Zvaničan naziv
LIBANSKA REPUBLIKA
Državno uređenje
Republika
Glavni grad
Bejrut
Predsednik Vlade
Nadžib Mikati (Najib Mikati)
Ministar spoljnih poslova
Abdala Bu Habib (Abdallah Bou Habib)
Datum uspostavljanja bilateralnih odnosa
1946. godine

Politički odnosi

Bilateralni odnosi su tradicionalno na visokom nivou i prijateljski. Liban je učestvovao na Prvoj osnivačkoj konferenciji PNZ u Beogradu 1961.godine.
Ne postoje otvorena politička pitanja između dve zemlje, a prisutna je obostrana zainteresovanost za unapređenje ekonomske saradnje, posebno u domenu trgovine, saobraćaja i poljoprivrede.
PPV i MSP I. Dačić boravio je u zvaničnoj poseti Libanu 22. jula 2015. godine. Tom prilikom susreo se sa tadašnjim libanskim PV T. Salamom i MIP Libana Ž. Basilom.
Bivši MIP Libana Ž. Basil 28.11.2018. godine boravio je u zvaničnoj poseti R. Srbiji. Tom prilikom se sastao sa PR A. Vučićem, PRNS M. Gojković, PV A. Brnabić, PPV i MSP I. Dačićem.

 

Ekonomski odnosi

U 2020. godini izvoz R. Srbije je iznosio 19.936 miliona evra, a uvoz 223 hiljade evra.

 

Ugovorno stanje

Sporazum o trgovini između Libanske Republike i FNRJ.
Ugovor je stupio na snagu: 09.07.1954.

Sporazum o vazdušnom saobraćaju između FNRJ i Republike Libana.
Ugovor je stupio na snagu: 04.06.1955.

Sporazum o kulturnoj saradnji između FNRJ i Vlade Libanske Republike.
Ugovor je stupio na snagu: 21.05.1962.

Sporazum o saradnji u oblasti turizma između Vlade SFRJ i Vlade Republike Libana.
Ugovor je stupio na snagu: 07.01.1971.

 

Kontakti

Ambasada Republike Srbije u Libanskoj Republici – www.beirut.mfa.gov.rs

Ambasada Libanske Republike u Beogradu - Diplomatska kolonija 5, tel. 011/3675153

Kontakt u MSP: Odeljenje za Afriku i Bliski istok - Tel: 011/3068254, E-pošta: ozabi@mfa.rs