Covid-19 - uslovi za putovanje

 

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19    

(ažurirano 11.06.2021.)

Državljanima Republike Srbije koji putuju u inostranstvo preporučujemo da se prethodno detaljno informišu da li je i pod kojim uslovima nameravano putovanje moguće realizovati, s obzirom da je veliki broj zemalja uveo ograničenja u pogledu ulaska i boravka stranih državljana zbog pandemije korona virusa, kao i da se ti uslovi često menjaju na dnevnoj bazi.

Napominjemo da, i pored redovnog ažuriranja liste, u međuvremenu može doći do promena, te stoga savetujemo da za informacije o uslovima putovanja u određenu zemlju kontaktirate diplomatsko-konzularno predstavništvo te zemlje u Beogradu (listu stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava u Beogradu možete naći ovde).

Takođe, možete da kontaktirate diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Srbije u zemlji u koju putujete kako biste dobili raspoložive informacije o uslovima ulaska u datu zemlju (listu diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije u inostranstvu možete naći ovde).

 

AZERBEJDžAN
Državljani Srbije, osim lica sa regulisanim boravkom u Azerbejdžanu, ne mogu da uđu niti tranzitiraju preko teritorije Azerbejdžana.
Državljani Srbije koji moraju hitno da putuju u Azerbejdžan moraju da podnesu zahtev za dozvolu ulaska u zemlju i vizu u Ambasadi Azerbejdžana u Beogradu. Obavezan je negativan rezultat PCR testa, ne stariji od 72 sata, kako za ulazak tako i za izlazak iz zemlje. Po dolasku u Azerbejdžan, svi putnici, bez obzira na državljanstvo i status, u slučaju sumnje na infekciju, podvrgavaju se lekarskom pregledu.
Referentne klinike i laboratorije za testiranje na koronavirus (COVID-19) u Azerbejdžanu mogu se naći na sledećem linku: https://www.azal.az/en/information/covid-clinics

ALBANIJA
Državljani Srbije mogu ući u Albaniju bez posebnih uslova. Nije potreban PCR test,  niti se izriče mera karantina.

ALŽIR
Državljani Srbije mogu da uđu u Alžir, kao i drugi strani državljani, uz prethodnu saglasnost nadležnih alžirskih vlasti. Uslov za ulazak je i posedovanje negativnog PCR testa, ne starijeg od 36 sati, i obavezan boravak u karantinu u trajanju od pet dana na mestu koje odrede alžirske vlasti i o trošku putnika. Nakon isteka pomenutog roka radi se PCR test, takođe o trošku putnika, i ukoliko je rezultat negativan karantin se ukida. Ukoliko je rezultat testa pozitivan, karantin se produžava na teret putnika do dobijanja negativnog rezultata.  

ANGOLA
Državljani Srbije mogu da uđu na teritoriju Angole ukoliko poseduju negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Pored toga, neophodno je 72 sata pre putovanja popuniti formular za prijavu dolaska („Formulário de registo de viagem“), koji se može naći na internet strani www.covid19.gov.ao. Karantin je obavezan od prvog dana ulaska. Strani državljani sa prebivalištem u Angoli i akreditovane diplomate, koji ulaze sa netativnim PCR u obavezi su da provedu sedam dana u kućnom karantinu. Stranci bez stalnog prebivališta u zemlji moraju da ostanu u vaninstitucionalnom karantinu pri čemu troškove boravka snose sami. Po isteku sedmodnevnog karantina potrebno je uraditi brzi tzv. serološki test. Ako je rezultat testa negativan, karantin se završava i dobija se pismeno odobrenje zdravstvenih vlasti Angole za slobodno kretanje. Troškovi testiranja iznose 20.000 kvanzi (oko 25 evra). U slučaju da je rezultat testa pozitivan, lice ostaje u izolaciji i mora poštovati konkretna uputstva angolskih zdravstvenih vlasti. 

ANDORA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u zemlju osim lica koja imaju regulisan boravak. Obavezna je  samoizolacija u trajanju od 15 dana.
Ulazak u Andoru je dozvoljen državljanima i rezidentima zemalja članica EU, Islanda, Lihtenštajna, Monaka, Norveške, V.Britanije, San Marina, Švajcarske i Vatikana.

ANTIGVA I BARBUDA
Državljanima Srbije je dozvoljen ulazak i tranzit preko Antigve i Barbude ukoliko poseduju negativan PCR test, ne stariji od sedam dana. Putnici koji dolaze brodovima mogu biti podvrgnuti karantinu ukoliko to procene lučke vlasti. Test nije potreban za decu mlađu od 12 godina. 

ARGENTINA
Državljani Srbije ne mogu ući u zemlju osim ako su: lica koja imaju regulisan stalni boravak u Argentini ili nekoj od pograničnih država; nosioci diplomatskih i službenih pasoša. Uz posebnu prethodnu dozvolu mogu ući i državljani Srbije koji dolaze u Argentinu u diplomatsku misiju, iz poslovnih razloga, na sportsko takmičenje ili radi spajanja porodice. U navedenim slučajevima je potrebna posebna viza, a pomenuta dozvola se dobija posredstvom Ambasade Argentine u Beogradu. Državljani Argentine i susednih država, kao i oni koji imaju stalni boravak u Argentini ili nekoj od susednih država, pre ulaska u zemlju moraju imati negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Takođe se zahteva prethodno slanje elektronskim putem tzv. izjave o odgovornosti da je putnik upoznat sa svim sanitarnim propisima i procedurama u Argentini i dokaz o zdravstvenom osiguranju, koje pokriva i bolničke troškove vezano za lečenje od SARS-CoV-2 . Obavezan je karantin od 10 dana. Prilikom ulaska u Argentinu putnici se testiraju na aerodoromu. U slučaju da je test pozitivan, dotično lice se upućuje u specijalno određen karantinski smeštaj za koji samo snosi troškove boravka.

AUSTRALIJA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u zemlju, osim onih lica koja imaju odobren stalni boravak i članova njihove uže porodice. Mogućnost ulaska postoji ako su u pitanju humanitarni ili dovoljno ubedljivi razlozi uz prethodno pribavljanje dozvole od strane nadležnih organa. Obavezan je karantin od 14 dana, u za to posebno opredeljenim objektima, a troškove boravka u izolaciji snose sami putnici. Obavezan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.
Tranzit državljana Srbije je dozvoljen uz posedovanje tranzitne vize (ukoliko je vreme provedeno u tranzitu do 8 sati) i dozvole za izuzeće od obaveznog karantina (ukoliko je vreme provedeno u tranzitu od 8-72 sata).
Ulazak u Australiju dozvoljen je samo državljanima Australije, licima koja imaju odobren stalni boravak i članovima njihovih užih porodica, kao i državljanima Novog Zelanda koji obično prebivaju u Australiji. 

AUSTRIJA
Državljanima Srbije nije dozvoljen ulazak u Austriju, osim onima koji imaju regulisan boravak u Austriji, kao i u posebnim slučajevima, i to za lica koja u Austriju putuju: iz poslovnih razloga; jednom licu u pratnji osobe koja u Austriju dolazi u svrhu medicinskog lečenja; radi početka ili nastavka studija, odnosno u cilju naučnog istraživanja; radi učešća u školskim aktivnostima; radi prisustvovanja sudskim ili administrativnim postupcima pred austrijskim nadležnim organima; članovima osoblja diplomatskih predstavništava, zaposlenima u međunarodnim organizacijama i licima koja sa njima žive u zajedničkom domaćinstvu; humanitarno osoblje; lica koja dolaze iz nepredviđenih, neodložnih i naročito relevantnih razloga u krugu porodice u pojedinačnim slučajevima (npr. smrtni slučaj, sahrana, rođenje); zbog planiranih važnih događaja u krugu porodice (venčanja, krštenja, rođendani, neperiodične posete životnom partneru).
Navedene kategorije lica su u obavezi da prilikom ulaska na granici prilože dokaz o svrsi putovanja, odnosno dokaz da pripadaju jednoj od navedenih kategorija.
Pre putovanja u Austriju obavezna je elektronska registracija, koja se može obaviti najranije 72 sata pre putovanja, te i obaveza posedovanja potvrde o izvršenoj registraciji (u štampanoj ili elektronskoj formi) prilikom granične kontrole. Registraciju (Pre – Travel Clearance – PTC) je moguće izvršiti na sledećoj veb-stranici: https://entry.ptc.gv.at.
Prilikom ulaska u Austriju potrebno je imati uverenje o preležanoj bolesti,  sertifikat o vakcinaciji ili negativan test (PCR ili antigenski).
Lekarsko uverenje o izvršenoj vakcinaciji, odnosno sertifikat o vakcinaciji (na nemačkom ili engleskom jeziku) nekom od odobrenih vakcina protiv COVID-19:  BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sinopharm, je merodavan ako su ispunjeni sledeći uslovi: 1) od 22. dana nakon prve vakcinacije, pri čemu ovo ne sme biti starije od tri meseca, ili 2) druga vakcinacija, pri čemu prva vakcinacija ne sme biti starija od devet meseci, ili 3) vakcinacija od 22. dana po vakcinaciji onim vakcinama za koje je predviđena samo jedna doza, pri čemu ovo ne sme biti starije od devet meseci, ili 4) vakcinacija ukoliko je najmanje 21 dan pre vakcinacije postojao pozitivan PCR test, odnosno ukoliko je pre vakcinacije postojao dokaz o neutrališućim antitelima, pri čemu vakcinacija ne sme biti starija od devet meseci.
Lica koja su vakcinisana ili koja su preležala bolest mogu ući u zemlju bez karantina ukoliko poseduju dokaz o tome.
Lica koja nisu vakcinisana niti su preležala bolest moraju prilikom ulaska u zemlju priložiti negativan PCR ili antigenski test ili moraju uraditi test u roku od 24 sata od momenta ulaska u Austriju. Negativan PCR test ne sme biti stariji od 72 sata od momenta uzimanja uzorka a negativan antigenski test ne sme biti stariji od 48 sati od momenta uzimanja uzorka  (test mora biti na nemačkom ili engleskom jeziku i potrebno ga je imati kod sebe tokom boravka i pokazati u slučaju kontrole). I pored toga važi obaveza 10-dnevnog karantina, koji je moguće prekinuti najranije petog dana, ukoliko lice dobije negativan PCR ili antigenski test.

Izuzeci od navedenog pravila (koji nisu u obavezi da budu u 10-dnevnom karantinu) ali su  u obavezi da poseduju uverenje o preležanoj bolesti  ili sertifikat o vakcinaciji ili negativan PCR ili antigenski test, jesu sledeće kategorije lica: lica koja putuju iz poslovnih razloga; lica koja u Austriju dolaze kako bi učestvovala u sudskom procesu; lice u pratnji osobe koja u Austriju dolazi iz medicinskih razloga; lica koja dolaze iz nepredviđenih, neodložnih i naročito relevantnih razloga u krugu porodice u pojedinačnim slučajevima (npr. smrtni slučaj, sahrana, rođenje); diplomate akreditovane u Austriji; pripadnici humanitarnih konvoja.

Tranzit kroz Austriju je dozvoljen bez zadržavanja, odnosno ukoliko je zagarantovano napuštanje zemlje bez odlaganja. Nije potreban test za tranzit, kao ni elektronska registracija.

             Deca do navršene 10. godine života ne moraju imati negativan test radi ulaska u Austriju, s tim da i za njih važe sve odredbe kao i za odraslu osobu pod čijim nadzorom putuju. Deca od 10. do 18. godine moraju priložiti negativan test.

Ulazak u Austriju bez testa i bez karantina moguć je u sledećim slučajevima: lica koja obavljaju putnički i teretni saobraćaj; lica koja dolaze zbog nege životinja/poljoprivrednih razloga; profesionalni vozači/piloti; lica koja dolaze iz posebnih interesa za Austriju; putnici u tranzitu  bez zaustavljanja, čak i u slučajevima  kad postoji nužna pauza u Austriji (npr. pauza između letova i sl); pripadnici službi bezbednosti koji sprovode repatrijaciju; lica koja voze vozila javnih službi; lica koja dolaze radi medicinskog lečenja uz posedovanje potvrde austrijske medicinske ustanove o neophodnosti medicinskog lečenja u Austriji.

Konačnu odluku o ulasku u Austriju donose nadležni pogranični organi.

BARBADOS
Državljani Srbije mogu da uđu na Barbados s tim što je neophodno da popune formular o ulasku i izlasku najkasnije 24 časa pre puta. Formular se može naći i podneti na www.travelform.gov.bb. Potreban je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Ukoliko se ne poseduje test, isti će se uraditi na aerodromu.
Osobe koje dolaze iz zemalja visokog rizika bez testa, biće primorane da rezulat čekaju na aerodromu. Osobe iz zemalja srednjeg rizika bez testa, rezulat testa čekaju u svom smeštaju. Osobe iz zemalja niskog rizika bez testa, koje nisu putovale u periodu od 21 dana u zemlje visokog rizika, mogu priložiti negativan test ne stariji od 7 dana. Visinu rizika zemalja određuje sedmična lista Svetske zdravstvene organizacije o broju zaraženih.
Navedeno važi i za tranzit.

BAHAMI
Državljani Srbije mogu da uđu na Bahame. Aerodromi su zvanično otvoreni, ali se preporučuje da se pre putovanja kontaktira avio kompanija kojom se putuje. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od pet dana. Deci ispod 10 godina nije potreban test. Takođe, neophodna je tzv. zdravstvena viza za koju je potrebno podneti zahtev preko sledećeg sajta: www.travel.gov.bs. Obrada zahteva za ovu vizu traje 72 sata, a cena zavisi od planirane dužine boravka. Putnici koji žele da na Bahamima ostanu duže od četiri dana, moraju na Bahamina uraditi novi brzi test na COVID-19.

BAHREIN
Državljani Srbije mogu da uđu u Bahrein. 
Putnici po dolasku na međunarodni aerodrom u Bahreinu podležu PCR testiranju, prijavljuju se preko aplikacije "Be Aware Bahrain" i imaju obavezu samoizolacije. Ako je prvi test negativan, ostaje se u samoizolaciji u trajanju od 10 dana. Posle petog dana, ponovo se vrše PCR testiranje i ako je rezultat negativan, ostaje se u samoizolaciji. Testiranje po treći put se vrši nakon desetog dana samoizolacije i ukoliko je rezultat negativan, lice može da se slobodno kreće. Troškove obaveznog testiranja snose putnici (36 BHD-a po testu). Rezidenti Bahreina imaju pravo besplatnog medicinskog tretmana na korona virus. 
Tranzitni putnici se ne testiraju.

BELGIJA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Belgiju. Ulazak je dozvoljen samo licima koja imaju regulisan boravak u Belgiji i licima koja imaju suštinski razlog za putovanje, uz odgovarajući dokaz o razlogu putovanja (medicinski radnici, visokokvalifikovani radnici čije prisustvo je neophodno, studenti, lica koja putuju iz hitnih porodičnih razloga (spajanje porodice, poseta supružniku ili vanbračnom partneru, poseta u kontekstu zajedničkog roditeljstva, putovanja radi venčanja ili sahrane za prvi ili drugi stepen srodstva i sl.), lica koja dolaze na sastanke koje organizuju međunarodne organizacije i sl). Dozvola se dobija preko Ambasade Belgije u Beogradu.
Svi putnici imaju obavezu da popune Public Health Passenger Locator Form, 48 sati pre ulaska u Belgiju, osim putnika koji putujy drugim prevoznim sredstvom osim aviona ili broda i zadržaće se u Belgiji kraće od 48 sati. Putnici koji dolaze avionom ili brodom moraju da popune Public Health Passenger Locator Form, bez obzira na to koliko vremena će boraviti u Belgiji. Nakon popunjavanja formulara, putnik će dobiti SMS ili e-mejl sa dodatnim informacijama.
Nakon ulaska u Belgiju obavezna je samoizolacija i testiranje koje se vrši prvog dana po ulasku, i ponovo, sedmog dana od ulaska. Ukoliko je i drugi test negativan, samoizolacija se ukida, a ukoliko je rezultat pozitivan ili se pojave simptomi bolesti, samoizolacija se produžava na još sedam dana. Lice koje u Belgiji boravi kraće od 48 sati, nema obavezu samoizolacije.
Lica koja nemaju državljanstvo Belgije, odnoso nisu rezidenti Belgije, prilikom ulaska moraju da poseduju negativan PCR test, ne stariji od 48 sati.
Putnici koji dolaze avionom i dobiju SMS poruku da moraju da se testiraju, to mogu učiniti u Kovid test centru na briselskom aerodromu - https://brusselsairport.ecocare.center/ .
Lista medicinskih ustanova u Belgiji u kojima je moguće uraditi test je dostupna u sledećem linku:     https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1cnNOMDS13iosY53TyRBz7SdIeJ7gTShY&ll=50.654111784975065%2C4.393965958984363&z=10 .
Tranzit je dozvoljen, uz obavezu popunjavanja Public Health Passenger Locator Form. Ukoliko tranzit obuhvata određeno vreme boravka na teritoriji Belgije, lice koje tranzitira, to vreme mora provesti u samoizolaciji. Više informacija je dostupno na https://www.info-coronavirus.be/en/faq/#faq i na https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/EN/Pages/Travel-to-Belgium.aspx, gde se može preuzeti i Public Health Passenger Locator Form.

