o podsticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja (7.12.2005.g.)

Kontakti
Ambasada Republike Srbije u Bernu: http://www.berne.mfa.gov.rs/
Ambasada Švajcarske u Beogradu: http://www.eda.admin.ch/belgrade
Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije: Odeljenje za Evropu, Tel: 011/306 8326, E-pošta: oev@mfa.rs