Covid-19 - uslovi za putovanje

 

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE
U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19    

(ažurirano 12.04.2021.)

Državljanima Republike Srbije koji putuju u inostranstvo preporučujemo da se prethodno detaljno informišu da li je i pod kojim uslovima nameravano putovanje moguće realizovati, s obzirom da je veliki broj zemalja uveo ograničenja u pogledu ulaska i boravka stranih državljana zbog pandemije korona virusa, kao i da se ti uslovi često menjaju na dnevnoj bazi.

Napominjemo da, i pored redovnog ažuriranja liste, u međuvremenu može doći do promena, te stoga savetujemo da za informacije o uslovima putovanja u određenu zemlju kontaktirate diplomatsko-konzularno predstavništvo te zemlje u Beogradu (listu stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava u Beogradu možete naći ovde).

Takođe, možete da kontaktirate diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Srbije u zemlji u koju putujete kako biste dobili raspoložive informacije o uslovima ulaska u datu zemlju (listu diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije u inostranstvu možete naći ovde).

AZERBEJDžAN
Državljani Srbije ne mogu da uđu ili tranzitiraju jer su sve granice Azerbejdžana zatvorene za putnički saobraćaj. Državljani Srbije koji u hitnom slučaju treba da putuju u Azerbejdžan treba da podnesu zahtev za vizu u Ambasadi Azerbejdžana u Beogradu.
Strani državljani i diplomate da bi dobili dozvolu za ulazak u zemlju od 1. marta moraju da dostave lekarsko uverenje o negativnom rezultatu testa sa QR kodom (isto važi i za izlazak iz zemlje). Putnici koji u sertifikatu u kojem se navode rezultati ispitivanja nemaju QR kod neće biti primljeni na letove. Po dolasku u Azerbejdžan, strani državljani se pregledaju i u slučaju sumnje na infekciju, lice se, bez obzira na državljanstvo, nacionalnost i svrhu putovanja, smešta u karantin od 14 dana u specijalizovanoj medicinskoj ustanovi.
Referentne klinike i laboratorije u Azerbejdžanu za testiranje na koronavirus (COVID-19) mogu se naći na sledećem linku: https://www.azal.az/en/information/covid-clinics

ALBANIJA 
Državljani Srbije mogu bez ograničenja da uđu u Albaniju ili tranzitiraju. Nema posebnih uslova. Režim ulaska je isti za sva lica bez obzira iz koje zemlje se dolazi u Albaniju.

ALŽIR
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Alžir, kao ni drugi strani državljani.  
Zatvoreni su svi granični prelazi i obustavljen je međunarodni putnički saobraćaj – vazdušni, kopneni i pomorski. Izuzetak predstavljaju predstavnici stranih diplomatko-konzularnih predstavništava i radnici humanitarnih misija kojima se, uz prethodnu notifikaciju, dozvoljava ulazak, kao i predstavnici stranih kompanija koje imaju poslovni angažman u Alžiru, uz prethodnu saglasnost nadležnih alžirskih vlasti i obavezu 14-odnevnog karantina.

ANGOLA
Državljani Srbije mogu da uđu na teritoriju Angole ukoliko poseduju negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Pored toga, neophodno je 72 sata pre putovanja popuniti formular za prijavu dolaska („Formulário de registo de viagem“), koji se može naći na internet strani www.covid19.gov.ao. Karantin je obavezan od prvog dana ulaska. Strani državljani sa prebivalištem u Angoli i akreditovane diplomate, koji ulaze sa netativnim PCR u obavezi su da provedu sedam dana u kućnom karantinu. Stranci bez stalnog prebivališta u zemlji moraju da ostanu u vaninstitucionalnom karantinu pri čemu troškove boravka snose sami. Po isteku sedmodnevnog karantina potrebno je uraditi brzi tzv. serološki test. Ako je rezultat testa negativan, karantin se završava i dobija se pismeno odobrenje zdravstvenih vlasti Angole za slobodno kretanje. Troškovi testiranja iznose 20.000 kvanzi (oko 25 evra). U slučaju da je rezultat testa pozitivan, lice ostaje u izolaciji i mora poštovati konkretna uputstva angolskih zdravstvenih vlasti. 

ANDORA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u zemlju osim lica koja imaju regulisan boravak. Obavezna je  samoizolacija u trajanju od 15 dana.
Ulazak u Andoru je dozvoljen državljanima i rezidentima zemalja članica EU, Islanda, Lihtenštajna, Monaka, Norveške, V.Britanije, San Marina, Švajcarske i Vatikana.

ANTIGVA I BARBUDA
Državljanima Srbije je dozvoljen ulazak i tranzit preko Antigve i Barbude ukoliko poseduju negativan PCR test, ne stariji od sedam dana. Putnici koji dolaze brodovima mogu biti podvrgnuti karantinu ukoliko to procene lučke vlasti. Test nije potreban za decu mlađu od 12 godina. 

ARGENTINA
Državljani Srbije ne mogu ući u zemlju osim ako su: lica koja imaju regulisan stalni boravak u Argentini ili nekoj od pograničnih država; nosioci diplomatskih i službenih pasoša. Uz posebnu prethodnu dozvolu mogu ući i državljani Srbije koji dolaze u Argentinu u diplomatsku misiju, iz poslovnih razloga, na sportsko takmičenje ili radi spajanja porodice. U navedenim slučajevima je potrebna posebna viza, a pomenuta dozvola se dobija posredstvom Ambasade Argentine u Beogradu. Državljani Argentine i susednih država, kao i oni koji imaju stalni boravak u Argentini ili nekoj od susednih država, pre ulaska u zemlju moraju imati negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Takođe se zahteva prethodno slanje elektronskim putem tzv. izjave o odgovornosti da je putnik upoznat sa svim sanitarnim propisima i procedurama u Argentini i dokaz o zdravstvenom osiguranju, koje pokriva i bolničke troškove vezano za lečenje od SARS-CoV-2 . Obavezan je karantin od 10 dana. Prilikom ulaska u Argentinu putnici se testiraju na aerodoromu. U slučaju da je test pozitivan, dotično lice se upućuje u specijalno određen karantinski smeštaj za koji samo snosi troškove boravka.

AUSTRALIJA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u zemlju, osim onih lica koja imaju odobren stalni boravak i članova njihove uže porodice. Mogućnost ulaska postoji ako su u pitanju humanitarni ili dovoljno ubedljivi razlozi uz prethodno pribavljanje dozvole od strane nadležnih organa. Obavezan je karantin od 14 dana, u za to posebno opredeljenim objektima, a troškove boravka u izolaciji snose sami putnici. Obavezan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.
Tranzit državljana Srbije je dozvoljen uz posedovanje tranzitne vize (ukoliko je vreme provedeno u tranzitu do 8 sati) i dozvole za izuzeće od obaveznog karantina (ukoliko je vreme provedeno u tranzitu od 8-72 sata).
Ulazak u Australiju dozvoljen je samo državljanima Australije, licima koja imaju odobren stalni boravak i članovima njihovih užih porodica, kao i državljanima Novog Zelanda koji obično prebivaju u Australiji. 

AUSTRIJA
Državljanima Srbije nije dozvoljen ulazak u Austriju, osim onima koji imaju regulisan boravak u Austriji, kao i u posebnim slučajevima, i to za lica koja u Austriju putuju: iz poslovnih razloga; jednom licu u pratnji osobe koja u Austriju dolazi u svrhu medicinskog lečenja; radi početka ili nastavka studija, odnosno u cilju naučnog istraživanja; radi učešća u školskim aktivnostima; radi prisustvovanja sudskim ili administrativnim postupcima pred austrijskim nadležnim organima; članovima osoblja diplomatskih predstavništava, zaposlenima u međunarodnim organizacijama i licima koja sa njima žive u zajedničkom domaćinstvu; humanitarno osoblje; zbog planiranih važnih događaja u krugu porodice (venčanja, krštenja, rođendani, neperiodične posete životnom partneru).

Navedene kategorije lica su u obavezi da prilikom ulaska na granici prilože dokaz o svrsi putovanja, odnosno dokaz da pripadaju jednoj od navedenih kategorija.

Pre putovanja u Austriju obavezna je elektronska registracija, koja se može obaviti najranije 72 sata pre putovanja, te i obaveza posedovanja potvrde o izvršenoj elektronskoj registraciji (u štampanoj ili elektronskoj formi) prilikom granične kontrole. Elektronsku registraciju (Pre – Travel Clearance – PTC) je moguće izvršiti na sledećoj veb-stranici: https://entry.ptc.gv.at.

Od 11.marta 2021. godine prilikom ulaska u Austriju potrebno je imati negativan PCR test, ne stariji od 72 sata od momenta uzimanja uzorka ili negativan antigenski test, ne stariji od 48 sati od momenta uzimanja uzorka. Ukoliko lice ne poseduje navedeni test u obavezi je da uradi test u Austriji u roku od 24 sata. I pored toga važi obaveza 10-dnevnog karantina, koji je moguće prekinuti najranije petog dana, ukoliko lice dobije negativan nalaz na testu na korona virus (pored PCR prihvataju se i anti-gen testovi).

Izuzeci od navedenog pravila (koji nisu u obavezi da budu u 10-dnevnom karantinu) ali su, ukoliko dolaze iz Srbije ili iz neke od tzv. „rizičnih zemalja“, u obavezi da poseduju negativan PCR test ne stariji od 72 sata ili negativan antigenski test ne stariji od 48 sati, jesu sledeće kategorije: lica koja putuju iz službenih razloga; lica koja u Austriju dolaze kako bi učestvovala u sudskom procesu; lice u pratnji osobe koja u Austriju dolazi iz medicinskih razloga; diplomate akreditovane u Austriji; pripadnici humanitarnih konvoja. Lica koja spadaju u izuzetke, tj. koja nisu u obavezi da budu u karantinu, takođe su u obavezi da izvrše elektronsku registraciju i tom prilikom treba da označe polje ,,putovanje spada u izuzetak na osnovu člana 4. ili 5”. Tranzit kroz Austriju je dozvoljen bez zadržavanja, odnosno ukoliko je zagarantovano napuštanje zemlje bez odlaganja. Nije potreban test za tranzit, kao ni elektronska registracija. Deca do navršene 10. godine života ne moraju imati negativan test radi ulaska u Austriju, s tim da i za njih važe sve odredbe kao i za odraslu osobu pod čijim nadzorom putuju. Ulazak u Austriju bez testa i bez karantina moguć je u sledećim slučajevima: lica koja obavljaju putnički i teretni saobraćaj; lica koja dolaze zbog nege životinja/poljoprivrednih razloga; profesionalni vozači/piloti; lica koja dolaze iz posebnih interesa za Austriju; putnici u tranzitu bez zaustavljanja, čak i u slučajevima kad postoji nužna pauza u Austriji (npr. pauza između letova i sl); pripadnici službi bezbednosti koji sprovode repatrijaciju; lica koja voze vozila javnih službi (hitna pomoć, vatrogasna i policijska vozila); lica koja dolaze iz nepredviđenih, neodložnih i naročito relevantnih razloga u krugu porodice u pojedinačnim slučajevima (npr. smrtni slučaj, sahrana, rođenje); lica koja dolaze radi medicinskog lečenja uz posedovanje potvrde austrijske medicinske ustanove o neophodnosti medicinskog lečenja u Austriji. Ulazak u Austriju iz država EU, EEZ, odnosno Švajcarske, Andore, Monaka, San Marina, Vatikana je dozvoljen bez negativnog PCR testa i karantina, pod uslovom da lica dolaze i dokažu da su u prethodnih 10 dana boravila u jednoj od zemalja koje se nalaze na listi tzv. ,,bezbednih država”  (lista A). Ulazak u Austriju iz ,,trećih država” dozvoljen je isključivo ukoliko se nalaze na listi tzv. ,,bezbednih država” (lista A). Lista A se može  naći na sledećem linku: https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Rechtliches.html. Konačnu odluku o ulasku u Austriju donose nadležni pogranični organi.

BARBADOS
Državljani Srbije mogu da uđu na Barbados s tim što je neophodno da popune formular o ulasku i izlasku najkasnije 24 časa pre puta. Formular se može naći i podneti na www.travelform.gov.bb. Potreban je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Ukoliko se ne poseduje test, isti će se uraditi na aerodromu.
Osobe koje dolaze iz zemalja visokog rizika bez testa, biće primorane da rezulat čekaju na aerodromu. Osobe iz zemalja srednjeg rizika bez testa, rezulat testa čekaju u svom smeštaju. Osobe iz zemalja niskog rizika bez testa, koje nisu putovale u periodu od 21 dana u zemlje visokog rizika, mogu priložiti negativan test ne stariji od 7 dana. Visinu rizika zemalja određuje sedmična lista Svetske zdravstvene organizacije o broju zaraženih.
Navedeno važi i za tranzit.

BAHAMI
Državljani Srbije mogu da uđu na Bahame. Aerodromi su zvanično otvoreni, ali se preporučuje da se pre putovanja kontaktira avio kompanija kojom se putuje. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od pet dana. Deci ispod 10 godina nije potreban test. Takođe, neophodna je tzv. zdravstvena viza za koju je potrebno podneti zahtev preko sledećeg sajta: www.travel.gov.bs. Obrada zahteva za ovu vizu traje 72 sata, a cena zavisi od planirane dužine boravka. Putnici koji žele da na Bahamima ostanu duže od četiri dana, moraju na Bahamina uraditi novi brzi test na COVID-19.

BAHREIN
Državljani Srbije mogu da uđu u Bahrein. 
Putnici po dolasku na međunarodni aerodrom u Bahreinu podležu PCR testiranju, prijavljuju se preko aplikacije "Be Aware Bahrain" i imaju obavezu samoizolacije. Ako je prvi test negativan, ostaje se u samoizolaciji u trajanju od 10 dana. Posle petog dana, ponovo se vrše PCR testiranje i ako je rezultat negativan, ostaje se u samoizolaciji. Testiranje po treći put se vrši nakon desetog dana samoizolacije i ukoliko je rezultat negativan, lice može da se slobodno kreće. Troškove obaveznog testiranja snose putnici (36 BHD-a po testu). Rezidenti Bahreina imaju pravo besplatnog medicinskog tretmana na korona virus. 
Tranzitni putnici se ne testiraju.