BELIZE
Državljani Srbije mogu da uđu u Belize. Aerodromi su otvoreni dok prelazak granice drumskim i vodenim putem nije moguć. Neophodan je negativan test (PCR ili serološki), ne stariji od 72 sata. Ukoliko istekne važnost testa, na aerodromu se može uraditi brzi test po ceni od 50 USD. Potrebno je da se preuzme zdravstvena aplikacija 72 sata pre dolaska (https://www.covid19.bz/).

BELORUSIJA 
Državljani Srbije mogu da uđu u Belorusiju isključivo preko aerodroma „Minsk" uz obaveznu meru samoizolacije u trajanju od 10 dana, bez obzira na posedovanje negativnog PCR testa. U periodu samoizolacije nije moguće napuštati teritoriju Belorusije. 
Ulazak u Belorusiju stranih državljana, uključujući i državljane Srbije, kopnenim, železničkim i rečnim putem privremeno je obustavljen uz izuzetak stranih državljana koji su supružnici, roditelji ili deca beloruskih državljana, stranih državljana sa regulisanim stalnim ili privremenim boravkom i stranih državljana koji poseduju belorusku radnu dozvolu. Navedeno ograničenje se ne odnosi na posade teretnih motornih vozila prilikom obavljanja poslova međunarodnog prevoza u drumskom i poštanskom saobraćaju, kao ni na posade brodova, aviona i vozova.

BENIN
Državljani Srbije mogu da uđu u Benin. Po dolasku na aerodromu se obavlja zdravstveni pregled i radi prvi PCR test. Licima bez vidljivih simtoma se određuje samoizolacija. Lica sa vidljivim simptomima se upućuju u Centar za izolaciju i privremeno se oduzima pasoš. Posle 15 dana se radi drugi PCR test. Treći PCR test se radi pre napuštanja Benina. Rezultati testa se dobijaju u roku od 24 do 48 sati. Troškove testiranja snose putnici i isti iznose oko 150 EUR. U slučaju da je posle 15 dana rezulat testa pozitivan, država Benin preuzima dalje lečenje bez naplate troškova.

BOLIVIJA
Državljani Srbije mogu da uđu u Boliviju. Obavezan je negativni PCR test, ne stariji od 72 sata, za sva lica starija od pet godina. Po ulasku u Boliviju, obavezna je izolacija najmanje deset dana. Sedmog dana izolacije lice se dodatno testira o svom trošku.
Lica koja nemaju boravak u Boliviji moraju imati zdravstveno osiguranje sa pokrićem za COVID-19.

BOSNA I HERCEGOVINA
Državljani Srbije mogu bez ograničenja sa teritorije Srbije da uđu u BiH ili da tranzitiraju. Ukoliko državljani Srbije ulaze u BiH iz drugih zemalja, neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 48 sati. 

BOCVANA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Bocvanu osim lica sa regulisanim boravkom. Obavezan je 14-dnevni karantin. Tranzit je moguć iz susednih država ali isključivo u slučaju organizovanog repatriacinog leta, odnosno napuštanja zemlje (i regiona), uz prezentovanje negativnog testa, ne starijeg od 72 sata.

BRAZIL
Ulazak u Brazil je moguć isključivo vazdušnim putem. Putnik koji ulazi u Brazil iz inostranstva, bilo da je brazilski ili strani državljanin, obavezan je da avioprevozniku pre ukrcavanja pokaže:
1.  Dokument kojim se potvrđuje negativan rezultat RT-PCR testa na SARS-Cov-2, ne stariji od 72 sata pre trenutka ukrcavanja. Rezultat mora biti na engleskom, portugalskom ili španskom jeziku. Deca mlađa od 12 godina ne moraju imati rezultat RT-PCR testa ukoliko putuju u pratnji osoba koje poseduju negativan rezultat RT-PCR testa ne stariji od 72 sata. Deca uzrasta od dve do dvanaest godina koja putuju bez pratnje moraju imati potvrdu o negativnom rezultatu RT-PCR  testa. Deca mlađa od dve godine ne moraju posedovati rezultat testa
2. Potvrdu o zdravstvenom stanju putnika (DCV) popunjenu (odštampanu ili u elektronskoj formi), kojom putnik izjavljuje da je saglasan sa poštovanjem sanitarnih mera, kojih mora da se pridržava dok je u Brazilu. (link ka formularu za ovu potvrdu:  https://formulario.anvisa.gov.br ). Formular mora biti popunjen ne ranije od 72 sata pre putovanja i suprotnom neće važiti.
Privremeno je zabranjnjno ukrcavanje putnika za Brazil koji dolaze iz/ili prolaze kroz Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske,  Južnoafričke Republike  i Republike Inedije u poslednjih 14 dana.

BRUNEJI DARUSALAM
Državljani Srbije ne mogu da uđu niti tranzitiraju kroz Bruneje Darusalam osim lica koja imaju stalni boravak. Pre putovanja, potrebno je kontaktirati najbližu Ambasadu Bruneja.

BUGARSKA
Državljani Srbije mogu da uđu u Bugarsku sa jednim od sledećih dokumenata: dokument o potpuno završenoj vakcinaciji protiv COVID-19; negativan PCR test, ne stariji od 72 sata ili negativan brzi antigen test, ne stariji od 48 sati (računajući od datuma testiranja upisanog u dokument). Državljani Srbije koji su preležali COVID-19, osim sa gore navedenim dokumentima, mogu ući i sa dokumentom koji pokazuje pozitivan rezultat PCR testiranja ili brzog antigen testa u periodu od 15. do 180. dana (računajući od datuma testiranja upisanog u dokument).
Detaljna informacija, uključujući i listu priznatih vakcina i brzih antigen testova, može se naći na sajtu Ambasade Srbije u Bugarskoj : http://sofia.mfa.gov.rs/cir/

BURKINA FASO
Državljani Srbije mogu da uđu u Burkinu Faso. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od pet dana. Svi putnici se upućuju u karantin u trajanju od 14 dana gde sami snose troškove boravka i tretmana. U karantinu se podvrgavaju testiranju prvog, osmog i četrnaestog dana.

BURUNDI
Državljani Srbije mogu da uđu u Burundi. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji do 72 sata.
Po dolasku na aerodrom u Budžumburi, svi putnici se podvrgavaju dodatnom testiranju i smeštaju u hotele koji su namenjeni za tu svrhu. Obavezan je karantin do dobijanja negativnog rezultata PCR testa. Troškovi testa i smeštaja u hotelu idu na teret putnika.

VANUATU
Svim stranim državljanima, uključujući i državljane Srbije, do daljnjeg je zabranjen ulazak u zemlju.

VELIKA BRITANIJA I SEVERNA IRSKA
Državljani Srbije mogu ući ili tranzitirati kroz Ujedinjeno Kraljevstvo pod uslovom da imaju validnu vizu. Sva lica koja dolaze iz inostranstva, uključujući britanske državljane, prilikom ulaska u Englesku avionom, brodom ili vozom moraju posedovati negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. U suprotnom je predviđena kazna od 500 funti.
Pri ulasku u Ujedinjeno Kraljevstvo neophodno je da se elektronskim putem unapred popuni formular za praćenje kretanja - Passenger Locator Form (https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk). Putnici u tranzitu su takođe u obavezi da popune ovaj formular. Za nepopunjavanje navedenog formulara predviđena je kazna u visini od 500 funti.
Svi putnici, uključujući i državljane Srbije, ukoliko dolaze iz Srbije ili iz zemalja koje se, uz Srbiju, ne nalaze na listi sigurnih zemalja (https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-travel-corridors#countries-territories-and-regions-on-the-travel-corridor-list) a u kojima su do ulaska u Ujedinjeno Kraljevstvo boravili dve nedelje ili kroz koje su tranzitirali, dužni su da budu u samoizolaciji u trajanju od deset dana. Period trajanja desetodnevne izolacije može biti skraćen ukoliko putnici najranije petog dana po dolasku urade test i dobiju negativan rezultat. Testovi se rade o trošku putnika u nekoj od akreditovanih laboratorija sa liste: https://www.gov.uk/government/publications/list-of-private-providers-of-coronavirus-testing/list-of-private-providers-of-coronavirus-testing. Takođe, svi putnici koji dolaze u Ujedinjeno Kraljevstvo dužni su da, o svom trošku, urade test drugog i osmog dana nakon početka karantina. Testove je potrebno rezervisati unapred putem sledećeg portala: https://quarantinehotelbookings.ctmportal.co.uk/.
Za putnike koji putuju u Škotsku, Vels i Severnu Irsku, a ne dolaze iz zemalja sa „crvene liste“, takođe, važi obaveza desetodnevne samoizolacije, ali bez mogućnosti skraćenja.

VENECUELA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Venecuelu jer su granice zatvorene za ulazak stranih državljana.

VIJETNAM
Državljani Srbije ne mogu da uđu, niti tranzitiraju kroz Vijetnam.

GABON
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Gabon, osim lica sa regulisanim boravkom koja se po dolasku na aerodorom ponovo podvrgavaju PCR testu i 48-časovnoj izolaciji do dobijanja rezultata. Lica kojima rezultat bude pozitivan, moraju i dalje da budu u izolaciji i slede uputstva gabonskih zdravstvenih vlasti.
Kopnene granice su zatvorene, a vazdušni saobraćaj je ograničen.

GAMBIJA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Gambiju. Međunarodni letovi su suspendovani.

GANA
Državljani Srbije mogu da uđu u Ganu. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.  Pre polaska putnici su dužni se prijave elektronskim putem na sajtu:  https://myfrontierhealthcare.com/home/ghana. Putnici se, po dolasku na međunarodni aerodrom ,,Kotoka” u Akri, podvrgavaju ponovnom testiranju o svom trošku. Cena testa iznosi 150 USD. Deca do pet godina starosti se ne testiraju. Rezulatat testa se dobija za 30 minuta. Lica u tranzitu, koja ne napuštaju aerodrom, se ne testiraju. 

GVATEMALA
Državljani Srbije mogu da uđu u Gvatemalu. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Takođe potrebno je registrovati se 24 sata pre ulaska na https://servicios.igm.gob.gt/pasedesalud/ kako bi se dobila zdravstvena propusnica. 

GVAJANA 
Državljani Srbije mogu da uđu u Gvajanu. Obavezan je negativan  PCR test, ne stariji od 7 dana. Postoji mogućnost da se se test uradi i na licu mesta. 24 sata pre dolaska u Gvajanu, putnici moraju da elektronski popune formular koji se može naći u slsdećem linku: https://guyanatravel.gy/.

GVINEJA
Državljani Srbije mogu da uđu u zemlju avio letom uz negativan test, ne stariji od 3 dana. Navedeno važi i za strane državljane.
Zatvoreni su kopneni i pomorski granični prelazi. Izuzetak predstavljaju predstavnici stranih diplomatko-konzularnih predstavništava i radnici humanitarnih misija kojima je, uz prethodnu notifikaciju, dozvoljen ulazak na teritoriju Gvineju.

GVINEJA BISAO
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Gvineju Bisao. 
Nije moguć ulazak stranih državljana u Gvineju Bisao. Zatvoreni su svi granični prelazi i obustavljen je međunarodni putnički saobraćaj – vazdušni, kopneni i pomorski. Izuzetak predstavljaju predstavnici stranih diplomatko-konzularnih predstavništava i radnici humanitarnih misija kojima je, uz prethodnu notifikaciju, dozvoljen ulazak na teritoriju Gvineje Bisao.

GRENADA
Državljani Srbije mogu da uđu u Grenadu. Obavezan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Neophodno je posedovati rezervaciju u smeštaju registrovanom za opservaciju i karantin u trajanju od najmanje sedam dana. Takođe, potrebno je pre putovanja dobiti odobrenje koje se dobija preko sledećeg linka: https://travelauth.health.gov.gd/. Mora da se uradi novi test nakon pet dana od ulaska i ukoliko je rezultat negativan, karantin se može napustiti.

GRUZIJA
Državljani Republike Srbije mogu ući u Gruziju vazdušnim putem, ako poseduju potvrdu o punoj vakcinaciji bilo kojom vakcinom protiv Covid-19, ili kopnenim i morskim putem ako poseduju potvrdu o punoj vakcinaciji bilo kojom vakcinom protiv Covid-19, kao i negativni PCR test ne stariji od 72 časa.
Osobe koje dolaze Indije, kao i osobe koje su putovale u Indiju u poslednjih 14 dana moraju posedovati negativni PCR test ne stariji od 72 sata, a zatim su u obavezi sa provedu 14 dana u samoizolaciji.
Od navedenih mera izuzeti su: predstavnici diplomatskih misija i međunarodnih organizacija akreditovanih u Gruziji i članovi njihovih porodica, članovi porodica gruzijskih državljana, bez obzira na državljanstvo, pripadnici humanitarnih misija, pojedinci kojima su nadležne vlasti Gruzije odobrile status lica bez državljanstva, pojedinci koji poseduju statusno neutralnu ličnu kartu ili putnu ispravu, pojedinci koji imaju izbeglički status u Gruziji, članovi zvaničnih delegacija (odlučuje se od slučaja do slučaja), vozači kamiona i vozova u međunarodnom drumskom saobraćaju, međunarodno osoblje koje učestvuje u teretnom železničkom prevozu robe, kao i članovi posada aviona.
Državljani i osobe sa odobrenim boravkom u državama-članicama EU, Izraelu, Turskoj, Švajcarskoj, Norveškoj, SAD, Kanadi, Velikoj Britaniji, Saudijskoj Arabiji, Kataru, Kuvajtu, UAE, Bahreinu, Jermeniji, Azerbejdžanu, Ukrajini, Moldaviji, Kazahstanu, Rusiji, Belorusiji, Uzbekistanu, Tadžikistanu, Kirgistanu, Turkmenistanu, Kini, Japanu, Republici Koreji i Omanu mogu ući u Gruziju vazdušnim, kopnenim i morskim putem ukoliko putuju direktno iz gore pomenutih zemalja, uključujući i tranzitiranje kroz treće zemlje i ako poseduju negativan PCR test ne stariji od 72 sata. Trećeg dana boravka u Gruziji u obavezi su da urade PCR test o svom trošku. Pre ulaska u Gruziju moraju popuniti poseban obrazac za prijavu:  https://registration.gov.ge/pub/form/8_protocol_for_arrivals_in_georgia/tk6157/
Osobe koje putuju u Gruziju iz poslovnih razloga moraju najpre popuniti obrazac za prijavu: https://registration.gov.ge/pub/form/7_protocol_for_arrivals_in_georgia/kcjcpx/
Nakon što popune prijavu, osobe koje dolaze u Gruziju iz poslovnih razloga moraju dobiti dozvolu nadležnih gruzijskih institucija. Osobe koje dobiju dozvolu za ulazak su u obavezi da urade PCR test o svom trošku na graničnom prelazu pre ulaska u Gruziju. Pre nego što dobiju rezultate testa, navedene osobe su u obavezi da provedu 24 sata u hotelu određenom za karantin. Ako je rezultat testa negativan, putnik mora ili da uradi PCR test jednom u 72 sata tokom 12 dana o svom trošku ili da provede 8 dana u samoizolaciji i potom uradi PCR test, o čemu odlučuju nadležne gruzijske institucije.

GRČKA
Državljani Srbije mogu da uđu u Grčku, avionom ili preko drumskih prelaza Evzoni (sa S. Makedonijom, otvoren od 7-23 časa) ili Promahonas, Ormenio i Nimfea (sa Bugarskom, prva dva otvoreni 24 časa, a Nimfea od 7-23 časa).
Svi putnici koji dolaze u Grčku, moraju prethodno popuniti elektronski obrazac prijave - Passenger Location Form, preko sajta www.travel.gov.gr (najmanje 24 časa pre ulaska u Grčku) i pri ulasku prezentovati dobijeni kod.
Za ulazak je potrebno posedovati negativan PCR test, ne stariji od 72 sata (oslobođena su deca do 6 godina starosti) ili potvrdu o završenoj vakcinaciji (najmanje 14 dana pre dolaska u Grčku) izdatu od strane nadležnog organa (potvrda, pored ličnih podataka, treba da sadrži tip primljene vakcine i broj doza) ili potvrdu o šreležanom Covid 19 u prethodnih 2 do 9 meseci pre putovanja. Putnici na graničnom prelazu mogu biti podvrgnuti testiranju brzim testom, a ukoliko je test pozitivan obavezna je kućna izolaciji 10 dana u objektu po izboru putnika ili onom koji bude određen od strane grčkih nadležnih organa (o trošku grčke države).
Profesionalnim vozačima u međunarodnom drumskom prevozu nije potreban test ili potvrda o vakcinaciji, ali podležu testiranju brzim testom na granici.

