VIZNI REŽIM

Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave: Potrebna viza
Napomena:  Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

Državljani Srbije ne mogu da uđu niti tranzitiraju na Filipine osim supružnika i dece filipinskih državljana i nosioca boravišne dozvole. Prilikom dolaska podleže se medicinskoj evaluaciji i vrsti karantina koji bude određen. Pre putovanja, potrebno je kontaktirati najbližu ambasadu Filipina.

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE

Za vize i informacije potrebno je obratiti se Ambasadi Filipina u Budimpešti. Rok važenja pasoša radi turističkog putovanja mora biti za 6 meseci duži od perioda na koji se traži viza, odnosno 18 meseci u cilju regulisanja boravka.

SOCIJALNI SPORAZUMI

Nije zaključen socijalni sporazum.

KORISNE INFORMACIJE

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Predsednik Filipina objavio je, 23. maja 2017. godine, vojnu upravu na ostrvu Mindanao i okružujućem Sulu moru, s obzirom da su se tada odvijale borbe filipinske vojske sa pobunjenicima koje su uključivale i avijaciju. Filipinska vojska je uspostavila stabilnost i sigurnost i sada nema sukoba. Stanje vojne uprave je isteklo krajem 2018. godine, ali vlasti i dalje preduzima preventivne mere zbog povremenih terorističkih akata (napad na crkvu na ostrvu Jolo u januaru 2019), kao i zbog čestih otmica stranaca, te je stoga potrebno je izbegavati putovanje na ostrvo Mindanao i Sulu more.
Zbog visoke stope kriminaliteta potrebno je izbegavati pojedine delove Manile i treba se pridržavati preporuka lokalnih organa o bezbednim delovima grada za turiste.

TRANSPORT – Najveći aerodrom je u Manili, a može se voziti sa međunarodnom vozačkom dozvolom ili srpskom, s obzirom da ima i tekst na engleskom (sa stranom dozvolom može se voziti maksimum 90 dana).

OSTALO – Nacionalna valuta je filipinski pezos.
Sajt turističke organizacija Filipina je: http://www.tourism.gov.ph/

Kontakti

Prilikom boravka na Filipinima, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Džakarti, koja na nerezidencijalnoj osnovi pokriva Filipine, putem sledećih kontakt telefona: +6221/314-35-60, +6221/314-37-20 i elektronske adrese: embjakarta@serbian-embassy.org, kao i počansom konzulu R. Srbije na Filipinima: Mr. Joaquin C. Rodriguez (adresa: 7th Flr. W Global Center, 30th St. cor. 9th Ave., Fort Bonifacio, Taguig City, Philippines), putem kontakt telefona: +63 28-28 93-78 i elektronske adrese: jcrodriguez.sr@gmail.com