Starović na otvaranju konferencije "BIMUN 2022"

12. maj 2022.
Državni sekretara u Ministarstvu spoljnih poslova Nemanje Starović učestvovao je danas na otvaranju konferencije „Beogradski međunarodni model Ujedinjenih nacija – BIMUN 2022“.

Državni sekretar istakao je značaj multilateralne diplomatije u savremenom svetu i važnu ulogu konferencije BIMUN, koja učesnicima omogućava sagledavanje uloge UN, upoznavanje sa metodologijom rada sistema UN i aktuelnim temama.

Starović naglasio da Republika Srbija, aktivno učestvujući u radu UN, štiti i promoviše nacionalne prioritete, uključujući očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta, međunarodni mir i bezbednost, održivi razvoj, klimatske promene i ljudska prava.

Ovogodišnja konferencija pod nazivom  „Globalno partnerstvo i solidarnost u izgradnji mira i zodržive budućnosti“ okupila je oko 150 mladih delegata, studenata i srednjoškolaca, koji će učestvovati u simulaciji  zasedanja Saveta bezbednosti UN, Saveta UN za ljudska prava, Populacionog fonda UN, Skupštine Programa UN za životnu sredinu, Agencije UN za izbeglice, Generalne skupštine UN i „Junior“ kriznog komiteta Saveta bezbednosti UN.