DANSKA
Državljani Srbije mogu da uđu u Dansku ukoliko imaju regulisan boravak ili pod sledećim uslovima: dokaz o valjanom razlogu (smrt bliskog srodnika, spajanje porodice, poziv za sud i drugo), popunjen obrazac u vezi sa testiranjem (obrazac preuzeti sa linka:  https://en.coronasmitte.dk/rules-and-regulations/entry-into-denmark/entry-forms-and-certificates) negativan PCR ili antigeni test, ne stariji od 48 sata. Za lica  koja su preležala COVID-19 potreban je pozitivan rezultat na COVID-19 stariji od 14 dana i ne stariji od 12 nedelja.
Svaki putnik, bez obzira na priloženi negativni test, u obavezi je da u roku od 24 sata po ulasku u Dansku uradi brzi test. Test je besplatan, a mesta gde se nalaze punktovi se mogu naći u sledećem linku: https://www.sos.eu/en/for-you/free-covid-19-rapid-test/. Punkt za brze testove nalazi se i na aerodromu Kastrup, te je moguće izvršiti ovu obavezu neposredno po sletanju.
Bez obzira na rezultat brzog testa, samoizolacija u trajanju od 10 dana je obavezna. Dozvoljeno je da se skrati desetodnevna samoizolacija ako se uradi PCR test posle četvrtog dana od dana ulaska u zemlju.
Test je obavezan i za osobe u tranzitu. Tranzit je moguć ukoliko se putuje sa valjanim razlogom ili zbog povratka kući. Tranzit se obavlja bez zadržavanja. Potrebna su odgovarajuća dokumenta kao dokaz o razlogu tranzita i negativan test na korona virus.
Detaljne informacije se mogu naći u sledećem linku: https://politi.dk/en/entry

DOMINIKA
Državljani Srbije mogu da uđu u Dominiku. Pre ulaska u zemlju potrebno je popuniti  zdravstveni upitnik na sajtu https://domcovid19.dominica.gov.dm/. Zdravstvene vlasti mogu, na osnovu upitnika, odbiti ulaz određenim putnicima. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Svi putnici se podvrgavaju brzom testu po sletanju u Dominiku.

DOMINIKANSKA REPUBLIKA
Državljani Srbije mogu da uđu u Dominikansku Republiku. Neophodan je negativan test.

EGIPAT
Državljani Srbije mogu bez ograničenja da uđu u Egipat ili tranzitiraju. Od 1.septembra svim putnicima koji dolaze u Egipat potreban je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Režim ulaska sa obaveznim negativnim testom se primenjuje za turističke destinacije poput Hurgade, Šarm el Šeika, Tabe, Mars Alama, Marse Matruh i važi na čitavoj teritoriji Egipta.

EL SALVADOR
Državljani Srbije mogu da uđu u El Salvador. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji 72 sata. Test nije obavezan za decu mlađu od dve godine i akreditovane diplomate. 

EKVADOR
Državljani Srbije, kao i ostali strani državljani, mogu da uđu i tranzitiraju kroz Ekvador. Obavezan je negativan PCR ili antigeni test, ne stariji od tri dana, ili dokaz o  vakcinaciji. Lica mlađa od dve godine i članovi posada izuzeti su od podnošenja navedenih dokumenata.

EKVATORIJALNA GVINEJA
Državljani Srbije mogu ući u Ekvatorijalnu Gvineju. Obavezan je negativni PCR test, ne stariji od 48 sati. Po dolasku, putnici se odmah podvrgavaju brzom testu. Ako je rezultat negativan, sledi hotelski karantin, a nakon pet dana se ponovo radi PCR test. Sa negativnim rezultatom karantin se završava. U suprotnom, nastavljaju se karantinske mere, a u slučaju ispoljavanja simptoma putnici se upućuju u bolnicu namenjenu za pacijente sa COVID-19. Troškovi testiranja, karantina i eventualnog boravka u kovid bolnici idu na teret putnika.

ESVATINI
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Esvatini osim lica sa regulisanim boravkom. Obavezan je karantin od 14 dana. Moguć je tranzit iz susednih država ali isključivo u slučaju organizovanog leta, odnosno napuštanja zemlje (i regiona), uz prezentovanje negativnog testa, ne starijeg od 72 sata.

ESTONIJA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Estoniju, osim ako dolaze zbog zaposlenja ili studiranja (u tom slučaju, obavezan je karantin u trajanju od 10 dana, kao i dva PCR testa – odmah po dolasku u Estoniju i nakon 6 dana karantina).
Dozvoljava se ulazak u Estoniju licima sa regulisanim boravkom ili dugoročnom vizom, kao i članovima njihovih porodica, koja dolaze iz zemalja članica EU, Šengen zone, UK, Andore, Monaka, San Marina i Vatikana, kao i državljanima trećih država sa liste EU (lista dostupna na: https://vm.ee/en/information-countries-and-self-isolation-requirements-passengers), pod uslovom da ne ispoljavaju simptome infekcije virusom COVID-19. Samoizolacija u trajanju od 10 dana obavezna je za sva lica koja ispoljavaju simptome infekcije, kao i za sva lica koja dolaze iz država u kojima je u prethodnih 14 dana registrovano više od 150 novih slučajeva infekcije na 100.000 stanovnika. Testiranje je omogućeno na aerodromu i u lukama svim licima koja dolaze u Estoniju (za estonske državljane besplatno, za strance po ceni od 52 do 75 evra; više informacija na: https://koroonatestimine.ee/en/for-patients/testing-after-a-trip-abroad/). Putnici mogu, ukoliko žele, da skrate period samoizolacije obavljajući dva PCR testa (prvi najranije 72 sata pre putovanja, drugi nakon 6 dana samoizolacije po dolasku u Estoniju). Više informacija dostupno je na internet adresi: https://vm.ee/en/information-countries-and-self-isolation-requirements-passengers. Samoizolacija i testiranje nisu potrebni ukoliko putnici poseduju dokaz da su preležali virus ili da su vakcinisani u poslednjih 6 meseci (detaljnije na adresi: https://vm.ee/en/coronavirus-2019-ncov). Najkasnije 72 sata pre putovanja u Estoniju (osim u slučaju direktnog tranzita), neophodno je popuniti elektronski formular dostupan na internet adresi: https://iseteenindus.terviseamet.ee/.

ETIOPIJA
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Etiopiju uz obavezno posedovanje digitalnog sertifikata kojim se dokazuje da je putnik negativan na Covid 19. Potrebno je da se na sajtu trustedtravel.panabios.org kreira nalog i detaljno sledi uputstvo (http://www.addisababa.mfa.gov.rs/odrzavanje/uploads/Travel_Guide_Simplified.pdf) u vezi sa dobijanjem digitalnog sertifikata.
Posedovanje digitalnog sertifikata je obavezno za sve putnike koje ulaze, tranzitiraju i napuštaju Etiopiju.
Detaljnije informacije možete pronaći na internet stranici Ambasade R. Srbije u Adis Abebi http://addisababa.mfa.gov.rs/cir/newstext.php?subaction=showfull&id=1623312354&ucat=106&template=HeadlinesCir&#disqus_thread .

ERITREJA
Državljani Srbije mogu da uđu u Eritreju. Obavezan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.

ZAMBIJA
Državljani Srbije mogu da uđu u Zambiju. Obavezan je karantin u trajanju od 14 dana u prostorima koje je odredila država. Trošak u karantinu ide na teret stranog državljanina.  

ZIMBABVE
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Zimbabve osim lica sa regulisanim boravkom. Obavezan je karantin od 21 dana. Moguć je tranzit iz susednih država ali isključivo u slučaju organizovanog leta, odnosno napuštanja zemlje (i regiona) kao i prevoza karga, uz prezentovanje negativnog testa, ne starijeg od 72 sata.

IZRAEL
Državljani R. Srbije mogu da uđu u Izrael pod uslovom da prethodno pribave odobrenje izraelskih vlasti (organ imigracione vlasti ili Ministarstvo inostranih poslova). Takođe, potrebno je da popune upitnik – zdravstvenu deklaraciju, 24 sata pre putovanja, kao i da poseduju negativan rezultat PCR testa. Navedena dokumenta se proveravaju na aerodromu pre leta za Izrael.
Svi putnici moraju biti pokriveni putnim zdravstvenim osiguranjem koje uključuje i eventualnu zarazu od COVID-19.
Po dolasku u Izrael obavezna je mera karantina u trajanju od 14 dana. Ovaj period se može skratiti na 10 dana, ukoliko se posle 9. dana uradi i drugi PCR test.
Za dodatne informacije i izuzetke od navedenih restrikcija, molimo posetite internet stranici: https://www.gov.il/en/departments/guides/flying-to-israel-guidlines

INDIJA
Državljani Srbije u principu ne mogu da uđu u zemlju s obzirom da je Indija obustavila izdavanje viza svim stranim državljanima. Nove vize se mogu dobiti (u nadležnim diplolatsko-konzularnim predstavništvima Indije) isključivo u sledećim posebnim slučajevima: poslovni ljudi (odnosi se samo na biznis vize), stručnjaci iz oblasti zdravstva koji dolaze u Indiju da bi obavljali tehničke poslove u indijskom zdravstvenom sektoru (na poziv relevantnih indijskih institucija), stručnjaci iz ostalih oblasti koji rade za strane kompanije koje posluju u Indiji, inženjeri i tehničko osoblje koji dolaze radi instaliranja ili servisiranja mašina i opreme stranog porekla (na poziv indijskih kompanija). Ukoliko lice ima poslovnu vizu koja još važi (izdata pre pandemije), neophodno je da se izvrši njena revalidacija u nadležnom diplomatko-konzučlarnom predstavništvu Indije (ovo se ne odnosi na elektronske vize, sa kojima neće biti dozvoljen ulazak u Indiju).

INDONEZIJA
Državljani Srbije ne mogu da uđu niti tranzitiraju u Indoneziju osim lica koji imaju stalnu (KITAP) ili privremenu boravišnu dozvolu (KITAS). Negativan test na koronu je neophodan. Ukoliko se pri ulasku ne poseduje test, organizuje se testiranje i rezultat se čeka u za to određenim hotelima od strane indonežanskih vlasti. Pre  putovanja, potrebno je kontaktirati najbližu ambasadu Indonezije.                                                                           

IRAK 
Stranim državljanima je zabranjen ulazak u Irak. Izuzetak su diplomate koji moraju da poseduju posebnu dozvolu MSP.

IRAN
Državljani Srbije mogu da uđu u Iran ukoliko poseduju negativan PCR test, ne stariji od 72 sata da datuma testiranja. Ukoliko negativan test, usled dužine putovanja, bude stariji od 72 sata, putnik se na granici podvrgava zdravstvenom pregledu. U slučaju da se utvrde simptomi bolesti, putnik se ponovo testira o svom trošku i do dobijanja rezultata testa boravi u karantinu. Ako rezultat ponovljenog testa bude pozitivan, obavezan je karantin u trajanju od 14 dana o svom trošku.

IRSKA
Državljani Republike Srbije mogu da uđu i tranzitiraju kroz Irsku.  Državljani Srbije, kao i ostali putnici, pri ulasku u Irsku su u obavezi da popune formular Passenger Locator Form (https://cvd19plf-prod1.powerappsportals.com/en-us/ ). Takođe, svi putnici koji dolaze u Irsku, izuzev dece starosti do 6 godina,  moraju posedovati negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, koji je neophodno pokazati graničnim službenicima prilikom ulaska u Irsku, ali i prilikom ukrcavanja u avion/brod.
Nakon ulaska u Irsku, obavezan je boravak u samoizolaciji na kućnoj adresi, u trajanju od 14 dana. Period samoizolacije može biti skraćen u slučaju da se rezultat PCR testa, urađenog najranije petog dana po ulasku u Irsku, pokaže negativnim.
Detalji u vezi sa ulaskom u Irsku se mogu naći u sledećem linku: https://www.gov.ie/en/publication/b4020-travelling-to-ireland-during-the-covid-19-pandemic/

ISLAND
Državljani R. Srbije mogu da uđu na Island pod uslovom da: imaju regulisan boravak na Islandu; su u rodbinskom srodstvu sa državljanima Islanda ili licem koje ima regulisan boravak na Islandu; su u dugoročnoj emotivnoj vezi sa islandskim državljaninom ili licem koje ima regulisan boravak na Islandu; poseduju potvrdu o izvršenoj vakcinaciji ili potvrdu o preležanom virusu. Za ulazak na Island priznaje se isključivo potvrda o vakcinaciji sa jednom od sledećih vakcina: Comirnaty Pfizer BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen.
Sva lica su u obavezi da se podvrgnu još najmanje jednom testiranju prilikom ulaska na Island, uključujući i ona sa sertifikatom o vakcinaciji i/ili preležanom virusu, kao i da budu u karantinu do dobijanja rezultata testa.
Imajući u vidu da je za dokazivanje rodbinskih ili emotivnih odnosa potrebno priložiti odgovarajuću dokumentaciju, za detaljne informacije o navedenom, kao i o ostalim uslovima ulaska na Island, uključujući i formulare koje je potrebno popuniti, posetite sledeće linkove:
https://www.logreglan.is/english/regarding-travel-restrictions-to-iceland-as-a-result-of-covid-19/
https://www.covid.is/sub-categories/visiting-iceland

ISTOČNI TIMOR
Državljani Srbije ne mogu da uđu niti tranzitiraju kroz Istočni Timor osim lica koja su tamo rođena i imaju boravak.

ITALIJA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Italiju u turističke svrhe. Ulazak iz Srbije u Italiju dozvoljen je samo u određenim slučajevima: poslovni i zdravstveni razlozi, školovanje, hitan povratak u mesto stanovanja/boravišta, ukoliko su u potvrđenoj i stalnoj emotivnoj vezi (iako ne žive zajedno) sa državljanima Italije/EU/Šengen zone ili sa licima koja imaju zakonito prebivalište (boravište na duži period) u Italiji. Prilikom ulaska neophodno je da se priloži na uvid: negativan PCR ili antigenski test, urađen do 48 sati pre ulaska u Italiju, kao i lična izjava (autodichiarazione). Za lica kojima je omogućen ulazak u Italiju, obavezna je mera kućne samoizolacije u trajanju od 10 dana. Po završetku samoizolacije neophodno je ponoviti PCR ili antigenski test. Napred navedene mere ne primenjuju se u slučaju boravka do 120 sati, u slučaju tranzita u trajanju do 36 sati, kao i u drugim slučajevima koje možete naći u sledećem linku: https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/04/normativa_documento_definitivo_eng.pdf Lična izjava na engleskom jeziku se može naći u sledećem linku: https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/03/modulo_rientro_sintetico_05_marzo_2021_eng_compilabile.pdf

JAMAJKA
Državljani Srbije mogu da uđu na Jamajku. Pre putovanja, neophodno je prijaviti se na sledećem sajtu: www.visitjamaica.com

JAPAN
Državljanima Srbije koji su prethodnih 14 dana boravili u Srbiji ili tranzitirali kroz Srbiju nije dozvoljen ulazak. Od navedenog su izuzeta lica koja imaju regulisan boravak u Japanu  pod uslovom da poseduju dozvolu za ponovni ulazak (re-entry permit) i da prezentuju potvrdu na formatu koji predviđaju japanski organi da su 72 pre leta bili negativno testirani na korona virus (format potvrde dostupan je na prezentaciji Ministarstva inostranih poslova Japana https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page25e_000334.html). Prilikom ulaska u Japan ova lica biće ponovo testirana na korona virus, a takođe su u obavezi su da potpišu izjavu (dostupna na sajtu Ministarstva spoljnjih poslova Japana https://www.mofa.go.jp/files/100168885.pdf) kojom se obavezuju da instaliraju odgovarajuću aplikaciju na telefonu preko koje će 14 dana po ulasku svakodnevno obaveštavati zdravstvenu službu o svom stanju, da instaliraju japansku COVID-19  aplikaciju za praćenje kontakata, da neće koristiti javni prevoz, da će svih 14 dana boraviti u sopstvenom smeštaju i da će sarađivati sa medicinskim organima u slučaju pojave simptoma ili pozitivnog testa u toku 14 dana karantina.

JEMEN
Državljani Srbije ne mogu da uđu u zemlju. 