BELGIJA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Belgiju. Ulazak je dozvoljen samo licima koja imaju regulisan boravak u Belgiji i licima koja imaju suštinski razlog za putovanje, uz odgovarajući dokaz o razlogu putovanja (medicinski radnici, visokokvalifikovani radnici čije prisustvo je neophodno, studenti, lica koja putuju iz hitnih porodičnih razloga (spajanje porodice, poseta supružniku ili vanbračnom partneru, poseta u kontekstu zajedničkog roditeljstva, putovanja radi venčanja ili sahrane za prvi ili drugi stepen srodstva i sl.), lica koja dolaze na sastanke koje organizuju međunarodne organizacije i sl). Dozvola se dobija preko Ambasade Belgije u Beogradu.
Svi putnici imaju obavezu da popune Public Health Passenger Locator Form, 48 sati pre ulaska u Belgiju, osim putnika koji putujy drugim prevoznim sredstvom osim aviona ili broda i zadržaće se u Belgiji kraće od 48 sati. Putnici koji dolaze avionom ili brodom moraju da popune Public Health Passenger Locator Form, bez obzira na to koliko vremena će boraviti u Belgiji. Nakon popunjavanja formulara, putnik će dobiti SMS ili e-mejl sa dodatnim informacijama.
Nakon ulaska u Belgiju obavezna je samoizolacija i testiranje koje se vrši prvog dana po ulasku, i ponovo, sedmog dana od ulaska. Ukoliko je i drugi test negativan, samoizolacija se ukida, a ukoliko je rezultat pozitivan ili se pojave simptomi bolesti, samoizolacija se produžava na još sedam dana. Lice koje u Belgiji boravi kraće od 48 sati, nema obavezu samoizolacije.
Lica koja nemaju državljanstvo Belgije, odnoso nisu rezidenti Belgije, prilikom ulaska moraju da poseduju negativan PCR test, ne stariji od 48 sati.
Putnici koji dolaze avionom i dobiju SMS poruku da moraju da se testiraju, to mogu učiniti u Kovid test centru na briselskom aerodromu - https://brusselsairport.ecocare.center/ .
Lista medicinskih ustanova u Belgiji u kojima je moguće uraditi test je dostupna u sledećem linku:     https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1cnNOMDS13iosY53TyRBz7SdIeJ7gTShY&ll=50.654111784975065%2C4.393965958984363&z=10 .
Tranzit je dozvoljen, uz obavezu popunjavanja Public Health Passenger Locator Form. Ukoliko tranzit obuhvata određeno vreme boravka na teritoriji Belgije, lice koje tranzitira, to vreme mora provesti u samoizolaciji. Više informacija je dostupno na https://www.info-coronavirus.be/en/faq/#faq i na https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/EN/Pages/Travel-to-Belgium.aspx, gde se može preuzeti i Public Health Passenger Locator Form.

BELIZE
Državljani Srbije mogu da uđu u Belize. Aerodromi su otvoreni dok prelazak granice drumskim i vodenim putem nije moguć. Neophodan je negativan test (PCR ili serološki), ne stariji od 72 sata. Ukoliko istekne važnost testa, na aerodromu se može uraditi brzi test po ceni od 50 USD. Potrebno je da se preuzme zdravstvena aplikacija 72 sata pre dolaska (https://www.covid19.bz/).

BELORUSIJA 
Državljani Srbije mogu da uđu u Belorusiju isključivo preko aerodroma „Minsk" uz obaveznu meru samoizolacije u trajanju od 10 dana, bez obzira na posedovanje negativnog PCR testa. U periodu samoizolacije nije moguće napuštati teritoriju Belorusije. 
Ulazak u Belorusiju stranih državljana, uključujući i državljane Srbije, kopnenim, železničkim i rečnim putem privremeno je obustavljen uz izuzetak stranih državljana koji su supružnici, roditelji ili deca beloruskih državljana, stranih državljana sa regulisanim stalnim ili privremenim boravkom i stranih državljana koji poseduju belorusku radnu dozvolu. Navedeno ograničenje se ne odnosi na posade teretnih motornih vozila prilikom obavljanja poslova međunarodnog prevoza u drumskom i poštanskom saobraćaju, kao ni na posade brodova, aviona i vozova.

BENIN
Državljani Srbije mogu da uđu u Benin. Po dolasku na aerodromu se obavlja zdravstveni pregled i radi prvi PCR test. Licima bez vidljivih simtoma se određuje samoizolacija. Lica sa vidljivim simptomima se upućuju u Centar za izolaciju i privremeno se oduzima pasoš. Posle 15 dana se radi drugi PCR test. Treći PCR test se radi pre napuštanja Benina. Rezultati testa se dobijaju u roku od 24 do 48 sati. Troškove testiranja snose putnici i isti iznose oko 150 EUR. U slučaju da je posle 15 dana rezulat testa pozitivan, država Benin preuzima dalje lečenje bez naplate troškova.

BOLIVIJA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Boliviju. 
Bolivija ne dozvoljava ulazak strancima u Boliviju, osim u veoma izuzetnim slučajevima za koje se predviđa rigorozna procedura. Međunarodni letovi su suspendovani. 

BOSNA I HERCEGOVINA
Državljani Srbije mogu bez ograničenja sa teritorije Srbije da uđu u BiH ili da tranzitiraju. Ukoliko državljani Srbije ulaze u BiH iz drugih zemalja, neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 48 sati. 

BOCVANA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Bocvanu osim lica sa regulisanim boravkom. Obavezan je 14-dnevni karantin. Tranzit je moguć iz susednih država ali isključivo u slučaju organizovanog repatriacinog leta, odnosno napuštanja zemlje (i regiona), uz prezentovanje negativnog testa, ne starijeg od 72 sata.

BRAZIL
Državljani Srbije mogu da uđu u Brazil isključivo vazdušnim putem. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata pre trenutka ukrcavanja na avion. Deca mlađa od 12 godina ne moraju imati PCR test ukoliko putuju u pratnji osoba koje poseduju negativan PCR test. Deca uzrasta od dve do dvanaest godina koja putuju bez pratnje moraju imati negativan PCR test. Deca mlađa od dve godine ne moraju posedovati rezultat testa. Takođe, potrebna je i potvrda o zdravstvenom stanju putnika (odštampana ili u elektronskoj formi) kojom putnik izjavljuje da je saglasan sa poštovanjem sanitarnih mera, kojih mora da se pridržava dok je u Brazilu. (link za formular potvrde:  https://formulario.anvisa.gov.br). 

BRUNEJI DARUSALAM
Državljani Srbije ne mogu da uđu niti tranzitiraju kroz Bruneje Darusalam osim lica koja imaju stalni boravak. Pre putovanja, potrebno je kontaktirati najbližu Ambasadu Bruneja.

BUGARSKA
Državljani Srbije mogu da uđu u Bugarsku. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Od obaveze posedovanja negativnog PCR testa izuzeti su: 1) državljani Srbije koji tranzitiraju, bez zadržavanja; 2) pogranični radnici; 3) vozači autobusa, angažovani na međunarodnom prevozu putnika; 4) vozači teretnih vozila, angažovani na međunarodnom prevozu robe i tereta; 5) posade plovila; 6) posade vazduhoplova, angažovane na letovima do i sa bugarskih javnih aerodroma i lica koja tehnički opslužuju vazduhoplove; 7) učenici i studenti koji žive u Srbiji i svakodnevno ili najmanje jednom nedeljno putuju u Bugarsku radi školovanja, kao i učenici i studenti koji žive u Bugarskoj i svakodnevno ili najmanje jednom nedeljeno putuju u Srbiju radi školovanja. Državljani Srbije, koji u Bugarskoj imaju regulisan boravak, a na ulasku u zemlju nemaju negativan PCR test, podležu obavezi karantina u kućnim uslovima u trajanju od 10 dana. Karantin se može prekinuti ako se u roku od 24 sata po povratku u Bugarsku uradi test, i isti bude negativan. Srpski državljani mogu iz Srbije ući u Bugarsku samo preko graničnih prelaza Kalotina i Vrška Čuka. Ovo ograničenje se ne odnosi na lica koja su oslobođena od obaveze posedovanja negativnog PCR testa.

BURKINA FASO
Državljani Srbije mogu da uđu u Burkinu Faso. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od pet dana. Svi putnici se upućuju u karantin u trajanju od 14 dana gde sami snose troškove boravka i tretmana. U karantinu se podvrgavaju testiranju prvog, osmog i četrnaestog dana.

BURUNDI
Državljani Srbije mogu da uđu u Burundi. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji do 72 sata. Po dolasku na aerodrom u Budžumburi, svi putnici se podvrgavaju dodatnom testiranju i smeštaju u hotele koji su namenjeni za tu svrhu. Obavezan je karantin u trajanju od sedam dana. Troškovi testa i smeštaja u hotelu idu na teret putnika.

VANUATU
Svim stranim državljanima, uključujući i državljane Srbije, do daljnjeg je zabranjen ulazak u zemlju.

VELIKA BRITANIJA I SEVERNA IRSKA
Državljani Srbije mogu ući ili tranzitirati kroz Ujedinjeno Kraljevstvo pod uslovom da imaju validnu vizu. Sva lica koja dolaze iz inostranstva, uključujući britanske državljane, prilikom ulaska u Englesku avionom, brodom ili vozom moraju posedovati negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. U suprotnom je predviđena kazna od 500 funti.
Pri ulasku u Ujedinjeno Kraljevstvo neophodno je da se elektronskim putem unapred popuni formular za praćenje kretanja - Passenger Locator Form (https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk). Putnici u tranzitu su takođe u obavezi da popune ovaj formular. Za nepopunjavanje navedenog formulara predviđena je kazna u visini od 500 funti.
Svi putnici, uključujući i državljane Srbije, ukoliko dolaze iz Srbije ili iz zemalja koje se, uz Srbiju, ne nalaze na listi sigurnih zemalja (https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-travel-corridors#countries-territories-and-regions-on-the-travel-corridor-list) a u kojima su do ulaska u Ujedinjeno Kraljevstvo boravili dve nedelje ili kroz koje su tranzitirali, dužni su da budu u samoizolaciji u trajanju od deset dana. Period trajanja desetodnevne izolacije može biti skraćen ukoliko putnici najranije petog dana po dolasku urade test i dobiju negativan rezultat. Testovi se rade o trošku putnika u nekoj od akreditovanih laboratorija sa liste: https://www.gov.uk/government/publications/list-of-private-providers-of-coronavirus-testing/list-of-private-providers-of-coronavirus-testing. Takođe, svi putnici koji dolaze u Ujedinjeno Kraljevstvo dužni su da, o svom trošku, urade test drugog i osmog dana nakon početka karantina. Testove je potrebno rezervisati unapred putem sledećeg portala: https://quarantinehotelbookings.ctmportal.co.uk/.
Za putnike koji putuju u Škotsku, Vels i Severnu Irsku, a ne dolaze iz zemalja sa „crvene liste“, takođe, važi obaveza desetodnevne samoizolacije, ali bez mogućnosti skraćenja.

VENECUELA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Venecuelu jer su granice zatvorene za ulazak stranih državljana.

VIJETNAM
Državljani Srbije ne mogu da uđu, niti tranzitiraju kroz Vijetnam.

GABON
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Gabon, osim lica sa regulisanim boravkom koja se po dolasku na aerodorom ponovo podvrgavaju PCR testu i 48-časovnoj izolaciji do dobijanja rezultata. Lica kojima rezultat bude pozitivan, moraju i dalje da budu u izolaciji i slede uputstva gabonskih zdravstvenih vlasti.
Kopnene granice su zatvorene, a vazdušni saobraćaj je ograničen.

GAMBIJA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Gambiju. Međunarodni letovi su suspendovani.

GANA
Državljani Srbije mogu da uđu u Ganu. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.  Pre polaska putnici su dužni se prijave elektronskim putem na sajtu:  https://myfrontierhealthcare.com/home/ghana. Putnici se, po dolasku na međunarodni aerodrom ,,Kotoka” u Akri, podvrgavaju ponovnom testiranju o svom trošku. Cena testa iznosi 150 USD. Deca do pet godina starosti se ne testiraju. Rezulatat testa se dobija za 30 minuta. Lica u tranzitu, koja ne napuštaju aerodrom, se ne testiraju. 

GVATEMALA
Državljani Srbije mogu da uđu u Gvatemalu. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Takođe potrebno je registrovati se 24 sata pre ulaska na https://servicios.igm.gob.gt/pasedesalud/ kako bi se dobila zdravstvena propusnica. 

GVAJANA 
Državljani Srbije mogu da uđu u Gvajanu. Obavezan je negativan  PCR test, ne stariji od 7 dana. Postoji mogućnost da se se test uradi i na licu mesta. 24 sata pre dolaska u Gvajanu, putnici moraju da elektronski popune formular koji se može naći u slsdećem linku: https://guyanatravel.gy/.

GVINEJA
Državljani Srbije mogu da uđu u zemlju avio letom uz negativan test, ne stariji od 3 dana. Navedeno važi i za strane državljane.
Zatvoreni su kopneni i pomorski granični prelazi. Izuzetak predstavljaju predstavnici stranih diplomatko-konzularnih predstavništava i radnici humanitarnih misija kojima je, uz prethodnu notifikaciju, dozvoljen ulazak na teritoriju Gvineju.

GVINEJA BISAO
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Gvineju Bisao. 
Nije moguć ulazak stranih državljana u Gvineju Bisao. Zatvoreni su svi granični prelazi i obustavljen je međunarodni putnički saobraćaj – vazdušni, kopneni i pomorski. Izuzetak predstavljaju predstavnici stranih diplomatko-konzularnih predstavništava i radnici humanitarnih misija kojima je, uz prethodnu notifikaciju, dozvoljen ulazak na teritoriju Gvineje Bisao.

GRENADA
Državljani Srbije mogu da uđu u Grenadu. Obavezan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Neophodno je posedovati rezervaciju u smeštaju registrovanom za opservaciju i karantin u trajanju od najmanje sedam dana. Takođe, potrebno je pre putovanja dobiti odobrenje koje se dobija preko sledećeg linka: https://travelauth.health.gov.gd/. Mora da se uradi novi test nakon pet dana od ulaska i ukoliko je rezultat negativan, karantin se može napustiti.

GRUZIJA
Državljani Srbije mogu ući u Gruziju ukoliko prilikom ulaska pruže na uvid dokumenta koja potvrđuju da su primljene obe doze bilo koje od postojećih vakcina protiv virusa Covid-19.

