VIZNI REŽIM
 

Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci*
Obični pasoši i druge putne isprave: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci*
Napomena: *bezvizni režim se ne odnosi na nosioce pasoša Republike Srbije koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona uprava

Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza

 

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

Državljanima R. Srbije nije dozvoljen turistički ili privatni dolazak u Letoniju s obzirom da se R. Srbija nalazi na listi područja visokog rizika zaraze.
Ulazak u Letoniju, iz država visokog rizika zaraze, dozvoljen je samo državljanima Letonije, licima koja imaju regulisan stalni boravak u Letoniji, ili vizu tipa „D“ za duži boravak, uz EU sertifikat o vakcinaciji.
Lica koja dolaze iz R. Srbije ili tranzitiraju preko Srbije, u obavezi su da imaju negativan PCR test, ne stariji od 72 sata pre ulaska u Letoniju i da, najranije 48 sati pre prelaska letonske granice, ispune elektronski upitnik na veb sajtu www.covidpass.lv u koji je unet podatak o negativnom testu na COVID-19. Takođe su obavezni i da na graničnom prelazu pokažu dobijeni QR kod (potvrda o prijavi na sajt). Po ulasku u Letoniju obavezan je karantin u trajanju od 10 dana koji se može prekinuti 7. dana, ukoliko se dobije negativan rezultat novog PCR testa.
Test nije obavezan za decu do 12 godina starosti, diplomate akreditovane u Letoniji i diplomatske kurire, osobe koje dolaze na poziv zvaničnika Letonije, kao i za lica koja pruže dokaz da su primili potrebnu dozu vakcine (EU COVID-19 potvrda).
Putnicima koji tranzitiraju preko aerodroma „Riga“, a ne zadržavaju se u tranzitu duže od 24 časa, ili tranzitiraju kopnenim putem najduže 12 sati, takođe je potreban test, kao i prijava na www.covidpass.lv . Ukoliko putnici u tranzitu dolaze na teritoriju Letonije iz države van EU (uključujući R. Srbiju), u obavezi su i da daju na uvid potvrdu da im je dozvoljen ulaz u zemlju destinacije.
Od zabrane ulaska na teritoriju Letonije mogu biti izuzeti državljani zemalja EU i lica sa stalnom dozvolom boravka u EU, kao i članovi njihovih porodica, strane diplomate i članovi njihovih porodica koji su u tranzitu preko teritorije Letonije prema državi službovanja ili državi porekla, lica na redovnim studijama u Letoniji ili studenti na razmeni (uz pisanu potvrdu o studijama), sportisti i sportski funkcioneri, kao i predstavnici međunarodnih sportskih organizacija koji dolaze kao učesnici međunarodne manifestacije za koju su akreditovani u Letoniji, lica koja dolaze radi urgentnog lečenja, umetnici i kulturni radnici koji dolaze na poziv Ministarstva kulture Letonije, naučnici zaposleni u naučnim institutima u Letoniji i članovi njihovih porodica, kao i lica iz transportnog sektora. Drugim licima koja dolaze iz zemalja sa visokim brojem zaraženih izuzetno može biti dozvoljen ulaz i Letoniju radi zaposlenja, studija, spajanja porodice, urgentnog lečenja, sahrane ili tranzitiranja, uz obavezan, dokumentovani, dokaz o razlogu dolaska.
Za profesionalne vozače kamiona od 12. jula 2021. godine važi sledeći propis:
Vozači teretnih i putničkih vozila su u obavezi da prilikom prelaska kopnene granice na kontrolnim punktovima Grebneva, Terekhova, Paternieki ili Silene pokažu važeću potvrdu EU COVID-19 o vakcinaciji, testiranju ili o preležanoj bolesti. Ukoliko ne poseduju potvrdu, dužni su da odmah obave test na COVID – 19 na kontrolnom punktu, o svom trošku. Granična policija daje dozvolu za ulaz na teritoriju Letonije samo ukoliko je rezultat testa negativan. Ukoliko lice odbije testiranje ili je rezultat testa pozitivan, Služba hitne medicinske pomoći odmah će vozača teretnog ili putničkog vozila transportovati u jedan od smeštajnih objekata (izolacija) sa liste turističkih smeštaja. Ukoliko je vozač teretnog ili putničkog vozila smešten u izolaciju, prevoznik je odgovoran za rešavanje pitanja koja proističu iz izolacije svog zaposlenog.

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE

 

Uslov za ulazak državljana R. Srbije u Letoniju, kao i u druge članice EU, je da poseduju putnu ispravu koja je izdata u poslednjih deset godina i koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije Letonije. Putnici koji ne ispunjavaju ove kriterijume biće vraćeni sa granice.
Nosiocima biometrijskih pasoša R. Srbije nije potrebna viza za ulazak i boravak do 90 dana u periodu od 180 dana. Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce putnih isprava Republike Srbije koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona uprava, u kom slučaju se zahtev za izdavanje vize za Letoniju može podneti u Ambasadi Nemačke u Beogradu (Ambasada R. Letonije u Atini, na nerezidencijalnoj osnovi, pokriva R. Srbiju).
Za boravak u Letoniji, obavezno je putno zdravstveno osiguranje.
 

