VIZNI REŽIM
 

Diplomatski i službeni pasoši:

Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci*

Obični pasoši i druge putne isprave:

Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci*

Napomena:

*bezvizni režim se ne odnosi na nosioce pasoša Republike Srbije koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona uprava
Za nosioca putnog lista u tranzitu nije potrebna viza ali je potrebno da DKP koje izdaje PL u njega upiše i dodatne podatke o čemu se treba konsultovati sa najbližim DKP Slovačke.

 

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19    

Za ulazak u Slovačku, u vezi sa pandemijom Covid -19, ne postoje nikakva ograničenja.

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE    
Uslov za ulazak državljana R. Srbije je da poseduju putnu ispravu koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije Slovačke. Rok važenja pasoša za regulisanje boravka mora biti 3 meseca nakon isteka traženog boravka.
Za ulazak u Slovačku Republiku državljanima R. Srbije, nije potrebna viza za boravak u trajanju do 90 dana u periodu od 180 dana. Slovački nadležni organi striktno primenjuju propise koji se odnose na boravak stranaca, tako da ne postoji spremnost da se toleriše boravak duži od 90 dana.
Ukoliko je u pitanju boravak u privatnom smeštaju, isti se mora prijaviti lokalnoj policiji za strance u roku od 3 dana od dana ulaska u zemlju. Boravak u hotelu podrazumeva automatsku registraciju.
Kontakt telefon policije za strance i pogranične policije: +421-9610-50765.

SOCIJALNI SPORAZUMI    
Na osnovu međunarodnog sporazuma između Republike Srbije i Slovačke Republike, definisana je saradnja u oblasti zdravstvenog osiguranja i osiguranicima Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, pod određenim uslovima, omogućeno je korišćenje medicinske pomoći u slučaju hitnih intervencija.
Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačk eRepublike o bavljenju plaćenim poslovima članova porodica zaposlenih u njihovim diplomatskim misijama, konzularnim predstavništvima ili misijama pri međunarodnim organizacijama potpisan je 9. septembra 2019. godine. Prema odredbama ovogsporazuma, predviđeno je između ostalog da izdržavana lica člana diplomatske misije ili konzularnog predstavništva mogu, na bazi reciprociteta, biti ovlašćena da obavljaju plaćene poslove na teritoriji države prijema u skladu sa ovim sporazumom.

KORISNE INFORMACIJE:    

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Bezbednosna situacija je stabilna.

TRANSPORT – Najvažniji aerodromi u Slovačkoj Republici su u Bratislavi i Košicama. Ukoliko se koristi aerodrom u Beču, prevoz do Bratislave je omogućen autobusima koji polaze na svakih sat vremena. Karta se kupuje kod vozača ili elektronskim putem. Avionsku liniju između Niša i Bratislave uspostavio je privatni prevoznik Rajaner, a avioni saobraćaju dva puta nedeljno. 
Za korišćenje autoputa neophodno je posedovanje elektronske vinjete, koja se može kupiti na označenim mestima i na gotovo svim benzinskim stanicama. Kontrola se vrši putem postavljenih kamera i vozila parkiranih duž puteva. Maksimalna brzina na autoputevima je 130 kilometra na sat, dok je na lokalnim putevima brzina ograničena na 90 kilometara na sat. U naseljenim sredinama maksimalna brzina je 50 kilometara na sat. 
Vozačka dozvola Republike Srbije može da se koristi u tranzitu kroz Slovačku, kao i za vreme turističkog boravka. Državljanin R. Srbije koji u Slovačkoj boravi duže od šest meseci i poseduje dozvolu za boravak, u obavezi je da dozvolu zameni za slovačku kod nadležnog organa, u roku od 60 dana od isteka 185 dana od početka boravka u Slovačkoj.

OSTALO – Zvanična valuta u Slovačkoj Republici je evro. Moguće je koristiti platne kartice. 
Turistička ponuda Slovačke Republike koja uključuje i obaveštenje o cenama smeštaja i ishrane dostupna je na veb stranici: https://slovakia.travel/en

Kontakti:
    
Prilikom boravka u Slovačkoj Republici, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Bratislavi (adresa: Budkova 38, 811 04 Bratislava), na sledeći kontakt telefon:00 421 2 5443 1927 i elektronsku adresu: consular.bratislava@mfa.rs i embassy.bratislava@mfa.rs

 

(Poslednje ažurirano petak, 16. april 2021.)