JERMENIJA
Državljani Srbije mogu da uđu u Jermeniju vazdušnim putem ili kopnenim iz Gruzije i Irana. Sva lica se podvrgavaju zdravstvenoj kontroli na graničnom prelazu i upućuju u samoizolaciju u trajanju od 14 dana.
Lice se oslobađa obaveze samoizolacije, ukoliko poseduje negativan PCR test, ne stariji od 72 sata ili potvrdu o kompletnoj vakcinaciji protiv COVID-19 sa dve doze, u kojoj se vidi da je druga doza dobijena najmanje 14 dana pre ulaska u zemlju. Potvrda sa negativnim rezultatom testa ili potvrda o vakcinaciji nije potrebna za decu staru do 1 godine.
Putnici koji ulaze na teritoriju Jermenije iz Ruske Federacije treba da dostave navedene potvrde putem mobilne aplikacije “Putešestvuю bez COVID-19”.
Ukoliko je lice registrovano u jermenskom sistemu ARMED, potvrdu o vakcinaciji može da dostavi putem mobilne aplikacije ArmedeHealth.
Lice koje nema PCR test ili sertifikat o vakcinaciji, može o svom trošku da obavi testiranje na aerodromu/kopnenom graničnom prelazu i ukoliko rezultat bude negativan, oslobađa se obaveze samoizolacije. U slučaju odbijanja testiranja ili pregleda, lice koje nema odgovarajući sertifikat biće upućeno u samoizolaciju od 14 dana.
Potvrde o negativnom testu ili o vakcinaciji treba da budu na jermenskom, ruskom ili engleskom jeziku, odštampane na službenom memorandumu i treba da sadrže sledeće podatke: 1.kontakt i ime šefa medicinske ustanove u kojoj je obavljen test/vakcinacija, 2. ime, prezime, datum rođenja i broj pasoša testirane/vakcinisane osobe, 3. rezultat testa, naziv vakcine i serijski broj proizvoda, datum dobijanja prve i druge doze, pečat medicinske ustanove i potpis šefa ustanove.

JORDAN
Državljani Srbije mogu ući u Jordan. Neophodni su negativan PCR test, ne stariji od pet dana, polisa međunarodnog zdravstvenog osiguranja koje pokriva COVID-19 lečenje, registracija preko internet stranice www.visitjordan.gov.jo, kao i aktiviranje mobilne aplikacije „Aman“ na  telefonu. Dodatni detalji u vezi sa ulaskom u Jordan, u zavisnosti od zemlje iz koje se dolazi, se mogu naći na navedenom sajtu Vlade Jordana.

JUŽNOAFRIČKA REPUBLIKA
Državljani Srbije mogu da uđu u Južnofričku Republiku ili tranziotiraju. Neophodna je važeća viza ili dozvola boravka. Negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, je neophodan ukoliko lice dolazi iz zemlje visokog rizika (spisak dostupan: http://www.dha.gov.za/index.php/list-of-high-risk-covid-19-countries). Po dolasku u JAR, svi putnici se podvrgavaju zdravstvenom pregledu. U slučaju da lice, i pored negativnog testa, ima povišenu telesnu temperaturu, biće upućeno u 10-dnevni karantin o sopstvenom trošku. Svi putnici moraju da imaju regulisano zdravstveno osiguranje.

JUŽNI SUDAN
Državljani Srbije mogu da ulaze u Južni Sudan ako poseduju negativan test. 
Pod istim uslovima ulaze i drugi strani državljani. 

KABO VERDE
Stranim državljanima, uključujući državljane Srbije, dozvoljen je ulazak u zemlju. Neophodan je negativan PCR test, antigenski test ili bilo koji drugi odobren molekularno biološki test na SARS-COV-2, ne stariji od 72 sata, osim za decu mlađu od sedam godina. 

KAZAHSTAN
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Kazahstan, osim uz specijalnu dozvolu koju izdaje Ambasada Kazahstana u Beogradu. 
U Kazhastan mogu da uđu lica koja dolaze radi lečenja, osoblje diplomatsko-konzularnih predstavništava, članovi zvaničnih delegacija i međunarodnih organizacija koji dolaze na  poziv Ministarstva spoljnih poslova Kazahstana. Lica koja ulaze u Kazahstan neophodno je da poseduju negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. 

KAMBODžA
Državljani Srbije, kao ni drugi strani državljani, ne mogu da uđu u Kambodžu.  Ulazak je moguć jedino uz prethodno pribavljanje vize za koju se zahtev podnosi u najbližoj Ambasadi Kamobdže. Pored vize, potreban je negativan test, ne stariji  od 72 sata, kao i dokaz o zdravstvenom osiguranju u visini od 50 hiljada USD. 

KAMERUN
Državljani Srbije mogu da uđu u Kamerun. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. 

KANADA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Kanadu osim lica koji imaju regulisan boravak, kao i članovi njihove uže porodice. Na snazi je zabrana ulaska u Kanadu svim stranim državljanima, osim licima sa stalnim boravkom, radnicima na vitalnim poslovima, stranim studentima kojima je izdata studentska viza pre 18. marta 2020. godine, a izuzeci su mogući u hitnim slučajevima (maloletno lice bez pratnje, smrtni slučaj i dr.). Obavezan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, za sva lica starija od 5 godina. Svi putnici pre ukrcavanja na let dužni su da pruže odgovarajuće informacije o putovanju, kontakt podatke, kao i plan samoizolacije u trajanju od 14 dana nakon ulaska u zemlju preko "Arrive CAN" aplikacije. 
Tranzit je dozvoljen uz poštovanje viznog režima bez izlaska iz tranzitnog prostora.

KATAR
Državljani Srbije mogu da uđu u Katar uz prethodno dobijenu dozvolu preko „Qatar Portal" i negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, izdat od strane akreditovanih zdravstvenih centara u Republici Srbiji. Po dolasku, samo za određene kategorije se vrši novo testiranje na aerodromu „Hamad“. Sledi jednonedeljni karantin u hotelu.
Ukoliko se u zemlju ulazi kopnom preko graničnog prelaza Abu Samra iz Saudijske Arabije neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, a potom hotelski karantin koji se unapred rezerviše preko sajta „Discover Qatar“.
Strani državljani sa regulisanim boravkom u Kataru i koji su vakcinisani u Kataru protiv COVID-19 mogu, 14 dana od primanja druge doze, putovati u inostranstvo i vratiti se u Katar, uz negativan PCR test pri povratku, bez obaveznog karantina, u periodu od devet meseci od primanja druge doze vakcine.
Osobe koje su vakcinisane u inostranstvu vakcinama „Fajzer“, „Astra Zeneka“, „Moderna“ “Sinofarm” - dve doze, 14 dana od vakcinacije drugom dozom i „Džonson Džonson“- jedna doza, mogu ući u Katar uz posedovanje negativnog PCR testa, ne starijeg od 72 sata, bez karantina. Ako nije prošlo 14 dana od vakcine, obavezan je kućni karantin od 7 dana ili sve dok se ne napuni 14 dana od prijema druge doze.
Svi putnici moraju imati instaliranu aplikaciju „Ehteraz".
Osobe koje su prebole COVID-19 pre minimalno 6 meseci i imaju o tome potvrdu od strane akreditovanih medicinskih centara, ne stariju od 72 sata i nemaju simptome, mogu ući u Katar bez karantina.
Tranzit preko aerodroma Hamad je dozvoljen. Preporučuje se, posebno pred planirani put, da se aktuelna informacija o uslovima ulaska proveri preko sajta Ministarstva zdravlja Katara  www.moph.gov.qa.

KENIJA
Državljani Srbije mogu da uđu u Keniju ukoliko poseduju negativan PCR test, ne stariji od 96 sati i nemaju simptome COVID – 19 (telesna temperatura ne sme biti iznad 37,5 stepeni celzijusa, stalan kašalj, poteškoće u disanju i bilo koji drugi simptom nalik gripu).
Neophodno je registrovati se putem sledećeg linka:  https://ears.health.go.ke/airline_registration/, kako bi se dobio QR Code koji se mora pokazati prilikom sletanja na aerodrom.
Prilikom odlaska iz Kenije svi putnici su u obavezi da imaju negativan PCR test, koji je urađen u ovlašćenoj laboratoriji i postavljen na onlajn platformu https://africacdc.org/trusted-travel/

KINA
Državljani Srbije koji poseduju važeću radnu dozvolu, dozvolu boravka po ličnom osnovu ili dozvolu boravka za priključenje porodici mogu da uđu u Kinu ukoliko poseduju sertifikat za putovanje izdat od Ambasade Kine u Beogradu. Od 6.novembra 2020. da bi se dobio sertifikat za putovanje neophodno je Ambasadi dostaviti negativne rezultate dva testa, PCR i serološkog IgM, ne starije od 48 sati.
S obzirom da iz Srbije nema direktan let za Kinu, neophodno je da se i u zemlji tranzita dodatno urade pomenuti testovi (PCR i serološki IgM, ne stariji od 48 sati) i negativni rezultati istih dostave diplomatsko-konzularnom predstavništvu Kine u zemlji tranzita radi izdavanja sertifikata za putovanje. Detalji u vezi sa režimom ulaska u Kinu se mogu naći u sledećem linku:  http://rs.chineseembassy.org/srp/lsyw/tz/t1828338.htm 
Lica kojima je neka od gore navedenih dozvola istekla do 28.septembra, neophodno je da podnesu zahtev za vizu u Ambasadi Kine u Beogradu.
Svi putnici koji iz inostranstva dolaze u Peking, uključujući državljane Srbije, su u obavezi da 14 dana borave u centralnom karantinu i, potom, u dodatnoj samoizolaciji u trajanju od 7 dana.
Hong Kong: Državljanima Srbije nije dozvoljen ulazak u Hong Kong. Tranzitiranje preko teritorije Hong Konga dozvoljeno je samo za one koji putuju sa teritorije matice Kine, Makao-a ili Tajvana.
Makao: Državljanima Srbije nije dozvoljen ulazak u Makao. Tranzitiranje preko teritorije Makao takođe nije moguće.
Tajvan: Državljanima Srbije dozvoljen je ulazak na Tajvan u svim drugim slučajevima osim iz razloga turizma i poseta, pod uslovom da podnesu zahteve za dobijanje ulazne dozvole kod nadležnih institucija u inostranstvu. Na ulasku u Tajvan potrebno je posedovati negativan test, ne stariji od 72 sata i obezbediti obaveznu samoizolaciju u trajanju od 14 dana. Izuzeti od ovih mera su diplomate, biznismeni i privrednici, migrantski radnici, studenti i lica sa posebnim dozvolama.

KIPAR
Državljani Srbije mogu da uđu u R.Kipar. Lice koje nije vakcinisano, potrebno je da ima negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Po dolasku na Kipar, obavezno je dodatno testiranje odmah na aerodromu (po ceni od 30 evra).
Lica koja imaju regulisan boravak na Kipru mogu se ukrcati na let bez negativnog testa, ali su onda dužni da po dolasku na Kipar urade dva testa (prvi odmah po dolasku a drugi tri dana nakon dolaska, vreme između dva testa se provodi u samoizolaciji).Ukoliko su rezultati testova negativni, može se prekinuti samoizolacija. Rezultati testiranja moraju biti poslati na sledeću elektronsku adresu: monada@mphs.moh.gov.cy
Putnici koji poseduju sertifikat o vakcinisanju nisu u obavezi da se testiraju. Vakcine koje se priznaju na teritoriji Kipra su Fajzer-Biotek, Moderna, AstraZeneka, Džonson & Džonson, Sputnjik i Sinofarm. Jedino ograničenje za vakcinisane sa Džonson & Džonson je da mora da prođe 14 dana od primanja druge doze.
Svi putnici su u obavezi da elektronski popune propusnicu (CyprusFlightPass) 24 sata pre leta na https://www.cyprusflightpass.gov.cy

KIRGIZIJA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Kirgiziju, osim lica koja imaju odobrenje za stalni boravak ili na osnovu prethodno pribavljenog odobrenja nadležnih organa Kirgizije u slučajevima postojanja bračnih ili rodbinskih veza. Nije potreban negativan test, ali je obavezan 14-to dnevni karantin. Testiranje obavezno samo u slučajevima postojanja simptoma bolesti.

KOLUMBIJA
Državljani Srbije mogu da uđu u Kolumbiju. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 96 sati. Pre puta je potrebno registrovati se preko sledećeg sajta: https://apps.migracioncolombia.gov.co

KOMORI
Državljani Srbije mogu da uđu u zemlju. Obavezan je negativan PCR test, ne stariji do 72 sata.

KONGO
Državljani Srbije sa stalnim boravkom ili važećom vizom mogu da uđu u Kongo ili tranzitiraju. Na međunarodnom aerodromu u Brazavilu uvedena su obavezna testiranja prilikom dolaska i odlaska. Takođe, obavezna je samoizolacija u periodu od 14 dana. Test na COVID–19 se naplaćuje i cena iznosi 30 evra. 

KONGO, DR
Državljani Srbije sa važećom vizom mogu da uđu u DR Kongo ili tranzitiraju. Neophodan je negativan PCR test za sva lica starija od 11 godina, ne stariji od sedam dana. Po dolasku na aerodrom u Kinšasi putnici se dodatno povdvrgavaju testiranju o trošku putnika (45 dolara). Takođe, pre dolaska je potrebno registrovati se preko sledećeg sajta: http://www.inrbcovid.com/.
Prilikom izlaksa iz DR Kongo, svi putnici stariji od 11 godina su u obavezi da poseduju dokaz iz laboratorije ne stariji od 3 dana, koju je odobrilo Ministrastvo zdravlja, da su negativni na COVID–19. Cena testa prilikom odlaska iznosi 30 dolara.

KOREJA, Republika
Od 08. januara 2021. godine uvedena je obaveza posedovanja negativnog PCR testa, ne starijeg od 72 sata, za sve strane državljane, uključujući i one koji imaju registrovan boravak u Koreji, a kojima je dozvola ponovnog ulaska (Re-entry Permit) izdata pre 08. januara 2021. godine. Ova mera se odnosi i na nosioce diplomatskih i službenih viza (A1, A2 i A3), a od obaveze posedovanja testa izuzimaju se deca mlađa od 6 godina.
Rezultat testa mora biti izdat na engleskom ili korejskom jeziku, a ykoliko je izdat na trećem jeziku, mora biti preveden na engleski ili korejski jezik i overen. Ukoliko putnici ne ispune pomenute uslove u vezi sa testom, neće im biti dozvoljen ulazak u R. Koreju. 
Putnici za R. Koreju su u obavezi da pokažu negativan PCR test na aerodromu prilikom ukrcavanja u avion. 
Putnicima u tranzitu koji ne ulaze u R. Koreju test nije potreban.

KOREJA, DNR
Državljani Srbije ne mogu da uđu u zemlju. Granice i aerodromi su zatvoreni.

KOSTARIKA
Državljani Srbije mogu da uđu u Kostariku uz obavezu popunjavanja obrasca "Pase de Salud" 48 sati pre dolaska (https://salud.go.cr/). Takođe, potrebno je zdravstveno osiguranje koje pokriva troškove lečenja u slučaju korone virusa (osiguranje mora da bude na španskom jeziku i odobreno od Instituta za turizam).

KOT D’IVOAR
Državljani Srbije mogu da uđu u  Kot D’Ivoar. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od pet dana. Po sletanju na aerodrom svi putnici se podvrgavaju tesiranju. Test se plaća oko 75 evra. Putnici koji nemaju test upućuju se u izolaciju u trajanju od 14 dana o trošku avio kompanije. 

KUBA
Državljani Srbije mogu da uđu u R. Kubu. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Po dolasku na Kubu, na svim međunarodnim aerodromima putnici se dodatno podvrgavaju PCR testu (cena testa 35 evra). Sledi obavezana izolacija u za to predviđenim hotelima do dobijanja negativnog rezultata testa (5-7 dana).

KUVAJT
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Kuvajt.

LAOS
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Laos.
Međunarodni granični prelazi su zatvoreni za ulazak stranaca iz zemalja u kojima vlada COVID-19 pandemija, što se, odnosi i na državljane Srbije. Izdavanje svih vrsta viza, osim za diplomate, predstavnike UN, eksperte, investitore i biznismene je suspendovano. Za njihov ulazak u Laos neophodna je potvrda o negativnom testu, ne stariji od 72 sata. Nakon ulaska u Laos, obavezan je boravak u „samoizolaciji“ u hotelu ili određenom „karantin centru“ u trajanju od 14 dana (za diplomate i predstavnike UN, 14 dana u „kućnom karantinu“). 

LESOTO
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Lesoto osim lica sa regulisanim boravkom. Obavezan je karantin od 14 dana. Moguć je tranzit iz susednih država ali isključivo u slučaju organizovanog leta, odnosno napuštanja zemlje (i regiona), uz prezentovanje negativnog testa, ne starijeg od 72 sata.

LETONIJA
Državljani Srbije, kao i sva lica koja dolaze iz Srbije ili tranzitiraju kroz Srbiju, u obavezi su da imaju negativan test, ne stariji od 72 sata. Sva lica su u obavezi da, najranije 48 sati pre prelaska letonske granice, ispune elektronski upitnik na veb sajtu www.covidpass.lv u koji je unet podatak o negativnom testu na COVID-19 i da na graničnom prelazu pokažu dobijeni QR kod (potvrda o prijavi na sajt). 
Test nije obavezan za decu do 11 godina starosti i za lica koja pruže dokaz da su primili potrebnu dozu vakcine. Putnicima koji tranzitiraju preko aerdodroma „Riga“, a ne zadržavaju se u tranzitu duže od 24 časa, takođe nije potreban test. 