GRČKA
Državljani Srbije ne mogu ući u Grčku. Izuzetak su državljani Srbije koji imaju regulisan boravak u Grčkoj ili nekoj od zemalja EU, Šengena, Australije, Novog Zelanda, Južne Koreje, Tajlanda, Ujedinjenih Arapskih Emirata, V. Britanije, Ruske Federacije i Izraela, kao i neke posebne kategorije građana – vozači kamiona, studenti, sezonski radnici u poljoprivredi, državljani Srbije koji dobiju odobrenje od Ambasade Grčke u Beogradu.
Ulazak u Grčku je moguć uz prethodnu prijavu (Passenger Locator Form - PLF) i prezentovanje koda koji se dobije preko ove prijave (prijava se preuzima na www.travel.gor.gr). Obavezan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, na engleskom jeziku. Takođe, na graničnom prelazu se vrši dodatno testiranje (brzi test). Ulazak u Grčku je moguć samo ukoliko je rezultat brzog testa negativan. Lica koja uđu u Grčku su u obavezi da provedu u kućnoj izolaciji sedam dana (putnici koji uđu u Grčku vazdušnim putem ili preko drumskih pralaza Promahonas i Kipi), odnosno 14 dana (putnici koji uđu na drumskim graničnim prelazima Evzoni i Kakavia).
Ulazak u Grčku je moguć drumskim i vazdušnim putem.
Drumskim putem – državljani Srbije koji imaju boravak u Grčkoj mogu ući na otvorenim drumskim prelazima: Promahonas (sa Bugarskom), Evzoni (sa S. Makedonijom, do 400 putnika dnevno), Kakavia (sa Albanijom, do 400 putnika dnevno) i Kipi (sa Turskom). Ograničenje broja ulazaka na prelazima Evzoni i Kakavia ne odnosi se na profesionalne vozače u drumskom prevozu. Državljani Srbije koji imaju boravak u nekoj od zemalja EU, Šengena ili gore nabrojanih zemalja, mogu ući u Grčku samo na graničnom prelazu Promahonas. Radno vreme prelaza Promahonas i Kipi je od 7 do 23 časa, a Evzoni i Kakavia od 7 do 19 časova.
Vazdušnim putem – ulazak je moguć preko svih međunarodnih aerodroma u Grčkoj.
Državljani Srbije koji su vlasnici nekretnina u Grčkoj mogu da uđu sa specijalnom dozvolom koju izdaje Ambasada Grčke u Beogradu. Ulazak se odobrava isključivo vlasnicima nekretnine, ne i članovima porodice. Mesečno se odobrava ulazak do 400 lica, vlasnika nekretnina. Više detalja u vezi sa uslovima ulaska vlasnika nekretnina se može naći u sledećem linku: https://www.mfa.gr/serbia/sr/the-embassy/news/instruktsijie-ulasku-grchku-vlasnika-niekrietnina-iz-srbijie.html

DANSKA
Državljani Srbije mogu da uđu u Dansku ukoliko imaju regulisan boravak ili pod sledećim uslovima: dokaz ovaljanom razlogu (smrt bliskog srodnika, spajanje porodice, poziv za sud i drugo), popunjen obrazac u vezisa testiranjem (ovaj obrazac preuzeti sa linka https://en.coronasmitte.dk/rules-and-regulations/entry-into-denmark/entry-forms-and-certificates), negativan PCR ili Antigeni test, ne stariji od 24 sata. Test je obavezan i za osobe u tranzitu. Detaljne informacije o uslovima ulaska u sledećem linku: https://politi.dk/en/entry. Svaki putnik, bez obzira na priloženi negativni test, u obavezi je da u roku od 24 sata po ulasku u Dansku uradi brzi test na Kovid-19. Ovaj test je besplatan, a mesta gde se nalaze punktovi se mogu naći u sledećem linku: https://www.sos.eu/en/for-you/free-covid-19-rapid-test/. Punkt za brze testove nalazi se i na aerodromu Kastrup, te je moguće izvršiti ovu obavezu neposredno po sletanju. Bez obzira na rezultat obaveznog brzog testa, samoizolacija u trajanju od 10 dana je obavezna. Dozvoljeno je da se skrati desetodnevna samoizolacija ako se uradi PCR test na Kovid-19, ali tek  posle četvrtog dana od dana ulasku u zemlju. Sve gorenavedene mere (osim dokaza o valjanom razlogu) se odnose i nadiplomate, osobe sa studentskim i radnim vizama,  dostavljače roba -  na sve osobe sa regulisanim boravkom.Više informacija na: https://coronasmitte.dk/en/entry-into-denmark. Tranzit je moguć ukoliko se putuje sa valjanim razlogom ili zbog povratka kući. Tranzit se obavlja bez zadržavanja. Potrebna su odgovarajuća dokumenta kao dokaz o razlogu tranzita i negativan test na korona virus.

DOMINIKA
Državljani Srbije mogu da uđu u Dominiku. Pre ulaska u zemlju potrebno je popuniti  zdravstveni upitnik na sajtu https://domcovid19.dominica.gov.dm/. Zdravstvene vlasti mogu, na osnovu upitnika, odbiti ulaz određenim putnicima. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Svi putnici se podvrgavaju brzom testu po sletanju u Dominiku.

DOMINIKANSKA REPUBLIKA
Državljani Srbije mogu da uđu u Dominikansku Republiku. Neophodan je negativan test.

EGIPAT
Državljani Srbije mogu bez ograničenja da uđu u Egipat ili tranzitiraju. Od 1.septembra svim putnicima koji dolaze u Egipat potreban je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Režim ulaska sa obaveznim negativnim testom se primenjuje za turističke destinacije poput Hurgade, Šarm el Šeika, Tabe, Mars Alama, Marse Matruh i važi na čitavoj teritoriji Egipta.

EL SALVADOR
Državljani Srbije mogu da uđu u El Salvador. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji 72 sata. Test nije obavezan za decu mlađu od dve godine i akreditovane diplomate. 

EKVADOR
Državljani Srbije, kao i ostali strani državljani, mogu da uđu i tranzitiraju kroz Ekvador uz obavezan PCR test, izdat maksimum deset dana pre ulaska u zemlju. 

EKVATORIJALNA GVINEJA
Državljani Srbije mogu ući u Ekvatorijalnu Gvineju. Obavezan je negativni PCR test, ne stariji od 48 sati. Po dolasku, putnici se odmah podvrgavaju brzom testu. Ako je rezultat negativan, sledi hotelski karantin, a nakon pet dana se ponovo radi PCR test. Sa negativnim rezultatom karantin se završava. U suprotnom, nastavljaju se karantinske mere, a u slučaju ispoljavanja simptoma putnici se upućuju u bolnicu namenjenu za pacijente sa COVID-19. Troškovi testiranja, karantina i eventualnog boravka u kovid bolnici idu na teret putnika.

ESVATINI
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Esvatini osim lica sa regulisanim boravkom. Obavezan je karantin od 14 dana. Moguć je tranzit iz susednih država ali isključivo u slučaju organizovanog leta, odnosno napuštanja zemlje (i regiona), uz prezentovanje negativnog testa, ne starijeg od 72 sata.

ESTONIJA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Estoniju, osim ako dolaze zbog zaposlenja ili studiranja (u tom slučaju, obavezan je karantin u trajanju od 10 dana, kao i dva PCR testa – odmah po dolasku u Estoniju i nakon 6 dana karantina). 
Dozvoljava se ulazak u Estoniju licima sa regulisanim boravkom ili dugoročnom vizom, kao i članovima njihovih porodica, koja dolaze iz zemalja članica EU, Šengen zone, UK, Andore, Monaka, San Marina i Vatikana, kao i državljanima trećih država sa liste EU (lista dostupna na: https://vm.ee/en/information-countries-and-self-isolation-requirements-passengers), pod uslovom da ne ispoljavaju simptome infekcije virusom COVID-19. Samoizolacija u trajanju od 10 dana obavezna je za sva lica koja ispoljavaju simptome infekcije, kao i za sva lica koja dolaze iz država u kojima je u prethodnih 14 dana registrovano više od 150 novih slučajeva infekcije na 100.000 stanovnika. U slučaju putovanja ili tranzita preko UK, obavezan je i negativan test urađen najviše 72 sata pre putovanja. Državljani stranih zemalja koje nisu gore navedene mogu ući u Estoniju radi zaposlenja ili studija, uz obavezan karantin od 10 dana i dva testa – odmah po dolasku i nakon 6 dana karantina. Testiranje je omogućeno na aerodromu/u lukama svim licima koja dolaze u Estoniju (za estonske državljane besplatno, za strance po ceni od 52 evra). Putnici mogu, ukoliko žele, da skrate period samoizolacije obavljajući dva PCR testa (prvi najranije 72 sata pre putovanja, drugi nakon šest dana samoizolacije po dolasku u Estoniju). Više informacija dostupno je na internet adresi: https://vm.ee/en/information-countries-and-self-isolation-requirements-passengers. Samoizolacija i testiranje nisu potrebni ukoliko putnici poseduju dokaz da su preležali virus ili da su vakcinisani u poslednjih 6 meseci (detaljnije na adresi: https://vm.ee/en/coronavirus-2019-ncov).  Najkasnije 24 sata pre putovanja u Estoniju (osim u slučaju direktnog tranzita), neophodno je popuniti elektronski formular dostupan na internet adresi: https://iseteenindus.terviseamet.ee/.

ETIOPIJA
Državljani Srbije mogu ulaziti u Etiopiju. Potreban je negativan test ne stariji od 120 sati. Obavezna je izolacija od 7 dana. 
Putnicima u tranzitu nije potreban test. Ukoliko je tranzit duži od 24 sata, obavezna je izolacija u za to određenom hotelu. 

ERITREJA
Državljani Srbije mogu da uđu u Eritreju. Obavezan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.

ZAMBIJA
Državljani Srbije mogu da uđu u Zambiju. Obavezan je karantin u trajanju od 14 dana u prostorima koje je odredila država. Trošak u karantinu ide na teret stranog državljanina.  

ZIMBABVE
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Zimbabve osim lica sa regulisanim boravkom. Obavezan je karantin od 21 dana. Moguć je tranzit iz susednih država ali isključivo u slučaju organizovanog leta, odnosno napuštanja zemlje (i regiona) kao i prevoza karga, uz prezentovanje negativnog testa, ne starijeg od 72 sata.

IZRAEL
Državljanima Srbije je zabranjen ulazak u Izrael, osim u slučajevima kada imaju regulisan boravak u zemlji, uz prethodnu najavu preko Ambasade Izraela u Beogradu. Potrebno je da se 24 sata pre leta za Izrael elektronski popuni odgovarajući obrazac koji se može naći na internet prezentaciji Vlade Izraela. Takođe, počev od 23. januara 2021. godine svi putnici koji imaju dozvolu za ulazak u Izrael moraju da poseduju i negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Negativan PCR test moraju posedovati i maloletna lica.  Po dolasku u Izrael, obavezan je karantin u trajanju od 14 dana u za to namenjenim smeštajnim objektima ili u kućnoj izolaciji.
Zbog specifičnih uslova, Izrael nije zemlja tranzita za strane državljane.

INDIJA
Državljani Srbije u principu ne mogu da uđu u zemlju s obzirom da je Indija obustavila izdavanje viza svim stranim državljanima. Nove vize se mogu dobiti (u nadležnim diplolatsko-konzularnim predstavništvima Indije) isključivo u sledećim posebnim slučajevima: poslovni ljudi (odnosi se samo na biznis vize), stručnjaci iz oblasti zdravstva koji dolaze u Indiju da bi obavljali tehničke poslove u indijskom zdravstvenom sektoru (na poziv relevantnih indijskih institucija), stručnjaci iz ostalih oblasti koji rade za strane kompanije koje posluju u Indiji, inženjeri i tehničko osoblje koji dolaze radi instaliranja ili servisiranja mašina i opreme stranog porekla (na poziv indijskih kompanija). Ukoliko lice ima poslovnu vizu koja još važi (izdata pre pandemije), neophodno je da se izvrši njena revalidacija u nadležnom diplomatko-konzučlarnom predstavništvu Indije (ovo se ne odnosi na elektronske vize, sa kojima neće biti dozvoljen ulazak u Indiju).

INDONEZIJA
Državljani Srbije ne mogu da uđu niti tranzitiraju u Indoneziju osim lica koji imaju stalnu (KITAP) ili privremenu boravišnu dozvolu (KITAS). Negativan test na koronu je neophodan. Ukoliko se pri ulasku ne poseduje test, organizuje se testiranje i rezultat se čeka u za to određenim hotelima od strane indonežanskih vlasti. Pre  putovanja, potrebno je kontaktirati najbližu ambasadu Indonezije.                                                                           

IRAK 
Stranim državljanima je zabranjen ulazak u Irak. Izuzetak su diplomate koji moraju da poseduju posebnu dozvolu MSP.

IRAN
Državljani Srbije mogu da uđu u Iran ukoliko poseduju negativan PCR test, ne stariji od 72 sata da datuma testiranja. Ukoliko negativan test, usled dužine putovanja, bude stariji od 72 sata, putnik se na granici podvrgava zdravstvenom pregledu. U slučaju da se utvrde simptomi bolesti, putnik se ponovo testira o svom trošku i do dobijanja rezultata testa boravi u karantinu. Ako rezultat ponovljenog testa bude pozitivan, obavezan je karantin u trajanju od 14 dana o svom trošku.

IRSKA
Državljani Srbije mogu da uđu i tranzitiraju kroz Irsku. Državljani Srbije, kao i svi ostali putnici, pri ulasku u Irsku imaju obavezu da popune formular Passenger Locator Form. Svi putnici koji dolaze u Irsku, izuzev dece starosti do 6 godina,  moraju posedovati negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, koji je neophodno pokazati graničnim službenicima prilikom ulaska u Irsku, ali i prilikom ukrcavanja u avion/brod. Takođe, svi putnici koji dolaze iz crvene i sive zone definisane tzv. sistemom semafora EU, kao i iz zemalja koje nisu obuhvaćene zoniranjem EU, imaju obavezu samoizolacije u trajanju od 14 dana. Period samoizolacije može biti skraćen u slučaju da se rezultat PCR testa, urađenog najranije petog dana po ulasku u Irsku, pokaže negativnim. Od 22. marta 2021. godine u Irskoj se primenjuje obaveza boravka u hotelskom karantinu u trajanju od 14 dana za sve putnike koji u Irsku dolaze iz zemalja (ili su kroz njih tranzitirali)  koje su svsrtane u tzv. Kategoriju 2. Putnicima se sugeriše da pre putovanja u Irsku provere da li je zemlja iz koje putuju ili tranzitiraju ka Irskoj svrstana u Kategoriju 2.  Putnici su u obavezi da unapred rezervišu i plate boravak u izabranom hotelu (cena smeštaja po danu okvirno će iznositi 150 EUR za odrasle osobe). Obaveza boravka u samoizolaciji u hotelu primenjuje se i na putnike koji prilikom ulaska u Irsku ne poseduju negativan RSR test, ne stariji od 72 sata. Za ovu kategoriju putnika boravak u hotelu može biti kraći od 14 dana ukoliko rezultat RSR testa, urađenog po ulasku u Irsku, bude negativan.
Detalji u vezi sa ulaskom u Irsku se mogu naći u sledećem linku: https://www.gov.ie/en/publication/b4020-travelling-to-ireland-during-the-covid-19-pandemic/

ISLAND
Državljani Srbije ne mogu da uđu na Island osim lica određenih kategorija u srodstvu sa osobom koja živi na Islandu. Detaljnije informacije se mogu naći na linku: https://www.logreglan.is/english/regarding-travel-restrictions-to-iceland-as-a-result-of-covid-19/. Lica koja mogu da uđu na Island moraju da poseduju negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Po dolasku obavezan je karatntin kao i ponovno testiranje nakon petog dana karantina. Putnici koji mogu da dokumentuju da su vakcinisani protiv COVID-19, kao i lica koja mogu da dokumentuju da su preležali koronu, izuzeti su od obaveze posedovanja negativnog testa kao i mere karantina. Takođe, svi putnici su u obavezi da popune formular za registraciju pre početka putovanja. Popunjavanje formulara ne podrazumeva odobrenje za ulazak. (Pre-registration for arrivals to Iceland).

ISTOČNI TIMOR
Državljani Srbije ne mogu da uđu niti tranzitiraju kroz Istočni Timor osim lica koja su tamo rođena i imaju boravak.

ITALIJA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Italiju u turističke svrhe. 
Od 22. septembra odobrava se ulazak u Italiju samo u određenim slučajevima: poslovni i zdravstveni razlozi, školovanje, hitan povratak u svoje mesto stanovanja/boravišta. Takođe, odobrava se ulazak osobama koje su u potvrđenoj i stalnoj emotivnoj vezi (iako ne žive zajedno) sa državljanima Italije/EU/Šengen zone ili sa licima koja imaju zakonito prebivalište (boravište na duži period) u Italiji. Prilikom ulaska neophodno je da se da na uvid lična izjava (autodichiarazione), koja se može naći na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Italije. Za lica koja ulaze u Italiju na napred navedeni način i dalje je na snazi mera obavezne kućne samoizolacije u trajanju od 14 dana, koja se ne primenjuje u slučaju boravka do 120 sati i u slučaju tranzita, u trajanju do 36 sati. 

