Zvaničan naziv
Republika Honduras
Državno uređenje
Republika
Glavni grad
Tegusigalpa
Šef države
Iris Ksiomara Kastro Sarmiento de Selaja (Iris Xiomara Castro Sarmiento de Zelaya)
Ministar spoljnih poslova
Eduadro Enrike Rejna (Eduardo Enrique Reina)
Datum uspostavljanja bilateralnih odnosa
1904. godine

Politički odnosi

Bilateralni odnosi Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i R. Honduras su bili razvijeni, prevashodno kroz saradnju u Pokretu nesvrstanih zemalja. R. Srbija i R. Honduras dele spremnost za jačanje političkog dijaloga i saradnje.

 

Ekonomski odnosi

U 2020. godini je zabeleženo 107 hiljada evra izvoza i 535 hiljada evra uvoza. U 2019. godini je zabeleženo 50 hiljada evra izvoza i 1,6 miliona evra uvoza.

Srbija je, u sklopu pristupanja Svetskoj trgovinskoj organizaciji, sa Hondurasom 2010. godine potpisala Bilateralni protokol o liberalizaciji tržišta roba i usluga (o završetku pregovora).

 

Ugovorno stanje

R. Srbija i R. Honduras nemaju potpisane bilateralne sporazume.

 

Kontakti

Ambasada Republike Srbije u Meksiko Sitiju, koja nerezidencijalno pokriva Republiku Honduras: http://www.mexico.mfa.gov.rs

Ministarstvo spoljnih poslova i međunarodne saradnje Republike Honduras https://sreci.hn/

Odeljenje za Severnu i Južnu Ameriku Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije: Tel: +381113068762, E-pošta: oam@mfa.rs