VIZNI REŽIM

Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
Obični pasoši i druge putne isprave: Potrebna viza
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza

 

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

Državljanima Republike Srbije, od 5. avgusta 2021. godine, dozvoljen je ulazak i izlazak iz Republike Azerbejdžan avionskim prevozom, ukoliko poseduju sledeća dva dokumenta:
- potvrdu o negativnom PCR testu na Kovid-19, ne stariju od 72 sata i
- zvanični dokument, izdat od strane relevantne države, kojom se potvrđuje potpuna vakcinacija ili potvrda o preležanoj infekciji izazvanoj virusom Kovid-19 (Kovid pasoš).
Osobama starosti od 1 do 18 godina za ulazak u zemlju potrebna je samo potvrda o negativnom rezultatu PCR testa.
Sertifikat tj. Kovid pasoš mora imati QR kod koji potvrđuje njegovu valjanost. Poželjno je da i rezultat PCR testa poseduje ovaj kod, kako bi se ubrzale formalne procedure na aerodromu, ali nije neophodno. Potrebne potvrde se proveravaju tokom prijavljivanja na let na polaznom aerodromu.
Državljanima Republike Srbije vize će se izdavati (na osnovu Kovid pasoša za osobe starije od 18 godina) u diplomatskim predstavništvima i konzulatima Republike Azerbejdžan, bez potrebe pribavljanja posebne dozvole za ulazak u zemlju koju izdaje Operativni štab Vlade Republike Azerbejdžan.
Referentne klinike i laboratorije za testiranje na koronavirus (COVID-19) u Republici Azerbejdžan mogu se naći na sledećem linku: https://www.azal.az/en/information/covid-clinics
https://www.mfa.gov.rs/en/citizens/travel-abroad/visas-and-states-trave…

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE

Zahtev za vizu se može podneti u Ambasadi R. Azerbejdžan u Beogradu. Za vizu je potrebno priložiti sledeća dokumenta: popunjeni zahtev, pasoš, kopiju pasoša, dve fotografije formata za pasoš, pozivno pismo iz Azerbejdžana, potvrdu uplate takse za vizu. Taksa za vizu za jedno putovanje iznosi 20,00 USD, a za više putovanja 350,00 USD. Vize se izdaju za jedan ili više ulazaka (do 90 dana), a tranzitne vize (do 5 dana) izdaju se sa jednim ili više ulazaka. Dužina boravka zavisi od svrhe putovanja. Ukoliko je u pitanju zvanična poseta ili poslovno putovanje, trajanje boravka je do 180 dana. Kada je svrha putovanja zaposlenje, školovanje, lečenje ili privatna poseta dužina boravka je do 90 dana. Za putovanja u sportske ili kulturne svrhe, određen je boravak do 60 dana, a za turistička putovanja do 30 dana.
Zahtev za turističku vizu može se podneti i elektronskim putem (e-visa ili „ASAN visa"), aplikacijom na Portalu www.evisa.gov.az. Rok važenja turističke "e-visa" je do 30 ili 90 dana i predviđena je za jedan ulazak. Izdaje se u roku od tri radna dana. Naknada za "e-visa" iznosi 20,00 USD i 3,00 USD za obradu zahteva, a plaćanje se vrši elektronski, pomoću Visa i Mastercard platnih kartica. Neophodno je posedovati pasoš sa rokom važenja koji mora biti najmanje tri meseca duži od datuma isteka "e-visa". U slučaju gubitka, "e-visa"se može ponovo štampati sa Portala ili e-mail. Takođe se može prijaviti i za ubrzanu nabavku elektronske vize u roku od 3 sata putem sistema „ASAN visa", bez obzira na neradne dane i praznike, za naknadu u iznosu 50,00 USD i 3,00 USD za obradu zahteva.
Stranci, kada borave u R. Azerbejdžan duže od 15 dana, obavezni su da svoj boravak prijave kod Državne migracione službe najkasnije u roku od tri dana od dana prelaska granice. Prijava boravka se vrši lično (prema mestu stanovanja), poštom ili elektronskim putem (na: qeydiyyat@migration.gov.az. ova adresa elektronske pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli). Za lica koja odsedaju u hotelu, prijavu boravka vrši hotelska administracija. Uz prijavu se prilaže kopija pasoša, a registrovani boravak ne može biti duži od perioda na koji je izdata viza. Taksa za registraciju se ne plaća. Ukoliko stranac u Azerbejdžanu menja mesto boravka, svaka promena mora da se prijavi, u skladu sa navedenom procedurom.
U R. Azerbejdžan, bez plaćanja carine, može se uneti/izneti roba za lične potrebe u vrednosti do 1.000 USD, lične stvari, 125 gr ikre, tri litra alkohola i tri boksa cigareta. Rezidenti mogu iz Azerbejdžana izneti, deklarisanih, 10.000 USD, a nerezidenti 1.000 USD, bez prilaganja dokaza o poreklu.
Posebne dozvole potrebne su za biljke, žive životinje, sirovine životinjskog porekla i kućne ljubimce. Zabrana, bez izuzetka, odnosi se na oružje i municiju, nedozvoljene supstance, otrove, narkotike, štetne materije, kao i materijale koji propagiraju nemoral, nasilje i terorizam.

