Zvaničan naziv
Republika Trinidad i Tobago
Državno uređenje
Parlamentarna demokratija
Glavni grad
Port-ov-Spejn
Šef države
Kristin Kangalu (Christine Kangaloo)
Predsednik Vlade
Kit Kristofer Rouli (Keith Christopher Rowley)
Ministar spoljnih poslova
Ameri Braun (Amery Browne)
Datum uspostavljanja bilateralnih odnosa
1974. godine

Politički odnosi

Bilateralni odnosi su prijateljski i bez otvorenih pitanja, tradicionalno su bili određeni zajedničkim članstvom u Pokretu nesvrstanih zemalja. Republika Srbija je posvećena i aktivnostima u okviru regionalnih organizacija u kojima je Trinidad i Tobago punopravni član – Karipska zajednica, Asocijacija država Kariba, a koje predstavljaju komplementarni kanal komunikacije i stvaraju mogućnosti za dalji razvoj odnosa.

 

Ekonomski odnosi

U 2020. godini zabeležen je izvoz u vrednosti od 307 hiljada evra i uvoz u vrednosti od 34 hiljade evra. U 2019. godini zabeležen je izvoz u vrednosti od 92 hiljade evra i uvoz od 22 hiljade evra.

 

Ugovorno stanje

Trgovinski sporazum/SFRJ-Trinidad i Tobago, potpisan 20.10.1966. godine (Dodatak Službenog lista br. 9/1967)

 

Kontakti

Diplomatska komunikacija na radnom nivou odvija se posredstvom Ambasada dve države u Vašingtonu.

Ambasada Republike Srbije u Vašingtonu : http://www.washington.mfa.gov.rs/

Ambasada Republike Trinidad i Tobago u Vašingtonu: https://foreign.gov.tt/missions-consuls/tt-missions-abroad/diplomatic-missions/embassy-washington-dc-us/

Odeljenje za Severnu i Južnu Ameriku Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije: Tel: +381113068762, E-pošta: oam@mfa.rs