Zvaničan naziv
NARODNA DEMOKRATSKA REPUBLIKA ALŽIR
Državno uređenje
Republika
Glavni grad
Alžir
Šef države
Abdelmadžid Tebun
Predsednik Vlade
Abdelaziz Džerad
Ministar spoljnih poslova
Sabri Bukadum
Datum uspostavljanja bilateralnih odnosa
1962. godine

Politički odnosi

Politički odnosi su tradicionalno veoma dobri i prijateljski. Karakterišu ih redovni kontakti zvaničnika, kao i uzajamna podrška u međunarodnim organizacijama.
Posete zvaničnika dveju država se redovno razmenjuju. Prethodni predsednik R. Srbije T. Nikolić bio je u zvaničnoj poseti Alžiru maja 2016. godine. Poseta alžirskog MIP bila je marta 2018.godine. Uzvratna poseta tadašnje predsednice NS RS M. Gojković Alžiru bila je maja 2015. godine.

 

Ekonomski odnosi

Ekonomski odnosi dveju zemalja uglavnom se odvijaju kroz trgovinsku razmenu, gde P. Crbija beleži izraziti suficit.
U 2019. godini robna razmena je iznosila 70.632.000 evra, od čega 70.237.000 evra izvoza i 395.000 evra uvoza (najviše smo izvozili sredstva NVO, cigarete i duvan), a u periodu januar-novembar 2020. godine ostvareno je 179.145.000 evra izvoza i 465.000 evra uvoza.
Mogućnosti za jačanje saradnje nalaze se u sledećim oblastima: poljoprivreda, industrija, posebno farmaceutska i prehrambena, građevinarstvo, rudarstvo i energetika (petrohemija) zdravstvo, turizam i informacione i komunikacione tehnologije.

 

Ugovorno stanje

Ugovor o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima između SFRJ i DNR Alžira
Datum stupanja na snagu: 29.12.1983.

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Demokratske Narodne Republike Alžir o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša
Datum stupanja na snagu: 26.05.2012.

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Demokratske Republike Alžir o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja
Datum stupanja na snagu: 25.11.2013.

 

Kontakti

Link Ambasade R. Srbije u Alžiru: http://www.alger.mfa.gov.rs

Link Ambasade Alžirau R. Srbiji: http://www.ambalgserbia.rs

Kontakt u MSP: Odeljenje za Afriku i Bliski istok, Tel: 011/3068254, E-pošta: ozabi@maf.rs