VIZNI REŽIM

Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
Obični pasoši i druge putne isprave: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza

 

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

Državljanima Republike Srbije dozvoljen je ulazak u Brazil ukoliko poseduju dokaz o vakcinaciji u štampanoj ili elektronskoj formi (podaci u QR-Code formatu neće biti prihvaćeni) koji sadrži komercijalno ime ili naziv proizvođača vakcine, broj serije i datum primljene doze, kao i ime putnika. Priznate su vakcine koje su odobrene od strane ANVISA, Svetske zdravstvene organizacije ili vlasti zemlje u kojoj je putnik vakcinisan.
Potvrde o oporavku od Kovid-19 neće biti prihvaćene umesto dokaza o potpunoj vakcinaciji.
Obaveza prikazivanja dokaza o vakcinaciji se ne primenjuje na:
- putnike sa zdravstvenim stanjem koje je kontraindikovano na vakcinaciju, pod uslovom da je to potvrđeno lekarskim nalazom;
- lica koja ne ispunjavaju uslove za vakcinaciju prema uzrastu, prema kriterijumima koje je Ministarstvo zdravlja utvrdilo Nacionalnim planom za operacionalizaciju vakcinacije protiv Sars-Cov-2 (Kovid-19) i objavljenim na sajtu Ministarstva zdravlja Brazila;
- ulazak putnika u zemlju iz humanitarnih razloga,
- lica iz zemalja sa niskim stepenom vakcinacije, u skladu sa objavljenom listom Ministarstvo zdravlja Brazila na svojoj veb stranici,
- na Brazilce i strance sa regulisanim boravkom na teritoriji Brazila koji nisu u potpunosti vakcinisani.
Putnici koji su u skladu sa gornjim odredbama izuzeti od potrebe podnošenja potvrde o vakcinaciji,  moraju avio-kompaniji pre ukrcavanja da predoče antigenski test ili RT-PCR test sa negativnim rezultatom (obavljen u laboratoriji priznatoj od strane zdravstvenih organa zemlje porekla) ili rezultatom u kome nije detektovano prisustvo Kovid-19, obavljen dan pre ukrcavanja.
U slučaju leta sa presedanjima u kojima putnik ostaje u restriktivnoj zoni aerodroma, rokovi koji se odnose na period važnosti testa će se uzeti u obzir  u odnosu na ukrcavanje na prvu deonicu putovanja.
U slučaju leta sa presedanjima ili zaustavljanjima u kojima putnik ne ostaje u restriktivnoj zoni aerodroma, i/ili tranzitira u roku dužem od jednog dana od datuma realizacije RT-PCR  i antigenskog testa, mora se priložiti dokaz o izvršenju novog testa, RT-PCR  ili antigenskog, sa negativnim rezultatom
Deca mlađa od dvanaest godina koja putuju u pratnji oslobođena su podnošenja dokumenta koji dokazuje izvršenje testova pod uslovom da svi pratioci pokažu dokumenta sa negativnim testom obavljenim u roku od jednog dana pre polaska/ulaska u zemlju;
Deca uzrasta od dve i mlađa od dvanaest godina, koja putuju bez pratnje, moraju da pokažu negativan rezultat  RT-PCR ili antigenskog testa ili rezultat gde nije detektovano prisustvo Kovida-19, obavljenog u roku od jednog dana pre ukrcavanja /ulaska u Brazil;
Deca mlađa od dve godine su izuzeta od obaveze prikazivanja negativnog testa.
Putnici koji su imali Kovid-19 u poslednjih devedeset dana, računajući od datuma pojave simptoma, koji su asimptomatični  i prezentuju RT-PCR  test ili test antigena kojim se nije detektovalo prisustvo Kovid-19, mogu ući u Brazil uz podnošenje sledećih dokumenata:
- dva pozitivna RT-PCR  rezultata, u intervalu od najmanje četrnaest dana, pri čemu se poslednji radi do jednog dana pre trenutka odlaska/ulaska u zemlju; i
- lekarsko uverenje koje mora da sadrži potvrdu i potpis odgovornog lekara da je lice asimptomatično  i da može da putuje, uključujući i datum planiranog putovanja.

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE

Viza nije potrebna za boravak u turističke ili poslovne svrhe (ne odnosi se na rad i plaćene aktivnosti) u periodu od 90 dana, sa mogućnošću produženja za još 90 dana, s tim da ukupna dužina boravka ne pređe 180 dana u godini, računajući od prvog ulaska. Nije propisan rok važenja pasoša radi turističkog putovanja u Brazil, dok je rok važenja pasoša radi regulisanja boravka – 3 meseca.
Prilikom ulaska u Brazil popunjava se ulazno/izlazni karton, koji mora da se preda prilikom izlaska.
Dokaz o vakcinaciji protiv žute groznice treba da podnesu osobe koje putuju u određene udaljene oblasti, što ne uključuje gradove na obali, kao što su Rio, Sao Paulo i dr. Nadležni brazilski organi traže potvrdu o vakcinaciji protiv žute groznice i prilikom putovanja iz Brazila u druge latinoameričke zemlje.