JAMAJKA
Državljani Srbije mogu da uđu na Jamajku. Pre putovanja, neophodno je prijaviti se na sledećem sajtu: www.visitjamaica.com

JAPAN
Državljanima Srbije koji su prethodnih 14 dana boravili u Srbiji ili tranzitirali kroz Srbiju nije dozvoljen ulazak. Od navedenog su izuzeta lica koja imaju regulisan boravak u Japanu  pod uslovom da poseduju dozvolu za ponovni ulazak (re-entry permit) i da prezentuju potvrdu na formatu koji predviđaju japanski organi da su 72 pre leta bili negativno testirani na korona virus (format potvrde dostupan je na prezentaciji Ministarstva inostranih poslova Japana https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page25e_000334.html). Prilikom ulaska u Japan ova lica biće ponovo testirana na korona virus, a takođe su u obavezi su da potpišu izjavu (dostupna na prezentaciji Ministarstva pravde Japana https://www.mofa.go.jp/files/100140086.pdf kojom se obavezuju da instaliraju odgovarajuću aplikaciju na telefonu preko koje će 14 dana po ulasku svakodnevno obaveštavati zdravstvenu službu o svom stanju, da instaliraju japansku COVID-19  aplikaciju za praćenje kontakata, da neće koristiti javni prevoz, da će svih 14 dana boraviti u sopstvenom smeštaju i da će sarađivati sa medicinskim organima u slučaju pojave simptoma ili pozitivnog testa u toku 14 dana karantina. 

JEMEN
Državljani Srbije ne mogu da uđu u zemlju. 

JERMENIJA
Državljani Srbije mogu da uđu u Jermeniju. Sva lica se podvrgavaju zdravstvenoj kontroli na graničnom prelazu i upućuju u samoizolaciju u trajanju od 14 dana. Lice se oslobađa obaveze samoizolacije, ukoliko poseduje negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Takođe, lice može da se testira o svom trošku na aerodromu/kopnenom graničnom prelazu Jermenije, i ukoliko rezultat bude negativan, oslobađa se obaveze samoizolacije.
Navedeno važi i za druge strane državljane

JORDAN
Državljani Srbije mogu ući u Jordan. Neophodni su negativan PCR test, ne stariji od pet dana, polisa međunarodnog zdravstvenog osiguranja koje pokriva COVID-19 lečenje, registracija preko internet stranice www.visitjordan.gov.jo, kao i aktiviranje mobilne aplikacije „Aman“ na  telefonu. Dodatni detalji u vezi sa ulaskom u Jordan, u zavisnosti od zemlje iz koje se dolazi, se mogu naći na navedenom sajtu Vlade Jordana.

JUŽNOAFRIČKA REPUBLIKA
Državljani Srbije mogu da uđu u Južnofričku Republiku ili tranziotiraju. Neophodna je važeća viza ili dozvola boravka. Negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, je neophodan ukoliko lice dolazi iz zemlje visokog rizika (spisak dostupan: http://www.dha.gov.za/index.php/list-of-high-risk-covid-19-countries). Po dolasku u JAR, svi putnici se podvrgavaju zdravstvenom pregledu. U slučaju da lice, i pored negativnog testa, ima povišenu telesnu temperaturu, biće upućeno u 10-dnevni karantin o sopstvenom trošku. Svi putnici moraju da imaju regulisano zdravstveno osiguranje.

JUŽNI SUDAN
Državljani Srbije mogu da ulaze u Južni Sudan ako poseduju negativan test. 
Pod istim uslovima ulaze i drugi strani državljani. 

KABO VERDE
Stranim državljanima, uključujući državljane Srbije, dozvoljen je ulazak u zemlju. Neophodan je negativan PCR test, antigenski test ili bilo koji drugi odobren molekularno biološki test na SARS-COV-2, ne stariji od 72 sata, osim za decu mlađu od sedam godina. 

KAZAHSTAN
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Kazahstan, osim uz specijalnu dozvolu koju izdaje Ambasada Kazahstana u Beogradu. 
U Kazhastan mogu da uđu lica koja dolaze radi lečenja, osoblje diplomatsko-konzularnih predstavništava, članovi zvaničnih delegacija i međunarodnih organizacija koji dolaze na  poziv Ministarstva spoljnih poslova Kazahstana. Lica koja ulaze u Kazahstan neophodno je da poseduju negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. 

KAMBODžA
Državljani Srbije, kao ni drugi strani državljani, ne mogu da uđu u Kambodžu.  Ulazak je moguć jedino uz prethodno pribavljanje vize za koju se zahtev podnosi u najbližoj Ambasadi Kamobdže. Pored vize, potreban je negativan test, ne stariji  od 72 sata, kao i dokaz o zdravstvenom osiguranju u visini od 50 hiljada USD. 

KAMERUN
Državljani Srbije mogu da uđu u Kamerun. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. 

KANADA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Kanadu osim lica koji imaju regulisan boravak, kao i članovi njihove uže porodice. Na snazi je zabrana ulaska u Kanadu svim stranim državljanima, osim licima sa stalnim boravkom, radnicima na vitalnim poslovima, stranim studentima kojima je izdata studentska viza pre 18. marta 2020. godine, a izuzeci su mogući u hitnim slučajevima (maloletno lice bez pratnje, smrtni slučaj i dr.). Obavezan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, za sva lica starija od 5 godina. Svi putnici pre ukrcavanja na let dužni su da pruže odgovarajuće informacije o putovanju, kontakt podatke, kao i plan samoizolacije u trajanju od 14 dana nakon ulaska u zemlju preko "Arrive CAN" aplikacije. 
Tranzit je dozvoljen uz poštovanje viznog režima bez izlaska iz tranzitnog prostora.

KATAR
Državljani Srbije mogu da uđu u Katar uz prethodno dobijenu dozvolu preko „Qatar Portal". Po dolasku, obavezno je testiranje na aerodromu „Hamad“ nakon čega sledi jednonedeljni karantin u hotelu. Ukoliko se u zemlju ulazi kopnom preko graničnog prelaza Abu Samra iz Saudijske Arabije neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, a potom hotelski karantin koji se unapred rezerviše preko sajta „Discover Qatar“. Strani državljani sa regulisanim boravkom u Kataru i koji su vakcinisani u Kataru protiv COVID-19 mogu, 14 dana od primanja druge doze, putovati u inostranstvo i vratiti se u Katar, uz negativan PCR test pri povratku, bez obaveznog karantina, u periodu od šest meseci od primanja druge doze vakcine. Lica koja su vakcinisana u inostranstvu vakcinama „Fajzer“, „Astra Zeneka“, „Moderna“ - dve doze, 14 dana od vakcinacije drugom dozom i „Džonson Džonson“- jedna doza, mogu da uđu u Katar uz posedovanje negativnog PCR testa, ne stariji od 72 sata, kao i obavezan kućni karantin. Svi putnici moraju imati instaliranu aplikaciju „Ehteraz".
Tranzit preko aerodroma Hamad je dozvoljen. Preporučuje se, posebno pred planirani put, da se aktuelna informacija o uslovima ulaska proveri preko sajta Ministarstva zdravlja Katara  www.moph.gov.qa.

KENIJA
Državljani Srbije mogu da uđu u Keniju ukoliko poseduju negativan PCR test, ne stariji od 96 sati, i nemaju simptome COVID – 19 (telesna temperatura ne sme biti iznad 37,5 stepeni celzijusa, stalan kašalj, poteškoće u disanju i bilo koji drugi simptom nalik gripu). Neophodno je registrovati se na https://ears.health.go.ke/airline_registration/.

KINA
Državljani Srbije koji poseduju važeću radnu dozvolu, dozvolu boravka po ličnom osnovu ili dozvolu boravka za priključenje porodici mogu da uđu u Kinu ukoliko poseduju sertifikat za putovanje izdat od Ambasade Kine u Beogradu. Od 6.novembra 2020. da bi se dobio sertifikat za putovanje neophodno je Ambasadi dostaviti negativne rezultate dva testa, PCR i serološkog IgM, ne starije od 48 sati.
S obzirom da iz Srbije nema direktan let za Kinu, neophodno je da se i u zemlji tranzita dodatno urade pomenuti testovi (PCR i serološki IgM, ne stariji od 48 sati) i negativni rezultati istih dostave diplomatsko-konzularnom predstavništvu Kine u zemlji tranzita radi izdavanja sertifikata za putovanje. Detalji u vezi sa režimom ulaska u Kinu se mogu naći u sledećem linku:  http://rs.chineseembassy.org/srp/lsyw/tz/t1828338.htm 
Lica kojima je neka od gore navedenih dozvola istekla do 28.septembra, neophodno je da podnesu zahtev za vizu u Ambasadi Kine u Beogradu.
Svi putnici koji iz inostranstva dolaze u Peking, uključujući državljane Srbije, su u obavezi da 14 dana borave u centralnom karantinu i, potom, u dodatnoj samoizolaciji u trajanju od 7 dana.
Hong Kong: Državljanima Srbije nije dozvoljen ulazak u Hong Kong. Tranzitiranje preko teritorije Hong Konga dozvoljeno je samo za one koji putuju sa teritorije matice Kine, Makao-a ili Tajvana.
Makao: Državljanima Srbije nije dozvoljen ulazak u Makao. Tranzitiranje preko teritorije Makao takođe nije moguće.
Tajvan: Državljanima Srbije dozvoljen je ulazak na Tajvan u svim drugim slučajevima osim iz razloga turizma i poseta, pod uslovom da podnesu zahteve za dobijanje ulazne dozvole kod nadležnih institucija u inostranstvu. Na ulasku u Tajvan potrebno je posedovati negativan test, ne stariji od 72 sata i obezbediti obaveznu samoizolaciju u trajanju od 14 dana. Izuzeti od ovih mera su diplomate, biznismeni i privrednici, migrantski radnici, studenti i lica sa posebnim dozvolama.

KIPAR
Državljani Srbije mogu da uđu u Republiku Kipar. Neophodan je negativan PCR test,  ne stariji od 72 sata. Po dolasku na Kipar, lice se o svom trošku dodatno testira i ima obavezu samoizolacije do dobijanja negativnog rezultata.
Lica koja imaju regulisan boravak na Kipru mogu se ukrcati na let bez negativnog testa, ali onda su dužni po dolasku na Kipar da urade dva testa (prvi odmah po dolasku a drugi tri dana nakon dolaska, vreme između dva testa se provodi u samoizolaciji). Ukoliko su rezultati testova negativni, može se prekinuti samoizolacija. Rezultati testiranja moraju biti poslati na sledeću elektronsku adresu: monada@mphs.moh.gov.cy_Putnici koji poseduju sertifikat o vakcinisanju na teritoriji Kipra neće morati da budu podvrgnuti dodatnom PCR testiranju po dolasku na Kipar. Jedini uslov je da je prošao određen broj dana od poslednje primljene doze vakcine i datuma putovanja (Džonson i Džonson 14 dana, Moderna 14 dana, Fajzer-Biotik 7 dana, Astra-Zeneka 7 dana).
Svi putnici su u obavezi da elektronski popune propusnicu (CyprusFlightPass) 24 sata pre leta na https://www.cyprusflightpass.gov.cy

KIRGIZIJA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Kirgiziju, osim lica koja imaju odobrenje za stalni boravak ili na osnovu prethodno pribavljenog odobrenja nadležnih organa Kirgizije u slučajevima postojanja bračnih ili rodbinskih veza. Nije potreban negativan test, ali je obavezan 14-to dnevni karantin. Testiranje obavezno samo u slučajevima postojanja simptoma bolesti.

KOLUMBIJA
Državljani Srbije mogu da uđu u Kolumbiju. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 96 sati. Pre puta je potrebno registrovati se preko sledećeg sajta: https://apps.migracioncolombia.gov.co

KOMORI
Državljani Srbije mogu da uđu u zemlju. Obavezan je negativan PCR test, ne stariji do 72 sata.

KONGO
Državljani Srbije sa stalnim boravkom ili važećom vizom mogu da uđu u Kongo ili tranzitiraju. Na međunarodnom aerodromu u Brazavilu uvedena su obavezna testiranja prilikom dolaska i odlaska. Takođe, obavezna je samoizolacija u periodu od 14 dana. Test na COVID–19 se naplaćuje i cena iznosi 30 evra. 

KONGO, DR
Državljani Srbije sa važećom vizom mogu da uđu u DR Kongo ili tranzitiraju. Neophodan je negativan PCR test za sva lica starija od 11 godina, ne stariji od sedam dana. Po dolasku na aerodrom u Kinšasi putnici se dodatno povdvrgavaju testiranju o trošku putnika (45 dolara). Takođe, pre dolaska je potrebno registrovati se preko sledećeg sajta: http://www.inrbcovid.com/.
Prilikom izlaksa iz DR Kongo, svi putnici stariji od 11 godina su u obavezi da poseduju dokaz iz laboratorije ne stariji od 3 dana, koju je odobrilo Ministrastvo zdravlja, da su negativni na COVID–19. Cena testa prilikom odlaska iznosi 30 dolara.

KOREJA, Republika
Od 08. januara 2021. godine uvedena je obaveza posedovanja negativnog PCR testa, ne starijeg od 72 sata, za sve strane državljane, uključujući i one koji imaju registrovan boravak u Koreji, a kojima je dozvola ponovnog ulaska (Re-entry Permit) izdata pre 08. januara 2021. godine. Ova mera se odnosi i na nosioce diplomatskih i službenih viza (A1, A2 i A3), a od obaveze posedovanja testa izuzimaju se deca mlađa od 6 godina.
Rezultat testa mora biti izdat na engleskom ili korejskom jeziku, a ykoliko je izdat na trećem jeziku, mora biti preveden na engleski ili korejski jezik i overen. Ukoliko putnici ne ispune pomenute uslove u vezi sa testom, neće im biti dozvoljen ulazak u R. Koreju. 
Putnici za R. Koreju su u obavezi da pokažu negativan PCR test na aerodromu prilikom ukrcavanja u avion. 
Putnicima u tranzitu koji ne ulaze u R. Koreju test nije potreban.

KOREJA, DNR
Državljani Srbije ne mogu da uđu u zemlju. Granice i aerodromi su zatvoreni.

KOSTARIKA
Državljani Srbije mogu da uđu u Kostariku uz obavezu popunjavanja obrasca "Pase de Salud" 48 sati pre dolaska (https://salud.go.cr/). Takođe, potrebno je zdravstveno osiguranje koje pokriva troškove lečenja u slučaju korone virusa (osiguranje mora da bude na španskom jeziku i odobreno od Instituta za turizam).

KOT D’IVOAR
Državljani Srbije mogu da uđu u  Kot D’Ivoar. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od pet dana. Po sletanju na aerodrom svi putnici se podvrgavaju tesiranju. Test se plaća oko 75 evra. Putnici koji nemaju test upućuju se u izolaciju u trajanju od 14 dana o trošku avio kompanije. 

KUBA
Državljani Srbije mogu da uđu u R. Kubu. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Po dolasku na Kubu, na svim međunarodnim aerodromima putnici se dodatno podvrgavaju PCR testu (cena testa 35 evra). Sledi obavezana izolacija u za to predviđenim hotelima do dobijanja negativnog rezultata testa (5-7 dana).

KUVAJT
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Kuvajt.