LIBAN
Državljani Srbije mogu da uđu u Liban. Neophodni su negativan PCR test, ne stariji od 96 sati i polisa međunarodnog zdravstvenog osiguranja koje pokriva lečenje COVID-19. Deci mlađoj od 12 godina nije potreban test. Lica koja su se vakcinisala, umesto PCR testa, prilažu dokaz da su primili drugu dozu vakcine protiv COVID-19 najmanje 15 dana pre dolaska u Liban.  Pre putovanja potrebno je izvršiti registraciju putem sledeće internet stranice: https://covid.pcm.gov.lb, na kojoj se takođe mogu pronaći dodatne korisne informacije.

LIBERIJA
Državljani Srbije mogu da uđu u  Liberiju. Poželjno je imati negativan PCR test, ne stariji od od 72 sata. Lica koja doputuju bez testa podvrgavaju se tzv. brzom testu na aerodromu. Ukoliko je rezultat testa negativan, omogućava se ulazak u zemlju. Lica sa pozitivnim rezultatom testa se pregledaju i upućuju u karantin koji traje mimimum 14 dana u okviru ustanove koju određuje državna zdravstvena institucija.
 
LIBIJA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u zemlju. Granice i aerodromi su zatvoreni.

LITVANIJA
Državljani Srbije ne mogu da uđu i borave na teritoriju Litvanije, osim lica koja imaju regulisan boravak. Tranzit preko teritorije Litvanije je dozvoljen državljanima Srbije koji poseduju regulisan boravak u nekoj od zemalja EU, Švajcarske Konfederacije i Ujedinjenog Kraljevstva. 
Ulazak državljana trećih zemalja u Litvaniju zavisi od broja obolelih na 100 hiljada stanovnika. Ulazak stranaca koji dolaze iz zemalja gde je više od 25 zaraženih na 100 hiljada stanovnika je ograničen na izuzetne slučajeve i ove osobe su po ulasku na teritoriju Litvanije u obavezi da budu u izolaciji 14 dana. Srbija se nalazi na listi 58 zemalja kojima je trenutno ograničen slobodan ulazak u Litvaniju. 

LIHTENŠTAJN
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Lihtenštajn osim lica koja imaju regulisani boravak.
Detalji o režimu ulaska u Lihtenštajn se mogu naći u informaciji o ulasku u Švajcarsku Konfederaciju s obzirom da je reč o identičnim uslovima. 

LUKSEMBURG
Državljani Srbije mogu da uđu u zemlju isključivo ukoliko imaju regulisan dugoročni boravak u Luksemburgu. Izuzeci se odnose na zdravstvene radnike, granične radnike, istraživače, lica koja se bave negom starijih lica, lica zaposlena u sektoru saobraćaja, lica koja putuju iz hitnih i opravdanih porodičnih razloga, lica koja putuju za potrebe studija i visokokvalifikovane radnike ako je njihovo zapošljavanje ekonomski neophodno i njihov rad se ne može odložiti ili obavljati iz inostranstva. Takođe, od ograničenja je izuzet i kraći boravak državljana trećih zemalja koji su članovi porodice rezidenata u Luksemburgu – supružnici ili registrovani partneri i deca mlađa od 18 godina. Ove osobe treba da podnesu zahtev Odeljenju za pasoše, vize i zakonodavstvo, kako bi dobili odgovarajući sertifikat za putovanje. Zahtev se podnosi putem elektronske pošte na service.visas@mae.etat.lu.
Sva lica starija od šest godina koja žele da putuju avionom do Luksemburga moraju prilikom ukrcavanja posedovati negativan PCR test ili test na antigen virusa (brzi test) izvršen manje od 72 sati pre leta. Pored toga, svaka osoba koja putuje vazdušnim prevozom iz države koja nije članice EU ili Šengenskog prostora, mora da se, po dolasku, podvrgne dodatnom testu na virusni antigen, na aerodromu u Luksemburgu. U slučaju odbijanja da se podvrgne testu, osoba će ostati u karantinu 14 dana. Ove obaveze se na odnose na lica koja su preležala SARS-CoV-2 infekciju u prethodna tri meseca. Ova lica mogu da podnesu lekarsko uverenje koje potvrđuje navedenu činjenicu, i nije im potreban test radi ulaska u Luksemburg. 
Tranzit je dozvoljen i nije potrebno posedovanje negativnog PCR testa. 

MADAGASKAR
Državljani ne mogu ulaziti na Madagaskar. Ista zabrana, u uslovima zatvorenih aerodroma i luka, važi za sve strane državljane. 

MAĐARSKA
Državljani Srbije mogu da uđu na teritoriju Mađarske bez obaveze karantina ili testiranja, pod uslovom da poseduju potvrdu o završenoj vakcinaciji (bez obzira koja vrsta vakcine je u pitanju). Maloletna lica koja putuju u pratnji vakcinisanog odraslog lica u Mađarsku ulaze bez posedovanja negativnog PCR testa. Potvrda o vakcinaciji omogućava pristup uslugama koje zahtevaju dokaz o izvršenoj imunizaciji. Vlasnici potvrda imaju pravo odlaska u pozorišta, bioskope, fitnes klubove, zabavne parkove, biblioteke, igraonice za decu, kasina, sportske događaje i hotele, otvorene i zatvorene bazene, velnes-centre i banje. U unutrašnjim prostorijama ugostiteljskih objekata mogu da borave samo osobe sa potvrdama o vakcinaciji, dok na terasama ugostiteljskih objekata mogu da borave i lica koja ne poseduju ove potvrde. Za državljane Srbije koji nisu vakcinisani, ulazak u Mađarsku u privatne svrhe je moguć samo na osnovu dobijene saglasnosti od mađarske policije. Zahtev se podnosi preko sajta www.police.hu, na mađarskom ili engleskom jeziku. Uz molbu se prilažu dokazi o razlozima putovanja (lečenje, školovanje, poslovne aktivnosti, pozivi na suđenje, porodični događaji, učešće na sportskim, kulturnim i verskim događajima od posebnog značaja i dr). Licu koje dobije saglasnost za ulazak u Mađarsku biće određen obavezan karantin u trajanju od 10 dana. Za vreme karantina moguće je testiranje o svom trošku. U slučaju dva negativna testa, urađena od strane mađarskih zdravstvenih organa u roku od 5 dana sa razmakom od najmanje 48 sati, moći će da se napusti karantin. Državljani Srbije mogu da tranzitiraju kroz Mađarsku pod određenim uslovima (utvrđena maršruta, zaustavljanje na predviđenim mestima, zemlja se mora napustiti u roku od 24 sata) i ukoliko pruže dokaze o ispunjenosti uslova za ulazak u susednu zemlju prema kojoj napuštaju teritoriju Mađarske. Državljani Srbije koji rade u pograničnoj zoni ulaze u Mađarsku bez ograničenja (posedovanja negativnog testa na COVID-19). Oni mogu da borave u Mađarskoj u dubini do 30 km od granice, najduže do 24 sata. Zbog mere ograničenja kretanja, Mađarska mora da se napusti najkasnije do 20.00 časova. Izuzetak čine samo ona lica koja zbog radnih obaveza u Mađarskoj moraju da ostanu duže (najviše do 24 sata) što dokazuju potvrdom u obliku popunjenog formulara overenog od strane poslodavca. Navedene mere se ne primenjuju na lica koja prelaze granicu Mađarske u teretnom saobraćaju.

MALAVI
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Malavi osim lica sa regulisanim boravkom. Obavezan je karantin od 14 dana. Moguć je tranzit iz susednih država ali isključivo u slučaju organizovanog leta, odnosno napuštanja zemlje (i regiona), uz prezentovanje negativnog testa, ne starijeg od 72 sata.

MALI
Državljani Srbije mogu da uđu u Mali. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.

MALDIVI
Državljani Srbije, kao i ostali strani državljani, mogu da uđu na Maldive. Od 10. septembra je neophodno da strani državljani poseduju negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.

MALEZIJA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Maleziju osim ukoliko imaju boravak u ovoj zemlji. Obavezan je karantin od 14 dana. Pre puta, potrebno je kontaktirati najbližu Ambasadu Malezije

MALTA
Državljani Srbije ne mogu da uđu na Maltu. Izuzetak su lica koja su prethodnih 14 dana boravili u jednoj od „zemalja zelene liste“ („zelena lista“ se može naći na  https://www.visitmalta.com/en/reopening-airport ). U tom slučaju ne postoji obaveza karantina ili negativnog testa (preporučuje se da lica imaju negativan test). Za lica koja dolaze iz „zemalja Amber liste“ („Amber lista“ se može naći na  https://www.visitmalta.com/en/reopening-airport ), je obavezan negativni PCR test, ne stariji od 72 sata.

MAROKO
Državljani Srbije ne mogu da uđu u zemlju osim lica koja imaju regulisan boravak. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. 

MAURITANIJA
Državljani Srbije mogu da uđu u Mauritaniju. Neophodan je negativni PCR test, ne stariji od 72 sata. 

MAURICIJUS
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Mauricijus osim lica sa regulisanim boravkom. Obavezan je karantin od 14 dana. Granice Mauricijusa su zatvorene a komercijalni letovi obustavljeni. 

MEKSIKO
Državljani Srbije mogu, uz posedovanje odgovarajuće vize, bez posebnih ograničenja da uđu u Meksiko. Meksiko nije usvojio ograničenja ulaska stranaca u zemlju, ali se preduzimaju odgovarajuće mere ukoliko osobe ispoljavaju simptome na korona virus. Po dolasku u Meksiko, putnici su dužni da popune upitnik za identifikaciju faktora rizika (https://afac.hostingerapp.com/).

MJANMAR
Svi strani državljani, uključujući i državljane R. Srbije, ne mogu da uđu u Mjanmar. Svi granični prelazi su zatvoreni a međunarodni komercijalni avio-letovi suspendovani.
    
MOZAMBIK
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Mozabik osim lica sa regulisanim boravkom. Obavezan je karantin od 14 dana. Moguć je tranzit iz susednih država ali isključivo u slučaju organizovanog leta, odnosno napuštanja zemlje (i regiona) kao i prevoza karga, uz prezentovanje negativnog testa, ne starijeg od 72 sata.

MOLDAVIJA
Državljani Srbije mogu da uđu u Moldaviju. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata (od uzimanja uzorka). Lica koja prilikom ulaska na teritoriju Moldavije ne prilože negativan rezultat PCR testa, u obavezi su da potpišu izjavu kojom se obavezuju da će se pridržavati utvrđene mere samoizolacije/karantina u trajanju od 14 dana. Navedene mere ne odnose se na sledeće kategorije lica: deca uzrasta do pet god; vozači teretnih vozila; posade aviona/brodova; lica koja putuju iz zdravstvenih ili humanitarnih razloga, uključujući i osobu koja je u njihovoj pratnji (ukoliko prilože medicinsku dokumentaciju); učenici i studenti; prekogranični radnici; diplomatsko i konzularno osoblje; članovi međunarodnih organizacija; putnici u tranzitu; lica koja prilože potvrdu o vakcinaciji (na rumunskom, engleskom ili ruskom jeziku). Tranzit je moguć po unapred utvrđenim tranzitnim rutama dobijenim od granične policije prilikom ulaska na teritoriju Moldavije.

MONAKO
Za Kneževinu Monako važi isti režim ulaska kao za Francusku. Državljanima Srbije nije dozvoljen ulazak u Monako osim licima koja imaju regulisan boravak. Za lica koja dolaze iz Srbije obavezan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata (osim za decu mlađu od 11 godina), kao i nakon ulaska samoizolacija u trajanju od 7 dana. Pored toga, po ulasku na teritoriju Monaka, obavezna je prijava u Centru za kovid na telefon: (+377) 92.05.55.00 ili putem i mejla: covid19@gouv.mc

MONGOLIJA
Državljani Srbije mogu da uđu u Mongoliju. Neophodan je negativan test na korona virus, ne stariji od 72 sata računajući od poletanja sa prvog polazišta. Po dolasku u Mongoliju lica koja nisu vakcinisana protiv Covid 19 obavezna su da borave u karantinu 7 dana, tokom kojih će ponovo biti testirani. Informacije o objektima za karantin mogu se naći na sledećem sajtu: www.tabinfo.mn radi rezervacije. U slučaju da se utvrdi da je lice tokom boravka u karantinu pozitivno na koronu, biće premešteno u bolnicu radi pružanja zdravstvene nege.
Oni putnici koji su doputovali u Mongoliju 14 dana nakon vakcinacije, ili oni kojima je ranije dijagnostifikovana infekcija korona virusom, a potpuno su se oporavili, izuzeti su od obaveznog karantina ukoliko prilože dokumenta o primljenoj vakcini ili medicinskog nalaza o oporavku od infekcije korona virusom.

NAMIBIJA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Namibiju osim lica sa regulisanim boravkom. Neophodan je negativan test, ne stariji od 72 sata. Moguć je tranzit iz susednih država ali isključivo u slučaju organizovanog repatriacinog leta, odnosno napuštanja zemlje (i regiona) uz prezentovanje negativnog testa, ne starijeg od 72 sata.

NAURU
Svim stranim državljanima koji su tranzitirali preko ili boravili u Kini, Hong Kongu, Makau, Iranu, Italiji, Koreji, Evropi, SAD ili Aziji (osim Tajvana) u poslednjih 21 dan pre nameravanog dolaska na Nauru, do daljnjeg je zabranjen ulazak u zemlju.  
Ostali putnici su u obavezi da popune zdravstvenu deklaraciju pri dolasku i podvrgnu se zdravstvenom pregledu, nakon čega sledi obavezan karantin od 14 dana. 

NEMAČKA
Državljani Srbije mogu putovati u Nemačku ukoliko imaju boravišnu dozvolu u Nemačkoj, nacionalnu D vizu ili boravišnu dozvolu u drugoj državi članici EU, Velikoj Britaniji, Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj ili Švajcarskoj.
Državljani Srbije bez vize mogu putovati u Nemačku ukoliko postoji apsolutno neophodan razlog i uz prethodnu konsultaciju sa Saveznom policijom Nemačke i to ukoliko su članovi uže porodice, članovi porodice prvog ili drugog stepena, hitni medicinski slučajevi, nevenčani partneri, ukoliko putuju poslovno, zbog posete sajmovima, učešća na kongresima i dr.
Turistička putovanja u Nemačku u cilju posete i dalje nisu dozvoljena.
Putnici koji dolaze u Nemačku iz Srbije dužni su da pre ulaska u Nemačku popune elektronsku prijavu putem veb-stranice: www.einreiseanmeldung.de i da ispunjavaju uslove za ulazak: potvrde o vakcinaciji ili o preležanoj bolesti Kovid-19 ili negativan test, obaveza kućne samoizolacije, elektronska prijava ulaska i dr.
Za dodatne informacije može se kontaktirati Savezna nemačka policija (Bundespolizei) putem imejla: bpolp@polizei.bund.de .
Tranzit kroz Nemačku je moguć ukoliko državljani Srbije imaju dokaz o pravu ulaska u zemlju u koju putuju. Tranzit mora biti obavljen najkraćim mogućim putem i bez nepotrebnog zadržavanja. Obaveza kućne samoizolacije i obaveza posedovanja negativnog PCR testa ne važi za putnike u drumskom tranzitu, pod uslovom da koriste najkraću rutu. Pravila tranzita vazdušnim putem se mogu razlikovati, te preporučujemo da se pre puta informišete na sajtovima dva najfrekventnija nemačka aerodroma u Frankfurtu i Minhenu.
Prilikom prelaska granice putnici moraju predočiti dokaze o neophodnosti putovanja. Konačnu procenu i odluku o ulasku u Nemačku uvek donosi postupajući službenik granične policije.
Dodatne informacije o aktuelnom režimu ulaska u Nemačku mogu se naći na sajtu Ambasade Srbije u Berlinu: http://berlin.mfa.gov.rs/cir/index.php

NIGER 
Državljani Srbije mogu da uđu u Niger. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Ukoliko putnik ne poseduje test, podvrgava se zdravstvenom pregledu i testiranju o svom trošku. 

NIGERIJA 
Državljani Srbije mogu da uđu u Nigeriju. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Najmanje 96 sati pre putovanja potrebno je prijaviti se elektronski preko sledećeg linka: https://nitp.ncdc.gov.ng/onboarding/homepage. Putnici po dolasku prolaze kroz medicinsku kontrolu. Obavezna je samoizolacija od sedam dana. Sedmog dana lice je dužno da se javi u izabranu laboratoriju radi ponovnog testiranja. Rezulatat se dobija u roku od 24 do 48 sati. Po dobijanju negativnog testa, lice može da napusti samoizolaciju. Lica sa pozitivnim rezultatom se smeštaju u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu. Za lica koja se ne pridržavaju mera predviđeno je oduzimanje putne isprave i zabrana putovanja do šest meseci.

NIKARAGVA
Državljani Srbije mogu da uđu u Nikaragvu. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. 

