VIZNI REŽIM

Diplomatski i službeni pasoši: viza nije potrebna za boravak do 90 dana
Obični pasoši i druge putne isprave: viza nije potrebna do 90 dana u periodu od 6 meseci od datuma prvog ulaska
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza

 

 

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID- 19                                                  

Državljanima Srbije koji su prethodnih 14 dana boravili u Srbiji ili tranzitirali kroz Srbiju nije dozvoljen ulazak. Od navedenog su izuzeta lica koja imaju regulisan boravak u Japanu  pod uslovom da poseduju dozvolu za ponovni ulazak (re-entry permit) i da prezentuju potvrdu na formatu koji predviđaju japanski organi da su 72 pre leta bili negativno testirani na korona virus (format potvrde dostupan je na prezentaciji Ministarstva inostranih poslova Japana https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page25e_000334.html ).
Od 1. marta 2022. godine od zabrane ulaska izuzeta su i lica sa „posebnim okolnostima“ u koja se računaju strani državljani koji ulaze u Japan zarad kraćeg boravka (na manje od 3 meseca) u svrhe koje uključuju biznis ili zaposlenje, kao i strani državljani koji ulaze u Japan u cilju dugoročnog boravka. Obe kategorije u obavezi su da imaju obezbeđenu vizu i da prijemna organizacija sa sedištem u Japanu podnese zahtev putem sistema za praćenje ulazaka i povrataka (Entrants, Returnees Follow-up System – ERFS).
Prilikom ulaska u Japan sva lica će biti ponovo testirana na korona virus, a takođe su u obavezi da potpišu izjavu (dostupna na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Japana https://www.mofa.go.jp/files/100168885.pdf ) kojom se obavezuju da instaliraju odgovarajuću aplikaciju na telefonu preko koje će 7 dana po ulasku svakodnevno obaveštavati zdravstvenu službu o svom stanju, da instaliraju japansku COVID-19  aplikaciju za praćenje kontakata, da će svih 7 dana boraviti u sopstvenom smeštaju i da će sarađivati sa medicinskim organima u slučaju pojave simptoma ili pozitivnog testa u toku 7 dana kućnog karantina. Kućni karantin je moguće prekinuti nakon 3 dana od ulaska u Japan, uz negativan PCR ili antigenski test, potvrđen od strane Ministarstva zdravlja Japana. Od obaveze kućnog karantina i drugih mera oslobođena su lica koja poseduju validne potvrde o vakcinaciji, priznate od strane Ministarstva spoljnih poslova Japana i Ministarstva zdravlja Japana (objašnjenje o validnosti potvrda o vakcinaciji nalazi se na sledećem linku: https://www.mhlw.go.jp/content/000903661.pdf).
Ukoliko putnici u Japan ulaze preko aerodroma Narita, Haneda, Ćubu, Kansai i Fukuoka, na raspolaganju im je telefonska aplikacija koju je potrebno instalirati pre putovanja, a na kojoj se putnici registruju i popunjavaju upitnike. Registracija putem ove aplikacije omogućava ubrzane aerodromske procedure prilikom ulaska u Japan. Aplikacija je dostupna na sledećem linku: www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack/en/.  
Obaveza kućnog karantina, počevši od 1. juna 2022. godine, biće izmenjena u zavisnosti od toga iz koje države ili regiona putnici dolaze u Japanu. Države će biti podeljene u tri kategorije: crvenu, žutu i plavu .
Republika Srbija je, prema informacijama objavljenim na veb stranici Ministarstva inostranih poslova Japana, svrstana u plavu grupu (https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html).
Putnici koji dolaze iz država i regiona koji se nalaze u plavoj kategoriji neće imati  obavezu testiranja, niti karantina po dolasku u Japan, bez obzira na to da li poseduju sertifikat o vakcinaciji.
Za sve putnike ostaje obaveza testiranja na prisustvo korona virusa (PCR test) 72 sata pre ulaska u Japan.
Ukoliko su putnici koji dolaze iz Srbije u prethodnih 14 dana boravili u zemljama koje su svrstane u neku drugu kategoriju, na njih će biti primenjivane  mere koje se odnose na putnike iz država ili regiona sa najvećim rizikom.
Počevši od 10. juna 2022. godine,  ulazak u Japan biće dozvoljen sledećim kategorijama stranih državljana sa „posebnim okolnostima“:
1)    strani državljani koji u Japan dolaze zarad kraćeg boravka (na manje od 3 meseca), u svrhe koje uključuju biznis ili zaposlenje;
2)    strani državljani koji u Japan dolaze u cilju kratkotrajnog turističkog boravka (samo u slučajevima kada je među organizatorima putovanja navedena putna agencija kao prijemna organizacija/pozivar); i
3)    strani državljani koji u Japan dolaze u cilju dugoročnog boravka.
Definisane kategorije stranih državljana odnose se samo na putnike koji u Japan dolaze iz država i regiona koji su svrstani u tzv. plavu grupu.