LAOS
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Laos.
Međunarodni granični prelazi su zatvoreni za ulazak stranaca iz zemalja u kojima vlada COVID-19 pandemija, što se, odnosi i na državljane Srbije. Izdavanje svih vrsta viza, osim za diplomate, predstavnike UN, eksperte, investitore i biznismene je suspendovano. Za njihov ulazak u Laos neophodna je potvrda o negativnom testu, ne stariji od 72 sata. Nakon ulaska u Laos, obavezan je boravak u „samoizolaciji“ u hotelu ili određenom „karantin centru“ u trajanju od 14 dana (za diplomate i predstavnike UN, 14 dana u „kućnom karantinu“). 

LESOTO
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Lesoto osim lica sa regulisanim boravkom. Obavezan je karantin od 14 dana. Moguć je tranzit iz susednih država ali isključivo u slučaju organizovanog leta, odnosno napuštanja zemlje (i regiona), uz prezentovanje negativnog testa, ne starijeg od 72 sata.

LETONIJA
Državljani Srbije, kao i sva lica koja dolaze iz Srbije ili tranzitiraju kroz Srbiju, u obavezi su da imaju negativan test, ne stariji od 72 sata. Sva lica su u obavezi da, najranije 48 sati pre prelaska letonske granice, ispune elektronski upitnik na veb sajtu www.covidpass.lv u koji je unet podatak o negativnom testu na COVID-19 i da na graničnom prelazu pokažu dobijeni QR kod (potvrda o prijavi na sajt). 
Test nije obavezan za decu do 11 godina starosti i za lica koja pruže dokaz da su primili potrebnu dozu vakcine. Putnicima koji tranzitiraju preko aerdodroma „Riga“, a ne zadržavaju se u tranzitu duže od 24 časa, takođe nije potreban test. 

LIBAN
Državljani Srbije mogu ući u Liban. Neophodni su negativan PCR test, ne stariji od 96 sati, i polisa međunarodnog zdravstvenog osiguranja koje pokriva COVID-19 lečenje. Detaljnije informacije se mogu naći u sledećem linku: https://covid.pcm.gov.lb/impactmobile/curfew

LIBERIJA
Državljani Srbije mogu da uđu u  Liberiju. Poželjno je imati negativan PCR test, ne stariji od od 72 sata. Lica koja doputuju bez testa podvrgavaju se tzv. brzom testu na aerodromu. Ukoliko je rezultat testa negativan, omogućava se ulazak u zemlju. Lica sa pozitivnim rezultatom testa se pregledaju i upućuju u karantin koji traje mimimum 14 dana u okviru ustanove koju određuje državna zdravstvena institucija.
 
LIBIJA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u zemlju. Granice i aerodromi su zatvoreni.

LITVANIJA
Državljani Srbije ne mogu da uđu i borave na teritoriju Litvanije, osim lica koja imaju regulisan boravak. Tranzit preko teritorije Litvanije je dozvoljen državljanima Srbije koji poseduju regulisan boravak u nekoj od zemalja EU, Švajcarske Konfederacije i Ujedinjenog Kraljevstva. 
Ulazak državljana trećih zemalja u Litvaniju zavisi od broja obolelih na 100 hiljada stanovnika. Ulazak stranaca koji dolaze iz zemalja gde je više od 25 zaraženih na 100 hiljada stanovnika je ograničen na izuzetne slučajeve i ove osobe su po ulasku na teritoriju Litvanije u obavezi da budu u izolaciji 14 dana. Srbija se nalazi na listi 58 zemalja kojima je trenutno ograničen slobodan ulazak u Litvaniju. 

LIHTENŠTAJN
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Lihtenštajn osim lica koja imaju regulisani boravak.
Detalji o režimu ulaska u Lihtenštajn se mogu naći u informaciji o ulasku u Švajcarsku Konfederaciju s obzirom da je reč o identičnim uslovima. 

LUKSEMBURG
Državljani Srbije mogu da uđu u zemlju isključivo ukoliko imaju regulisan dugoročni boravak u Luksemburgu. Izuzeci se odnose na zdravstvene radnike, granične radnike, istraživače, lica koja se bave negom starijih lica, lica zaposlena u sektoru saobraćaja, lica koja putuju iz hitnih i opravdanih porodičnih razloga, lica koja putuju za potrebe studija i visokokvalifikovane radnike ako je njihovo zapošljavanje ekonomski neophodno i njihov rad se ne može odložiti ili obavljati iz inostranstva. Takođe, od ograničenja je izuzet i kraći boravak državljana trećih zemalja koji su članovi porodice rezidenata u Luksemburgu – supružnici ili registrovani partneri i deca mlađa od 18 godina. Ove osobe treba da podnesu zahtev Odeljenju za pasoše, vize i zakonodavstvo, kako bi dobili odgovarajući sertifikat za putovanje. Zahtev se podnosi putem elektronske pošte na service.visas@mae.etat.lu.
Sva lica starija od šest godina koja žele da putuju avionom do Luksemburga moraju prilikom ukrcavanja posedovati negativan PCR test ili test na antigen virusa (brzi test) izvršen manje od 72 sati pre leta. Pored toga, svaka osoba koja putuje vazdušnim prevozom iz države koja nije članice EU ili Šengenskog prostora, mora da se, po dolasku, podvrgne dodatnom testu na virusni antigen, na aerodromu u Luksemburgu. U slučaju odbijanja da se podvrgne testu, osoba će ostati u karantinu 14 dana. Ove obaveze se na odnose na lica koja su preležala SARS-CoV-2 infekciju u prethodna tri meseca. Ova lica mogu da podnesu lekarsko uverenje koje potvrđuje navedenu činjenicu, i nije im potreban test radi ulaska u Luksemburg. 
Tranzit je dozvoljen i nije potrebno posedovanje negativnog PCR testa. 

MADAGASKAR
Državljani ne mogu ulaziti na Madagaskar. Ista zabrana, u uslovima zatvorenih aerodroma i luka, važi za sve strane državljane. 

MAĐARSKA
Državljani Srbije ne mogu uđu u Mađarsku ukoliko je razlog putovanja turistički. Ulazak u Mađarsku u privatne svrhe je moguć samo na osnovu dobijene saglasnosti od mađarske policije. Zahtev se podnosi preko sajta www.police.hu, na mađarskom ili engleskom jeziku. Uz molbu se prilažu dokazi o razlozima putovanja (lečenje, školovanje, poslovne aktivnosti, pozivi na suđenje, porodični događaji, učešće na sportskim, kulturnim i verskim događajima od posebnog značaja i dr). Licu koje dobije saglasnost za ulazak u Mađarsku biće određen obavezan karantin u trajanju od 14 dana. Za vreme karantina moguće je testiranje o svom trošku. U slučaju dva negativna testa, urađena od strane mađarskih zdravstvenih organa u roku od 5 dana sa razmakom od najmanje 48 sati, moći će da se napusti karantin. Državljani Srbije mogu da tranzitiraju kroz Mađarsku pod određenim uslovima (utvrđena maršruta, zaustavljanje na predviđenim mestima, zemlja se mora napustiti u roku od 24 sata) i ukoliko pruže čvrsti dokazi o ispunjenosti uslova za ulazak u susednu zemlju prema kojoj napuštaju teritoriju Mađarske. Državljani Srbije koji rade u pograničnoj zoni ulaze u Mađarsku bez ograničenja (posedovanja negativnog testa na COVID-19). Oni mogu da borave u Mađarskoj u dubini do 30 km od granice, najduže do 24 sata. Zbog mere ograničenja kretanja, Mađarska mora da se napusti najkasnije do 20.00 časova. Izuzetak čine samo ona lica koja zbog radnih obaveza u Mađarskoj moraju da ostanu duže (najviše do 24 sata) što dokazuju potvrdom u obliku popunjenog formulara overenog od strane poslodavca. Za kršenje propisa može da se izrekne kazna u visini od 5.000 do 150.000 forinti (140 do 420 evra). Navedene mere se ne primenjuju na lica koja prelaze granicu Mađarske u teretnom saobraćaju.

MALAVI
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Malavi osim lica sa regulisanim boravkom. Obavezan je karantin od 14 dana. Moguć je tranzit iz susednih država ali isključivo u slučaju organizovanog leta, odnosno napuštanja zemlje (i regiona), uz prezentovanje negativnog testa, ne starijeg od 72 sata.

MALI
Državljani Srbije mogu da uđu u Mali. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.

MALDIVI
Državljani Srbije, kao i ostali strani državljani, mogu da uđu na Maldive. Od 10. septembra je neophodno da strani državljani poseduju negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.

MALEZIJA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Maleziju osim ukoliko imaju boravak u ovoj zemlji. Obavezan je karantin od 14 dana. Pre puta, potrebno je kontaktirati najbližu Ambasadu Malezije

MALTA
Državljani Srbije ne mogu da uđu na Maltu. Izuzetak su lica koja su prethodnih 14 dana boravili u jednoj od „zemalja zelene liste“ („zelena lista“ se može naći na  https://www.visitmalta.com/en/reopening-airport ). U tom slučaju ne postoji obaveza karantina ili negativnog testa (preporučuje se da lica imaju negativan test). Za lica koja dolaze iz „zemalja Amber liste“ („Amber lista“ se može naći na  https://www.visitmalta.com/en/reopening-airport ), je obavezan negativni PCR test, ne stariji od 72 sata.

MAROKO
Državljani Srbije ne mogu da uđu u zemlju osim lica koja imaju regulisan boravak. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. 

MAURITANIJA
Državljani Srbije mogu da uđu u Mauritaniju. Neophodan je negativni PCR test, ne stariji od 72 sata. 

MAURICIJUS
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Mauricijus osim lica sa regulisanim boravkom. Obavezan je karantin od 14 dana. Granice Mauricijusa su zatvorene a komercijalni letovi obustavljeni. 

MEKSIKO
Državljani Srbije mogu, uz posedovanje odgovarajuće vize, bez posebnih ograničenja da uđu u Meksiko. Meksiko nije usvojio ograničenja ulaska stranaca u zemlju, ali se preduzimaju odgovarajuće mere ukoliko osobe ispoljavaju simptome na korona virus. Po dolasku u Meksiko, putnici su dužni da popune upitnik za identifikaciju faktora rizika (https://afac.hostingerapp.com/).

MJANMAR
Za državljane Srbije, kao i za državljane svih drugih zemalja, ne postoji mogućnost ulaska u Mjanmar, imajući u vidu da su granični prelazi zatvoreni i da su suspendovani svi međunarodni komercijalni avio-letovi. Za strance koji dolaze „humanitarnim“ i „specijalnim“ letovima u Mjanmar, potrebna je odgovarajuća viza i potvrda o negativnom testu, ne starijem od 72 sata, kao i potvrda o provedenih sedam dana u „kućnom karantinu“ u zemlji iz koje se dolazi. Nakon ulaska u Mjanmar, obavezan je boravak u „hotelskom karantinu“ u trajanju od 7 dana, uključujući dodatnih 7 dana boravka u „kućnom karantinu“ (za diplomate i predstavnike UN, koji žive u apartmanima, 7 dana u „hotelskom karantinu“ određenom od strane Ministarstva zdravlja i sporta, odnosno 7 dana u „kućnom karantinu“, ukoliko žive u „zasebnim kućama“, uključujući dodatnih 7 dana u „kućnom karantinu“), nakon čega se vrši test na COVID-19. 
    
MOZAMBIK
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Mozabik osim lica sa regulisanim boravkom. Obavezan je karantin od 14 dana. Moguć je tranzit iz susednih država ali isključivo u slučaju organizovanog leta, odnosno napuštanja zemlje (i regiona) kao i prevoza karga, uz prezentovanje negativnog testa, ne starijeg od 72 sata.

MOLDAVIJA
Državljani Srbije mogu da uđu u Moldaviju. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata (od uzimanja uzorka). Lica koja prilikom ulaska na teritoriju Moldavije ne prilože negativan rezultat PCR testa, u obavezi su da potpišu izjavu kojom se obavezuju da će se pridržavati utvrđene mere samoizolacije/karantina u trajanju od 14 dana. Navedene mere ne odnose se na sledeće kategorije lica: deca uzrasta do pet god; vozači teretnih vozila; posade aviona/brodova; lica koja putuju iz zdravstvenih ili humanitarnih razloga, uključujući i osobu koja je u njihovoj pratnji (ukoliko prilože medicinsku dokumentaciju); učenici i studenti; prekogranični radnici; diplomatsko i konzularno osoblje; članovi međunarodnih organizacija; putnici u tranzitu; lica koja prilože potvrdu o vakcinaciji (na rumunskom, engleskom ili ruskom jeziku). Tranzit je moguć po unapred utvrđenim tranzitnim rutama dobijenim od granične policije prilikom ulaska na teritoriju Moldavije.

MONAKO
Za Kneževinu Monako važi isti režim ulaska kao za Francusku. Državljanima Srbije nije dozvoljen ulazak u Monako osim licima koja imaju regulisan boravak. Za lica koja dolaze iz Srbije obavezan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata (osim za decu mlađu od 11 godina), kao i nakon ulaska samoizolacija u trajanju od 7 dana. Pored toga, po ulasku na teritoriju Monaka, obavezna je prijava u Centru za kovid na telefon: (+377) 92.05.55.00 ili putem i mejla: covid19@gouv.mc

MONGOLIJA
Državljanima Srbije nije dozvoljen ulazak ni tranzitiranje preko Mongolije.

NAMIBIJA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Namibiju osim lica sa regulisanim boravkom. Neophodan je negativan test, ne stariji od 72 sata. Moguć je tranzit iz susednih država ali isključivo u slučaju organizovanog repatriacinog leta, odnosno napuštanja zemlje (i regiona) uz prezentovanje negativnog testa, ne starijeg od 72 sata.

NAURU
Svim stranim državljanima koji su tranzitirali preko ili boravili u Kini, Hong Kongu, Makau, Iranu, Italiji, Koreji, Evropi, SAD ili Aziji (osim Tajvana) u poslednjih 21 dan pre nameravanog dolaska na Nauru, do daljnjeg je zabranjen ulazak u zemlju.  
Ostali putnici su u obavezi da popune zdravstvenu deklaraciju pri dolasku i podvrgnu se zdravstvenom pregledu, nakon čega sledi obavezan karantin od 14 dana. 

