VIZNI REŽIM

Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
Obični pasoši i druge putne isprave: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza

 

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

Ulazak u Brazil je moguć isključivo vazdušnim putem. Putnik koji ulazi u Brazil iz inostranstva, bilo da je brazilski ili strani državljanin, obavezan je da avioprevozniku pre ukrcavanja pokaže:

1.  Dokument kojim se potvrđuje negativan rezultat RT-PCR testa na SARS-Cov-2, ne stariji od 72 sata pre trenutka ukrcavanja. Rezultat mora biti na engleskom, portugalskom ili španskom jeziku. Deca mlađa od 12 godina ne moraju imati rezultat RT-PCR testa ukoliko putuju u pratnji osoba koje poseduju negativan rezultat RT-PCR testa ne stariji od 72 sata. Deca uzrasta od dve do dvanaest godina koja putuju bez pratnje moraju imati potvrdu o negativnom rezultatu RT-PCR  testa. Deca mlađa od dve godine ne moraju posedovati rezultat testa

2. Potvrdu o zdravstvenom stanju putnika (DCV) popunjenu (odštampanu ili u elektronskoj formi), kojom putnik izjavljuje da je saglasan sa poštovanjem sanitarnih mera, kojih mora da se pridržava dok je u Brazilu. (link ka formularu za ovu potvrdu:  https://formulario.anvisa.gov.br ). Formular mora biti popunjen ne ranije od 72 sata pre putovanja i suprotnom neće važiti.

Privremeno je zabranjnjno ukrcavanje putnika za Brazil koji dolaze iz/ili prolaze kroz Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske,  Južnoafričke Republike  i Republike Inedije u poslednjih 14 dana.

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE

Viza nije potrebna za boravak u turističke ili poslovne svrhe (ne odnosi se na rad i plaćene aktivnosti) u periodu od 90 dana, sa mogućnošću produženja za još 90 dana, s tim da ukupna dužina boravka ne pređe 180 dana u godini, računajući od prvog ulaska. Nije propisan rok važenja pasoša radi turističkog putovanja u Brazil, dok je rok važenja pasoša radi regulisanja boravka – 3 meseca.
Prilikom ulaska u Brazil popunjava se ulazno/izlazni karton, koji mora da se preda prilikom izlaska.
Dokaz o vakcinaciji protiv žute groznice treba da podnesu osobe koje putuju u određene udaljene oblasti, što ne uključuje gradove na obali, kao što su Rio, Sao Paulo i dr. Nadležni brazilski organi traže potvrdu o vakcinaciji protiv žute groznice i prilikom putovanja iz Brazila u druge latinoameričke zemlje.

SOCIJALNI SPORAZUMI

Nije zaključen socijalni sporazum.

KORISNE INFORMACIJE

ZDRAVSTVENA SITUACIJA - Turistima koji planiraju da putuju u federalnu državu Sao Paulo, kao i u državu Rio de Žaneiro i državu Baija preporučuje se da se vakcinišu protiv žute groznice, 10 dana pre planiranog puta. Zbog velike teritorije i različitih klimatskih zona i uslova, ne postoji jedinstvena zdravstvena situacija koja važi za ceo Brazil. Zbog toga je potrebno da putnici za određena područja konsultuju podatke Svetske zdravstvene organizacije (WHO) koja na dnevnom nivou prati kretanja zdravstvene situacije, posebno u pogledu epidemija, u Brazilu i ostalim zemljama regiona. Rezultati se objavljuju na veb sajtu www.who.int/ith. MDTravelHealth objavljuje kompletne zdravstvene preporuke za putnike (www.mdtravelhealth.com). Zbog prisustva komaraca Aedes aegypti, koji prenose denga groznicu, virus zika, žutu groznicu i virus čikungunja, potrebna je opreznost u mnogim delovima zemlje. Za sva područja važi generalno pravilo da se za piće koristi flaširana voda i samo konzumira termički obrađena hrana. Savetuje se da se flaširana voda ne kupuje od uličnih preprodavaca. Zdravstvena zaštita u gradovima je na relativno dobrom nivou u privatnim bolnicama, uz plaćanje svih troškova.

BEZBEDNOSNA SITUACIJA - Državljanima R. Srbije koji nameravaju da putuju u Brazil, savetuje se povećana pažnja zbog kriminalnih aktivnosti i delovanja narko-grupa u velikim gradovima na obali, ali i u unutrašnjosti, uključujući glavni grad Braziliju. Poželjno je izbegavati granične oblasti. Zbog čestih oružanih pljački, strancima se savetuje da ne nose skupocene stvari, posebno nakit i veće količine novca, kao i da izbegavaju favele i kretanje sporednim ulicama noću, već da borave isključivo u mestima koja su predviđena za strane turiste i gde je prisustvo policije pojačano. U slučaju gubitka dokumenata ili stvari, treba kontaktirati lokalnu policiju.

TRANSPORT - Zbog velikih udaljenosti, stranci najviše koriste avio veze. Postoji nekoliko međunarodnih aerodroma, od koji su najpoznatiju u Sao Paolu, Rio de Žaneiru, Braziliji, Salvadoru, Fortalezi, Resifeu.
U Brazil se vodenim putem može doći iz Bolivije, Paragvaja i Perua (rekom Amazon). Drumski granični prelazi postoje sa svim okolnim zemljama (Argentina, Bolivija, Kolumbija, Gvajana i Francuska Gvajana, Paragvaj, Urugvaj, Venecuela) osim sa Surinamom.
Građani R. Srbije mogu da upravljaju motornim vozilom na teritoriji Brazila ukoliko pored vozačke dozvole R. Srbije poseduju važeću međunarodnu vozačku dozvolu tokom prvih 180 dana boravka, nakon čega je potrebna zamena za brazilsku vozačku dozvolu.

OSTALO - Brazilska valuta je real. U Brazilu se mogu koristiti sve najpoznatije svetske kreditne kartice (American Express, Diners Club, Visa, Master Card ) uključujući i one koje su izdale naše banke za korišćenje u inostranstvu. Savetuje se da se pre polaska u Brazil, banka koja je izdala kreditnu karticu obavesti o putovanju, radi oslobađanja protoka novca, jer se Brazil u pojedinim bankama nalazi na listi zemalja velikog rizika od pronevera putem kreditnih kartica. Dnevni troškovi boravka u Brazilu kreću se u proseku između 100 i 500 USD, u zavisnosti od mesta i smeštaja. Tokom glavne turističke sezone koja traje od decembra do februara, sve cene u proseku rastu za 30%.
Informacije o svim vrstama turističkih usluga mogu se dobiti na zvaničnom veb sajtu Ministarstva turizma www.braziltour.com

 

Kontakti:

Prilikom boravka u Brazilu, za konzularnu pomoći i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Brazilu koja se nalazi na adresi: SES Avenida das Nações, Qd. 803, Lote 15, CEP 70409-900 BRASÍLIA D.F. BRASIL, putem telefona: +5561/3223-72-72, +5561/3223-19-94 i elektronske adrese: embaixadaservia@terra.com.br

(Poslednje ažurirano četvrtak, 04. februar 2021.)