Zvaničan naziv
Republika El Salvador
Državno uređenje
Republika
Glavni grad
San Salvador
Datum uspostavljanja bilateralnih odnosa
22. februar 1904. godine

Politički odnosi

R. Srbija i R. El Salvador dele spremnost za jačanje redovnog političkog dijaloga i saradnje.
Tadašnji prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova R. Srbije Ivica Dačić se susreo sa ministrom spoljnih poslova R. El Salvador Aleksandrom Hil Tinoko na marginama 49. redovnog zasedanja Generalne skupštine Organizacije američkih država, održanog u junu 2019. god. u Medeljinu (R. Kolumbija). MSP N. Selaković se susreo sa potpredsednikom Republike El Salavdor Feliksom Uljoom, prilikom prisustva na ceremoniji inauguracije PR Kolumbije, 7. avgusta 2022. u Bogoti. MSP N. Selaković je imao  kraći susret sa MIP Republike El Salvador Aleksandrom Hil Tinoko, na marginama 77. zasedanja GS UN u Njujorku. PMSP amb. V. Marić je predvodio delegaciju Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije na prvim političkim konsultacijama u El Salvadoru, 13. juna 2022. godine. Delegaciju Ministarstva spoljnih poslova Republike El Salvador predvodila je zamenik ministra spoljnih poslova Adrijana Mira.

Ekonomski odnosi

U 2021. godini je ostvarena trgovinska razmena u vrednosti od 1,12 miliona  EUR (naš izvoz je iznosio 527 hiljada EUR, a naš izvoz 597 hiljada EUR). U 2020. godini je trgovinska razmena je iznosila 167 hiljada EUR (naš izvoz 34 hiljade EUR, a naš uvoz 133 hiljade EUR). U 2020. godini je zabeleženo 34 hiljade evra izvoza i 101 hiljada evra uvoza. U 2019. godini je zabeleženo 27 hiljada evra izvoza i 64 hiljade evra uvoza.

U sklopu pristupanja Svetskoj trgovinskoj organizaciji, Vlada Srbije je, decembra 2011. godine, donela Zaključak o usvajanju Bilateralnog protokola liberalizaciji tržišta roba sa El Salvadorom.

Ugovorno stanje

Sporazum o trgovini i privrednoj saradnji između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Republike El Salvador, potpisan 12. novembra 1976. god. (Međunarodni ugovori br. 1/1979)

Memorandum o razumevanju o uspostavljanju mehanizma političkih konsultacija između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Republike El Salvador o uspostavljanju mehanizma političkih konsultacija, potpisan juna 2022. godine.

Kontakti

Ambasada R. Srbije u Meksiko Sitiju, koja nerezidencijalno pokriva Republiku El Salvador: http://www.mexico.mfa.gov.rs

Ministarstvo spoljnih poslova Republike El Salvador: https://rree.gob.sv/

Odeljenje za Severnu i Južnu Ameriku Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije:
Tel: +381113068762 E-pošta: oam@mfa.rs