Ministar Dačić učestvovao na 55. zasedanju Saveta UN za ljudska prava

26. feb 2024.
Prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova Republike Srbije Ivica Dačić učestvovao je na Segmentu na visokom nivou 55. zasedanja Saveta UN za ljudska prava u onlajn formatu.

Obraćanje ministra Dačića prenosimo u celosti:

„Ekselencije,

Dame i gospodo,

Promocija i zaštita ljudskih prava predstavlja kamen temeljac savremene civilizacije. Njihova dosledna primena je ključni činilac napretka i zalog opstanka i vrednosti na kojima se čovečanstvo zasniva.

Duboko verujući da je to dužnost svakog od nas, Republika Srbija je snažno posvećena zaštiti i promociji ljudskih prava, kao jednom od temelja našeg društva, opredeljenog da živi u atmosferi tolerancije i solidarnosti.

Nažalost, svet danas obiluje primerima kršenja osnovnih ljudskih prava.  Za moju zemlju, Republiku Srbiju, tragedija kroz koju već više decenija prolazi deo njenog stanovništva u Autonomnoj Pokrajini Kosovo i Metohija predstavlja posebno bolan i neprihvatljiv primer. Naš narod na Kosovu i Metohiji već četvrt veka živi u atmosferi straha od progona i nasilja. Srbima su sistematski uskraćena mnoga osnovna ljudska prava, garantovana Poveljom UN i drugim temeljnim međunarodnim dokumentima, uključujući pravo na slobodu kretanja, na slobodno izražavanje volje na izborima, pravo na imovinu, ekonomski razvoj, pa čak i pravo na život.

Na teritoriji naše južne Pokrajine ugrožen je opstanak jednog naroda na njegovim vekovnim ognjištima. Zbog toga nikoga ne treba da čudi činjenicu da je u ovakvim uslovima, povratak na Kosovo i Metohiju za više od 200.000 lica, koja su duže od 25 godina u internom raseljenju, nezamisliv, kao i da je više od 14% preostalih Srba napustilo prostor Kosova i Metohije i to samo u proteklih godinu dana.

U nizu kontinuiranih jednostranih poteza Privremenih institucija samouprave u Prištini, najnoviji je nelegalna odluka o ukidanju prometa srpske valute – dinar na prostoru Kosova i Metohije. Suštinski cilj ovakvih poteza potpuno je jasan - nestanak srpske populacije sa prostora Kosova i Metohije.

Ova odluka suštinski vodi ka ekonomskom iscrpljivanju najranjivijih segmenata populacije, čime se otežava ili kompletno sprečava priliv socijalnih davanja i zarada, ne samo korisnicima, već i institucijama koje se finansiraju iz budžeta, poput bolnica, škola i drugih ustanova od opšteg značaja.

Ne treba posebno podsećati da primarna odgovornost za prevazilaženje navedenog tragičnog stanja i omogućavanje uslova za održivi povratak, uz postizanje trajnog rešenja raseljenja, leži na nadležnim telima Ujedinjenih nacija i podršci ključnih političkih faktora unutar međunarodne zajednice.

Očekujemo veću pažnju i odlučnije delovanje međunarodne zajednice prema ovoj dugotrajnoj i teškoj diskriminaciji i kršenju osnovnih ljudskih prava nad Srbima na Kosovu i Metohiji.

Dame i gospodo,

Srbija pridaje najveći značaj promovisanju standarda ljudskih prava i jačanju kapaciteta za njihovo sprovođenje. To čini svojim objektivnim i neselektivnim pristupom, uz jačanje nacionalnog zakonodavstva i unapređenje postojećih mehanizama. Takođe, u skladu sa praksom aktivne saradnje sa Savetom za ljudska prava, Srbija ima otvoren poziv specijalnim procedurama.

Podsećam i da je Srbija prošle godine u okviru Četvrtog ciklusa Univerzalnog periodičnog pregleda (Universal Periodic Review) u interaktivnom dijalogu predstavila svoj nacionalni izveštaj. Srbija je tada prihvatila više od 90 odsto preporuka, demonstrirajući time svoju posvećenost njihovoj realizaciji.

Srbija je u prethodnoj godini učinila dodatne korake kojim su unapređeni njeni kapaciteti za realizaciju nacionalnih ciljeva u pogledu jačanja vladavine prava u domenu ljudskih prava.

Ovo se posebno odnosi na pitanja položaja izbeglica, prava dece i prava osoba sa invaliditetom, kao i na iskorenjivanja rasne i verske diskriminacije i podsticanja na nasilje s tim u vezi. Tako je započeta izrada Strategije za praćenje i unapređenje ljudskih prava, koja za polaznu osnovu ima preporuke UN mehanizama. Uskoro se očekuje i usvajanje nove Strategije za rešavanje pitanja izbeglica i interno raseljenih lica  za period od 2024. do 2030. godine.

Dame i gospodo,

Na kraju, želim da još jednom naglasim da je moja zemlja duboko uverena u značaj multilateralizma i dijalog kao najbolji način rešavanja brojnih izazova sa kojima se čovečanstvo suočava u ovom sve komplikovanijem međunarodnom okruženju. I dalje nepokolebljivo verujemo u sistem međunarodnog prava zasnovan na Povelji UN. Cenimo da je doprinos svake zemlje ponaosob važan u ovom globalnom mozaiku, a Republika Srbija će nastaviti da pruža svoju podršku ovim stremljenjima.

Hvala na pažnji.“