VIZNI REŽIM

Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 30 dana
Obični pasoši i druge putne isprave: Viza nije potrebna za boravak do 30 dana
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu nije neophodna viza

 

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19:

Državljani R. Srbije koji poseduju sertifikat (na papiru) o potpuno izvršenoj vakcinaciji protiv virusa COVID-19, mogu da uđu na teritoriju Belorusije bez obaveze posedovanja PCR testa. Potpuna vakcinacija mora biti izvršena minimum mesec dana (maksimum 12 meseci) pre datuma ulaska na teritoriju Belorusije. Sertifikat o vakcinaciji mora sadržati prezime i ime lica, datum prijema finalne doze vakcine i mora biti izdat na beloruskom ili ruskom i/ili engleskom jeziku.
Državljani R. Srbije koji ne poseduju potvrdu o potpuno izvršenoj vakcinaciji na virus COVID-19, mogu da uđu u Belorusiju ukoliko poseduju negativan rezultat PCR testa (na ruskom, beloruskom ili engleskom jeziku), ne stariji od 72 sata i mora sadržati prezime, ime lica i potvrdu negativne analize. Kontrola posedovanja medicinskog dokumenta vršiće se na granici. Neposedovanje pomenute potvrde predstavlja osnov za zabranu ulaska u R. Belorusiju.
Svi strani državljani, uključujući i državljane R. Srbije, su oslobođeni obaveze samoizolacije prilikom ulaska u R. Belorusiju.
Ulazak u Belorusiju stranih državljana, uključujući i državljane R. Srbije, kopnenim, železničkim i rečnim putem je slobodan (bez ograničenja).
Napomena za državljane Srbije koji ulaze u Poljsku samo iz pravca Rusije i Belorusije: Od momenta izbijanja sukoba u Ukrajini nadležni organi Poljske su zabranili sve prelaske stranim državljanima, koji iz pravca Rusije (Kalinjingrad) i Belorusije žele da preko kopnene/drumske granice uđu u Poljsku radi tranzita. Odobrava se ulazak samo onim strancima koji imaju diplomatski pasoš ili regulisan boravak u Poljskoj (radna i studentska karta boravka ili viza). Ostalim strancima ulazak u Poljsku se odobrava u izuzetnim slučajevima, a konačnu odluko o ulasku donosi isključivo nadležni dežurni šef granične policije prilikom dolaska stranca na konkretni granični prelaz.
Državljani Republike Srbije koji žele iz Rusije i Belorusije da se preko Poljske vrate u Srbiju se mole da ne polaze na put pre nego što kontaktiraju Ambasade Republike Srbije u Moskvi, Minsku i Varšavi, kako bi im dostavili informacije o tome ko, kada i preko kojeg graničnog prelaza planira da uđe u Poljsku. Ambasada Republike Srbije u Varšavi radi najave ulaska državljana Srbije na teritoriju Poljske, međutim te najave nisu garancija da će im ulazak i tranzit biti automatski odobreni. Ta najava je samo molba poljskim organima da im se odobri ulazak, a konkretnu odluku o ulasku državljana Srbije u Poljsku donosi službenik granične policije koji bude pregledao dokumentaciju na samom graničnom prelazu između Poljske i Belorusije tj. Rusije.

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE
Na snazi je bezvizni režim (za sve vrste pasoša) do 30 dana. U slučajevima kada je potrebna viza (boravak preko 30 dana, školovanje, stručno usavršavanje, zapošljavanje i dr.), viza se može, besplatno, dobiti u Ambasadi R. Belorusije u Beogradu. Prilikom ulaska u R. Belorusiju obavezno je posedovanje polise zdravstvenog osiguranja koja mora ispunjavati uslove sledeće uslove: (1) visina osigurane sume od minimum 10.000 evra i (2) kao teritorija važenja polise mora biti naznačena ili Republika Belorusija ili ceo svet. Na ulasku u R. Belorusiju obavezno se popunjava emigraciona karta (služi za registraciju) koju treba čuvati i nositi sa sobom u pasošu sve do izlaska iz R. Belorusije, kada se vraća pograničnom službeniku. Stranci koji privremeno borave u R. Belorusiji su dužni, da u roku od pet dana (osim nedelje, neradnih državnih i prazničnih dana), izvrše registraciju boravka u R. Belorusiji u Upravi za državljanstvo i migraciju, organa unutrašnjih poslova po mestu stvarnog privremenog boravka ili putem sajta jedinstvenog državnog portala elektronskih usluga: www.portal.gov.by . U slučaju boravka u hotelima, hostelima, rehabilitacionim centrima ili drugim kolektivnim oblicima smeštaja, registraciju privremenog boravka stranih državljana vrši administracija tih ustanova prilikom dolaska i smeštaja lica.

SOCIJALNI SPORAZUMI
Nije zaključen socijalni sporazum.

KORISNE INFORMACIJE:

ZDRAVSTVENA SITUACIJA - U R. Belorusiji paralelno funkcionišu državni i privatni zdravstveni sistem. Strancima su dostupne sve medicinske ustanove, laboratorije i apoteke. Zdravstvena situacija je zadovoljavajuća. Za više informacija posetiti sajt Svetske zdravstvene organizacije.

BEZBEDNOSNA SITUACIJA - R. Belorusija je bezbedna država. Organizovano delovanje na suzbijanju svih oblika kriminala i rigorozna kaznena politika doprinose niskoj stopi kriminala.

TRANSPORT - Između Beograda i Minska, saobraća direktna avio linija, tri puta nedeljno. Prevoznik je beloruska avio kompanija „Belavia". Za vožnju u R. Belorusiji obavezna je međunarodna vozačka dozvola, uz važeću nacionalnu vozačku i saobraćajnu dozvolu, kao i međunarodno osiguranje vozila (zeleni karton). Ne teritoriji R. Belorusiji funkcioniše sistem elektronske naplate putarina. Savetuje se strogo poštovanje saobraćajnih i drugih propisa jer su predviđene stroge novčane kazne.

OSTALO - Shodno propisima dozvoljeno je unošenje i iznošenje novca u gotovini bez deklarisanja u iznosu do 10.000 USD (ili ekvivalent).
Lokalna valuta u R. Belorusiji ja beloruska rublja. Devize se menjaju u beloruske rublje u bankama i menjačnicama. Platne kartice domaćih i inostranih banaka se mogu koristiti uz uobičajene troškove konverzije. Zamena gotovine, zbog male razlike u kursu, se može vršiti u bankama ili menjačnicama.

Kontakti:

Prilikom boravka u Republici Belorusiji, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Minsku (adresa: Rumяnceva 4, 220034 Minsk), putem sledećih kontakt telefona: +375 17 284 29 84 i +375 17 284 29 90 i elektronske adrese: embassy.minsk@mfa.rs

(Poslednje ažurirano sreda, 03. februar 2021.)