Ambasada

Otpravnik poslova a.i. Dejan Hinić
Adresa: Rr. Donika Kastrioti 9/1
TIRANA
ALBANIJA 
Telefon: +3554 / 2223-042,
+3554 / 2232-091
Faks: +3554 / 2232-089
Teleks: 2256
E-mail: ambatira@icc-al.org
Internet sajt: http://www.tirana.mfa.gov.rs

Konzulat

Nemamo predstavništva u ovoj državi.