 

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE                                                                          

Od 1. maja 2011. godine državljanima R. Srbije, nosiocima biometrijskih pasoša, nije potrebna viza za ulazak i boravak u Japanu do 90 dana. Ukidanje viza se ne odnosi na ulazak i boravak radi zapošljavanja ili bavljenja profesionalnom ili nekom drugom delatnošću (uključujući zabavnu delatnost i sport u cilju obezbeđenja zarade), a zahtev za dobijanje vize za duži boravak podnosi se preko Konzularnog odeljenja u Ambasadi Japana u Beogradu:  http://www.yu.emb-japan.go.jp/itpr_sr/vize.html.

Svi strani državljani dužni su da pre ulaska u Japan (najčešće već u avionu) popune imigracioni formular u kome je potrebno navesti osnovne podatke o putniku, broju leta i destinaciji iz koje se putuje u Japan. Neophodno je navesti i adresu boravka u Japanu i prijaviti unos roba koje podležu carinjenju, ukoliko postoji. Posedovanje polise zdravstvenog osiguranja nije obavezno, kao ni potvrde o vakcinaciji.

Ne postoji ograničenje na iznos novčanih sredstava koja se unose i iznose iz Japana, ali se suma koja odgovara iznosu preko 1.000.000 u japanskim jenima mora prijaviti nadležnim organima na graničnom prelazu. Bez obaveze plaćanja carine moguće je uneti tri boce alkoholnog pića, 400 cigareta, 100 cigara, 500g drugih vrsta duvana i 50 ml parfema. Biljke i životinje koje se uvoze moraju biti podvrgnute karantinskoj inspekciji pre carinskog pregleda. Iz Srbije nije dozvoljen unos prehrambenih proizvoda životinjskog porekla. Unošenje vatrenog oružja i municije, narkotika, materijala pornografskog i opasnog sadržaja nije dozvoljeno. Detaljnije informacije su dostupne preko Ambasade Japana u Beogradu ili na sajtu Carine Japana: http://www.customs.go.jp/english/summary/passenger.htm

 

SOCIJALNI SPORAZUMI                                                                                                        

Nije zaključen socijalni sporazum.

 

KORISNE INFORMACIJE:                                                                                                        

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – Aktuelna informacija o zdravstvenoj situaciji dostupna je na sajtu Svetske zdravstvene organizacije.

Opšta sanitarna situacija je zadovoljavajuća.

Voda iz česme u Japanu je sigurna za piće, a u prodavnicama, automatima i supermarketima se može nabaviti flaširana voda domaćih i stranih kompanija. Prehrambene namirnice su uvek obeležene sa datumom isteka trajanja, a domaći specijaliteti u restoranima (sirova riba, alge) moraju da ispunjavaju odgovarajuće sanitarne standarde.

Kontakti zdravstvenih ustanova: za hitnu pomoć treba okrenuti vatrogasnu službu na 119 sa bilo kog telefona; za informacije o medicinskim uslugama građani mogu okrenuti službu "AMDA International Medical Information Center" koja daje obaveštenja strancima u Japanu na više stranih jezika: http://amda-imic.com/lng_eng/ (telefoni u Tokiju su 03-5285-8086 i 03-5285-8088, u Osaki 06-4395-0555); lista bolnica sa lekarima koji govore engleski jezik može se naći na veb sajtu Japanske nacionalne turističke organizacije: http://www.jnto.go.jp/eng/arrange/essential/emergency/mi_guide.html

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Japan važi za državu visokog nivoa javnog reda i mira, bez rizika od oružanog sukoba i sa niskom stopom kriminala u poređenju sa drugim razvijenim zemljama.

