VIZNI REŽIM
 

Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave: Potrebna viza
Napomena: Za nosioca putnog lista  u tranzitu neophodna je viza

 

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

Državljani Republike Srbije mogu da ušu u Nigeriju, potrebno je da prezentuju negativan rezultat PCR testa, urađen ne više od 72 sata pre ukrcavanja.
Za potpuno vakcinisane putnike se ne određuje izolacija, ali je potrebno da urade dodatne PCR testove drugog i sedmog dana nakon dolaska.
Putnicima koji nisu vakcinisani (ili su primili samo prvu dozu) određuje se sedmodnevna samoizolacija i potrebno je da urade dodatne PCR testove drugog i sedmog dana nakon dolaska.
Osobe koje stižu poslovnim ili zvaničnim razlogom i u Nigeriji ostaju manje od 7 dana, moraju da:
1. budu potpuno vakcinisani
2. obezbede PCR test ne stariji od 72 sata pre ukrcavanja
3. urade PCR test drugog dana nakon dolaska

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE

Državljani Srbije mogu da uđu u Nigeriju. Potrebno je da poseduju odgovarajuću vizu za koju se aplicira u Ambasadi Nigerije u Budimpešti.

SOCIJALNI SPORAZUMI

Nema zaključen socijalni sporazum.

KORISNE INFORMACIJE

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – Pored korona virusa koji je u ekspanziji u Nigeriji, prisutne su i druge bolesti kao što su malarija, žuta groznica i sl.

Za više informacija konsultovati sajt Svetske zdravstvene organizacije.

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Po gradovima, pored dnevnih kontrola, u noćnim satima prisutne su policijske i vojne patrole, kao i kontrolni punktovi, s tim da ih na međugradskim putevima (tokom noći) nema.

TRANSPORT – U većini gradova ne postoji javni prevoz.

Nije moguće upravljati motornim vozilima sa internacionalnim dozvolama ili srpskim.

OSTALO – Plaćanje se vrši u lokalnoj valuti naira. Pored zvaničnog kursa postoji tzv. paraleni koji je oko 30 procenata povoljniji. Plaćanje kreditnim karticama nije sigurno.

Kontakti:

Prilikom boravka u Nigeriji , za konzularnu pomoć pomoć i zaštitu, možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Abudži, na adresi -11, Rio Negro Close, Maitama, Abuja, putem sledećeg kontakt telefona : +234 805 973 8141, +234 805 973 81 45; i elektronske adrese: serbconsabuja@gmail.com