SOCIJALNI SPORAZUMI

 

Nije zaključen socijalni sporazum.
 

KORISNE INFORMACIJE

 

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – U slučaju potrebe, medicinska pomoć se može dobiti u bilo kojoj zdravstvenoj instituciji. Usluga se plaća.
Preporučuje se korišćenje flaširane vode.

U letnjim mesecima, u Letoniji ima mnogo insekata, posebno komaraca, koji nisu prenosioci bolesti, ali i krpelja, čiji ujed može nositi rizik od lajmske bolesti i encefalitisa. U slučaju ugriza psa i mačke, treba neodložno zatražiti pomoć lekara zbog rizika od besnila. Zmije u Letoniji nisu otrovne, osim evropske crne guje, čiji ujed može biti smrtonosan ukoliko se u roku od nekoliko časova ne primi terapija.

 

TRANSPORT – Najvažniji aerodrom je Riga International Airport - www.riga-airport.com (udaljen od Rige oko 25 km), sa koga se obavljaju internacionalni i domaći letovi. Aerodrom je otvoren 24 časa.
Postoji i međunarodni aerodrom Liepaja International Airport, koji se nalazi se na 210 km od Rige i sa koga avioni lete do Rige, Hamburga i Kopenhagena - www.liepaja-airport.lv
Železnički saobraćaj obavlja Latvian Railways – www.ldz.lv
Drumski saobraćaj - Međunarodni put „Via Baltica" povezuje Varšavu (Poljska), Kaunas (Litvanija), prolazi kroz Rigu (Letonija) i vodi do Talina (Estonija). U toku vožnje, obavezna su upaljena svetla i vezivanje pojaseva.
Unutrašnjost Letonije je dobro povezana autobuskim linijama. Postoje ekspresne linije između većih gradova. Red vožnje je dostupan na internet adresi Rigas Autoosta www.autoosta.lv.
Važnije autobuske linije:
• Eurolines ( www.eurolines.lv ) koja obavlja transport iz evropskih zemalja. Karte se mogu kupiti u evropskim agencijama Eurolines, a moguća je i on line rezervacija.
• Ecolines ( www.ecolines.net ) - polasci su iz zemalja Evrope, a karte se mogu rezervisati on line.
Lista kompanija koje rentiraju vozila, može se naći na veb stranici Riga International Airport - www.riga-airport.com .
U Letoniji motornim vozilom može upravljati samo lice koje poseduje:
a) vozačku dozvolu koju je izdala neka od država članica EU ili država članica Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA);
b) vozačku dozvolu u kojoj su naznačene kategorije za koje dozvola važi, u skladu sa Konvencijom o drumskom saobraćaju iz 1968;
v) vozačku dozvolu u kojoj nisu navedene kategorije vozača u skladu sa Konvencijom o drumskom saobraćaju iz 1968. Sa takvom vozačkom dozvolom vozač može da upravlja samo motornim vozilima koja odgovaraju B kategoriji, pod uslovom da u državi u kojoj je izdata, takva dozvola omogućava upravljanje automobilom. Ukoliko u vozačkoj dozvoli nije upisana latiničnim slovom kategorija za koju dozvola važi, vozač je obavezan da pokaže prevod dozvole na letonskom jeziku, overen od strane javnog beležnika ili da poseduje i međunarodnu dozvolu.
Vozač koji dođe u Letoniju iz inostranstva i boravi duže od godinu dana dužan je da zameni svoju vozačku dozvolu u skladu sa navedenim procedurama, osim ako se ne radi o vozačkoj dozvoli koju je izdala neka zemlja članica EU ili zemlja članica EFTA ili o licima koja uživaju diplomatsko-konzularne imunitete i privilegije.

Detaljnije informacije o putarini mogu se naći na: http://lvvignette.eu

OSTALO – Valuta Letonije je evro.
U Letoniji su u širokoj upotrebi bankomati, čak i u manjim gradovima. Skoro svi veći hoteli i restorani primaju platne kartice, a većina banaka prima putničke čekove uz određenu proviziju.
Broj telefona za hitne slučajeve je 112 (vatrogasci, policija, hitna pomoć).
Letonska policija ima veb stranicu na kojoj se nalaze saveti za putnike (Police of Latvia - www.vp.gov.lv  - Feel safe in Latvia).
U Letoniji se govori letonski jezik. Oko 50% stanovništva govori i ruski. Mlađa populacija se služi engleskim ili nemačkim.
Koristan link: http://www.am.gov.lv/en/service/entry-into-latvia/for-visitors/

Kontakti:

Prilikom boravka u Letoniji, za konzularnu pomoć i zaštitu, možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Stokholmu, koja na nerezidencijalnoj osnovi pokriva R.Letoniju, Hantverkargatan 26/III, 112 21 Stockholm, putem sledećeg kontakt telefona +46 8 218 436; +46 8 247 748; +46 8 218 482; +46 8 218 485, i elektronske adrese: serbiaemb@telia.comkonzul.rs@telia.com ili serbiaemb.consular1@telia.com.