VIZNI REŽIM
 

Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
Obični pasoši i druge putne isprave: Viza nije potrebna do 180 (stoosamdeset) dana u periodu od jedne godine.
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza

 

 

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

​​​​​​​Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Jermeniju vazdušnim ili kopnenim putem iz Gruzije i Irana. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata ili potvrda o kompletnoj vakcinaciji protiv COVID-19, u dozama koje su definisane uputstvom o upotrebi vakcine.
Za vakcine koje se primaju u jednoj dozi, potrebno je da je vakcina primljena najmanje 28 dana (4 nedelje) pre ulaska u Jermeniju, a za vakcine koje se primaju u više doza, potrebno je da je poslednja doza primljena najmanje 14 dana pre ulaska u zemlju. Priznaju se sve vakcine koje su dostupne u Republici Srbiji.
Potvrda o vakcinaciji ili negativnom testu može biti u digitalnom (predstavljena putem mobilne aplikacije) ili štampanom formatu (zvanični dokument), sa QR kodom. Potrebno je da budu na jermenskom, ruskom ili engleskom jeziku i da sadrže sledeće podatke:
- kontakt i naziv (ime šefa) medicinske ustanove u kojoj je obavljen test/vakcinacija,
- ime, prezime, datum rođenja i broj pasoša testirane/vakcinisane osobe,
- rezultat testa, naziv vakcine i serijski broj proizvodnje, datum dobijanja prve i druge doze, pečat medicinske ustanove i potpis šefa ustanove.
Potvrda o negativnom rezultatu testa ili potvrda o vakcinaciji nije potrebna za decu staru do 6 godina, 11 meseci i 29 dana.
Za putnike koji ulaze na teritoriju Republike Jermenije iz Ruske Federacije, potrebno je da navedene potvrde dostave putem mobilne aplikacije “Putešestvuю bez COVID-19”.
Lice koje nema negativan PCR test ili sertifikat o vakcinaciji može o svom trošku da obavi testiranje na aerodromu/kopnenom graničnom prelazu Jermenije. U tom slučaju obavezna je samoizolacija do dobijanja negativnog rezultata testa. Ukoliko osoba ne obavi testiranje, biće mu određena mora samoizolacije u trajanju od 14 dana.
Osoba će biti hospitalizovana ukoliko se na zdravstvenoj kontroli na graničnom prelazu otkriju simptomi korona virusa.

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE

 

Za obične pasoše i druge putne isprave R. Srbije, viza nije potrebna do 180 dana u periodu od jedne godine (365 dana). Za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, viza nije potrebna za boravak do 90 dana. Za nosioce putnog lista u tranzitu, neophodna je viza.

 

SOCIJALNI SPORAZUMI

 

Nije zaključen socijalni sporazum.
 

KORISNE INFORMACIJE

 

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – R. Jermenija ima stručne lekare i medicinsko osoblje, ali je broj dobro opremljenih bolnica i zdravstvenih ustanova relativno mali, a one se većinom nalaze u Jerevanu i drugim gradovima. Tržište lekova je dobro snabdeveno, ali se tipovi i kvalitet lekova razlikuju.

Informaciju o aktuelnoj zdravstvenoj situaciji u R. Jermeniji možete naći na sajtu Svetske zdravstvene organizacije, preko linka https://www.who.int/countries/arm/

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Usled pitanja Nagorno-Karabaha koji je doveo do sukoba sa Azerbejdžanom, iako je u ovoj zoni uspostavljen prekid vatre posle vojnih operacija od septembra do novembra 2020, i dalje su prisutne izvesne tenzije. Radi garancije mira i bezbednosti, u regionu su raspoređeni predstavnici mirovne misije Ruske Federacije. U pograničnim područjima postoji određeni rizik od sporadičnog kršenja primirja, odnosno sukoba.
U zemlji se povremeno organizuju demonstracije i protesti, te treba izbegavati takva okupljanja, pratiti sredstva javnog informisanja, pridržavati se uputstava i upozorenja lokalnih vlasti.

Stopa kriminala je relativno niska, pa je u tom smislu relativno bezbedno, iako treba biti na oprezu zbog mogućih krađa, džeparenja i sl.

 

TRANSPORT – Najvažniji aerodrom u R. Jermeniji je aerodrom Zvartnots, u glavnom gradu Jerevanu, preko koga se, pored kopnenih graničnih prelaza sa Gruzijom, vrši međunarodni prevoz putnika. Granice sa Azerbejdžanom i Turskom su zatvorene.
Putna i železnička mreža nisu razvijene. Javni prevoz je veoma jeftin. Lokalni putevi često nisu u dobrom stanju, a standardi u vožnji se razlikuju, te je zato potreban dodatni oprez. Putovanja noću i u zimskim mesecima se ne preporučuju.

Vozačka dozvola R. Srbije važi na teritoriji R. Jermenije, kako za vreme turističkog putovanja, tako i u slučaju privremenog ili stalnog boravka u Jermeniji. Osobe koje imaju regulisan boravak u Jermeniji mogu, ukoliko to žele, da zamene nacionalnu vozačku dozvolu za jermensku.

Ukoliko putujete automobilom iz R. Srbije, u R. Jermeniji je neophodno kupiti osnovno osiguranje za vozilo (ne važi međunarodna «Zelena karta»). Premija osiguranja zavisi od snage motora, starosne dobi i vozačkog staža.

 

OSTALO – Nacionalna valuta je jermenski dram (AMD). Najpoznatije međunarodne kreditne i debitne kartice se ređe koriste, i to uglavnom u Jerevanu i drugim gradovima, u većim hotelima, restoranima i prodavnicama.
 

Kontakti:

 

Prilikom boravka u Republici Jermeniji, možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Jerevanu, ul. Vazgen Sargsyan 10, poslovni centar Piazza Grande, 1. sprat (109), putem sledećih kontakt telefona (+374) (0)60 380 116, 380 117 i elektronske adrese embserbia.yerevan@gmail.com
Za vizno-konzularne poslove možete se obratiti Konzularnom odeljenju Ambasade Republike Srbije u Ruskoj Federaciji (Moskva), ul Mosfiljmovskaja 46, R-1192285 Moskva, putem sledećeg kontakt telefona +7495 988-66-45 i elektronske adrese konzularno.moskva@mfa.rs