NEMAČKA 
Državljani Srbije ne mogu putovati u Nemačku, osim ukoliko imaju boravišnu dozvolu u Nemačkoj, nacionalnu D vizu ili boravišnu dozvolu u drugoj državi članici EU, Velikoj Britaniji, Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj ili Švajcarskoj. Turistička putovanja u Nemačku u cilju posete i dalje nisu dozvoljena.
Putnici koji dolaze u Nemačku iz Srbije dužni su da pre ulaska u Nemačku popune elektronsku prijavu putem veb-stranice: www.einreiseanmeldung.de Elektronsku prijavu nisu dužna da popunjavaju lica koja su bila na proputovanju kroz rizično područje, bez dužeg zadržavanja, lica koja tranzitiraju kroz Nemačku i lica koja na osnovu poslovnih obaveza uđu u Nemačku radi prekograničnog prevoza putnika ili robe u drumskom, železničkom, rečnom ili vazdušnom saobraćaju.
Sva lica od navršene šeste godine života koja su u poslednjih 10 dana boravila u Srbiji dužna su da poseduju potvrdu da nisu zaraženi korona virusom. Bris na osnovu kojeg je izdata potvrda, po pravilu treba da bude uzet najranije 48 sati pre ulaska u Nemačku. Priznaju se PCR-testovi i brzi antigenski testovi koji su urađeni u skladu sa zahtevima Instituta Robert Koh:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html;jsessionid=4C696B25A82B24739A43AF4741EF4886.internet102
Rezultat testa treba sačuvati najmanje deset dana posle ulaska u zemlju.
Nakon ulaska u Nemačku, obavezna je kućna samoizolacija u trajanju od 10 dana. Najranije petog dana po ulasku u zemlju može se uraditi novi test i ukoliko je rezulatt negativan, kućna samoizolacija može da se prekine. Pozivom na broj Koordinacione službe za zakazivanje termina za test 116117 može se saznati gde se može obaviti testiranje u mestu boravka u Nemačkoj.
Državljani Srbije bez vize mogu putovati u Nemačku ukoliko postoji apsolutno neophodan razlog i uz prethodnu konsulatciju sa Saveznom policijom Nemačke i to ukoliko su članovi uže porodice, članovi porodice prvog ili drugog stepena, hitni medicinski slučajevi, nevenčani partneri, ukoliko putuju poslovno iz ekonomskih razloga, zbog posete sajmovima, učešća na kongresima i dr. Za dodatne informacije može se kontaktirati Savezna nemačka policija (Bundespolizei) putem mejla: bpolp@polizei.bund.de.
Tranzit kroz Nemačku je moguć ukoliko državljani Srbije imaju dokaz o pravu ulaska u zemlju u koju putuju. Tranzit mora biti obavljen najkraćim mogućim putem i bez nepotrebnog zadržavanja. Obaveza kućne samoizolacije i obaveza posedovanja negativnog PCR testa ne važi za putnike u tranzitu, pod uslovom da koriste najkraću rutu. 
Prilikom prelaska granice putnici moraju predočiti dokaze o neophodnosti putovanja. Konačnu procenu i odluku o ulasku u Nemačku uvek donosi postupajući službenik granične policije.
Detaljne informacije o režimu ulaska u Nemačku mogu se naći na sajtu Ambasade Srbije u Berlinu: 
http://berlin.mfa.gov.rs/cir/index.php

NIGER 
Državljani Srbije mogu da uđu u Niger. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Ukoliko putnik ne poseduje test, podvrgava se zdravstvenom pregledu i testiranju o svom trošku. 

NIGERIJA 
Državljani Srbije mogu da uđu u Nigeriju. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Najmanje 96 sati pre putovanja potrebno je prijaviti se elektronski preko sledećeg linka: https://nitp.ncdc.gov.ng/onboarding/homepage. Putnici po dolasku prolaze kroz medicinsku kontrolu. Obavezna je samoizolacija od sedam dana. Sedmog dana lice je dužno da se javi u izabranu laboratoriju radi ponovnog testiranja. Rezulatat se dobija u roku od 24 do 48 sati. Po dobijanju negativnog testa, lice može da napusti samoizolaciju. Lica sa pozitivnim rezultatom se smeštaju u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu. Za lica koja se ne pridržavaju mera predviđeno je oduzimanje putne isprave i zabrana putovanja do šest meseci.

NIKARAGVA
Državljani Srbije mogu da uđu u Nikaragvu. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. 

NOVI ZELAND
Državljani Srbije ne mogu da uđu u zemlju, osim onih lica koja imaju odobren stalni boravak i članova njihove uže porodice. Mogućnost ulaska postoji ako su u pitanju humanitarni ili dovoljno ubedljivi razlozi uz prethodno pribavljanje dozvole od strane nadležnih organa. Obavezan je karantin od 14 dana, u za to posebno opredeljenim objektima, i putnici moraju da u istima rezervišu smeštaj pre polaska na put. Troškove boravka u izolaciji snose sami putnici. Sva lica se po dolasku u zemlju testiraju na COVID-19.
Tranzit državljana Srbije je dozvoljen uz posedovanje tranzitne vize (uz obavezu da vreme provedeno u tranzitu bude maksimalno 24 sata). Tranzit je dozvoljen samo preko aerodroma u Oklandu.
Ulazak na Novi Zeland dozvoljen je samo državljanima Novog Zelanda, licima koja imaju odobren stalni boravak i članovima njihovih užih porodica, kao i državljanima Australije koji obično prebivaju na Novom Zelandu.
 Od 16. januara 2021. godine, svi putnici koji dolaze iz Velike Britanije i SAD, moraju da dostave pismeni dokaz negativnog PCR testa, ne starijeg od 72 sata.

NORVEŠKA
Državljani Srbije ne mogu ući u Norvešku osim lica koja imaju regulisan boravak ili ako postoje posebni razlozi kao što su: potreba za posebnom negom osobe koja je u Norveškoj ili drugi razlozi u cilju dobrobiti lica koje se nalazi u Norveškoj; ako se ostvaruje dogovoreni ili formalizovani kontakt roditelj-dete ili kada dete ima podeljeno prebivalište; ako su bliski srodnici osoba sa prebivalištem u Norveškoj; ako je lice samo u aerodromskom tranzitu;  ako lice obavlja komercijalni prevoz robe ili putnika ili radi u sektoru kritično važnih društvenih funkcija.
Za sva lica koja mogu da uđu u Norvešku obavezan je negativan PCR ili brzi antigenski test, ne stariji 24 sata i elektronska registracija u roku kraćem od 72 sata pre dolaska https://reg.entrynorway.no/. Po ulasku u Norvešku obavezan je novi brzi test, kao i desetodnevni karantin u karantin hotelu.Dodatne informacije se mogu naći u sledećim linkovima:
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/the-corona-situation-more-information-about-quarantine-hotels/id2784377/;
avkrysningsskjema_karantenehotell_engelsk.pdf (regjeringen.no)
The coronavirus situation - regjeringen.no
https://www.udi.no/en/about-the-corona-situation/

OMAN
Državljani Srbije mogu da uđu u Sultanat Oman. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.

PAKISTAN
Državljanima Srbije je dozvoljen ulazak u Pakistan. Na aerodromu se kontroliše temperatura. Za lica koja pokažu simptome medicinsko osoblje na aerodromu odlučuje da li će zahtevati test na koronu. U slučaju pozitivnog testa, obavezna je mera izolacije u bolničkim ili uličnim uslovima. 

PALAU
Državljani Srbije mogu bez ograničenja da uđu ili tranzitiraju. Neophodno je da prilikom ulaska popune formular o zdravstvenom stanju i da budu podvrgnuti zdravstvenom pregledu. Zabranjen je ulazak za one državljane Srbije koji su prethodnih 14 dana boravili ili tranzitirali u NR Kini (uključujući Hong Kong i Makao) ili su boravili na putničkim kruzerima koji su pristajali u luke zemalja koje su pogođene bolešću COVID-19. 
Navedeno se odnosi na sve strane državljane.

PALESTINA
Državljani Srbije ne mogu da uđu niti da tranzitiraju preko teritorije Palestine.

PANAMA
Državljani Srbije mogu da uđu u Panamu. Neohodan je negativan PCR test, ne stariji od 48 sati. I za tranzit se zahteva posedovanje negativnog PCR testa, uz zabranu napuštanja aerodroma. 

PAPUA NOVA GVINEJA 
Svim stranim državljanima, uključujući i državljane Srbije, do daljnjeg je zabranjen ulazak u Papua Novu Gvineju. Izuzetak su lica sa specijalnim odobrenjem nadležnih organa. Obavezan je negativan PCR test, ne stariji od sedam dana.

PARAGVAJ
Državljani Srbije ne mogu ući u Paragvaj osim lica koja imaju regulisan boravak i nosioci diplomatskih i službenih pasoša sa važećom vizom. Obavezan je karantin od 14 dana, koji može biti skraćen na 7 dana ukoliko se u tom periodu urade dva testa. Takođe se zahteva prethodno slanje elektronskim putem tzv. izjave o odgovornosti da je putnik upoznat sa svim sanitarnim propisima i procedurama u Paragvaju.  

PERU
Državljani Srbije ne mogu ući u Peru osim lica koja imaju stalni boravak. Može se ući u zemlju vazdušnim putem, ukoliko let ne traje duže od 8 sati. Uslov za ukrcavanje u avion je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Takođe se zahteva prethodno slanje elektronskim putem tzv. izjave o odgovornosti da je putnik upoznat sa svim sanitarnim propisima i procedurama u Peru.   
Kopnene granice su još uvek pod restriktivnim režimima lokalnih vlasti, koje izdaju posebna odobrenja. Kontakt e-mejlovi za dodatne informacije su: iperu@promperu.gob.pe i perulimaapto@promperu.gob.pe.

POLjSKA
Državljani Srbije ne mogu da uđu i borave na teritoriju Poljske, osim lica koja imaju regulisan boravak. Tranzit preko teritorije Poljske je dozvoljen samo državljanima Srbije koji poseduju regulisan boravak u nekoj od zemalja EU a u cilju povratka u mesto svog prebivališta. Nije potreban test.
Dozvoljen je ulazak državljanima zemalja EU, EFTA i Švajcarske Konfederacije, kao i tranzit državljanima trećih zemalja koji imaju regulisan boravak u ovim zemljama. Takođe, dozvoljen je i ulazak državljanima Crne Gore, Gruzije, Japana, Kanade, Albanije i R. Koreje.

PORTUGALIJA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Portugaliju, osim lica koja imaju regulisan boravak. Kada su u pitanju nužna (neturistička) putovanja, ulazak je dozvoljen i licima po druga dva osnova 1) ukoliko imaju regulisan boravak u nekoj od država članici EU 2) u slučaju profesionalnih razloga, radi studiranja, spajanja porodice, iz zdravstvenih i humanitarnih razloga – sve navedeno na bazi reciprociteta.
Za putnike koji dolaze iz Srbije, neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, osim za decu do dve godine starosti.
Putnici u tranzitu su takođe u obavezi da imaju test.

RUANDA
Državljani Srbije, kao i svi putnici koji dolaze u Ruandu, presedaju, tranzitiraju i odlaze iz Ruande) u obavezi su da pokažu negativan PCR test, urađen u licenciranoj laboratoriji, ne stariji od 120 sati. Za putnike koji ulaze u Ruandu obavezujući je još jedan PCR test koji se radi po dolasku, a rezultati testa dobijaju se u roku od 24 sata. Do trenutka dobijanja rezultata testa, putnici se smeštaju u hotele koji su namenjeni za tu svrhu o svom trošku. Pre leta svi putnici su u obavezi da popune elektronsku aplikaciju i dobiju jedinstveni zdravstveni kod (Unique Health Code) koji su u obavezi da pokažu prilikom sletanja u Ruandu. Sve aktuelne informacije u vezi sa ulaskom u Ruandu mogu se pronaći u sledećem linku: https://travel.rbc.gov.rw/travel/

RUMUNIJA
Državljani Srbije ne mogu ući u Rumuniju ukoliko nemaju regulisan boravak.
Tranzit je moguć pod uslovom da se teritorija Rumunije napusti u roku od 24 sata.
U Rumuniju mogu ući lica koja putuju poslovno i prilože dokaze o saradnji sa privrednim subjektima u Rumuniji (pozivno pismo ili ugovor o radu), članovi porodice rumunskih i državljana drugih država članica EU, studenti, prekogranični radnici, sezonski poljoprivredni radnici, medicinsko osoblje, pomorsko i rečno osoblje, članovi međunarodnih sportskih delagacija, filmski radnici i umetnici. 
Licima koja iz Srbije ulaze u Rumuniju i kojima je dozvoljen ulazak, ukoliko prilože negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, određuje se mera samoizolacije/ karantina u trajanju od 10 dana. Licima koja ne poseduju negativan PCR test, određuje se mera samoizolacije/karantina u trajanju od 14 dana.
Od navedene mere samoizolacije/karantina izuzete su sledeće kategorije: lica koja ostaju na teritoriji Rumunije najduže 72 sata, ukoliko prilože negativan PCR test; lica koja su vakcinisana, a po isteku 10 dana od primanja druge doze vakcine; lica za koja je potvrđeno da su bila pozitivna na virus u poslednjih 90 dana pre ulaska u Rumuniju, što dokazuju prezentovanjem medicinske dokumentacije; predstavnici stranih kompanija koje imaju predstavništva/filijale u Rumuniji; vozači teretnih vozila (veća od 2.4 tone) i putničnih vozila (sa više od 9 sedišta); diplomate; pomorsko i rečno osoblje; prekogranični radnici; studenti; članovi međunarodnih sportskih delegacija; filmski radnici. 

RUSKA FEDERACIJA    
Državljani Srbije mogu ući u Rusku Federaciju isključivo direktnim letom na relaciji Beograd - Moskva preko avio kompanija „Air Serbia“ i „Aeroflot“. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.
Državljani Srbije koji u Rusku Federaciju dolaze iz drugih pravaca, sa presedanjem u nekoj trećoj zemlji (na primer Istanbulu) ili drumskim putem, neophodno je da poseduju posebnu dozvolu za ulazak Kriznog štaba Ruske Federacije.

SAD
Državljani Srbije mogu da uđu u SAD.
Ulaz u SAD i dalje je zabranjen licima koja su boravila duže od 14 dana u Kini, Irskoj, V.Britaniji, Iranu i zemljama Šengena. Od 26.janura 2021. je obavezan negativan PCR ili NAAT test ne stariji od 3 dana, odnosno pozitivan test, ne stariji od 3 meseca, za one koji su preležali bolest, uz lekarsku potvrdu kojom se tvrdi da je lice bezbedno za putovanje. Test je obavezan i za decu počev od dve godine. Kontrolu posedovanja testa vrši avio prevoznik. Takođe, preporučuje se da se test uradi i u SAD, između trećeg i petog dana po dolasku, kao i da se bude 7 dana u samoizolaciji. 
Ukoliko dođe do odlaganja leta, iz bilo kojih razloga, putnici će morati da rade novi test ukoliko se ne uklapaju u traženi rok od 3 dana pre putovanja. 
Dodatne informacije se mogu naći u sledećem linku: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/testing-international-air-travelers.html  

SAMOA
Svim stranim državljanima, uključujući i državljane Srbije, do daljnjeg je zabranjen ulazak u zemlju.

SAN MARINO
Državljani Srbije mogu da uđu u San Marino ili tranzitiraju uz obavezu prethodne prijave Ministarstvu inostranih poslova San Marina, putem e-mejla: viaggiareinformati@esteri.sm  ili telefonski: 00378/549888888. Po dolasku obavezno je podvrgavanje serološkom testu. U slučaju pozitivnog rezultata lice se podvrgava molekuralnom testu i ukoliko rezultat bude pozitivan podleže kućnoj samoizolaciji u trajanju od 14 dana. 

SAO TOME I PRINCIPE
Državljani Srbije mogu da uđu u zemlju uz  negativan test, ne stariji od 72 sata.

