Zvaničan naziv
Republika Honduras
Državno uređenje
Republika
Glavni grad
Tegusigalpa
Datum uspostavljanja bilateralnih odnosa
20. februar 1904. godine

Politički odnosi

Bilateralni odnosi Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i R. Honduras su bili razvijeni, prevashodno kroz saradnju u Pokretu nesvrstanih zemalja. R. Srbija i R. Honduras dele spremnost za jačanje političkog dijaloga i saradnje. Delegacija Republike Honduras u sastavu zamenik ministra za spoljne poslove Herardo Tores Selaja, zamenik ministra za međunarodnu saradnju Sindi Rodrigez, ministar sporta Mario Antonio Monkada i direktor za međunarodnu promociju F. Roj, boravila je u Republici Srbiji, 2-5 jula 2022. godine. Delegaciju je primio i MSP N. Selaković. PMSP amb. V. Marić je predvodio delegaciju Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije na Prvim političkim konsultacijama u Tegusigalpi, 3. maja 2022. godine. Delegaciju Ministarstva spoljnih poslova i međunarodne saradnje Republike Honduras predvodio je zamenik ministra za spoljne poslove Herardo Tores Selaja.

Ekonomski odnosi

U 2021. registrovana je razmena u iznosu od 361 hiljade evra (naš izvoz 42 hiljade evra, a uvoz 319 hiljada evra). U 2020. godini je zabeležena razmena u vrednosti od 642 hiljade EUR (107 hiljada evra naš izvoz i 535 hiljada evra naš uvoz).

Srbija je, u sklopu pristupanja Svetskoj trgovinskoj organizaciji, sa Hondurasom 2010. godine potpisala Bilateralni protokol o liberalizaciji tržišta roba i usluga (o završetku pregovora).

 

Ugovorno stanje

Memorandum o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova i međunarodne saradnje Republike Honduras o uspostavljanju mehanizma političkih konsultacija, potpisan 12. avgusta 2021. godine u Tegusigalpi.

Memorandum o saradnji Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Diplomatske akademije „Hose Sesilio de Valje“ Ministarstva spoljnih poslova i međunarodne saradnje Republike Honduras, potpisan maja 2022. godine

Sporazum o saradnji u oblasti sporta između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Honduras, potpisan jula 2022. godine u Beogradu

 

Kontakti

Ambasada Republike Srbije u Meksiko Sitiju, koja nerezidencijalno pokriva Republiku Honduras: http://www.mexico.mfa.gov.rs

Ministarstvo spoljnih poslova i međunarodne saradnje Republike Honduras https://sreci.hn/

Odeljenje za Severnu i Južnu Ameriku Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije: Tel: +381113068762, E-pošta: oam@mfa.rs