Zvaničan naziv
Višenacionalna Država Bolivija
Državno uređenje
Republika
Glavni grad
La Paz
Datum uspostavljanja bilateralnih odnosa
1952. godine

Politički odnosi

Bilateralni odnosi su tradicionalno dobri i prijateljski, bez otvorenih pitanja. U političkom smislu bili su određeni zajedničkim članstvom u Pokretu nesvrstanih. Postoji interes za unapređenje političkog dijaloga i saradnje u oblasti ekonomije, infrastrukture, poljoprivrede.
Poslednjih godina je realizovan niz susreta na nivou ministara spoljnih poslova dve države na marginama međunarodnih i regionalnih skupova.
Tadašnji potpredsednik Višenacionalne Države Bolivije Alvaro Garsija Linera je 25-28. jula 2017. godine boravio u Beogradu povodom učešća na XVIII Kongresu Međunarodne naučne federacije za izučavanje Latinske Amerike i Kariba (FIEALC). Tom prilikom sastao se sa tadašnjim prvim potpredsednikom Vlade i ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem. MSP N. Selaković je razgovarao sa MIP Višenacionalne Države Bolivije Roheliom Majtom Majtom na marginama 76. zasedanja GS UN u Njujorku, 21. septembra 2021. godine.

Ekonomski odnosi

U 2021. godini ostvarena je trgovinska razmena u vrednosti od 1,31  milion evra (naš izvoz 423 hiljade evra, a uvoz 892 hiljade evra). U 2020. godini razmena je iznosila 3,59 miliona evra (naš izvoz 291 hiljadu evra, a uvoz 3,30 miliona evra). U 2019. godini izvoz je iznosio 277 hiljada evra, a uvoz 1,8 milion evra.

Ugovorno stanje

Konzularna konvencija između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Republike Bolivije, potpisana 21.5.1962. godine (Dodatak službenog lista br. 11/1963)
Trgovinski sporazum između SFRJ i Bolivije, potpisan 2.10.1963. godine (Dodatak službenog lista br. 2/1965)
Memorandum o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Višenacionalne Države Bolivije o uspostavljanju mehanizma bilateralnih konsultacija, potpisan 25.9.2019. godine (Sl. Glasnik RS – Međunarodni ugovori br. 12/19)

 

Kontakti

Ambasada Republike Srbije u Buenos Ajresu pokriva Višenacionalnu Državu Boliviju na nerezidencijalnoj osnovi – http://www.buenosaires.mfa.gov.rs

Ambasada Višenacionalne Države Bolivije u Rimu koja nerezidencijalno pokriva Republiku Srbiju – http://www.embajadadebolivia.it

Odeljenje za Severnu i Južnu Ameriku Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije:
Tel: +381113068762 E-pošta: oam@mfa.rs