Zvaničan naziv
Republika Honduras
Državno uređenje
Republika
Glavni grad
Tegusigalpa
Šef države
Huan Orlando Ernandes Alvarado (Juan Orlando Hernández Alvarado)
Ministar spoljnih poslova
Lisandro Rosales (Lisandro Rosales)
Datum uspostavljanja bilateralnih odnosa
1953. godine

Politički odnosi

Bilateralni odnosi Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i R. Honduras su bili razvijeni, prevashodno kroz saradnju u Pokretu nesvrstanih zemalja. R. Srbija i R. Honduras dele spremnost za jačanje političkog dijaloga i saradnje.

 

Ekonomski odnosi

U 2020. godini je zabeleženo 107 hiljada evra izvoza i 535 hiljada evra uvoza. U 2019. godini je zabeleženo 50 hiljada evra izvoza i 1,6 miliona evra uvoza.

Srbija je, u sklopu pristupanja Svetskoj trgovinskoj organizaciji, sa Hondurasom 2010. godine potpisala Bilateralni protokol o liberalizaciji tržišta roba i usluga (o završetku pregovora).

 

Ugovorno stanje

R. Srbija i R. Honduras nemaju potpisane bilateralne sporazume.

 

Kontakti

Ambasada Republike Srbije u Meksiko Sitiju, koja nerezidencijalno pokriva Republiku Honduras: http://www.mexico.mfa.gov.rs

Ministarstvo spoljnih poslova i međunarodne saradnje Republike Honduras https://sreci.hn/

Odeljenje za Severnu i Južnu Ameriku Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije: Tel: +381113068762, E-pošta: oam@mfa.rs