SAUDIJSKA ARABIJA
Državljani Srbije koji imaju boravišnu dozvolu (iqama) sa važećom vizom ili neku od sledećih viza: poslovna, radna ili za posetu mogu da uđu u zemlju uz obavezan negativan PCR test, ne stariji od 48 sati, izdat od strane akreditovane laboratorije u Srbiji. 
Zabranjen je ulazak licima koja su bila u tranzitu ili boravila u nekoj od sledećih država: UAE, Egipat, Liban, Turska, SAD, VB, Nemačka, Francuska, Italija, Irska, Portugal, Švajcarska, Švedska, Brazil, Argentina, JAR, Indija, Indonezija, Pakistan i Japan. Zabrana se odnosi i na putnike koji su bili u tranzitu kroz bilo koju od navedenih 20 država u prethodnih 14 dana.
Posebna pravila važe za sva lica koja su boravila ili tranzitirala kroz neku od država u kojima je otkriven novi soj covid-19. Neophodno je da dve nedelje borave u nekoj od država u kojima novi soj covid-19 nije otkriven. Srbija nije na toj listi i u ovom trenutku naši državljani mogu nesmetano da putuju iz Srbije, uz ispunjenje prethodno navedenih uslova

SVETA LUCIJA
Državljanima Srbije je dozvoljen ulazak u zemlju ukoliko poseduju negativan PCR test, ne stariji od sedam dana i popune formular koji se može naći na https://www.stlucia.org/en/covid-19/pre-arrival-form-for-visitors/

SENEGAL
Državljani Srbije mogu da uđu u Senegal, uz odobrenu vizu, pri čemu je neophodno da poseduju negativni test (PCR test i test krvi), ne stariji od 72 sata. Navedeno važi i za putnike koji provode duže od 24 časa u tranzitu. Putnici u avionu potpisuju izjavu da nemaju simptome virusa i da nisu bili u kontaktu sa zaraženim licima. Postoji i mogućnost da se zbog hitnosti putovanja putnik izuzme od obaveze prethodnog testiranja (PCR test i test krvi), ali to mora da se navede u izjavi koju avio kompanija dostavlja nadležnim vlastima na aerodromima u Senegalu. U tom slučaju, testiranje se vrši aerodromu o trošku putnika.    
Ulazak je moguć isključivo letovima avio kompanija Air Senegal i Royal Air Maroc.

SENT VINSENT I GRENADINI
Državljani Srbije mogu da uđu u Sent Vinsent i Grenadine uz obavezu da pre puta popune i podnesu formular koji se može naći na sajtu https://stv.servicedx.com/formmgmt/travelform. Obavezan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Osobe koje dolaze iz zemalja visokog ili srednjeg rizika biće dodatno testirane na aerodromu i primorane na karantin u trajanju od 10, odnosno 5 dana o svom trošku. Ukoliko rezultat testa bude negativan, karantin se može napustiti.

SENT KITS I NEVIS
Državljani Srbije mogu da uđu u Sent Kits i Nevis. Putnici su u obavezi da popune formular na sajtu www.covid19.gov.kn,  kao i da dostave negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Putnici se na aerodromu podvrgavaju pregledu i popunjavaju zdravstveni upitnik.
Neophodno je preuzeti aplikaciju na telefonu za praćenje kontakata. Prvih sedam dana boravka se može provesti isključivo u hotelu. Između 7 i 14 dana mora se uraditi novi RCR test o svom trošku, i ukoliko isti bude negativan, omogućava se kretanje van hotelskog kompleksa.

SEVERNA MAKEDONIJA
U skladu sa odlukom Vlade, od 12.oktobra državljani Srbije mogu da uđu u Severnu Makedoniju bez posedovanja negativnog PCR testa. Istovremeno, u saopštenju Vlade Severne Makedonije se apeluje da se putovanja svedu na minimum i isključivo za neodložne potrebe. 

SEJŠELI 
Državljani Srbije mogu da putuju na Sejšele ali uz prethodno pribavljeno odobrenje od strane zdravstvenih vlasti. Obavezan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Preko posebne platforme na stranici https://seychelles.govtas.com/ se pribavlja odobrenje za ulazak. Putnici se ohrabruju da se pre puta vakcinišu, ali njihov status u tom pogledu ne utiče na ulazak u zemlju. Osiguranje koje pokriva COVID-19 je obavezno.

SIJERA LEONE
Državljani Srbije mogu da uđu u Sijera Leone uz negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, i dozvolu putovanja koja se dobija preko portala Vlade Sijera Leonea (www.travel.gov.sl).  Takođe, po dolasku u zemlju su dužni da popune zdravstveni upitnik i prezentuju potvrdu o uplati za novi PCR i RDT test kojima će biti podvrgnuti po dolasku u zemlju. 
U slučaju da je RDT test negativan, putnicima je dozvoljeno da napuste aerodrom. U obrnutom slučaju se stavljaju u izolaciju u neki od hotela u gradu Lunđi dok se ne dobiju rezultati PCR testa. Vreme za dobijanje rezultata PCR testa je 48 sati. U slučaju da je PCR test pozitivan zdravstvene vlasti Sijera Leone prinudno upućuju putnika u neki od centara za lečenje. 

SINGAPUR
Državljani Srbije ne mogu da uđu niti tranzitiraju u Singapur osim lica koja imaju stalnu boravišnu ili radnu dozvolu. Moguće su kratkoročne posete rezidentu Singapura a da ga posećuju supružnik ili deca. Za takvu vrstu poseta je potrebno podneti zahtev, te se stoga savetuje da se prethodno kontaktira najbliža ambasada Singapura. 

SIRIJA 
Državljani Srbije mogu ući u Siriju jedino iz Libana, preko kopnenog GP „Masna“. Za ulazak je neophodan negativan PCR test urađen u državnoj laboratoriji u Bejrutu, ne stariji od 12 sati. Po ulasku u Siriju, neophodna je samoizolacija u trajanju od 5 dana. Državljani Srbije ne mogu tranzitirati kroz Siriju.

SLOVAČKA
Državljani Srbije mogu da uđu u Slovačku pod uslovom poštovanja epidemioloških mera (elektronska registracija pre ulaska na teritoriju Slovačke na: http://korona.gov.sk/ehranica i izolacija u kućnim uslovima do dobijanja negativnog testa koji se radi najranije osmog dana izolacije). Osobe koje dolaze avionom potrebno je da popune formular na sajtu http://www.mindop.sk/covid. Moguć je tranzit kroz Slovačku ukoliko se poseduje dozvola za boravak u nekoj od država članica EU. Tranzit može da traje do osam sati. Ostalim licima je neophodna dozvola za tranzit (osim izuzetaka, kao što su vozači kamiona, autobusa i sl). 

SLOVENIJA
Državljani Srbije mogu ući u Sloveniju uz obavezni karantin od 10 dana ili uz posedovanje PCR ili brzog antigenskog testa (HAGT), ne stariji od 48 sati, urađen u jednoj od zemalja EU, odnosno Šengenskog prostora.
Državljani Srbije mogu ući u Sloveniju bez karantina i negativnog testa u sledećim slučajevima: lica koja prilože potvrdu o pozitivnom HAGT, pozitivnom PCR testu starijem od 21 dan, ali koji nije stariji od 6 meseci ili potvrdu lekara da je preležao COVID-19 i od početka simptoma nije prošlo više od šest meseci; lica koja prilože potvrdu o vakcinaciji protiv COVID-19 kojom dokazuju da je od primanja druge doze vakcine proizvođača Biontech/Pfizer proteklo najmanje 7 dana, Moderna najmanje 14 dana i AstraZeneca najmanje 21 dan; lica u sektoru međunarodnog prevoza; lica koja tranzitiraju kroz Sloveniju i napušta zemlju najkasnije u roku od 6 sati nakon ulaska; osobe sa diplomatskim putnim ispravama; lica koja prelaze granicu iz hitnih razloga povezanih sa otklanjanjem neposredne opasnosti po život i zdravlje.
Za tranzit kroz Sloveniju neophodno je posedovanje dokaza o ulasku u državu u koju se lice uputilo (boravišna dozvola, overeno pozivno pismo, rezervacija hotela...) i nije potrebno posedovanje negativnog PCR testa. Tranzit može trajati maksimalno šest sati.

SOLOMONOVA OSTRVA
Svim stranim državljanima, uključujući i državljane Srbije, do daljnjeg je zabranjen ulazak na Solomonova ostrva. Izuzeta su lica sa specijalnim odobrenjem nadležnih organa koja moraju da poseduju dupli negativan PCR test (ne stariji od 7 i 2 dana pre putovanja). Takođe, obavezan je karantin od 14 dana. 

SOMALIJA
Državljani Srbije mogu da uđu u Somaliju. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Ukoliko lice ne poseduje test, obavezan je karantin u trajanju od 14 dana u objektu koji je određen za tu svrhu, o trošku putnika.

SUDAN, REPUBLIKA
Državljani Srbije mogu da uđu u Sudan. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 48 sati.

SURINAM
Državljani Srbije ne mogu da uđu u zemlju. Granice i aerodromi su zatvoreni.

TAJLAND
Državljani Srbije mogu da uđu u Kraljevinu Tajland sa turističkom vizom uz ispunjavanje odgovorajućih uslova od kojih je jedan 14-dnevni karantin. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Takođe, potreban je i Certificate of Entry i drugi dokumenti, tako da je pre putovanja neophodno kontaktirati Počasni konzulat u Beogradu ili najbližu ambasadu Tajlanda.

TANZANIJA
Državljani Srbije mogu da uđu u Tanzaniju. Po dolasku, svi putnici se podvrgavaju pregledu, a u slučaju potrebe, vrši se i testiranje. Ukoliko država polaska ili avio-kompanija zahtevaju negativan test kao uslov za putovanje, putnici su obavezni da pokažu rezultat testa i prilikom ulaska u Tanzaniju.

TADžIKISTAN
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Tadžikistan, osim lica koja imaju odobrenje za stalni boravak ili na osnovu prethodno pribavljenog odobrenja nadležnih organa Tadžikistana u slučajevima postojanja bračnih ili rodbinskih veza. Nije potreban negativan test, ali je obavezan 14-to dnevni karantin. Testiranje obavezno samo u slučajevima postojanja simptoma bolesti.

TOGO
Državljani Srbije mogu da uđu u Togo. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od pet dana. Po dolasku na aerodrom u Togo putnici se podvrgavaju ponovnom testiranju. Takođe, i pre napuštanja Togoa putnici su dužni da urade PCR test. Troškove oba testa snose putnici.  Po dolasku u Togo putnici su u obavezi da instaliraju mobilnu aplikaciju TOGO SAFE, koja mora biti aktivna tokom boravka i najmanje još 30 dana po napuštanju Togoa. U slučaju nepridržavanja ove mere, licu se može odrediti karantin i izreći novčana kazna.

TONGA
Svim stranim državljanima, uključujući državljane Srbije, do daljnjeg je zabranjen ulazak u zemlju, osim uz specijalno odobrenje nadležnih organa. 
Obavezan je karantin od 14 dana.

TRINIDAD I TOBAGO
Državljani Srbije ne mogu da uđu u zemlju. Granice i aerodromi su zatvoreni.    

TUVALU
Svim stranim državljanima, uključujući i državljane Srbije, do daljnjeg je zabranjen ulazak u zemlju.

TUNIS
Državljani Srbije mogu da uđu u Tunis. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Takođe, obavezna je registracija pre putovanja preko sledećeg linka: www.rdvtestcovid.tn. Prilikom registracije se i zakazuje termin za testiranje koje se vrši dva dana nakon ulaska u Tunis.  Po ulasku obavezna je izolacija u trajanju od dva dana, odnosno do testiranja. Ukoliko je rezultat negativan, izolacija se prekida.

TURSKA
Državljani Srbije mogu ući u Tursku. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, za sva lica starija od šest godina. Potvrda o vakcinaciji bilo kojom vakcinom se ne prihvata umesto negativnog PCR testa. U slučaju da lice ulazi u Tursku drumskim putem i ne poseduje negativan PCR test, obavezan je karantin na adresi koja se prijavi kao mesto boravka. Ukoliko se ne poseduje adresa boravka, mesto karantina će utvrditi nadležna zdravstvena uprava. Sedmog dana karantina se lice testira i ukoliko rezultat bude negativan, karantin se prekida. U roku od 72 sata pre dolaska u Tursku neophodno je elektronski se registrovati putem sledećeg linka: https://register.health.gov.tr/ . Tokom registracije se dodeljuje takozvani HES KOD koji predstavlja elektronski vid praćenja zdravstvenog stanja putnika. Neophodan je za ulazak u sve tržne centre, restorane, državne ustanove i druge objekte. Svi putnici su dužni da pri ulasku u Tursku pokažu isti u štampanoj ili elektronskoj formi. 

TURKMENISTAN
Državljani Srbije ne mogu da uđu u zemlju. Granice i aerodromi su zatvoreni.

UGANDA
U Ugandu mogu da uđu državljani Srbije. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 120 sati. 

UJEDINjENI ARAPSKI EMIRATI 
Državljani Srbije mogu da uđu u UAE. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 48 sati (za sve emirate osim za Abu Dabi). Dvostruko testiranje (PCR-test), pre putovanja i po dolasku u UAE nije više obavezno za UAE rezidente, turiste i tranzitne turiste koji dolaze iz 60-tak zemalja, uključujući Srbiju. Oni imaju mogućnost da se testiraju u Srbiji (test ne stariji od 48 sati) ili po sletanju na Dubai aerodrom. Nalaz testa sa aerodroma se dobija u roku od jednog do dva dana na mobilni telefon. U emiratu Dubai je obavezna samoizolacija do dobijanja rezultata testa sa aerodroma. Praćenje pridržavanja mere samoizolacije se obavlja preko mobilnog telefona (obavezna instalacija Al Hosn aplikacije).
Za ulazak u Abu Dabi je neophodan PCR test,  ne stariji od 72 sata. Putnici iz zemalja koje su na ''zelenoj listi'' i imaju negativan test  nemaju obavezu karantina. Za putnike iz ostalih zemalja je obavezan karantin u trajanju od 10 dana i nošenje GPS narukvice. Po dolasku u Abu Dabi na aerodromu se radi dodatno PCR testiranje. Za one koji ostaju u Abu Dabiju duže od 6 dana neprekidno, obavezan je PCR test šestog dana i još jedan dvanaestog dana. Lista zemalja na zelenoj listi se može naći u sledećem linku: https://visitabudhabi.ae/en/plan-your-trip/covid-safe-travel/permitted-countries 
Specifičnost UAE je da između emirata Abu Dabi i Dubai postoji kontrolni punkt koji se ne može preći bez negativnog nalaza PCR ili DPI testa. Takođe, svi nerezidenti i rezidenti UAE, koji preko Dubai aerodroma dođu u UAE i nastave kopnom ka Abu Dabiju, na punktu će dobiti narukvicu kojom se prati obavezna samoizolacija u trajanju od 10 dana. Više informacija o režimu ulaska u Abu Dabi se može naći u sldećem linku: https://visitabudhabi.ae/en/plan-your-trip/covid-safe-travel

UZBEKISTAN
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Uzbekistan. Granice su zatvorene.

UKRAJINA
Državljani Srbije mogu da uđu u Ukrajinu. Neophodna je polisa zdravstvenog osiguranja na troškove lečenja od virusa COVID-19 za vreme boravka u Ukrajini izdata od strane osiguravajuće kompanije registrovane u Ukrajini ili osiguravajuće kompanije koja ima predstavništvo ili ugovorne odnose sa osiguravajućom kompanijom – partnerom na teritoriji Ukrajine. Lica koja imaju stalni boravak u Ukrajini su izuzeta od posedovanja polise zdravstvenog osiguranja.
Svi strani državljani moraju posedovati i negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Od obaveze posedovanja PCR testa su izuzeti deca mlađa od 12 godina, vozači i članovi posada teretnih vozila i autobusa, koji obavljaju redovni prevoz, članovi posada vazdušnih, pomorskih i rečnih brodova, članovi voznih i železničkih konvoja.
Ulazak i izlazak sa teritorije Donjecka, Luganska, Krima i Sevastopolja podrazumeva da strani državljani poseduju polisu zdravstvenog osiguranja na troškove lečenja od COVID-19.

