Zvaničan naziv
Republika Peru
Državno uređenje
republika predsedničkog tipa
Glavni grad
Lima
Šef države
Hose Pedro Kastiljo Terones ( José Pedro Castillo Terrones)
Ministar spoljnih poslova
Oskar Hose Rikardo Maurtua de Romanja (Óscar José Ricardo Maúrtua de Romaña)
Datum uspostavljanja bilateralnih odnosa
1967. godine

Politički odnosi

Pored bliske saradnje SFRJ i R. Peru u okviru Pokreta nesvrstanih, povoljan uticaj na odnose imali su i poslovi Energoprojekta u Peruu. Između R. Srbije i R. Perua postoji interes za jačanje političkog dijaloga i saradnje u oblastima od obostranog interesa.
Tadašnji prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić je 2. jula 2019. godine boravio je u poseti Republici Peru.

 

Ekonomski odnosi

U 2020. godini realizovan je izvoz u vrednosti od 3,9 miliona evra i uvoz u vrednosti od 4,6 miliona evra. U 2019. godini izvoz i uvoz su iznosili po 2 miliona evra.

 

Ugovorno stanje

Sporazum o trgovini i privrednoj saradnji, potpisan 6.10.1971. godine (Dodatak sl. lista br. 6/76)

Sporazum o kulturnoj saradnji između Vlade SFR Jugoslavije i Vlade Republike Peru, potpisan 3.10.1980. godine (Međunarodni ugovori br. 3/1985)

Sporazum između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Peru o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša SRJ i nosioce diplomatskih ili specijalnih pasoša Republike Peru, potpisan 9.10.2002. godine (Sl. list SRJ – Međunarodni ugovori br. 2/2003)

 

Kontakti

Ambasada Republike Srbije u Buenos Ajresu koja nerezidencijalno pokriva Republiku Peru: http://www.buenosaires.mfa.gov.rs

Ambasada Republike Peru u Budimpešti koja nerezidencijalno pokriva Republiku Srbiju: http://embaperu.hu

Odeljenje za Severnu i Južnu Ameriku Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije: Tel: +381113068762, E-pošta: oam@mfa.rs