SOCIJALNI SPORAZUMI

Nije zaključen socijalni sporazum.

KORISNE INFORMACIJE

ZDRAVSTVENA SITUACIJA - Turistima koji planiraju da putuju u federalnu državu Sao Paulo, kao i u državu Rio de Žaneiro i državu Baija preporučuje se da se vakcinišu protiv žute groznice, 10 dana pre planiranog puta. Zbog velike teritorije i različitih klimatskih zona i uslova, ne postoji jedinstvena zdravstvena situacija koja važi za ceo Brazil. Zbog toga je potrebno da putnici za određena područja konsultuju podatke Svetske zdravstvene organizacije (WHO) koja na dnevnom nivou prati kretanja zdravstvene situacije, posebno u pogledu epidemija, u Brazilu i ostalim zemljama regiona. Rezultati se objavljuju na veb sajtu www.who.int/ith. MDTravelHealth objavljuje kompletne zdravstvene preporuke za putnike (www.mdtravelhealth.com). Zbog prisustva komaraca Aedes aegypti, koji prenose denga groznicu, virus zika, žutu groznicu i virus čikungunja, potrebna je opreznost u mnogim delovima zemlje. Za sva područja važi generalno pravilo da se za piće koristi flaširana voda i samo konzumira termički obrađena hrana. Savetuje se da se flaširana voda ne kupuje od uličnih preprodavaca. Zdravstvena zaštita u gradovima je na relativno dobrom nivou u privatnim bolnicama, uz plaćanje svih troškova.

BEZBEDNOSNA SITUACIJA - Državljanima R. Srbije koji nameravaju da putuju u Brazil, savetuje se povećana pažnja zbog kriminalnih aktivnosti i delovanja narko-grupa u velikim gradovima na obali, ali i u unutrašnjosti, uključujući glavni grad Braziliju. Poželjno je izbegavati granične oblasti. Zbog čestih oružanih pljački, strancima se savetuje da ne nose skupocene stvari, posebno nakit i veće količine novca, kao i da izbegavaju favele i kretanje sporednim ulicama noću, već da borave isključivo u mestima koja su predviđena za strane turiste i gde je prisustvo policije pojačano. U slučaju gubitka dokumenata ili stvari, treba kontaktirati lokalnu policiju.

TRANSPORT - Zbog velikih udaljenosti, stranci najviše koriste avio veze. Postoji nekoliko međunarodnih aerodroma, od koji su najpoznatiju u Sao Paolu, Rio de Žaneiru, Braziliji, Salvadoru, Fortalezi, Resifeu.
U Brazil se vodenim putem može doći iz Bolivije, Paragvaja i Perua (rekom Amazon). Drumski granični prelazi postoje sa svim okolnim zemljama (Argentina, Bolivija, Kolumbija, Gvajana i Francuska Gvajana, Paragvaj, Urugvaj, Venecuela) osim sa Surinamom.
Građani R. Srbije mogu da upravljaju motornim vozilom na teritoriji Brazila ukoliko pored vozačke dozvole R. Srbije poseduju važeću međunarodnu vozačku dozvolu tokom prvih 180 dana boravka, nakon čega je potrebna zamena za brazilsku vozačku dozvolu.

OSTALO - Brazilska valuta je real. U Brazilu se mogu koristiti sve najpoznatije svetske kreditne kartice (American Express, Diners Club, Visa, Master Card ) uključujući i one koje su izdale naše banke za korišćenje u inostranstvu. Savetuje se da se pre polaska u Brazil, banka koja je izdala kreditnu karticu obavesti o putovanju, radi oslobađanja protoka novca, jer se Brazil u pojedinim bankama nalazi na listi zemalja velikog rizika od pronevera putem kreditnih kartica. Dnevni troškovi boravka u Brazilu kreću se u proseku između 100 i 500 USD, u zavisnosti od mesta i smeštaja. Tokom glavne turističke sezone koja traje od decembra do februara, sve cene u proseku rastu za 30%.
Informacije o svim vrstama turističkih usluga mogu se dobiti na zvaničnom veb sajtu Ministarstva turizma www.braziltour.com

 

Kontakti:

Prilikom boravka u Brazilu, za konzularnu pomoći i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Brazilu koja se nalazi na adresi: SES Avenida das Nações, Qd. 803, Lote 15, CEP 70409-900 BRASÍLIA D.F. BRASIL, putem telefona: +5561/3223-72-72, +5561/3223-19-94 i elektronske adrese: embaixadaservia@terra.com.br

(Poslednje ažurirano četvrtak, 04. februar 2021.)