Zvaničan naziv
REPUBLIKA GVINEJA
Državno uređenje
Republika
Glavni grad
Konakri
Datum uspostavljanja bilateralnih odnosa
1958. godine

Politički odnosi

Vlada RS je 4. maja 2017. utvrdila 25. maj kao Dan prijateljstva sa narodima Afrike.
Bilateralni odnosi su nedovoljno razvijeni i nisu u skladu sa tradicionalno intenzivnom i bliskom saradnjom iz vremena kada je naša zemlja bila aktivni član PNZ. Poseta sa obe strane nije bilo u dužem vremenskom periodu.

 

Ekonomski odnosi

Ekonomski odnosi su nerazvijeni. U 2021. godini izvoz je iznosio 12.000 evra, dok je uvoz iznosio 16.000 evra.

 

Ugovorno stanje

Sporazum o trgovini i plaćanju, potpisan 31.10.1960, ratifikovan 22.2.1961.

Protokol o saradnji između Saveznog Ministarstva za inostrane poslove Savezne Republike Jugoslavije i Ministarstva inostranih poslova Republike Gvineje, stupio na snagu: 21.4.2000.

 

Kontakti

Ambasada Republike Srbije koja pokriva Republiku Gvineju na nerezidencijalnoj osnovi iz Alžira: http://alger.mfa.gov.rs/cir/

Ambasada Republike Gvineje koja pokriva Republiku Srbiju na rezidencijalnoj osnovi iz Beograda:
Adresa: Ohridska 4, Beograd, Tel: +381 11 3444 840, +381 11 2451 391
E- pošta: ambaguineebelgrade@eunet.rs

Kontakt u MSP: Odeljenje za Afriku i Bliski istok, Tel: 011/3068254, E- pošta: ozabi@mfa.rs