URUGVAJ
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Urugvaj.

FILIPINI
Državljani Srbije ne mogu da uđu niti tranzitiraju na Filipine osim supružnika i dece filipinskih državljana i nosioca boravišne dozvole. Prilikom dolaska podleže se medicinskoj evaluaciji i vrsti karantina koji bude određen. Pre putovanja, potrebno je kontaktirati najbližu ambasadu Filipina.                

FINSKA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Finsku, osim lica koja imaju regulisan boravak. Tranzit je dozvoljen na aerodromima. 
Dozvoljen je ulazak u Finsku licima sa stalnim boravkom, članovima porodica i emotivnim partnerima finskih državljana (bez obzira na državljanstvo), kao i licima koja dolaze iz određenog broja evropskih i trećih država (samo esencijalna i putovanja vezana za posao u slučaju trećih zemalja). 
Samoizolacija u trajanju od 14 dana se preporučuje svim licima koja doputuju u Finsku iz rizičnih područja. Putnici mogu, ukoliko žele, da skrate period samoizolacije obavljajući dva PCR testa (prvi najranije 72 sata pre putovanja, drugi nakon tri dana samoizolacije po dolasku u Finsku). U slučaju da ne poseduju dokaz o negativnom testu urađenom pre putovanja, a žele da skrate period samoizolacije, putnici mogu da urade test odmah po dolasku u Finsku (usluga je besplatna i dostupna na aerodromu, više informacija u sledećem linku:  https://www.finentry.fi/en/), pa zatim da urade drugi test nakon 72 sata. Nema potrebe za samoizolacijom i testiranjem u Finskoj ukoliko putnici poseduju medicinsku potvrdu da su u periodu kraćem od 6 meseci preležali Covid-19 ili ukoliko planiraju da borave u Finskoj manje od 72 sata i poseduju negativan test urađen najranije 72 sata pre dolaska u Finsku. Detaljne informacije dostupne su na internet adresi: 
https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates/travel-and-the-coronavirus-pandemic
Odgovori finske granične službe (na engleskom jeziku) na upite o režimu ulaska mogu se dobiti pozivom na tel. +358295420100 ili slanjem e-mejla na adresu: rajavartiolaitos@raja.fi 

FIDžI
Državljani Srbije mogu da uđu u Fidži. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 48 sati. Takođe, obavezan je karantin od 14 dana. 

FRANCUSKA
Državljanima Srbije koji nemaju regulisan boravak u Francuskoj ili u nekoj od zemalja EU, nije dozvoljen ulazak na teritoriju Francuske. Tranzit preko aerodroma u Francuskoj je moguć samo ukoliko ne podrazumeva napuštanje međunarodne zone i ukoliko ne traje duže od 24 sata. Za putnike koji dolaze iz Srbije, obavezan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata (osim za decu mlađu od 11 godina), kao i nakon ulaska samoizolacija u trajanju od 7 dana. Putnicima koji nemaju negativan PCR test, ne dozvoljava se ukrcavanje u avion. 
Izuzetno može biti dozvoljen ulazak za putnike iz Srbije koji dolaze u Francusku radi vršenja osnovne profesionalne aktivnosti, studija, nastavne aktivnosti ili iz medicinskih razloga. Za dobijanje specijalne dozvole za ulazak u Francusku, nadležna je Ambasada Francuske u Beogradu.
Za više informacija o režimu ulaska u Francusku, molimo da posetite internet stranicu Ambasade Srbije u Parizu: http://www.paris.mfa.gov.rs/odrzavanje/uploads/Režim_ulaska_u_Francusku_16_11_2020.pdf

HAITI
Državljani Srbije mogu da uđu u Republiku Haiti. Neophodan je negativan test, ne stariji od 72 časa. Kopnena granica sa Dominikanskom Republikom je zatvorena. 

HOLANDIJA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u  Holandiju osim lica imaju regulisan boravak ili potpadaju pod neki od izuzetaka od zabrane ulaska. Dozvoljava se ulazak licima koja imaju neodložnu i hitnu potrebu da posete svoje porodice (neizlečiva bolest ili u slučaju sahrane), osobama kojima je potrebna međunarodna zaštita i osobama koje se primaju iz humanitarnih razloga. Licima koja potpadaju pod izuzetak od zabrane putovanja i koja dolaze iz Srbije se strogo preporučuje da budu u kućnom karantinu u trajanju od 10 dana.
Licima starijim od 13 godina, koja dolaze avionom ili brodom u Holandiju, neophodno je da pored obavezujućeg negativnog PCR testa, ne starijeg od 72 sata, poseduju i negativan rezultat na brzom testu na COVID-19 koji mora biti urađen maksimalno 24 časa pre ukrcavanja na avion ili brod. Ukoliko lice poseduje negativan PCR test koji nije stariji od 24 časa nije potrebno da poseduje i brzi test.
Tranzit je dozvoljen.
Dodatne informacije o proceduri ulaska i izuzecima od zabrane putovanja mogu se naći u sledećem linku: https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19

HONDURAS
Državljani Srbije mogu da uđu u Honduras. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, ili negativan brzi kovid test. Takođe, potrebno je registrovati se u imigracionom institutu (https://prechequeo.inm.gob.hn/Login).

HRVATSKA
Državljani Srbije koji u Hrvatsku putuju iz turističkih razloga i imaju potvrdu o uplaćenom smeštaju u hotelu, kampu, kod privatnog iznajmljivača ili u drugom obliku turističkog smeštaja, ili koji su vlasnici nekretnina u Hrvatskoj, kao i osobama koje putuju u Hrvatsku zbog neodložnih ličnih/porodičnih razloga, poslovnih obaveza omogućiće se zadržavanje duže od 12 časova ukoliko:
Prilože potvrdu o negativnom PCR testu ili brzom antigenskom testu, ne starijem od 48 sati;
Prilože potvrdu o vakcinaciji za osobe koje su pre više od 14 dana primile drugu dozu vakcine;
Prilože potvrdu o negativnom PCR testu ili brzom antigenskom testu kojim se potvrđuje da se osoba oporavila od virusa SARS-CoV-2 u poslednjih 180 dana;
Uz određivanje samoizolacije u trajanju do 10 dana, a uz mogućnost kraćeg trajanja ukoliko se uradi PCR test ili brzi antigenski test.
Za lica u tranzitu nije potreban test, ali je neophodan dokaz da je odobren ulazak u sledeću zemlju. Tranzit ne sme biti duži od 12 sati.
Deca mlađa od sedam godina koja putuju u pratnji roditelja/staratelja izuzeta su od obaveze predstavljanja negativnog rezultata PCR testa i samoizolacije ukoliko roditelji/staratelji poseduju negativan PCR test ili brzi antigentski test, odnosno potvrdu o vakcinaciji ili preboleloj bolesti COVID-19.
Državljani zemalja EU i Šengena mogu ulaziti u Hrvatsku uz određena ograničenja.

CENTRALNOAFRIČKA REPUBLIKA 
Državljani Srbije mogu sa važećom vizom da uđu u Centralnoafričku Republiku ili tranzitiraju. Nije potrebno testiranje. 

CRNA GORA
Državljani Srbije mogu ući u Crnu Goru bez posedovanja negativnog PCR testa preko svih graničnih prelaza, uz poštovanje zdravstvenih mera, u skladu sa zdravstvenim upozorenjem Instituta za javno zdrvlje Crne Gore. 
Zdravstveno upozorenje dostupno je na svim graničnim prelazima u Crnoj Gori i objavljuje se na internet stranici Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje Crne Gore. Obrazac zdravstvenog upozorenja možete preuzeti sa ove internet adrese:
https://mzd.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=422471&rType=2&file=Obavje%C5%A1tenje%20-%20zdravstveno%20upozorenje%20IJZCG%2011.01.2021.pdf 
Detalji u vezi sa ulaskom stranih državljana u Crnu Goru se mogu naći u sledećem linku: https://www.gov.me/naslovna

ČAD
Državljani Srbije ne mogu da uđu u zemlju. Granice i aerodromi su zatvoreni.

ČEŠKA REPUBLIKA
Državljni Srbije ne mogu da uđu u Češku Republiku osim lica sa regulisanim boravkom. Izuzetak su određene kategorije lica kao što su: članovi porodice čeških državljana; ako je ulazak u interesu Češke; hitne situacije – unapred zakazana medicinska intervencija, odazivanje na poziv državnog organa; tranzit kroz Češku; radnici u međunarodnom transportu; diplomate akreditovane u Češkoj i članovi njihovih porodica; kao i partneri čeških državljana. Sva lica koja dolaze iz Srbije, kao tamno crvene zone, dužna su: da poseduju RT-PCR test, ne stariji od 72 sata; da se, pre ulaska u Češku, prijave nadležnom regionalnom zavodu za javno zdravlje (po mestu gde borave) i popune elektronski formular koji se može preuzeti putem sledećeg linka https://plf.uzis.cz/; da kopiju navedenog formulara prezentuju prilikom kontrole na granici, kao i sve vreme boravka u Češkoj; da se o sopstvenom trošku, testiraju na COVID-19, najranije 5. dana od dana ulaska u Češku, i, bez odlaganja, rezultat testa dostave nadležnom zavodu za javno zdravlje; moraju biti u samoizolaciji do dobijanja negativnog rezultata testa; obaveza nošenja maske tipa FFP2, KN95, N95, AS/NZ P2, DS FFR traje 14 dana. Zaposlena lica i studenti imaju obavezu da obaveste svog poslodavca, odnosno obrazovnu ustanovu o boravku u tamno crvenoj zoni dužem od 12 časova.
Tranzit kroz Češku ne sme trajati duže od 12 sati. Sva lica u tranzitu dužna su da poseduju negativan rezultat RT-PCR, ne stariji od 72 sata ili antigenski test, ne stariji od 24 sata. Sve vreme trajanja tranzita važi obaveza nošenja maske tipa FFP2, KN95, N95, AS/NZ P2, DS FFR. Navedena obaveza ne važi za tranzit na aerodromu ali važi za lica koja kopnom nastavljaju put po dolasku avionom u Češku. Radnici u međunarodnom transportu koji preko Češke tranzitiraju do Nemačke u obavezi su da, prilikom ulaska u Češku, poseduju negativan rezultat RT-PCR/antigenskog testa na COVID-19, ne stariji od 36 sati, odnosno za ulazak u SRN ne stariji od 48 sati. 
Prilikom dolaska u Češku, na medicinsku intervenciju vantelesne oplodnje, obavezno je testiranje na COVID-19 u Češkoj. U slučaju pozitivnog rezultata testa urađenog u Češkoj, paru se određuje dvonedeljni karantin kao obavezan, zbog čega će biti onemogućen da obavi medicinsku intervenciju u planiranom terminu. Potrebno je, pre polaska na put, uplatiti adekvatno zdravstveno osiguranje koje pokriva COVID-19.

ČILE
Državljani Srbije mogu da uđu u Čile. Strani državljani koji nemaju stalni boravak u Čileu mogu da uđu u zemlju isključivo preko međunarodnog aerodroma Arturo Merino Benitez u blizini Santjaga. Uslov za ukrcavanje u avion je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Obavezno je zdravstveno osiguranje kojim je pokriveno i lečenje od Covid-19 i koje nije ispod vrednosti od 30.000 USA dolara. Prilikom sletanja u Čile popunjavaju se odgovarajući formulari, uključujući tzv. formular o praćenju kretanja čiji sadržaj se može naći na sledećoj veb stranici https://www.c19.cl/formularios.html. Po ulasku u Čile obavezan je karantin od 10 dana u specijalno određenim karantinskim smeštajima. Preporučuje se rezervacija datog smeštaja pre polaska na put. U prvih pet dana se obavlja PCR test i u slučaju da je negativan lice sa stalnim boravkom može ostatak karantina da provede u sopstvenom prebivalištu.

DžIBUTI
Državljani Srbije mogu da uđu u Džibuti. Neophodan je negativan PCR test. Po dolasku u Džibuti radi se i brzi test.

ŠVAJCARSKA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Švajcarsku Konfederaciju osim lica koja imaju regulisani boravak.
Lica koja imaju pravo da uđu iz Srbije u Švajcarsku moraju da najave svoj dolazak popunjavanjem prijave na sajtu https://swissplf.admin.ch/home, ali samo ako dolaze avionom, autobusom, vozom ili brodom. Putnici koji dolaze iz Srbije avionom, moraju da poseduju i negativan PCR test.
Od 22.febraura 2021.g. putnici koji dolaze iz Srbije moraju unapred da najave svoj dolazak na sajtu https://swissplf.admin.ch/home, da poseduju negativan PCR test, ne stariji od 72 sata (bez obzira na prevozno sredstvo kojim dolaze) i da se podvrgnu desetodnevnom karantinu (kućnoj izolaciji), koji može da se prekine negativnim PCR testom tek sedmog dana od ulaska u Švajcarsku.
Više informacija se mogu naći u sledećem linku:  https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/liste.html 
Tranzit je dozvoljen za lica koja poseduju regulisan boravak u odredišnoj zemlji u Šengenskom prostoru. U tom slučaju, potrebno je staviti na uvid dokaz o nameri i mogućnosti ulaska u tu zemlju.

ŠVEDSKA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Švedsku, osim lica koja imaju regulisani boravak najmanje godinu dana. Nije dozvoljen ni tranzit preko aerodroma u Švedskoj. 
Svi strani državljani koji ulaze u Švedsku moraju posedovati negativan PCR test, ne stariji od 48 sati. Od ovog pravila izuzete su osobe mlađe od 18 godina, kao i lica koja imaju dozvolu boravka u Švedskoj i lica zaposlena u sektoru saobraćaja.

ŠPANIJA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Španiju. Od navedenog su izuzeta lica sa stalnim ili privremenim boravkom u Španiji i zemljama EU i Šengena, nosioci dugotrajne vize, studenti sa odgovarajaućom dozvolom, diplomatsko osoblje u cilju vršenja dužnosti, visokokvalifikovani radnici čiji je rad neophodan i ne može se odložiti ili obavljati na daljinu, uključujući učesnike sportskih događaja na visokom nivou, lica koja putuju iz propisno akreditovanih imperativnih porodičnih razloga i lica koji dokumentuju razloge više sile ili potrebe, ili im je ulazak dozvoljen iz humanitarnih razloga. Takođe, izuzeta su i lica sa boravkom u zemaljama - Australija, Kanada, Gruzija, Japan, Novi Zeland, Ruanda, Južna Koreja, Tajland, Tunis, Urugvaj i Kina, pod uslovom da dolaze direktno iz tih zemalja.
Od 23. novembra je neophodan negativan PCR test, ne stariji od 72 sata za putnike koji ulaze u Španiju iz rizičnih zemalja EU (crvena i siva zona) i 37 trećih zemalja, među kojima je i Srbija.
Svi putnici moraju da popune zdravstveni obrazac pre ulaska u zemlju putem internet adrese www.spth.gob.es ili putem besplatne aplikacije SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH.