Sofija: Ambasador Jović sa predstavnicima naučno - tehnoloških parkova iz Niša i Sofije

13. maj 2022.
Ambasador Republike Srbije u Bugarskoj Željko Jović prisustvovao je radnom sastanku rukovodilaca naučno - tehnoloških parkova (NTP) iz Niša i Sofije.

Predstavnici navedenih institucija su inicijalno ostvarili kontakt i otpočeli saradnju na Biznis forumu Bugarska-Srbija, koji je juna meseca prošle godine organizovala Ambasada  Srbije u Sofiji.

Ovim sastankom je potvrđen obostrani interes za što hitnije uspostavljanje saradnje i  realizaciju u domenu inovacija i pospešivanja aktivnosti i usluga startap i tehnoloških kompanija (izgradnja inovacionog ekosistema), kao i na polju tehnološkog transfera i pravne zaštite.

Ambasador Jović je pozdravio pokazanu inicijativu i svest obe strane o pogodnostima zajedničkog korišćenja svih raspoloživih resursa.

Takođe, ukazao je na veliki značaj razmene iskustava i kadrova, čime bi se u još većoj meri poboljšali ukupni, pre svega intelektualni potencijali.

Pored navedenog, ambasador je ukazao i da će Ambasada Republike Srbije u Sofiji, u skladu sa raspoloživim mogućnostima, dati punu podršku i maksimalno se uključiti u sve dalje aktivnosti, u interesu oba NTP.