VIZNI REŽIM

Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave: Potrebna viza
Napomena:  Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

Državljani Republike Srbije mogu da uđu na Filipine ukoliko poseduju vizu, a s obzirom da je ukinut karantin, stranci su dužni da izveste lokalne vlasti ukoliko imaju neki simptom Covida. Za ulazak je potrebna puna vakcinacija kao i negativan PCR test ne stariji od 48 sati ili laboratorijski Antigen test ne stariji od 24 sata. Takođe, potrebno je da stranci koji posećuju Filipine imaju polisu osiguranja koja pokriva lečenje Covida od minimum 35.000,00 USD.
S obzirom da je za ulazak na Filipine potrebna viza kao i zbog stalnih promena u vezi ulaska u vezi Covida, potrebno je kontaktirati najbližu Ambasadu Filipina ili Počasni konzulat Filipna u Beogradu. 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE

Za vize i informacije potrebno je obratiti se Ambasadi Filipina u Budimpešti. Rok važenja pasoša radi turističkog putovanja mora biti za 6 meseci duži od perioda na koji se traži viza, odnosno 18 meseci u cilju regulisanja boravka.

SOCIJALNI SPORAZUMI

Nije zaključen socijalni sporazum.

KORISNE INFORMACIJE

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Predsednik Filipina objavio je, 23. maja 2017. godine, vojnu upravu na ostrvu Mindanao i okružujućem Sulu moru, s obzirom da su se tada odvijale borbe filipinske vojske sa pobunjenicima koje su uključivale i avijaciju. Filipinska vojska je uspostavila stabilnost i sigurnost i sada nema sukoba. Stanje vojne uprave je isteklo krajem 2018. godine, ali vlasti i dalje preduzima preventivne mere zbog povremenih terorističkih akata (napad na crkvu na ostrvu Jolo u januaru 2019), kao i zbog čestih otmica stranaca, te je stoga potrebno je izbegavati putovanje na ostrvo Mindanao i Sulu more.
Zbog visoke stope kriminaliteta potrebno je izbegavati pojedine delove Manile i treba se pridržavati preporuka lokalnih organa o bezbednim delovima grada za turiste.

TRANSPORT – Najveći aerodrom je u Manili, a može se voziti sa međunarodnom vozačkom dozvolom ili srpskom, s obzirom da ima i tekst na engleskom (sa stranom dozvolom može se voziti maksimum 90 dana).

OSTALO – Nacionalna valuta je filipinski pezos.
Sajt turističke organizacija Filipina je: http://www.tourism.gov.ph/

Kontakti

Prilikom boravka na Filipinima, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Džakarti, koja na nerezidencijalnoj osnovi pokriva Filipine, putem sledećih kontakt telefona: +6221/314-35-60, +6221/314-37-20 i elektronske adrese: embjakarta@serbian-embassy.org, kao i počansom konzulu R. Srbije na Filipinima: Mr. Joaquin C. Rodriguez (adresa: 7th Flr. W Global Center, 30th St. cor. 9th Ave., Fort Bonifacio, Taguig City, Philippines), putem kontakt telefona: +63 28-28 93-78 i elektronske adrese: jcrodriguez.sr@gmail.com