NOVI ZELAND
Državljani Srbije ne mogu da uđu u zemlju, osim onih lica koja imaju odobren stalni boravak i članova njihove uže porodice. Mogućnost ulaska postoji ako su u pitanju humanitarni ili dovoljno ubedljivi razlozi uz prethodno pribavljanje dozvole od strane nadležnih organa. Obavezan je karantin od 14 dana, u za to posebno opredeljenim objektima, i putnici moraju da u istima rezervišu smeštaj pre polaska na put. Troškove boravka u izolaciji snose sami putnici. Sva lica se po dolasku u zemlju testiraju na COVID-19.
Tranzit državljana Srbije je dozvoljen uz posedovanje tranzitne vize (uz obavezu da vreme provedeno u tranzitu bude maksimalno 24 sata). Tranzit je dozvoljen samo preko aerodroma u Oklandu.
Ulazak na Novi Zeland dozvoljen je samo državljanima Novog Zelanda, licima koja imaju odobren stalni boravak i članovima njihovih užih porodica, kao i državljanima Australije koji obično prebivaju na Novom Zelandu.
 Od 16. januara 2021. godine, svi putnici koji dolaze iz Velike Britanije i SAD, moraju da dostave pismeni dokaz negativnog PCR testa, ne starijeg od 72 sata.

NORVEŠKA
Državljani Srbije ne mogu ući u Norvešku osim lica koja imaju regulisan boravak ili ako postoje posebni razlozi kao što su: potreba za posebnom negom osobe koja je u Norveškoj ili drugi razlozi u cilju dobrobiti lica koje se nalazi u Norveškoj; ako se ostvaruje dogovoreni ili formalizovani kontakt roditelj-dete ili kada dete ima podeljeno prebivalište; ako su bliski srodnici osoba sa prebivalištem u Norveškoj; ako je lice samo u aerodromskom tranzitu;  ako lice obavlja komercijalni prevoz robe ili putnika ili radi u sektoru kritično važnih društvenih funkcija.
Za sva lica koja mogu da uđu u Norvešku obavezan je negativan PCR ili brzi antigenski test, ne stariji 24 sata i elektronska registracija u roku kraćem od 72 sata pre dolaska https://reg.entrynorway.no/. Po ulasku u Norvešku obavezan je novi brzi test, kao i desetodnevni karantin u karantin hotelu.Dodatne informacije se mogu naći u sledećim linkovima:
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/the-corona-situation-more-information-about-quarantine-hotels/id2784377/;
avkrysningsskjema_karantenehotell_engelsk.pdf (regjeringen.no)
The coronavirus situation - regjeringen.no
https://www.udi.no/en/about-the-corona-situation/

OMAN
Državljani Srbije mogu da uđu u Sultanat Oman. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.

PAKISTAN
Državljanima Srbije je dozvoljen ulazak u Pakistan. Na aerodromu se kontroliše temperatura. Za lica koja pokažu simptome medicinsko osoblje na aerodromu odlučuje da li će zahtevati test na koronu. U slučaju pozitivnog testa, obavezna je mera izolacije u bolničkim ili uličnim uslovima. 

PALAU
Državljani Srbije mogu bez ograničenja da uđu ili tranzitiraju. Neophodno je da prilikom ulaska popune formular o zdravstvenom stanju i da budu podvrgnuti zdravstvenom pregledu. Zabranjen je ulazak za one državljane Srbije koji su prethodnih 14 dana boravili ili tranzitirali u NR Kini (uključujući Hong Kong i Makao) ili su boravili na putničkim kruzerima koji su pristajali u luke zemalja koje su pogođene bolešću COVID-19. 
Navedeno se odnosi na sve strane državljane.

PALESTINA
Državljani Srbije ne mogu da uđu niti da tranzitiraju preko teritorije Palestine.

PANAMA
Državljani Srbije mogu da uđu u Panamu. Neohodan je negativan PCR test, ne stariji od 48 sati. I za tranzit se zahteva posedovanje negativnog PCR testa, uz zabranu napuštanja aerodroma. 

PAPUA NOVA GVINEJA 
Svim stranim državljanima, uključujući i državljane Srbije, do daljnjeg je zabranjen ulazak u Papua Novu Gvineju. Izuzetak su lica sa specijalnim odobrenjem nadležnih organa. Obavezan je negativan PCR test, ne stariji od sedam dana.

PARAGVAJ
Državljani Srbije mogu da uđu u Paragvaj sa svih destinacija osim iz Velike Britanije i Brazila. Za letove iz pomenute dve države je propisan poseban režim. Uslov za ukrcavanje u avion je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Neophodno je imati zdravstveno osiguranje kojim je pokriveno i lečenje od COVID-19, te 24 časa pre leta elektronskim putem popuniti obrazac o zdravstvenom stanju.

PERU
Državljani Srbije mogu ući u Peru. Neophodan je negativan PCR ili antigenski test, ne stariji od 72 sata. Takođe se zahteva prethodno slanje elektronskim putem tzv. izjave o odgovornosti da je putnik upoznat sa svim sanitarnim propisima i procedurama u Peru. Obavezni je karantin od 14 dana za nerezidente.
Stranci ne mogu ući Peru ukoliko su boravili u Brazilu, Indiji ili Južnoj Africi, odnosno uloliko su tranzitirali preko pomenutih država u poslednjih 14 dana.
Kopnene granice su još uvek pod restriktivnim režimima lokalnih vlasti, koje izdaju posebna odobrenja. Kontakt e-mejlovi za dodatne informacije su: iperu@promperu.gob.pe i perulimaapto@promperu.gob.pe.

POLjSKA
Državljani Srbije ne mogu da uđu i borave na teritoriju Poljske, osim lica koja imaju regulisan boravak. Tranzit preko teritorije Poljske je dozvoljen samo državljanima Srbije koji poseduju regulisan boravak u nekoj od zemalja EU a u cilju povratka u mesto svog prebivališta. Nije potreban test.
Dozvoljen je ulazak državljanima zemalja EU, EFTA i Švajcarske Konfederacije, kao i tranzit državljanima trećih zemalja koji imaju regulisan boravak u ovim zemljama. Takođe, dozvoljen je i ulazak državljanima Crne Gore, Gruzije, Japana, Kanade, Albanije i R. Koreje.

PORTUGALIJA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Portugaliju, osim lica koja imaju regulisan boravak. Kada su u pitanju nužna (neturistička) putovanja, ulazak je dozvoljen i licima po druga dva osnova 1) ukoliko imaju regulisan boravak u nekoj od država članici EU 2) u slučaju profesionalnih razloga, radi studiranja, spajanja porodice, iz zdravstvenih i humanitarnih razloga – sve navedeno na bazi reciprociteta.
Za putnike koji dolaze iz Srbije, neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, osim za decu do dve godine starosti.
Putnici u tranzitu su takođe u obavezi da imaju test.

RUANDA
Državljani Srbije, kao i svi putnici koji dolaze u Ruandu, presedaju, tranzitiraju i odlaze iz Ruande, su u obavezi su da pokažu negativan PCR test, urađen u licenciranoj laboratoriji, ne stariji od 72 sata.
Pre leta svi putnici su u obavezi da popune elektronsku aplikaciju (www.rbc.gov.rw) i dobiju jedinstveni zdravstveni kod (Unique Health Code), koji prikazuju prilikom sletanja u Ruandu.
Za putnike koji ulaze u Ruandu, obavezujući je još jedan PCR test koji se radi po dolasku, a rezultati testa dobijaju se u roku od 24 sata. Do trenutka dobijanja rezultata testa, putnici se, o svom trošku, smeštaju u hotele koji su namenjeni za tu svrhu. Sve aktuelne informacije u vezi sa ulaskom u Ruandu mogu se pronaći na sledećem linku: https://travel.rbc.gov.rw/travel/

RUMUNIJA
Državljani Srbije mogu da uđu u Rumuniju uz obavezan karantin u trajanju od 14 dana.
Od karantina su  izuzete sledeće kategorije: lica koja su vakcinisana, a po isteku 10 dana od kompletne vakcinacije; lica kojima je potvrđeno prisustvo virusa COVID – 19 u prethodnih 90 dana pre ulaska na teritoriju Rumunije; deca uzrasta do tri godine (bez obaveze prilaganja negativnog PCR testa); deca uzrasta između 3 -16 godina (uz  obavezno prilaganje negativnog PCR testa, ne starijeg od 72 sata); predstavnici stranih kompanija koje imaju predstavništva/filijale u Rumuniji; vozači teretnih vozila (veći od 2.4 tone) i putničkih vozila (sa više od 9 sedišta); diplomate; pomorsko i rečno osoblje; piloti i letačka posada; železničko osoblje; sportisti angažovani u rumunskim klubovima; prekogranični radnici; studenti; članovi međunarodnih sportskih delegacija; filmski radnici (ukoliko prilože negativan PCR testa); lica koja na teritoriji Rumunije ostaju najduže 72 sata (ukoliko prilože negativan PCR testa); lica u tranzitu, pod uslovom da teritoriju Rumunije napuste u roku od 24 sata.

RUSKA FEDERACIJA
Državljani Srbije mogu da uđu u Rusku Federaciju vazdušnim putem i to direktnim letom iz Beograda, kao i iz zemalja sa kojima je Rusija obnovila direktne letove.
Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.
Državljanima Srbije koji u Rusku Federaciju dolaze drumskim putem ili iz zemalja sa kojima nije obnovljen direktan avionski saobraćaj neophodna je posebna dozvola za ulazak Kriznog štaba Ruske Federacije.

SAD
Državljani Srbije mogu da uđu u SAD. Međutim, u SAD ne mogu da uđu ona lica koja su tokom prethodnih 14 dana boravili u NR Kini (osim Hong Konga i Makao), Iranu, 26 zemalja Šengen zone, V. Britaniji i Brazilu. Pod boravkom se smatra i tranzitiranje kroz međunarodnu zonu.
Obavezan je negativan PCR ili NAAT test, ne stariji od 3 dana ili za one koji su preležali bolest pozitivan test, ne stariji od 3 meseca, uz lekarsku potvrdu kojom se tvrdi da je lice bezbedno za putovanje. Test je obavezan i za decu počev od dve godine. Kontrolu posedovanja testa vrši avio prevoznik. Takođe, preporučuje se da se test uradi i u SAD, između trećeg i petog dana po dolasku, kao i da se bude 7 dana u samoizolaciji. Ukoliko dođe do odlaganja leta, iz bilo kojih razloga, putnici će morati da rade novi test ukoliko se ne uklapaju u traženi rok od 3 dana pre putovanja.
Dodatne informacije se mogu naći na sledećem linku: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/testing-international-air-travelers.html

SAMOA
Svim stranim državljanima, uključujući i državljane Srbije, do daljnjeg je zabranjen ulazak u zemlju.

SAN MARINO
Državljani Srbije mogu da uđu u San Marino ili tranzitiraju uz obavezu prethodne prijave Ministarstvu inostranih poslova San Marina, putem e-mejla: viaggiareinformati@esteri.sm  ili telefonski: 00378/549888888. Po dolasku obavezno je podvrgavanje serološkom testu. U slučaju pozitivnog rezultata lice se podvrgava molekuralnom testu i ukoliko rezultat bude pozitivan podleže kućnoj samoizolaciji u trajanju od 14 dana. 

SAO TOME I PRINCIPE
Državljani Srbije mogu da uđu u zemlju uz  negativan test, ne stariji od 72 sata.

SAUDIJSKA ARABIJA
Državljani Srbije koji imaju boravišnu dozvolu (iqama) sa važećom vizom ili neku od sledećih viza: poslovna, radna ili za posetu, mogu da uđu u Saudijsku Arabiju uz obavezan negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, izdat od strane akreditovane laboratorije u Srbiji i potvrdu o vakcinisanju jednom od sledećih vakcina: dve doze Fajzer-Biontek, dve doze Oksford-AstraZeneka, dve doze Moderna, jedna doza Džonson&Džonson.
U slučaju da lice nije vakcinisano ili je vakcinisano nepriznatom vakcinom (npr. Sinofarm, Sputnjik V), pored negativnog PCR testa, obavezan je i karantin - smeštaj sedam dana u nekom od hotela sa liste Ministarstva turizma Saudijske Arabije, uz dva dodatna PCR testa. Radi otpusta iz karantina obavezan je negativan rezultat PCR testa šestog dana.
Neophodno je putno zdravstveno osiguranje koje, između ostalog, pokriva puno bolničko lečenje od COVID-19, kao i troškove karantina. U slučaju da troškovi smeštaja tokom karantina nisu obuhvaćeni kartom ili osiguranjem, snosi ih putnik. Troškovi smeštaja variraju i iznose od 1000-2000 USD. Smeštaj u institucionalnom karantinu treba rezervisati uz avionsku kartu.
Države iz kojih je zabranjen ulazak su: Egipat, Liban, Libija, Sirija, Turska, Brazil, Argentina, JAR, Indija, Indonezija, Pakistan, Jermenija, Somalija, DR Kongo, Avganistan, Venecuela, Belorusija. Zabrana se odnosi i na putnike koji su bili u tranzitu kroz bilo koju od navedenih država u prethodnih 14 dana.
Sva navedena pravila važe i za decu od 8 godina i stariju.

SVETA LUCIJA
Državljanima Srbije je dozvoljen ulazak u zemlju ukoliko poseduju negativan PCR test, ne stariji od sedam dana i popune formular koji se može naći na https://www.stlucia.org/en/covid-19/pre-arrival-form-for-visitors/

SENEGAL
Državljani Srbije mogu da uđu u Senegal, uz odobrenu vizu, pri čemu je neophodno da poseduju negativni test (PCR test i test krvi), ne stariji od 72 sata. Navedeno važi i za putnike koji provode duže od 24 časa u tranzitu. Putnici u avionu potpisuju izjavu da nemaju simptome virusa i da nisu bili u kontaktu sa zaraženim licima. Postoji i mogućnost da se zbog hitnosti putovanja putnik izuzme od obaveze prethodnog testiranja (PCR test i test krvi), ali to mora da se navede u izjavi koju avio kompanija dostavlja nadležnim vlastima na aerodromima u Senegalu. U tom slučaju, testiranje se vrši aerodromu o trošku putnika.    
Ulazak je moguć isključivo letovima avio kompanija Air Senegal i Royal Air Maroc.

SENT VINSENT I GRENADINI
Državljani Srbije mogu da uđu u Sent Vinsent i Grenadine uz obavezu da pre puta popune i podnesu formular koji se može naći na sajtu https://stv.servicedx.com/formmgmt/travelform. Obavezan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Osobe koje dolaze iz zemalja visokog ili srednjeg rizika biće dodatno testirane na aerodromu i primorane na karantin u trajanju od 10, odnosno 5 dana o svom trošku. Ukoliko rezultat testa bude negativan, karantin se može napustiti.

SENT KITS I NEVIS
Državljani Srbije mogu da uđu u Sent Kits i Nevis. Putnici su u obavezi da popune formular na sajtu www.covid19.gov.kn,  kao i da dostave negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Putnici se na aerodromu podvrgavaju pregledu i popunjavaju zdravstveni upitnik.
Neophodno je preuzeti aplikaciju na telefonu za praćenje kontakata. Prvih sedam dana boravka se može provesti isključivo u hotelu. Između 7 i 14 dana mora se uraditi novi RCR test o svom trošku, i ukoliko isti bude negativan, omogućava se kretanje van hotelskog kompleksa.

SEVERNA MAKEDONIJA
U skladu sa odlukom Vlade, od 12.oktobra državljani Srbije mogu da uđu u Severnu Makedoniju bez posedovanja negativnog PCR testa. Istovremeno, u saopštenju Vlade Severne Makedonije se apeluje da se putovanja svedu na minimum i isključivo za neodložne potrebe. 

SEJŠELI 
Državljani Srbije mogu da putuju na Sejšele ali uz prethodno pribavljeno odobrenje od strane zdravstvenih vlasti. Obavezan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Preko posebne platforme na stranici https://seychelles.govtas.com/ se pribavlja odobrenje za ulazak. Putnici se ohrabruju da se pre puta vakcinišu, ali njihov status u tom pogledu ne utiče na ulazak u zemlju. Osiguranje koje pokriva COVID-19 je obavezno.

SIJERA LEONE
Državljani Srbije mogu da uđu u Sijera Leone uz negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, i dozvolu putovanja koja se dobija preko portala Vlade Sijera Leonea (www.travel.gov.sl).  Takođe, po dolasku u zemlju su dužni da popune zdravstveni upitnik i prezentuju potvrdu o uplati za novi PCR i RDT test kojima će biti podvrgnuti po dolasku u zemlju. 
U slučaju da je RDT test negativan, putnicima je dozvoljeno da napuste aerodrom. U obrnutom slučaju se stavljaju u izolaciju u neki od hotela u gradu Lunđi dok se ne dobiju rezultati PCR testa. Vreme za dobijanje rezultata PCR testa je 48 sati. U slučaju da je PCR test pozitivan zdravstvene vlasti Sijera Leone prinudno upućuju putnika u neki od centara za lečenje. 

SINGAPUR
Državljani Srbije ne mogu da uđu niti tranzitiraju u Singapur osim lica koja imaju stalnu boravišnu ili radnu dozvolu. Moguće su kratkoročne posete rezidentu Singapura a da ga posećuju supružnik ili deca. Za takvu vrstu poseta je potrebno podneti zahtev, te se stoga savetuje da se prethodno kontaktira najbliža ambasada Singapura. 

