Zvaničan naziv
Višenacionalna Država Bolivija
Državno uređenje
Republika
Glavni grad
La Paz
Šef države
Luis Arse Katakora (Luis Arce Catacora)
Ministar spoljnih poslova
Rohelio Majta Majta (Dr. Rogelio Mayta Mayta)
Datum uspostavljanja bilateralnih odnosa
1952. godine

Politički odnosi

Bilateralni odnosi su tradicionalno dobri i prijateljski, bez otvorenih pitanja. U političkom smislu bili su određeni zajedničkim članstvom u Pokretu nesvrstanih. Postoji interes za unapređenje političkog dijaloga i saradnje u oblasti ekonomije, infrastrukture, poljoprivrede.
Poslednjih godina je realizovan niz susreta na nivou ministara spoljnih poslova dve države na marginama međunarodnih i regionalnih skupova.
Tadašnji potpredsednik Višenacionalne Države Bolivije Alvaro Garsija Linera je 25-28. jula 2017. godine boravio u Beogradu povodom učešća na XVIII Kongresu Međunarodne naučne federacije za izučavanje Latinske Amerike i Kariba (FIEALC). Tom prilikom sastao se sa tadašnjim prvim potpredsednikom Vlade i ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem.

 

Ekonomski odnosi

U 2020. godini je realizovan izvoz u vrednosti od 291 hiljade evra i uvoz u vrednosti od 3,3 miliona evra. U 2019. godini izvoz je iznosio 277 hiljada evra, a uvoz 1,8 milion evra.

 

Ugovorno stanje

Konzularna konvencija između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Republike Bolivije, potpisana 21.5.1962. godine (Dodatak službenog lista br. 11/1963)
Trgovinski sporazum između SFRJ i Bolivije, potpisan 2.10.1963. godine (Dodatak službenog lista br. 2/1965)
Memorandum o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Višenacionalne Države Bolivije o uspostavljanju mehanizma bilateralnih konsultacija, potpisan 25.9.2019. godine (Sl. Glasnik RS – Međunarodni ugovori br. 12/19)

 

Kontakti

Ambasada Republike Srbije u Buenos Ajresu pokriva Višenacionalnu Državu Boliviju na nerezidencijalnoj osnovi – http://www.buenosaires.mfa.gov.rs

Ambasada Višenacionalne Države Bolivije u Rimu koja nerezidencijalno pokriva Republiku Srbiju – http://www.embajadadebolivia.it

Odeljenje za Severnu i Južnu Ameriku Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije:
Tel: +381113068762 E-pošta: oam@mfa.rs