Konzularna kancelarija Republike Srbije u Drvaru, Bosna i Hercegovina

Drvar
Šef Kancelarije:   Predrag Mitić
Adresa:                           Titova bb
80260 Drvar
BOSNA I HERCEGOVINA
Telefon: +387 (0)34 961 030,
+387 (0)34 961 031
Faks: -
E-mail: kk.rs-drvar@teol.net
Internet sajt:       http://www.mostar.mfa.gov.rs/