VIZNI REŽIM
 

Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Vize besplatne
Obični pasoši i druge putne isprave: Potrebna viza
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

Državljani Srbije mogu da uđu u Tanzaniju. Po dolasku, svi putnici se podvrgavaju pregledu, a u slučaju potrebe, vrši se i testiranje. Ukoliko država polaska ili avio-kompanija zahtevaju negativan test kao uslov za putovanje, putnici su obavezni da pokažu rezultat testa i prilikom ulaska u Tanzaniju.

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE

Srpskim državljanima potrebna ja viza za ulazak u Tanzaniju.
Viza se pribavlja u Ambasadi Tanzanije u Rimu ili preko veb-sajta vlade Tanzanije https://eservices.immigration.go.tz/visa/, u jednostavnijem i jeftinijem postupku. Na istoj adresi nalaze se dodatne informacije o viznom režimu.
Putnici koji dolaze iz zemalja u kojima je rasprostranjena žuta groznica mora imati potvrdu o izvršenoj imunizaciji („žuti karton").

SOCIJALNI SPORAZUMI

Nije zaključen socijalni sporazum.

KORISNE INFORMACIJE

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – Epidemije kolere i groznice denga povremeno su prisutne, a malarija je rasprostranjena, te se savetuje upotreba sredstava za odbijanje komaraca, ali i uzimanje antimalarika.

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Opšta bezbednosna situacija je zadovoljavajuća, ali nasilni kriminalitet je u porastu.
U oblastima na granici sa Mozambikom postoji opasnost od terorističkih napada.

Kontakti

Prilikom boravka u Tanzaniji, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Adis Abebi, koja na nerezidencijalnoj osnovi pokriva Tanzaniju, putem sledećeg kontakt telefona: +251911508443 i elektronske adrese: serbambadis@yahoo.com.