Zvaničan naziv
REPUBLIKA KABO VERDE
Državno uređenje
Republika
Glavni grad
Praja
Datum uspostavljanja bilateralnih odnosa
1976. godine

Politički odnosi

Vlada RS je 4. maja 2017. utvrdila 25. maj kao Dan prijateljstva sa narodima Afrike.
Bilateralni odnosi su prijateljski iako nedovoljno razvijeni. Od samog početka borbe Kabo Verdea za nezavisnost, SFRJ je pomagala oslobodilački pokret kroz finansiranje, upućivanje oružja i humanitarne pomoći, kao i školovanje njihovih vojnih kadrova. Znatan broj studenata iz ove zemlje je stipendiran od strane SFRJ naročito za vreme 80-ih. RS pokriva KV nerezidentno iz Portugala.

Posete iz KV u RS: MIP i ministar odbrane KV Luiš F. L. Tavareš, bio je u zvaničnoj poseti R. Srbiji 17-18. septembra 2018.kada je potpisan MoR između dva MIP. Tom prilikom imao je susrete sa najvišim zvaničnicima - PV RS A. Brnabić, PPV i MSP I. Dačićem, PPR NS V. Arsićem, MO A. Vulinom i MPNT M. Šarčevićem.

Susreti na marginama međunarodnih skupova: Susreti dva MIP septembra 2016. na marginama GS UN u Njujorku i juna 2011. u Malabu. Susret MSP RS sa DS MIP KV na Bledu 2010, na IS AU januara 2011. i 2012. u Adis Abebi.

 

Ekonomski odnosi

U 2020. godini, izvoz je iznosio 78.000 evra, dok uvoza nije bilo. U 2019. godini izvoz je iznosio 47.000 evra, a uvoz 2.000 evra.

 

Ugovorno stanje

Memorandum o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova i zajednica Republike Kabo Verde
Datum potpisa i stupanja na snagu: 18.9.2018.

 

Kontakti

Ambasada Republike Srbije koja pokriva Republiku Kabo Verde na nerezidencijalnoj osnovi iz Portugalije: http://www.lisbon.mfa.gov.rs/

Ambasada Republike Kabo Verde koja pokriva Republiku Srbiju na nerezidencijalnoj osnovi iz Belgije: https://www.belgische-ambassade.com/Ambassade/18429/Kaapverdie-in-Brussel

Kontakt u MSP: Odeljenje za Afriku i Bliski istok, Tel: 011/3068254, E-pošta: ozabi@mfa.rs