Istovremeno, Japan je zemlja visokog rizika od prirodnih nepogoda, jer se nalazi na veoma trusnom i aktivnom vulkanskom području, sa čestim zemljotresima i povremenim tajfunima razornog karaktera. Građanima koji borave ili nameravaju da putuju u Japan savetuje se da prate informacije u sredstvima javnog informisanja, kao i upozorenja lokalnih organa vlasti i policije na opasnost od prirodnih nepogoda. Vlada Japana koristi sistem „J-Alert", kojim se javnost obaveštava o krizama putem različitih medija (TV, mobilni telefoni, radio poruke, javni razglas). Osnovni izvor za upozorenja je Meteorološka agencija Japana: http://www.jma.go.jp/jma/indexe.html Turistička organizacija Japana ima aplikaciju za mobilne telefone za upozorenje od prirodnih nepogoda: https://www.jnto.go.jp/safety-tips/eng/app.html

Preporuka svim građanima koji ne govore japanski jezik je da se, ukoliko primete nešto neobično, obrate za informacije osoblju u hotelu, restoranu, prodavnici,  sa upitom šta znače upozorenja, kao i da u kriznim situacijama prate ponašanje japanskih građana u svom okruženju.

U slučaju potrebe kontakt broj policije je 110, a kontakt broja za vatrogasce i hitnu pomoć je 119.

TRANSPORT – U Japanu se vozi levom stranom. Putna infrastruktura je veoma razvijena i bezbedna, sa naplatnim rampama na velikim autoputevima i odmaralištima na odgovarajućim punktovima. Propisi o bezbednosti saobraćaja su strogi, a prekršaji poput vožnje bez dozvole ili vožnje u alkoholisanom stanju oštro se kažnjavaju.

U Japanu se ne priznaje vozačka dozvola R. Srbije, niti međunarodna vozačka dozvola koju izdaje AMSS na obrascu koji je usklađen sa Međunarodnom konvencijom o saobraćaju na putevima (1968) kojoj Japan nije pristupio. Građanima se ne savetuje upravljanje vozilom tokom boravka u Japanu sa ovim dozvolama, s obzirom da nisu priznate, da su japanski organi vrlo striktni u primeni propisa, da je za svako kršenje propisa predviđena novčana kazna, kao i da kršenje propisa može da rezultira i dodatnim kaznama koje se mogu odraziti na buduće boravke u Japanu.

Za državljane R. Srbije koji imaju odobren boravak u Japanu i nameravaju da upravljaju motornim vozilom neophodno je podneti zahtev za konverziju vozačke dozvole iz Srbije u japansku vozačku dozvolu. Japanski organi za ovaj postupak zahtevaju original vozačke dozvole iz Srbije sa obaveznim podatkom kada je prvi put dobijena dozvola (ili dodatni dokument kojim se potvrđuje kada je dozvola prvi put dobijena), overeni prevod ove dozvole na japanski jezik, original pasoša na uvid kojim se dokazuje da je lice nakon polaganja vozačkog ispita u Srbiji uzastopno boravilo 3 meseca (može se podneti pasoš koji je istekao), kopiju prijave boravka u Japanu sa adresom boravka, polaganje dodatnog usmenog i praktičnog ispita za koji je neophodno znanje japanskog jezika ili prisustvo osobe koja će pružiti usluge prevođenja za japanski jezik čije troškove snosi lice koje želi da dobije japansku dozvolu. Za svaki pojedinačni grad u Japanu potrebno je naknadno proveriti precizne zahteve pre podnošenja zahteva za konverziju u japansku vozačku dozvolu.

OSTALO – U Japanu se koristi japanski jen (JPN, Yen), a plaćanje stranom valutom nije dozvoljeno. Mogu se koristiti platne kartice.

U Japanu je običaj da se cipele obavezno izuvaju na ulazu, a prilikom pozdravljanja uobičajen je naklon.

Utičnica: dva uska pina (fotografije https://www.japan-guide.com/e/e2225.html)

Pre dolaska u Japan potrebno je proveriti sa mobilnim operaterom u Srbiji da li je moguće korišćenje usluga operatera u Japanu. Na međunarodnim aerodromima je takođe moguće kupiti ili iznajmiti mobilne telefone, različite vrste kartica za mobilne telefone i uređaje za bežični internet.

Radno vreme banaka, ustanova i pregled nacionalnih praznika: http://www.jnto.go.jp/eng/arrange/essential/businesshours_holidays.html

 

Kontakti:                                                                                                                                                   

Prilikom boravka u Japanu, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Tokiju, putem sledećeg telefona: 03-3447-3571 i elektronske adrese: embassy.tokyo@mfa.rs

 

(Poslednje ažurirano sreda, 14. oktobar 2020.)