OEBS – Beč

Stalna misija Republike Srbije pri OEBS i drugim međunarodnim organizacijama - Beč

Ambasador: Roksanda Ninčić
Adresa: Bartensteingasse 4, Top 14-15
1010 BEČ,
AUSTRIJA
Telefon: + 431 / 714-13-45
Faks: + 431 / 714-13-41
E-mail: mission.vienna@mfa.rs
Internet sajt: http://www.osce-vienna.mfa.gov.rs