Generalni konzulat Republike Srbije u Njujorku, Sjedinjene Američke Države

Njujork
Konzul žeran: Olgica Vlačić
Adresa: 62 West 45th Street, 7 Floor,
NjUJORK, NY 10036, SAD
Telefon: + 1 (212) 5964 241
Faks: + 1 (212) 5964 363
E-mail: consulate.newyork@mfa.rs
Internet sajt: http://www.newyork.mfa.gov.rs