SIRIJA 
Državljani Srbije mogu ući u Siriju jedino iz Libana, preko kopnenog GP „Masna“. Za ulazak je neophodan negativan PCR test urađen u državnoj laboratoriji u Bejrutu, ne stariji od 12 sati. Po ulasku u Siriju, neophodna je samoizolacija u trajanju od 5 dana. Državljani Srbije ne mogu tranzitirati kroz Siriju.

SLOVAČKA
Državljani Srbije mogu da uđu u Slovačku ukoliko imaju konkretan razlog (npr. poslovni put, poseta bliskim osobama, radi zaposlenja i sl). Neophodna je elektronska registracija pre ulaska na teritoriju Slovačke na: http://korona.gov.sk/ehranica, kao i izolacija u kućnim uslovima do dobijanja negativnog testa koji se radi najranije osmog dana izolacije. Osobe koje dolaze avionom treba da popune formular na sajtu http://www.mindop.sk/covid.
Osobe koje su tokom prethodnih 14 dana posetile isključivo države: članice Evropske unije, Island, Norvešku, Lihtenštajn, Švajcarsku ili Ujedinjeno Kraljevstvo mogu ući u Slovačku bez poštovanja epidemioloških mera ukoliko su: vakcinisani drugom dozom mRNA (iRNK) vakcine protiv COVID-19, nakon 14 dana od vakcinacije; vakcinisani prvom dozom COVID-19 vektorske vakcine nakon 4 nedelje od vakcinacije; vakcinisani prvom dozom vakcine protiv COVID-19, ako je ona primljena u intervalu od 180 dana od preležane bolesti COVID-19.
Tranzit je moguć za sve osobe, sa članovima porodice, ukoliko putuju u državu u kojoj imaju odobren boravak ili čiji su državljani. Tranzit može da traje do osam sati. Ostalim licima je neophodna dozvola za tranzit (osim izuzetaka, kao što su vozači kamiona, autobusa i sl). 

SLOVENIJA
Državljani Srbije ili lica koja imaju boravak u Srbiji mogu da uđu u Sloveniju pod sledećim uslovima:
· uz obavezni karantin od 10 dana (sa pravom da posle 5 dana uradi PCR test u R. Sloveniji i sa negativnim rezultatom oslobodi obaveznog daljeg karantina);
· uz posedovanje PCR ili HAGT test, ne stariji od 48 sati;
· uz dokaz o pozitivnom rezultatu testa PCR koji je stariji od 10 dana, ali ne i od 6 meseci;
· uz potvrdu lekara da je lice preležalo COVID-19 i od početka simptoma nije prošlo više od 6 meseci;
· ukoliko prilože potvrdu o vakcinaciji protiv COVID-19 kojom se dokazuje da je od primanja druge doze vakcine proizvođača Biontech/Pfizer proteklo najmanje 7 dana, Moderna, Sputnik V, Johnson&Johnson, Sinovac Biotech, Sinopharm proteklo najmanje 14 dana i  AstraZeneca najmanje 21 dan;

Od obaveze karantina i posedovanja pomenutih testova, državljani Srbije su izuzeti u sledećim slučajevima: ukoliko se tranzitira kroz Sloveniju i napušta zemlja najkasnije u roku od 12 sati nakon ulaska; ukoliko je reč o osobama sa diplomatskom putnom ispravom; ukoliko je reč o licu koje dnevno ili povremeno prelazi granicu radi angažovanja u oblasti vaspitanja, obrazovanja ili naučnog istraživanja i to potvrđuje odgovarajućim dokazima; ukoliko je reč o licima u sektoru međunarodnog prevoza; ukoliko je reč o licima koja vrši prevoz robe u Sloveniju ili iz Slovenije u privrednom saobraćaju; ukoliko su vlasnici nekretnina ili zakupci zemljišta u pograničnim delovima; ukoliko je reč o licu koje je dovezeno u Sloveniju spasilačkim ili sanitetnim vozilom, kao i pratećoj zdravstvenoj pratnji u tom vozilu; ukoliko su pripadnici služba zaštite i spasavanja, zdravstva, policije, vatrogasaca ili druga lica koja vrše humanitarni prevoz i vraćaju se u roku od 24 sata; ukoliko se granica prelazi iz hitnih razloga vezanih za otklanjanje neposredne opasnosti za zdravlje, život, nekretninu i poslovnih razloga, a vraća se u roku od 12 sati po prelasku granice; ukoliko je pripadnik policije ili službenik državnih organa koji se vraća sa upućivanja na rad u inostranstvu, kao i službenik državnih organa i akreditovani novinar na službenom putu u inostranstvu; ukoliko ima zakazanu zdravstvenu uslugu u Sloveniji i vraća se nazad odmah po obavljenoj usluzi, detetu koje nije navršilo 15 godina i granicu prelazi sa članom uže porodice.
Za tranzit kroz Sloveniju neophodno je posedovanje dokaza o omogućenom ulasku u državu u koju se lice uputilo (boravišna dozvola, overeno pozivno pismo, rezervacija hotela i sl.) i nije potrebno posedovanje negativnog PCR testa. Tranzit može trajati maksimalno 12 sati.
Detaljnije informacije možete pronaći na sledećem linku: https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/border-crossing/

SOLOMONOVA OSTRVA
Svim stranim državljanima, uključujući i državljane Srbije, do daljnjeg je zabranjen ulazak na Solomonova ostrva. Izuzeta su lica sa specijalnim odobrenjem nadležnih organa koja moraju da poseduju dupli negativan PCR test (ne stariji od 7 i 2 dana pre putovanja). Takođe, obavezan je karantin od 14 dana.

SOMALIJA
Državljani Srbije mogu da uđu u Somaliju. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 96 sati.
Prilikom odlaska iz Somalije svi putnici su u obavezi da imaju negativan PCR test ne stariji od 72 sata.

SUDAN, REPUBLIKA
Državljani Srbije mogu da uđu u Sudan. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 48 sati.

SURINAM
Državljani Srbije ne mogu da uđu u zemlju. Granice i aerodromi su zatvoreni.

TAJLAND
Državljani Srbije mogu da uđu u Kraljevinu Tajland sa turističkom vizom uz ispunjavanje odgovorajućih uslova od kojih je jedan 14-dnevni karantin. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Takođe, potreban je i Certificate of Entry i drugi dokumenti, tako da je pre putovanja neophodno kontaktirati Počasni konzulat u Beogradu ili najbližu ambasadu Tajlanda.

TANZANIJA
Državljani Srbije mogu da uđu u Tanzaniju. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Po dolasku, svi putnici se o svom trošku (25 dolara) podvrgavaju dodatnom testiranju (brzi test).
Pre dolaska u Tanzaniju (u roku od 24 sata) svi putnici moraju da popune obrazac na sajtu https://afyamsafiri.moh.go.tz/.

TADžIKISTAN
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Tadžikistan, osim lica koja imaju odobrenje za stalni boravak ili na osnovu prethodno pribavljenog odobrenja nadležnih organa Tadžikistana u slučajevima postojanja bračnih ili rodbinskih veza. Nije potreban negativan test, ali je obavezan 14-to dnevni karantin. Testiranje obavezno samo u slučajevima postojanja simptoma bolesti.

TOGO
Državljani Srbije mogu da uđu u Togo. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od pet dana. Po dolasku na aerodrom u Togo putnici se podvrgavaju ponovnom testiranju. Takođe, i pre napuštanja Togoa putnici su dužni da urade PCR test. Troškove oba testa snose putnici.  Po dolasku u Togo putnici su u obavezi da instaliraju mobilnu aplikaciju TOGO SAFE, koja mora biti aktivna tokom boravka i najmanje još 30 dana po napuštanju Togoa. U slučaju nepridržavanja ove mere, licu se može odrediti karantin i izreći novčana kazna.

TONGA
Svim stranim državljanima, uključujući državljane Srbije, do daljnjeg je zabranjen ulazak u zemlju, osim uz specijalno odobrenje nadležnih organa. 
Obavezan je karantin od 14 dana.

TRINIDAD I TOBAGO
Državljani Srbije ne mogu da uđu u zemlju. Granice i aerodromi su zatvoreni.    

TUVALU
Svim stranim državljanima, uključujući i državljane Srbije, do daljnjeg je zabranjen ulazak u zemlju.

TUNIS
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Tunis, negativan PCR test neće više biti potreban putnicima koji ispunjavaju sledeće kriterijume:
1. Putnici koji su primili dve doze vakcine (potvrda sa QR kodom).
2. Putnici koji su preležali COVID 19 (koji su bili zaraženi virusom najmanje 6 nedelja pre ukrcavanja), pod uslovom da pokažu lekarsko uverenje izdato od strane nadležnih organa.
Ostali putnici, stariji od 12 godina, obavezno moraju imati negativan PCR test (sa QR Kodom), koji nije stariji od 72 sata u trenutku ukrcavanja.
Osobe koje nemaju regulisan boravak u Tunisu, a koje nisu vakcinisane i nisu preležale COVID 19, u obavezi su da provedu 7 dana u samoizolaciji u hotelu (moraju imati potvrdu o rezervisanom hotelskom karantinu).
Na aerodromima će se vršiti nasumični brzi testovi. Svaki pozitivan slučaj biće smešten u izolaciju u za to namenjenom centru.
Svi putnici moraju obavezno popuniti formular za ulazak u Tunis koji je dostupan na sledećem linku: https://app.e7mi.tn/language.  Putnicima se savetuje da imaju sačuvan ili odštampan primerak kod sebe prilikom pasoške kontrole radi što kraćeg zadržavanja.

TURSKA
Državljani Srbije mogu da uđu u Tursku. Ukoliko se ne ulazi iz Avganistana, Bangladeša, Brazila, Južne Afrike, Nepala, Pakistana, Šri Lanke, Ujedinjenog kraljevstva, Irana, Egipta i Singapura, u Tursku se može ući sa potvrdom o potpunoj vakcinaciji izdatoj od strane nadležnog organa, s tim da je druga doza dobijena najmanje pre 14 dana pre dolaska u Tursku, i/ili sa potvrdom od nadležnih organa da je u poslednjih 6 meseci preležan COVID-19. Ukoliko lice ne poseduje jedan od prethodna dva navedena dokumenta neophodno je posedovati negativan PCR test,  urađen u poslednjih 72 sata pre ulaska u Tursku ili negativan rezultat brzog antigenskog testa uređen 48 sati pre ulaska u zemlju. Licima mlađim od 18 godina koja se nalaze u pratnji roditelja koji poseduju potvrdu o vakcinaciji nije potreban PCR test.
Lica koja dolaze ili su se u poslednjih 14 dana od ulaska u Tursku nalazila u Avganistanu, Bangladešu, Brazilu, Južnoj Africi, Nepalu, Pakistanu i Šri Lanki moraju da poseduju negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, i određuje im se mera obaveznog 14-og karantina.
Lica koja dolaze iz Ujedinjenog kraljevstva, Irana, Egipta i Singapura u obavezi su da poseduju negativan rezultat PCR testa, ne stariji od 72 sata.
Na svim graničnim prelazima se vrše nasumična PCR testiranja.
U roku od 72 sata pre dolaska u Tursku neophodno je elektronski se registrovati putem sledećeg linka: https://register.health.gov.tr/ . Tokom registracije se dodeljuje takozvani HES KOD koji predstavlja elektronski vid praćenja zdravstvenog stanja putnika. Neophodan je za ulazak u sve tržne centre, restorane, državne ustanove i druge objekte. Svi putnici su dužni da pri ulasku u Tursku pokažu isti u štampanoj ili elektronskoj formi.

TURKMENISTAN
Državljani Srbije ne mogu da uđu u zemlju. Granice i aerodromi su zatvoreni.

UGANDA
Državljani Srbije mogu da uđu u Ugandu. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 120 sati.
Prilikom odlaska iz Ugande svi putnici su u obavezi da poseduju negativan PCR test, koji je urađen u ovlašćenoj laboratoriji. Sve aktuelne informacije u vezi sa ulaskom u Ugandu mogu se pronaći na internet stranici: https://www.health.go.ug/covid/

UJEDINjENI ARAPSKI EMIRATI 
Državljani Srbije mogu da uđu u UAE. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 48 sati (za sve emirate osim za Abu Dabi). Dvostruko testiranje (PCR-test), pre putovanja i po dolasku u UAE nije više obavezno za UAE rezidente, turiste i tranzitne turiste koji dolaze iz 60-tak zemalja, uključujući Srbiju. Oni imaju mogućnost da se testiraju u Srbiji (test ne stariji od 48 sati) ili po sletanju na Dubai aerodrom. Nalaz testa sa aerodroma se dobija u roku od jednog do dva dana na mobilni telefon. U emiratu Dubai je obavezna samoizolacija do dobijanja rezultata testa sa aerodroma. Praćenje pridržavanja mere samoizolacije se obavlja preko mobilnog telefona (obavezna instalacija Al Hosn aplikacije).
Za ulazak u Abu Dabi je neophodan PCR test,  ne stariji od 72 sata. Putnici iz zemalja koje su na ''zelenoj listi'' i imaju negativan test  nemaju obavezu karantina. Za putnike iz ostalih zemalja je obavezan karantin u trajanju od 10 dana i nošenje GPS narukvice. Po dolasku u Abu Dabi na aerodromu se radi dodatno PCR testiranje. Za one koji ostaju u Abu Dabiju duže od 6 dana neprekidno, obavezan je PCR test šestog dana i još jedan dvanaestog dana. Lista zemalja na zelenoj listi se može naći u sledećem linku: https://visitabudhabi.ae/en/plan-your-trip/covid-safe-travel/permitted-countries 
Specifičnost UAE je da između emirata Abu Dabi i Dubai postoji kontrolni punkt koji se ne može preći bez negativnog nalaza PCR ili DPI testa. Takođe, svi nerezidenti i rezidenti UAE, koji preko Dubai aerodroma dođu u UAE i nastave kopnom ka Abu Dabiju, na punktu će dobiti narukvicu kojom se prati obavezna samoizolacija u trajanju od 10 dana. Više informacija o režimu ulaska u Abu Dabi se može naći u sldećem linku: https://visitabudhabi.ae/en/plan-your-trip/covid-safe-travel

UZBEKISTAN
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Uzbekistan. Granice su zatvorene.

UKRAJINA
Državljani Srbije mogu da uđu u Ukrajinu ukoliko poseduju negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, i polisu zdravstvenog osiguranja na troškove lečenja od virusa COVID-19 za vreme boravka u Ukrajini izdatu od strane osiguravajuće kompanije registrovane u Ukrajini ili osiguravajuće kompanije koja ima predstavništvo ili ugovorne odnose sa osiguravajućom kompanijom – partnerom na teritoriji Ukrajine. Od obaveze posedovanja PCR testa i osiguranja su izuzeti: lica koja imaju stalni boravak u Ukrajini, izbeglice, zaposleni u diplomatsko-konzularnim predstavništvima i predstavništva međunarodnih misija i organizacija akreditovanim u Ukrajini i članovi njihovih porodica, vozači i članovi posada teretnih vozila, autobusa u redovnom i neredovnom prevozu, članovi vazduhoplovnih i pomorskih posada, rečnih brodova, članovi voznih i železničkih posada, pripadnici jedinica oružanih snaga država članica NATO-a i država članica programa „Partnerstvo za mir“, koji učestvuju u obuci jedinica Oružanih snaga. Deca, strani državljani, mlađa od 12 godina, moraju posedovati samo osiguranje na troškove lečenja od COVID-19, ali ne i negativni PCR test. Strani državljani sa stalnim boravkom u Ukrajini podležu samoizolaciji u trajanju od 14 dana i dužni su da instaliraju mobilnu aplikaciju „Vdoma“. Od obaveze samoizolacije izuzeti su: lica mlađa od 12 godina, vozači i članovi posada teretnih vozila i autobusa u redovnom prevozu, članovi posada vazduhoplova i brodova, rečnih brodova, članovi voznih i železničkih posada, osobe koje transportuju matične ćelije radi transplantacije, osobe sa negativnim PCR testom, ne starijim od 72 sata do prelaska državne granice. Samoizolacija se može prekinuti pre isteka perioda od 14 dana u slučaju dobijanja negativnog PCR testa, koji je urađen nakon prelaska državne granice. Testiranje nije moguće obaviti na graničnim punktovima. Ulazak i izlazak sa teritorije Donjecka, Luganska, Krima i Sevastopolja podrazumeva da strani državljani poseduju polisu zdravstvenog osiguranja na troškove lečenja od COVID-19. Navedena polisa osiguranja nije potrebna stranim državljanima sa stalnim boravkom u Ukrajini, zaposlenima u predstavništvima međunarodnih misija i organizacija akreditovanim u Ukrajini.

URUGVAJ
Državljani Srbije ne mogu ući u Urugvaj osim u izuzetnim slučajevima i uz posebno odobrenje koje se traži putem sledeće e-mejl adrese: dnm-consultas@minterior.gub.uy. Strani državljani sa stalnim boravkom u Urugvaju mogu ući u zemlju uz prethodnu registraciju i pod uslovima navedenim na sledećem sajtu: https://www.gub.uy/tramites/creacion-usuario-gubuy-id-uruguay-auto-registro.

