Ambasada

Nemamo predstavništva u ovoj državi.

Konzulat

Nemamo predstavništva u ovoj državi.

Pokriva na nerezidencijalnoj osnovi

Otpravnik poslova: Milan Vijatović
Adresa: Abou Roumaneh Al-Jalla str. 18,
Damascus,
Syria 
Telefon: + 96311 / 333-62-22,
+ 96311 / 333-30-69,
+ 96311 / 333-36-89 
Faks: + 96311 / 333-36-90
Teleks: 412-646
E-mail: ambasada@srbija-damask.org
Internet sajt: http://www.damascus.mfa.gov.rs