Zvaničan naziv
DRŽAVA KATAR
Državno uređenje
Nasledni emirat
Glavni grad
Doha
Datum uspostavljanja bilateralnih odnosa
1989. godine

Politički odnosi

Pomak u političkom dijalogu poslednjih nekoliko godina uslovio je i suštinsko unapređenje bilateralnih odnosa.
Bivši prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova, I. Dačić, posetio je Katar aprila 2015, a prethodni predsednik Republike Srbije, T. Nikolić, novembra 2016. godine. Dijalog na visokom nivou nastavljen je posetom MIP Katara Republici Srbiji 29-30. januara 2017. godine. Delegacija prethodnog saziva Narodne skupštine Republike Srbije, predvođena tadašnjom predsednicom NS M.Gojković učestvovala je na 140. skupštini Interparlamentarne unije, koja je održana u Dohi 6-10. aprila 2019, kao i na 7. Globalnoj konferenciji parlamentaraca za borbu protiv korupcije, koja je održana 09-10. decembra 2019. u Dohi.
Bivši prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova, I. Dačić, učestvovao je na 19. Doha forumu 14-15. decembra 2019. godine. Predsednik Savetodavnog veća Države Katar, g. Ahmed bin Abdulah Al Mahmud, predvodio je delegaciju svoje zemlje na 141. Skupštini Interparlamentarne unije, održane u Beogradu 13-17. oktobra 2019. godine.
Emir Katara je 19. maja 2020. uputio avion sa medicinskom pomoći R. Srbiji (8,5 tona medicinske opreme - zaštitnih i epidemioloških maski, mantila, rukavica i vizira), kao izraz prijateljstva koje povezuje dve zemlje i dobrih bilateralnih odnosa i saradnje.

 

Ekonomski odnosi

Ekonomska saradnja sa Državom Katar je u usponu, dok je trgovinska razmena još uvek skromna, ako se imaju u vidu mogućnosti dve privrede.

U 2020. g. ukupna vrednost ostvarene robne razmene iznosila je 5.945.000 evra, od čega je naš izvoz 5.605.000 evra, a uvoz 340.000 evra.

U 2019. ukupna vrednost ostvarene robne razmene iznosila je 10.579.000 evra, od čega je naš izvoz 9.834.000 evra, a uvoz 745.000 evra. Investiciona saradnja, za koju postoji veliki interes Republike Srbije, nije u značajnoj meri zastupljena u bilateralnim odnosima.

 

Ugovorno stanje

Ugovor između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Katar o izbegavanju dvostrukog oporezivanja na poreze na dohodak;
Datum potpisa: 2.10.2009.

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Katar o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja;
Datum potpisa: 7.11.2016.

Memoradnum o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Države Katar o uspostavljanju političkih konsultacija o pitanjima od zajedničkog interesa.
Datum potpisa: 30.1.2017.

 

Kontakti

Ambasada Republike Srbije u Dohi:
E-pošta: srb.emb.qatar@mfa.rs
Internet sajt: www.doha.mfa.gov.rs

Ambasada Države Katar u Beogradu:
E-pošta: sec.belgrade@mofa.gov.qa 
cons.belgrade@mofa.gov.qa 

Kontakt u MSP: Odeljenje za Afriku i Bliski istok, Tel: 011 306 8254, E-pošta: ozabi@mfa.rs