VIZNI REŽIM

Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave: Potrebna viza
Napomena: Za nosioca putnog lista  u tranzitu neophodna je viza

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE
Državljani Srbije mogu da uđu u Nigeriju. Potrebno je da poseduju odgovarajuću vizu za koju se aplicira u Ambasadi Nigerije u Budimpešti.

SOCIJALNI SPORAZUMI
Nema zaključen socijalni sporazum.

KORISNE INFORMACIJE

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – Pored korona virusa koji je u ekspanziji u Nigeriji, prisutne su i druge bolesti kao što su malarija, žuta groznica i sl.
Za više informacija konsultovati sajt Svetske zdravstvene organizacije.

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Po gradovima, pored dnevnih kontrola, u noćnim satima prisutne su policijske i vojne patrole, kao i kontrolni punktovi, s tim da ih na međugradskim putevima (tokom noći) nema.

TRANSPORT – U većini gradova ne postoji javni prevoz.
Nije moguće upravljati motornim vozilima sa internacionalnim dozvolama ili srpskim.

OSTALO – Plaćanje se vrši u lokalnoj valuti naira. Pored zvaničnog kursa postoji tzv. paraleni koji je oko 30 procenata povoljniji. Plaćanje kreditnim karticama nije sigurno.

Kontakti:
Prilikom boravka u Nigeriji , za konzularnu pomoć pomoć i zaštitu, možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Abudži, na adresi -11, Rio Negro Close, Maitama, Abuja, putem sledećeg kontakt telefona : +234 805 973 8141, +234 805 973 81 45; i elektronske adrese: serbconsabuja@gmail.com