VIZNI REŽIM

Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Vize besplatne
Obični pasoši i druge putne isprave: Potrebna viza
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza

 

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

Državljani Srbije mogu da uđu u Tanzaniju i Zanzibar. Svim putnicima koji ulaze ili tranzitiraju kroz Tanzaniju i Zanzibar kroz kopnene granične prelaze, morske luke ili aerodrome, savetuje se da budu u potpunosti vakcinisani prema odobrenom rasporedu primarne vakcinacije protiv Covid-19 u svojim zemljama, ali nisu u obavezi da poseduju potvrdu o vakcinaciji protiv Covid-19 niti da rade brzi antigenski test po dolasku, osim ako nije drugačije navedeno od strane prevoznika koje će putnik koristiti ili u zemlji njihovog konačnog odredišta. 

Međutim, u svrhe nadzora, zdravstveni službenici u lukama mogu vršiti nasumično testiranje putnika.

Po dolasku će putnicima biti merena temperatura tako što će oni prolaziti kroz skener za merenje temperature i svi putnici za koje se tokom skeniranja utvrdi da imaju simptome, biće odmah izolovani i sa njima će se postupati u skladu sa  zdravstvenim protokolom.

Svi putnici koji odlaze iz Tanzanije i sa Zanzibara treba da pre odlaska zatraže informacije od svojih agenata za putovanja u vezi sa Covid-19 zahtevima u zemljama koje su njihova krajnja odredišta ili od strane prevoznika koje će putnik koristiti. Za putnike koji odlaze iz Tanzanije i sa Zanzibara, a čiji prevoznici i zemlje krajnjeg odredišta zahtevaju posedovanje PCR testa, testovi će se raditi u za to namenjenim mestima o svom ličnom trošku po ceni od 50 USD, ili brzi antigenski test po ceni od 10 USD.

Svim putnicima se preporučuje da nastave sa samopraćenjem svog zdravstvenog stanja nakon dolaska i obaveste najbliže zdravstvene ustanove ili pozovu besplatno broj za hitne situacije, 190 za Zanzibar i 199 za Tanzaniju kopno. 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE

Srpskim državljanima potrebna ja viza za ulazak u Tanzaniju.
Viza se pribavlja u Ambasadi Tanzanije u Rimu ili preko veb-sajta vlade Tanzanije https://eservices.immigration.go.tz/visa/, u jednostavnijem i jeftinijem postupku. Na istoj adresi nalaze se dodatne informacije o viznom režimu.
Putnici koji dolaze iz zemalja u kojima je rasprostranjena žuta groznica mora imati potvrdu o izvršenoj imunizaciji („žuti karton").

SOCIJALNI SPORAZUMI

Nije zaključen socijalni sporazum.

KORISNE INFORMACIJE

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – Epidemije kolere i groznice denga povremeno su prisutne, a malarija je rasprostranjena, te se savetuje upotreba sredstava za odbijanje komaraca, ali i uzimanje antimalarika.

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Opšta bezbednosna situacija je zadovoljavajuća, ali nasilni kriminalitet je u porastu.
U oblastima na granici sa Mozambikom postoji opasnost od terorističkih napada.

Kontakti

Prilikom boravka u Tanzaniji za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Najrobiju (adresa: Benin Drive 1032, Runda, Nairobi), putem sledećih kontakt telefona: + 254 794 588 515; + 254 734 601 031; +254 732 755 554 i elektronskih adresa: nairobi@embassyofserbia.or.ke i consular@embassyofserbia.or.ke