VIZNI REŽIM

Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 30 dana
Obični pasoši i druge putne isprave: Viza nije potrebna za boravak do 30 dana
Napomena:  

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE
Prema novoj uredbi Republike Kazahstan, dozvoljeni period boravka stranaca u Kazahstanu je 3 meseca tokom svakog šestomesečnog perioda.
Stranci bez vize moći će legalno da borave u zemlji 30 dana, a ukupno do 90 dana tokom jednog kalendarskog perioda od 180 dana.
Stranac koji nema zakonski osnov za boravak u Kazahstanu moći će ponovo da pređe granicu tek nakon isteka kalendarskog perioda od 180 dana.
Ovom inovacijom ukida se takozvani „vizaran“, koji je omogućavao strancima da ostanu na teritoriji Kazahstana 30, 90 dana, nakon čega napuštaju zemlju i odmah ponovo prelaze granicu, čime se obnavlja period legalnog boravka.
Nova ograničenja ne važe za strance koji su u Kazahstan stigli sa vizom, kao ni za one kojima je izdat privremeni boravak.
Zvanična uredba, objavljena 16. januara 2023.g, stupa na snagu 26. januara 2023. godine.

SOCIJALNI SPORAZUMI
Nije zaključen socijalni sporazum.

KORISNE INFORMACIJE:                                                                                                        

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – Država Kazahstan dosta ulaže u zdravstvo i zdravstveni centri u većim gradovima su savremeno opremljeni, a medicinska služba dobro organizovana.
U Kazahstanu povremeno dolazi do pojave epidemija. Tokom 2016. i početkom 2017. godine u severnim delovima zemlje zabeležena je epidemija Sibirskog antraksa, te se savetuje poseban oprez kod konzumiranja mesa koje ne dolazi iz većih trgovinskih lanaca. Zabeležen je i povećan broj slučajeva morbila, ali ne u epidemijskim razmerama. Zabrinjavajuća je situacija sa tuberkolozom, s obzirom da se, na godišnjem nivou, pojavljuje veliki broj novih slučajeva.
Voda iz vodovoda se ne konzumira, već samo flaširana ili filtrirana. U zemlji se velika pažnja pridaje prevenciji pušenja, tako da je u svim javnim ustanovama i većini restorana, pušenje zabranjeno.

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Imajući u vidu nedavna dešavanja u R. Kazahstan, situacija se postepeno i u velikoj meri stabilizuje. Međutim, u tri regiona Kazahstana – gradu Almati, Almatinskoj i Žambilskoj oblasti – nastavlja se antiteroristička operacija i u ova tri regiona ostaje kritični („crveni“) nivo opasnosti od terorizma. Nadležni organi Kazahstana postavili su 13. januara na period od dve nedelje povećani („narandžasti“) nivo terorističke pretnje u glavnom gradu Nur-Sultanu.

TRANSPORT – Tokom privremenog boravka u R. Kazahstan može se koristiti vozačka dozvola R. Srbije na novom obrascu, pod uslovom da odgovara zahtevima Bečke konvencije o drumskom saobraćaju (1968.godina). Mora se posedovati overeni prevod vozačke dozvole na ruskom ili kazaškom jeziku.
Najpouzdaniji vid transporta je avio transport. Tokom zime, zbog izuzetno teških vremenskih prilika, naročito u severnom delu zemlje, železnički i drumski saobraćaj može biti u prekidu po nekoliko dana.

OSTALO – Lokalna valuta je kazahstanska tenga (KZT). U zemlji postoji razvijena mreža banaka i menjačnica tako da je lako promeniti devize za lokalnu valutu i obrnuto. Novčane transakcije sa inostranstvom mogu se vršiti preko Western Union. Iz zemlje je dozvoljeno izneti 10.000 USD u gotovom novcu. Dnevni budžet za boravak u Kazahstanu iznosi oko 50 USD i više, u zavisnosti od regiona u kom se boravi, kvaliteta smeštaja, ishrane i načina putovanja.

Kontakti:                                                                                                                                                   
Prilikom boravka u Republici Kazahstan, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Astani (adresa: ulica Sariarka 6, 010000 Astana), putem sledećeg kontakt telefona +7 7172 99 00 27 i elektronske adrese: amb.astana@mail.ru