VIZNI REŽIM

Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 30 dana
Obični pasoši i druge putne isprave: Viza nije potrebna za boravak do 30 dana
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu nije neophodna viza

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE
Na snazi je bezvizni režim (za sve vrste pasoša) do 30 dana. U slučajevima kada je potrebna viza (boravak preko 30 dana, školovanje, stručno usavršavanje, zapošljavanje i dr.), viza se može, besplatno, dobiti u Ambasadi R. Belorusije u Beogradu. Prilikom ulaska u R. Belorusiju obavezno je posedovanje polise zdravstvenog osiguranja koja mora ispunjavati uslove sledeće uslove: (1) visina osigurane sume od minimum 10.000 evra i (2) kao teritorija važenja polise mora biti naznačena ili Republika Belorusija ili ceo svet. Na ulasku u R. Belorusiju obavezno se popunjava emigraciona karta (služi za registraciju) koju treba čuvati i nositi sa sobom u pasošu sve do izlaska iz R. Belorusije, kada se vraća pograničnom službeniku. Stranci koji privremeno borave u R. Belorusiji su dužni, da u roku od pet dana (osim nedelje, neradnih državnih i prazničnih dana), izvrše registraciju boravka u Republici Belorusiji u Upravi za državljanstvo i migraciju, organa unutrašnjih poslova po mestu stvarnog privremenog boravka ili putem sajta jedinstvenog državnog portala elektronskih usluga: https://platform.gov.by . U slučaju boravka u hotelima, hostelima, rehabilitacionim centrima ili drugim kolektivnim oblicima smeštaja, registraciju privremenog boravka stranih državljana vrši administracija tih ustanova prilikom dolaska i smeštaja lica.
U R. Belorusiju ograničen je unos alkohola i piva, i to ne više od 3 litara po osobi starijoj od 18 godina, kao i unos cigareta, i to ne više od 200 cigareta ili 50 cigara ili 250 grama duvana po punoletnoj osobi.
Uvoz životinja i biljaka u R. Belorusiju je dozvoljen samo uz odgovarajuće veterinarske i medicinske dozvole.
Zabranjen je unos vatrenog oružja, vojne opreme, narkotika, otrova, radioaktivnih i eksplozivnih materija.

VAŽNO: Izlazak/ulazak državljana Republike Srbije iz pravca Belorusije na teritoriju Poljske, Rusije (Kalinjingradska oblast), Litvanije i Letonije

Od trenutka izbijanja sukoba u Ukrajini, nadležni organi Poljske zabranili su ulazak strancima trećih zemalja koji žele da pređu kopnenu/drumsku granicu iz Belorusije i Rusije (Kalinjingradska oblast) kako bi ušli u Poljsku radi tranzita. Ulaz je dozvoljen samo državljanima Poljske, EU, državljanima iz šengenske oblasti, stranim diplomatama ili strancima koji imaju regulisan boravak u Poljskoj ili nekoj od zemalja EU ili Šengena (boravišna karta ili viza D za duži boravak). Ostalima stranim državljanima, uključujući i državljane R. Srbije - ulazak u Poljsku se odobrava u krajnje opravdanim slučajevima (zdravstveni problemi, smrt i sl.), a konačnu odluku o ulasku donosi dežurni pripadnik granične policije Poljske u trenutku dolaska lica na konkretni granični prelaz, u konsultaciji sa neposrednim rukovodstvom i centralom Granične policije u Varšavi.

Mole se državljani R. Srbije koji žele da se vrate u R. Srbiju iz Belorusije i Rusije (Kalinjingradska oblast) preko Poljske da ne kreću na put pre nego što kontaktiraju Ambasadu Republike Srbije u Varšavi, putem imejla embassy.warsaw@mfa.rs .
Detaljno uputstvo o načinu najave ulaska državljana R. Srbije na teritoriju Poljske možete pronaći linku Ambasade:
http://www.warsaw.mfa.gov.rs/lat/newstext.php?subaction=showfull&id=168…

Tranzit državljana R. Srbije preko Poljske prema Belorusiji nije zabranjen i normalno se odvija.

Ulazak stranih državljana u Belorusiju iz Rusije i obrnuto realizuje se isključivo vazdušnim putem, što ima uticaja na način registracije ulaska/izlaska stranih državljana u obe zemlje. Strani državljani koji iz trećih zemalja ulaze u Belorusiju i nastavljaju put u Rusiju, moraju pribaviti kod beloruskog nadležnog organa tzv. emigracionu kartu, s obzirom da im ista neće biti izdata u Rusiji, niti će biti registrovani prilikom ulaska u Rusiju, jer letovi na relaciji Belorusija – Rusija imaju karakter unutrašnjih letova. Prilikom putovanja iz Rusije u Belorusiju “emigraciona karta” izdata u Rusiji se ne uzima. Stranci koji putuju iz trećih zemalja preko Rusije u Belorusiju, treba da pribave tranzitnu rusku vizu.

