Zvaničan naziv
REPUBLIKA KIPAR
Državno uređenje
Predsednička republika
Glavni grad
Nikozija
Šef države
Nikos Anastasijades
Ministar spoljnih poslova
Janis Kasulidis (Ioannis Kasoulides)
Datum uspostavljanja bilateralnih odnosa
7. oktobra 1960 godine

Politički odnosi

Bilateralni odnosi sa Kiprom su razvijeni i intenzivni uz kontinuiran politički dijalog na svim nivoima. MSP N. Selaković je bio u zvaničnoj poseti Nikoziji 11. i 12. decembra 2020. godine. Tokom 2018. godine u Nikoziji je održana druga Zajednička sednica Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kipar, kojom su predsedavali predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Republike Kipar Nikos Anastasijadis. Predsednik Republike Kipar Nikos Anastasijadis je u maju 2018.g. bio u zvaničnoj poseti Republici Srbiji.

 

Ekonomski odnosi

U periodu januar-decembar 2020. robna razmena između Srbije i Kipra iznosila je 46,1 miliona evra, od čega izvoz 41,7 mil. evra, a uvoz 4,3 mil. evra. U 2019.g.ukupna robna razmena je iznosila 45,55 mil. evra. Na izvoz Srbije odnosilo se 40,75 mil. evra, a na uvoz 4,7 mil. evra.
U prva dva kvartala 2020. godine priliv investicija iz R. Kipar je iznosio 45 miliona evra, a R. Kipar se našao na 9. mestu liste zemalja sa najvećim ulaganjima u Srbiju.

 

Ugovorno stanje

Na snazi je 30 sporazuma, od kojih izdvajamo:

Ugovor između SFRJ i Republike Kipar o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima, potpisan 19.9.1984.

Ugovor između SFRJ i Republike Kipar o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, potpisan 29.6.1985.

Sporazum između SCG i Republike Kipar o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja, potpisan 21.7.2005.

Sporazum o saradnji u oblasti turizma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kipar, potpisan 23.2.2009.

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kipar o saradnji u oblasti odbrane, potpisan 10.2.2010.

 

Kontakti

Ambasada Republike Srbije u Nikoziji: http://www.nicosia.mfa.gov.rs

Ambasada Republike Kipar u Beogradu: www.mfa.gov.cy/mfa/embassies/Embassy_Belgrade.nsf

Odeljenje za susedne i zemlje Jugoistočne Evrope Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije: Tel: 011/306 8280, E-pošta: osz@mfa.rs