MSP: Nema mesta politizaciji jedne rutinske procedure policije

11. sep 2021.
Saopštenje Ministarstva spoljnih poslova Srbije

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije objasnilo je sve okolnosti u vezi sa legitimisanjem osobe u pratnji sina predsednika Vlade Crne Gore Zdravka Krivokapića, i smatramo da nema mesta politizaciji jedne rutinske intervencije beogradske policije. 

Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore nema razloga da bude skeptično i da dovodi u sumnju način na koji MUP Srbije opisao događaj, jer za to nema osnova.   

Srbija će, kao i do sada, nastaviti da ukazuje gostoprimstvo svim građanima Crne Gore koji poštuju zakone naše države, i čast nam je što su članovi najuže porodice crnogorskog premijera odabrali da žive u Beogradu. 

Srbija i Crna Gora su bratske države, i crnogorski državljani treba da se u Srbiji osećaju kao kod svoje kuće, a smatramo da državljani Srbije treba da imaju jednak tretman u Crnoj Gori, što nažalost često nije slučaj.  

Niko ne može imati koristi od toga da se rutinska policijska procedura, sprovedena bez primene sile i sredstava prinude, interpretira u bilo kom drugom svetlu, i naše ministarstvo ostaje otvoreno za razmenu informacija i saradnju sa Ministarstvom vanjskih poslova Crne Gore u svim situacijama koje mogu biti interesantne vladi u Podgorici.