VIZNI REŽIM

Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
Obični pasoši i druge putne isprave: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE
Ulazak državljana Republike Srbije u Republiku Azerbejdžan je moguć jedino vazdušnim putem, pošto su kopnene granice zatvorene. Ulazak na teritoriju Republike Azerbejdžan, mimo utvrđenih državnih graničnih prelaza, povlači krivičnu, administrativnu i drugu odgovornost, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom Republike Azerbejdžan.
Stranci koji nameravaju da ostanu u Republici Azerbejdžan duže od 15 dana obavezni su da svoj boravak prijave Državnoj migracionoj službi u roku od pet radnih dana od trenutka prelaska granice. Prijava boravka se vrši lično (prema mestu boravka) ili elektronskim putem (na e-poštu: qeydiyyat@migration.gov.az). Uz prijavu se prilaže formular (nalazi se na sledećem linku: https://migration.gov.az/en/oyq) i kopija pasoša. Taksa za registraciju se ne naplaćuje. Za lica koja odsedaju u hotelu, prijavu boravka vrši hotelska administracija. Ukoliko stranac u Azerbejdžanu menja mesto boravka, svaka promena mora da bude prijavljena, u skladu sa navedenom procedurom.
U Republiku Azerbejdžan se, bez plaćanja carine, može se uneti/izneti roba za lične potrebe u vrednosti do 1.500 USD, lične stvari, 125 gr ikre, 1,5 l alkohola i 600 gr cigareta. Rezidenti i nerezidenti mogu iz Azerbejdžana izneti do 10.000 USD, bez prilaganja dokaza o poreklu.
Posebne dozvole su potrebne za biljke, životinje i sirovine životinjskog porekla. Zabrana, bez izuzetka, odnosi se na oružje i municiju, nedozvoljene supstance, otrove, narkotike, štetne materije, kao i na materijale koji propagiraju nemoral, nasilje i terorizam.

SOCIJALNI SPORAZUMI
Sporazum između Vlade R. Srbije i Vlade R. Azerbejdžan o socijalnoj sigurnosti (potpisan 07. aprila 2022. godine).

KORISNE INFORMACIJE

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – R. Azerbejdžan ima stabilnu zdravstvenu situaciju, Nije potrebna nijedna posebna vakcinacija prilikom ulaska u zemlju. Aktuelnu informaciju o zdravstvenoj situaciji možete naći na sajtu Svetske zdravstvene organizacije www.who.int

BEZBEDNOSNA SITUACIJA - Bezbednosna situacija u državi je stabilna. Posete stranih državljana teritorijama za koje važi specijalni režim putovanja ne mogu se realizovati bez prethodne saglasnosti Ministarstva spoljnjih poslova Republike Azerbejdžan.

TRANSPORT – Aerodrom „Hejdar Alijev" je najprometniji aerodrom, dok su ostali aerodromi manji i sa Bakuom i Moskvom povezani sa nekoliko linija. Najveći broj direktnih letova je za Istanbul. Zbog zatvorene granice sa Jermenijom, nije moguć saobraćaj na kopnenim graničnim prelazima u tom delu. Putevi su ispod uobičajenih tehničkih standarda, ali na prilazima velikim gradovima postoje bolje saobraćajnice sa tri i četiri trake. Nacionalna vozačka dozvola R. Srbije, čija važnost nije istekla, važeća je na teritoriji R. Azerbejdžan. U slučaju regulisanog boravka u Azerbejdžanu, nacionalna dozvola se menja za azerbejdžansku. Za zamenu dozvole potrebno je priložiti nacionalnu dozvolu sa notarizovanim prevodom na azerbejdžanski jezik, lekarsko uverenje i dokaz o uplaćenoj taksi. Tokom turističkog boravka u R. Azerbejdžan možete da upravljate motornim vozilom sa vozačkom dozvolom R. Srbije. Potrebna je važeća međunarodna dozvola. Ukoliko putujete vozilom iz R. Srbije neophodno je osiguranje – Zelena karta.

OSTALO – Nacionalna valuta je manat (AZN). Pojedini hoteli i prodajna mesta prihvataju platne kartice, ali je u praksi zastupljenije plaćanje gotovim novcem.
Na teritoriji zemlje nisu jedinstveni klimatski uslovi. Od postojećih 11 klimatskih zona R. Azerbejdžan ima 9. Klima varira od kontinentalne, suve i vlažne (na krajnjem jugu) , suptropska na jugoistoku zemlje.

Kontakti:
Prilikom boravka u R. Azerbejdžan, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Bakuu putem sledećeg kontakt telefona +994 124925080 i +994 124925125 i elektronske adrese serbianembassy.baku@azeurotel.com