VIZNI REŽIM

Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
Obični pasoši i druge putne isprave: Potrebna viza
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu nije potrebna viza.

 

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19:

Državljani Srbije mogu da uđu u Boliviju. Obavezan je negativni PCR test, ne stariji od 72 sata, za sva lica starija od pet godina. Po ulasku u Boliviju, obavezna je izolacija najmanje deset dana. Sedmog dana izolacije lice se dodatno testira o svom trošku.
Lica koja nemaju boravak u Boliviji moraju imati zdravstveno osiguranje sa pokrićem za COVID-19.

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE:
Državljanima R. Srbije je potrebna viza koja se pribavlja u bolivijskim diplomatsko-konzularnim predstavništvima u inostranstvu. Procedura zavisi od vrste vize koja se traži. Boravak u Boliviji se može produžavati maksimalno do 180 dana u jednoj godini. Najbliža Ambasada Bolivije je u Rimu.
Putnici koji dolaze iz zemalja u kojima vlada žuta groznica moraju pokazati dokaze o vakcinaciji, ostali nemaju tu obavezu.

SOCIJALNI SPORAZUMI
Nije zaključen socijalni sporazum.

KORISNE INFORMACIJE:

ZDRAVSTVENA SITUACIJA - Zdravstveno osiguranje nije obavezno, ali se stranim turistima preporučuje da se osiguraju u zemlji iz koje dolaze. Bolivijske zdravstvene ustanove svoje usluge uglavnom naplaćuju u gotovini, a kreditne kartice i čekove ne primaju. Zbog velike nadmorske visine i razređenog vazduha, putnici prilikom dolaska mogu imati problema sa disanjem, osećaj mučnine i slične probleme. Svetska zdravstvena organizacija (WHO) na dnevnom nivou prati kretanja zdravstvene situacije, posebno u pogledu epidemija, u Boliviji i ostalim zemljama regiona. Rezultati se objavljuju na veb sajtu www.who.int/ith. MD Travel Health objavljuje kompletne zdravstvene preporuke za putnike (www.mdtravelhealth.com).

BEZBEDNOSNA SITUACIJA - U Boliviji je veliki problem ilegalna trgovina narkoticima.
Turisti se za svaku vrstu pomoći mogu obratiti lokalnoj turističkoj policiji ili Konzularnoj službi MIP-a (Direccion General de Regimen Consular, tel. 591-2 2408508, consular@rree.gov.bo).

TRANSPORT - Zbog velike nadmorske visine koja se kreće između 2.000 i 6.000 metara, najpouzdanije transportno sredstvo je avion. U zemlji postoje tri velika međunarodna aerodroma: La Paz, Santa Kruz i Kočabamba i veliki broj malih, sa zemljanom pistom. Postoje dva glavna železnička pravca: Istočni (1.222 km) koji povezuje zemlju sa Brazilom i Argentinom i Zapadni (2.318 kom) prema Peruu i Čileu. To su ujedno i jedini pravci koji povezuju Boliviju sa morskim lukama u tim zemljama. Od ukupne putne mreže asfaltirano je 4.600 km, ali se putevima uglavnom koristi samo lokalno stanovništvo.
Građani R. Srbije mogu da upravljaju morotnim vozilom na teritoriji Bolivihe ukoliko pored vozačke dizvolle R. Srbije poseduju važeću međunarodnu vozačku dozvolu tokom prvih 90 dana boravka, nakon čega je potrebna zamena za loklanu vozačku dozvolu.

OSTALO - Bolivijska valuta je pezos bolivijano. Od stranih valuta najbolje je koristiti američki dolar. U Boliviji su prihvaćene kreditne kartice kao što su American Express, Visa, Master Card i druge, uključujući i kartice srpskih banaka za upotrebu u inostranstvu. Dnevni troškovi boravka u Boliviji zavise od mesta, ranga hotela i dr. U proseku se kreću između 35 i 70 USD. Zbog pretežno avio prevoza, najveću stavku u troškovima predstavljaju transportni troškovi.

Pored španskog, osnovni jezik za sporazumevanje je engleski, koji se govori na svim značajnijim turističkim punktovima. Najopširnije i najsveobuhvatnije podatke o turističkim potencijalima Bolivije daje www.colonialvoyage.com

Kontakti:

Prilikom boravka u Boliviji, za konzularnu pomoći i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Brazilu koja se nalazi na adresi: SES Avenida das Nações, Qd. 803, Lote 15, CEP 70409-900 BRASÍLIA D.F. BRASIL, putem telefona: +5561/3223-72-72, +5561/3223-19-94 i elektronske adrese: embaixadaservia@terra.com.br, koja na nerezidencijalnoj osnovi pokriva Boliviju.