Na drumskim i železničkim pravcima kroz belorusko-rusku deonicu državne granice Ruske Federacije nema kontrolnih punktova namenjenih za međunarodni saobraćaj, pa se na ovoj deonici državne granice ne vrši granična kontrola lica i vozila. Samim tim je nemoguće da stranci prelaze rusko-belorusku državnu granicu, jer ne mogu dobiti tzv. emigracionu kartu koja je neophodna za ulazak/izlazak u/iz ove dve države. Ograničenja se sa ruske strane pravdaju činjenicom da ovi granični prelazi nisu ovlašćeni da stavljaju pečat o prelasku ruske granice u pasoše stranih državljana. Napominjemo da zakonske regulative Ruske Federacije propisuju proceduru ulaska građana trećih zemalja na teritoriju Ruske Federacije samo preko graničnih prelaza koji su namenjeni za međunarodna putovanja i da boravak na teritoriji Ruske Federacije bez potvrde o ulasku predstavlja kršenje pravila boravka za stranog državljanina, čak i ako ima vizu.

Na granici Litvanije sa Belorusijom trenutno rade dva granična prelaza: Medininkai (Kameni Log) i Šalčininkai (Benjakoni). Litvanija je 1. marta 2024. godine zatvorila još dva granična prelaza Lavoriškes (Kotlovka) i Raigardas (Privalka).
Što se tiče državljana R. Srbije Litvanija nema ograničenja prilikom ulaska u zemlju.

Na granici Letonije sa Belorusijom radi samo jedan granični prelaz Paternieki (Grigorovščina). Letonija je 19. septembra 2023. godine zatvorila granični prelaz sa Belorusijom Silene (Urbani).

SOCIJALNI SPORAZUMI
Nije zaključen socijalni sporazum.

KORISNE INFORMACIJE:

ZDRAVSTVENA SITUACIJA - U R. Belorusiji paralelno funkcionišu državni i privatni zdravstveni sistem. Strancima su dostupne sve medicinske ustanove, laboratorije i apoteke. Zdravstvena situacija je zadovoljavajuća. Za više informacija posetiti sajt Svetske zdravstvene organizacije.

BEZBEDNOSNA SITUACIJA - R. Belorusija je bezbedna država. Organizovano delovanje na suzbijanju svih oblika kriminala i rigorozna kaznena politika doprinose niskoj stopi kriminala.

TRANSPORT - Juna 2021. godine obustavljena je direktna avio linija beloruske avio kompanija „Belavia” između Beograda i Minska.
Tokom turističkog boravka u R. Belorusiji možete da upravljate motornim vozilom sa međunarodnom vozačkom dozvolom, uz važeću nacionalnu vozačku i potvrdu o registraciji vozila (saobraćajna dozvola), kao i međunarodnim osiguranjem vozila (zeleni karton) do tri meseca, od datuma ulaska u državu.
Ako je osobi u Belorusiji izdata boravišna dozvola ili pasoš, onda u roku od 90 dana mora da dobije belorusku vozačku dozvolu, za koju mora da položi teoretski ispit u saobraćajnoj policiji. Nakon ovog perioda, njegova nacionalna vozačka dozvola će se smatrati nevažećom na teritoriji Belorusije. Belorusku vozačku dozvolu izdaje Državni automobilski inspektorat (analogno saobraćajnoj policiji) samo ako ste prošli posebnu obuku u autoškoli u R. Belorusiji (ili drugoj zemlji ZND) i uspešno položili ispite o saobraćajnim pravilima i vožnji automobila. Period obuke za vožnju automobila u auto-školi traje 3 meseca.
Na teritoriji R. Belorusije funkcioniše sistem elektronske naplate putarina.
Savetuje se strogo poštovanje saobraćajnih i drugih propisa jer su predviđene stroge novčane kazne.

OSTALO - Shodno propisima dozvoljeno je unošenje i iznošenje novca u gotovini bez deklarisanja u iznosu do 10.000 USD (ili ekvivalent).
Lokalna valuta u R. Belorusiji je beloruska rublja. Devize se menjaju u beloruske rublje u bankama i menjačnicama. Platne kartice domaćih i inostranih banaka se mogu koristiti uz uobičajene troškove konverzije. Zamena gotovine, zbog male razlike u kursu, se može vršiti u bankama ili menjačnicama.

Kontakti:
Prilikom boravka u Republici Belorusiji, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Minsku (adresa: Rumяnceva 4, 220034 Minsk), putem sledećih kontakt telefona: +375 17 284 29 84 i +375 17 284 29 90 i elektronske adrese: embassy.minsk@mfa.rs