VIZNI REŽIM
 

Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave: Potrebna viza
Napomena:  Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Senegal, uz negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Rezultati testa moraju biti odštampani na francuskom ili engleskom jeziku.
Navedeno se odnosi na sve putnike starije od 2 godine, kao i za putnike koji provode duže od 24 časa u tranzitu.
Prilikom leta, putnici potpisuju izjavu da nemaju simptome virusa i da nisu bili u kontaktu sa zaraženim licima. Taj dokument je moguće pribaviti i online: https://www.royalairmaroc.com/documents/20195/53057329/Senegal_Declarat…
Postoji i mogućnost da se zbog hitnosti putovanja putnik izuzme od obaveze prethodnog testiranja (PCR test), ali to mora da se navede u izjavi koju avio kompanija dostavlja nadležnim vlastima na aerodromima u Senegalu. U tom slučaju, testiranje se vrši aerodromu o trošku putnika.   
Po dolasku u Senegal, mora se popuniti formular za lokalizaciju putnika: https://www.dakaraeroport.com/formulaire-de-localisation-de-passager-po…
Isti uslovi ulaska primenjuju se i na putnike koji su vakcinisani i na one koji nisu.

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE

Za nosioce svih vrsta pasoša Republike Srbije potrebna je viza. Za nosioca putnog lista u tranzitu takođe je potrebna viza. Zahtevi za vizu mogu se podneti u Ambasadi Republike Senegal u Berlinu (kao i drugim ambasadama Senegala, ukoliko se nalazite van Srbije).
 

SOCIJALNI SPORAZUMI

Nema zaključen socijalni sporazum.
 

KORISNE INFORMACIJE

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – Vakcinacija nije obavezna (od 2007. godine), ali se ona preporučuje protiv malarije i hepatitisa A. U obzir dolazi i vakcinacija protiv žute groznice (mada od 2002. godine nije bilo slučajeva ove bolesti u Senegalu). Aktuelnu situaciju o zdravstvenoj situaciji u ovoj zemlji možete naći na sajtu Svetske zdravstvene organizacije.

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Kretanje je slobodno, ali je potrebna obazrivost jer je zabeleženo nekoliko slučajeva kidnapovanja stranaca. Iako se situacija u Senegalu ocenjuje kao stabilna, potrebno je izbegavati kretanje u delovima zemlje koji se graniče sa Malijem, zbog mogućih napada salafističkih pobunjenika, kao i područjima prema Mauritaniji. Ukoliko je putovanje neophodno, ne treba ga preduzimati noću, niti samostalno. U Dakaru postoji rizik napada zbog pljačke. Zbog toga se ne preporučuje nošenje nakita i veće sume novca.

Potrebno je izbegavati kretanje peške, posebno noću. Kod korišćenja automobila, preporučuje se da prozori budu zatvoreni.

TRANSPORT – Senegal ima veći broj aerodroma, a najnoviji i najvažniji je međunarodni aerodrom u Dakaru, Blaise-Diagne.

Putevi između velikih gradova su u dobrom stanju, s tim što je potrebno voditi računa o brzini i izbegavati kretanje u periodu juli-oktobar, zbog velike količine padavina. U slučaju saobraćajne nezgode u Dakaru, kontaktirati centralni policijski komesarijat ili Žandarmeriju. Za ostale delove zemlje, obratiti se prvoj policijskoj ili žandarmerijskoj stanici.

OSTALO – Nacionalna valuta u Senegalu je CFA franak.

U svim prilikama, preporučuje se pristojno i ljubazno ponašanje.

Kontakti:

Prilikom boravka u Senegealu, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Rabatu, Kraljevina Maroko, putem telefona +212537752201 i elektronske adrese ambrsrabat@gmail.com, koja na nerezidencijalnoj osnovi pokriva Senegal.