FILIPINI
Državljani Srbije ne mogu da uđu niti tranzitiraju na Filipine osim supružnika i dece filipinskih državljana i nosioca boravišne dozvole. Prilikom dolaska podleže se medicinskoj evaluaciji i vrsti karantina koji bude određen. Pre putovanja, potrebno je kontaktirati najbližu ambasadu Filipina.

FINSKA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Finsku, osim lica koja imaju regulisan boravak. Tranzit je dozvoljen na aerodromima.
Dozvoljen je ulazak u Finsku licima sa stalnim boravkom, članovima porodica i emotivnim partnerima finskih državljana (bez obzira na državljanstvo), kao i licima koja dolaze iz određenog broja evropskih i trećih država (samo esencijalna i putovanja vezana za posao). Po ulasku u zemlju, sva lica (osim dece rođene posle 2008. g. i prevoznika, na koje se primenjuju posebne zdravstvene instrukcije) koja dolaze iz zemalja visokog rizika (sa više od 25 novih slučajeva infekcije na 100.000 stanovnika u poslednje dve nedelje; lista zemalja i druge korisne informacije dostupne na: https://raja.fi/en/guidelines-for-border-traffic-during-pandemic) bivaju usmeravana na zdravstveni pregled, koji može uključivati i PCR test (čak i u slučaju posedovanja dokaza o primljene dve doze vakcine) - odbijanje pregleda može rezultirati novčanom ili kaznom zatvora u trajanju do tri meseca. Putnici i sami mogu da zakažu testiranje (besplatno) putem linka: https://www.finentry.fi/en/. PCR test nije neophodan u slučaju posedovanja dokaza o preležanom virusu u poslednjih 6 meseci ili negativnog rezultata testa (PCR ili antigenskog) ne starijeg od 72 sata, kao i u slučaju dolaska iz država sa manje od 25 novih slučajeva na 100.000 stanovnika u poslednje dve nedelje. Neophodna je samoizolacija u trajanju od 14 dana, ukoliko se ne radi drugi test u Finskoj, ili do dobijanja negativnog rezultata drugog testa.
Detaljne informacije dostupne su na internet adresi: https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates/travel-and-the-coronavirus-pandemic.
Odgovori finske granične službe (na engleskom jeziku) na upite o režimu ulaska mogu se dobiti pozivom na tel. +358295420100 ili slanjem imejla na adresu: rajavartiolaitos@raja.fi

FIDžI
Državljani Srbije mogu da uđu u Fidži. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 48 sati. Takođe, obavezan je karantin od 14 dana. 

FRANCUSKA
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Francusku pod uslovom da su revakcinisani (jednom od vakcina koje su odobrene od strane Evropske agencije za lekove, najmanje dve nedelje pre putovanja - Pfizer, Moderna, AstraZeneca, odnosno četiri nedelje nakon vakcinacije vakcinom Johnson & Johnson), uz negativan PCR test ne stariji od 72 sata ili negativan antigenski test ne stariji od 48 sati.
Putnici koji nisu vakcinisani, odnosno revakcinisani jednom od vakcina odobrenih u EU, moraće uz negativan PCR ili antigenski test da prilože i jedan od sledećih dokaza: dokaz o regulisanom boravku u Francuskoj ili nekoj od zemalja EU; dokaz da su nosioci studentske ili vize za duži boravak; dokaz da su zdravstveni radnici ili istraživači koji u Francusku dolaze radi obavljanja svoje profesije; dokaz da su zaposleni u sektoru transporta (pomorci, vozači kamiona); dokaz da su nosioci diplomatskih ili službenih pasoša; dokaz da njihovo putovanje podrazumeva tranzit preko jednog od aerodroma u Francuskoj (do 24č).
Nevakcinisani putnici koji dolaze iz Srbije i drugih „narandžastih“ zemalja mogu biti podvrgnuti nasumičnom antigenskom testu pri ulasku u zemlju i biće im određena mera samoizolacije u trajanju od 7 dana.

HAITI
Državljani Srbije mogu da uđu u Republiku Haiti. Neophodan je negativan test, ne stariji od 72 časa. Kopnena granica sa Dominikanskom Republikom je zatvorena. 

HOLANDIJA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u  Holandiju osim lica imaju regulisan boravak ili potpadaju pod neki od izuzetaka od zabrane ulaska. Dozvoljava se ulazak licima koja imaju neodložnu i hitnu potrebu da posete svoje porodice (neizlečiva bolest ili u slučaju sahrane), osobama kojima je potrebna međunarodna zaštita i osobama koje se primaju iz humanitarnih razloga. Licima koja potpadaju pod izuzetak od zabrane putovanja i koja dolaze iz Srbije se strogo preporučuje da budu u kućnom karantinu u trajanju od 10 dana.
Licima starijim od 13 godina, koja dolaze avionom ili brodom u Holandiju, neophodno je da pored obavezujućeg negativnog PCR testa, ne starijeg od 72 sata, poseduju i negativan rezultat na brzom testu na COVID-19 koji mora biti urađen maksimalno 24 časa pre ukrcavanja na avion ili brod. Ukoliko lice poseduje negativan PCR test koji nije stariji od 24 časa nije potrebno da poseduje i brzi test.
Tranzit je dozvoljen.
Dodatne informacije o proceduri ulaska i izuzecima od zabrane putovanja mogu se naći u sledećem linku: https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19

HONDURAS
Državljani Srbije mogu da uđu u Honduras. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, ili negativan brzi kovid test. Takođe, potrebno je registrovati se u imigracionom institutu (https://prechequeo.inm.gob.hn/Login).

HRVATSKA
Državljani Srbije koji u Hrvatsku putuju iz turističkih razloga i imaju potvrdu o uplaćenom smeštaju (u hotelu, kampu, kod privatnog iznajmljivača ili u drugom obliku turističkog smeštaja), koji su vlasnici nekretnina u Hrvatskoj ili putuju u Hrvatsku zbog neodložnih ličnih/porodičnih razloga/poslovnih obaveza mogu da uđu u Hrvatsku ukoliko:
- prilože negativan PCR (ne stariji od 72 sata) ili brzi antigenski test (ne stariji od 48 sati);
- prilože potvrdu o dobijene dve doze vakcine koja se koristi u EU, ako je prošlo 14 dana od primanja druge doze ili prve doze u slučaju vakcinacije vakcinom koja se prima u jednoj dozi (Janssen/Johnson&Johnson)
- prilože potvrdu o preležanom COVID-19 i primljenoj jednoj dozi vakcine unutar šest (6) meseci od početka bolesti, s tim da vakcinacija mora biti sprovedena pre manje od 180 dana od dolaska na granični prelaz;
- prilože potvrdu o pozitivnom PCR testu ili brzom antigenskom testu kojim se potvrđuje da se osoba oporavila od virusa SARS-CoV-2, pri čemu je test urađen u prethodnih 180 dana, a stariji je od 11 dana od dana dolaska na granični prelaz, ili uz potvrdu lekara da je osoba preležala COVID-19;
- uz obavezu PCR ili brzog antigenskog testiranja odmah po dolasku u Hrvatsku (u vlastitom trošku), uz samoizolaciju do dobijanja negativnog rezultata. U slučaju da testiranje nije moguće obaviti određuje se mera samoizolacije u trajanju od 10 dana.
Pored navedenog, prilikom ulaska u Hrvatsku, svi putnici su u obavezi da prilože i verodostojnu dokumentaciju u svrhu dokazivanja razloga putovanja u Hrvatsku.
Za lica u tranzitu nije potreban test, ali je neophodan dokaz da je odobren ulazak u sledeću zemlju. Tranzit ne sme biti duži od 12 sati.
Deca mlađa od dvanaest godina, koja putuju u pratnji roditelja/staratelja, izuzeta su od obaveze posedovanja negativnog PCR testa i samoizolacije ukoliko roditelji/staratelji poseduju negativan PCR test ili brzi antigentski test, odnosno potvrdu o vakcinaciji ili preboleloj bolesti COVID-19.
Osobe koje putuju u Hrvatsku iz humanitarnih razloga - pomoć područjima pogođenim zemljotresom mogu ući u Hrvatsku po osnovu prethodne saglasnosti Stožera civilne zaštite Hrvatske. Za ta lica se ne zahteva potvrda o testiranju i vakcinaciji, niti im se određuje samoizolacija.

CENTRALNOAFRIČKA REPUBLIKA 
Državljani Srbije mogu sa važećom vizom da uđu u Centralnoafričku Republiku ili tranzitiraju. Nije potrebno testiranje. 

CRNA GORA
Državljani Srbije, kao i stranci koji imaju stalni ili privremeni boravak u Srbiji ili su u periodu od najmanje 15 dana pre ulaska u Crnu Goru neprekidno boravili, mogu da ulaze u Crnu Goru bez posedovanja testa na koronavirus i bez dokaza o vakcinaciji. Neophodno je poštovanje zdravstvenih mera u skladu sa zdravstvenim upozorenjem koje se može naći u sledećem linku: https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/web.repository/ijzcg-media/files/1611733799-obavjestenje-zdravstveno-upozorenje-ijzcg-25012021.pdf
Detalji u vezi sa ulaskom stranih državljana u Crnu Goru se mogu naći u sledećem linku: https://www.covidodgovor.me/me/putovanja

ČAD
Državljani Srbije ne mogu da uđu u zemlju. Granice i aerodromi su zatvoreni.

ČEŠKA REPUBLIKA
Državljni Srbije ne mogu da uđu u Češku Republiku osim lica sa regulisanim boravkom. Izuzetak su određene kategorije lica kao što su: članovi porodice čeških državljana; ako je ulazak u interesu Češke; hitne situacije – unapred zakazana medicinska intervencija, odazivanje na poziv državnog organa; tranzit kroz Češku; radnici u međunarodnom transportu; diplomate akreditovane u Češkoj i članovi njihovih porodica; kao i partneri čeških državljana. Sva lica koja dolaze iz Srbije, kao tamno crvene zone, dužna su: da poseduju RT-PCR test, ne stariji od 72 sata; da se, pre ulaska u Češku, prijave nadležnom regionalnom zavodu za javno zdravlje (po mestu gde borave) i popune elektronski formular koji se može preuzeti putem sledećeg linka https://plf.uzis.cz/; da kopiju navedenog formulara prezentuju prilikom kontrole na granici, kao i sve vreme boravka u Češkoj; da se o sopstvenom trošku, testiraju na COVID-19, najranije 5. dana od dana ulaska u Češku, i, bez odlaganja, rezultat testa dostave nadležnom zavodu za javno zdravlje; moraju biti u samoizolaciji do dobijanja negativnog rezultata testa; obaveza nošenja maske tipa FFP2, KN95, N95, AS/NZ P2, DS FFR traje 14 dana. Zaposlena lica i studenti imaju obavezu da obaveste svog poslodavca, odnosno obrazovnu ustanovu o boravku u tamno crvenoj zoni dužem od 12 časova.
Tranzit kroz Češku ne sme trajati duže od 12 sati. Sva lica u tranzitu dužna su da poseduju negativan rezultat RT-PCR, ne stariji od 72 sata ili antigenski test, ne stariji od 24 sata. Sve vreme trajanja tranzita važi obaveza nošenja maske tipa FFP2, KN95, N95, AS/NZ P2, DS FFR. Navedena obaveza ne važi za tranzit na aerodromu ali važi za lica koja kopnom nastavljaju put po dolasku avionom u Češku. Radnici u međunarodnom transportu koji preko Češke tranzitiraju do Nemačke u obavezi su da, prilikom ulaska u Češku, poseduju negativan rezultat RT-PCR/antigenskog testa na COVID-19, ne stariji od 36 sati, odnosno za ulazak u SRN ne stariji od 48 sati. 
Prilikom dolaska u Češku, na medicinsku intervenciju vantelesne oplodnje, obavezno je testiranje na COVID-19 u Češkoj. U slučaju pozitivnog rezultata testa urađenog u Češkoj, paru se određuje dvonedeljni karantin kao obavezan, zbog čega će biti onemogućen da obavi medicinsku intervenciju u planiranom terminu. Potrebno je, pre polaska na put, uplatiti adekvatno zdravstveno osiguranje koje pokriva COVID-19.

ČILE
Državljani Srbije ne mogu ući u Čile osim lica koja imaju stalni boravak. Lica koji imaju stalni boravak u Čileu mogu ući u zemlju vazdušnim putem isključivo preko međunarodnog aerodroma Arturo Merino Benitez u blizini Santjaga. Uslov za ukrcavanje u avion je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Neophodno je imati odgovarajuće odobrenje koje izdaju čileanska diplomatsko-konzularna predstavništva, kao i  zdravstveno osiguranje kojim je pokriveno i lečenje od COVID-19 i koje nije ispod vrednosti od 30.000 USA dolara. Prilikom sletanja u Čile popunjavaju se odgovarajući formulari, uključujući tzv. formular o praćenju kretanja čiji sadržaj se može naći na sledećoj veb stranici: https://www.c19.cl/formularios.html. Lica koja imaju odobrenje za ulazak podležu obaveznom karantinu od 10 dana u specijalno određenim za to karantinskim smeštajima. Preporučuje se rezervacija datog smeštaja pre polaska na put. U prvih pet dana se obavlja PCR test i ukoliko je rezultat negativan, ostatak karantina može da se provede u sopstvenom prebivalištu. Lica koja dolaze iz zemalja sa visokim stepenom rizka imaju obavezni karantin od 14 dana. Izlazak iz Čilea je zabranjen svim licima, osim u urgentnim i humanitarnim slučajevima.

DžIBUTI
Državljani Srbije mogu da uđu u Džibuti. Neophodan je negativan PCR test. Po dolasku u Džibuti radi se i brzi test.

ŠVAJCARSKA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Švajcarsku Konfederaciju osim lica koja imaju regulisani boravak. Lica koja imaju pravo da uđu iz Srbije u Švajcarsku moraju da najave svoj dolazak popunjavanjem prijave na sajtu https://swissplf.admin.ch/home, ali samo ako dolaze avionom, autobusom, vozom ili brodom. Putnici koji dolaze iz Srbije avionom, moraju da poseduju i negativan PCR test (osim ukoliko su u prethodnih šest meseci preležali korona virus i o tome imaju potvrdu izdatu od nadležne zdravstvene ustanove/lekara u Srbiji; vakcinisani su u potpunosti u poslednjih šest meseci nekom od vakcina koje je odobrila Evropska agencija za lekove EMA, Svetska zdravstvena organizacija WHO i/ili Švajcarska, ili imaju manje od 16 godina starosti).
Više informacija se može pronaći na sledećoj internet stranici:  https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-p…  
Tranzit je dozvoljen za lica koja poseduju regulisan boravak u odredišnoj zemlji u Šengenskom prostoru. U tom slučaju, potrebno je staviti na uvid dokaz o nameri i mogućnosti ulaska u tu zemlju. Za sve ostale vrste tranzita u treće zemlje i zemlje Šengena (lečenje, učešće na turnirima, poslovne posete) potrebno je obratiti se za više informacija i eventualno izdavanje dozvole („Laissez-passer“) Ambasadi Švajcarske u Beogradu (https://www.eda.admin.ch/countries/serbia/sr/home/vertretungen/botschaf…).

ŠVEDSKA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Švedsku, osim lica koja imaju regulisani boravak najmanje godinu dana. Nije dozvoljen ni tranzit preko aerodroma u Švedskoj. 
Svi strani državljani koji ulaze u Švedsku moraju posedovati negativan PCR test, ne stariji od 48 sati. Od ovog pravila izuzete su osobe mlađe od 18 godina, kao i lica koja imaju dozvolu boravka u Švedskoj i lica zaposlena u sektoru saobraćaja.

ŠPANIJA
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Španiju ukoliko poseduju potvrdu o kompletnoj vakcinaciji (potrebno je da je prošlo najmanje 14 dana nakon što su primljene obe doze vakcine). Dozvoljen je ulazak deci mlađoj od 12 godina koja putuju u pratnji osoba sa navedenom potvrdom.
Priznaju se vakcine Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, koje je odobrila Evropska agencija za lekove (EMA), kao i kineske Sinofarm i Sinovac-Coronavac, koje je odobrila Svetska zdravstvena organizacija (SZO).
Takođe, u Španiju mogu da uđu i lica sa stalnim boravkom, dugotrajnom vizom, studenti sa vizom (obavezno zdravstveno osiguranje) i diplomatsko osoblje u cilju vršenja dužnosti. Neophodan je negativni PCR ili antigen test, ne stariji od 48 sati pre dolaska, ili potvrda o kompletnoj vakcinaciji ili potvrda o preležanoj bolesti COVID 19.
Pre ulaska u zemlju, svi putnici su u obavezi da popune obrazac zdravstvene kontrole, koji se može pronaći na internet adresi www.spth.gob.es, ili putem besplatne aplikacije SPAIN TRAVEL HEALTH SpTH.