SOCIJALNI SPORAZUMI

Nije zaključen socijalni sporazum.

KORISNE INFORMACIJE

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – R. Azerbejdžan ima stabilnu zdravstvenu situaciju, Nije potrebna nijedna posebna vakcinacija prilikom ulaska u zemlju. Aktuelnu informaciju o zdravstvenoj situaciji možete naći na sajtu Svetske zdravstvene organizacije www.who.int BEZBEDNOSNA SITUACIJA – U R. Azerbejdžan je 12.12.2020. godine ukinuto ratno stanje. Bezbednosna situacija u državi je stabilna. Posete teritoriji Nagorno Karabah i okolnim okruzima, po bilo kom osnovu, bez izričite saglasnosti azerbejdžanskih vlasti, predstavljaju kršenje zakona R. Azerbejdžan i biće sankcionisane zabranom ulaska u Republiku Azerbejdžan i suočavanjem sa odgovarajućim pravnim procedurama.

TRANSPORT – Aerodrom „Hejdar Alijev" je najprometniji aerodrom, dok su ostali aerodromi manji i sa Bakuom i Moskvom povezani sa nekoliko linija. Najveći broj direktnih letova je za Istanbul. Zbog zatvorene granice sa Jermenijom, nije moguć saobraćaj na kopnenim graničnim prelazima u tom delu. Putevi su ispod uobičajenih tehničkih standarda, ali na prilazima velikim gradovima postoje bolje saobraćajnice sa tri i četiri trake. Nacionalna vozačka dozvola R. Srbije, čija važnost nije istekla, važeća je na teritoriji R. Azerbejdžan. U slučaju regulisanog boravka u Azerbejdžanu, nacionalna dozvola se menja za azerbejdžansku. Za zamenu dozvole potrebno je priložiti nacionalnu dozvolu sa notarizovanim prevodom na azerbejdžanski jezik, lekarsko uverenje i dokaz o uplaćenoj taksi. Tokom turističkog boravka u R. Azerbejdžan možete da upravljate motornim vozilom sa vozačkom dozvolom R. Srbije. Potrebna je važeća međunarodna dozvola. Ukoliko putujete vozilom iz R. Srbije neophodno je osiguranje – Zelena karta.

OSTALO – Nacionalna valuta je manat (AZN). Pojedini hoteli i prodajna mesta prihvataju platne kartice, ali je u praksi zastupljenije plaćanje gotovim novcem.
Na teritoriji zemlje nisu jedinstveni klimatski uslovi. Od postojećih 11 klimatskih zona R. Azerbejdžan ima 9. Klima varira od kontinentalne, suve i vlažne (na krajnjem jugu) , suptropska na jugoistoku zemlje.

Kontakti:

Prilikom boravka u R. Azerbejdžan, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Bakuu putem sledećeg kontakt telefona +994 124925080 i +994 124925125 i elektronske adrese serbianembassy.baku@azeurotel.com

(Poslednje ažurirano četvrtak, 04. februar 2021.)