PPV i MSP Dačić se obratio polaznicima Diplomatske akademije

23. jan 2023.
U nastavku možete pročitati govor PPV i MSP Ivice Dačića povodom početka Osnovnog programa diplomatske i diplomatsko-konzularne obuke generacije 2022/2023.

Dragi polaznici Diplomatske akademije,

Poštovane kolege,

Posebno mi je zadovoljstvo da vam se obratim povodom početka nastave na Osnovnom programu diplomatske i diplomatsko-konzularne obuke u 2023. godini. Na početku, želeo bih da istaknem da ovogodišnju generaciju čini ukupno 49 polaznika, među kojima je i 15 pripravnika diplomatsko-konzularne struke u Ministarstvu spoljnih poslova, što smatram izuzetno važnim za obezbeđivanje kontinuiteta u daljem usavršavanju našeg diplomatskog kadra.

Istovremeno, izuzetno me raduje što ćemo po prvi put, na osnovu Memoranduma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Srpske u oblasti diplomatskog obrazovanja, imati u generaciji i dva službenika iz Republike Srpske.

Imajući u vidu značaj stručnog usavršavanja kadrova koji se na nivou čitave državne uprave Republike Srbije bave međunarodnom saradnjom, posebno je značajno što će i ove godine Osnovni program diplomatske obuke pohađati i kolege zaposlene u drugim organima državne uprave, ali i predstavnik Organizacije srpskih studenata u inostranstvu.

Dragi polaznici,

Želeo bih da istaknem da ćete vi, u odnosu na prethodne generacije, imati priliku da pohađate modifikovani i modernizovani Program diplomatske i dipolatsko-konzularne obuke koji je više usmeren ka sticanju praktičnih znanja i veština, kao i ka korišćenju savremenijih metoda izučavanja spoljnopolitičkih tema. Stoga iskreno verujem da smo ove godine uspeli da prilagodimo i dodatno unapredimo ovaj sveobuhvatni Program kako bi u većoj meri odgovarao potrebama današnje veoma intenzivne i zahtevne diplomatije.

Uveren sam da će znanja, poznanstva i kontakti koje ćete steći na Diplomatskoj akademiji u narednim mesecima značajno uticati na vaš profesionalni razvoj i efikasnost u ispunjavanju vaših radnih zadataka. Kroz učešće u ovom Programu imaćete priliku da ojačate međusobne kontakte što je od posebnog značaja, imajući u vidu da ćete upravo vi, sa različitih pozicija, biti zajednički angažovani na zastupanju vitalnih interesa Republike Srbije, svako iz nadležnosti resora u kojem je angažovan.

Nastava koju ćete pohađati na Diplomatskoj akademiji u narednim mesecima zahteva znatan akademski napor, ne samo u ispunjavanju nastavnih obaveza, već i u istovremenom povezivanju novostečenih znanja sa međunarodnim aktuelnostima. U tome će vam, svakako, u velikoj meri pomoći naši kvalitetni predavači, koje čine univerzitetski profesori, domaće i strane diplomate i stručnjaci i koji predstavljaju posebnu vrednost naše Akademije.

Uvek imajte na umu da su neprestano praćenje i promišljanje o spoljnopolitičkim temama, kao i razvijanje pregovaračkih veština i sposobnosti za argumentovanu komunikaciju nužan intelektualni osnov za bavljenje diplomatskim pozivom. U vezi sa tim, od vas očekujemo da znanja koja ćete steći na Diplomatskoj akademiji pre svega shvatite kao uvod, odnosno svojevrsni temelj i putokaz u vašem daljem svakodnevnom učenju i analizi neretko teško razumljivih odnosa u međunarodnoj politici.

Iskoristio bih ovu priliku da vas podsetim na dobro poznate spoljnopolitičke prioritete Republike Srbije, a to su pre svega očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta naše države, zatim, kao strateško usmerenje, uspešan proces pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, razvoj dobrosusedskih odnosa i regionalne saradnje i osnaživanje bilateralnih odnosa, kako sa najmoćnijim činiocima međunarodne politike, tako i sa brojnim zemljama širom sveta sa kojima Republika Srbija neguje višedecenijske prijateljske odnose. Od posebnog značaja je i promocija ekonomskih potencijala Republike Srbije i unapređenje ekonomske saradnje sa međunarodnim partnerima, a u najboljem interesu naših građana.

Trenutni izazovi sa kojima se suočava čitav svet dodatno su pooštrili težinu naših spoljnopolitičkih zadataka. Međutim, naše opredeljenje ostaje principijelno poštovanje osnovnih principa međunarodnog prava i rešavanje svih otvorenih pitanja putem dijaloga.

Drage kolege,

Želeo bih da naglasim da je za Ministarstvo spoljnih poslova od posebne važnosti da u kontinuitetu kreira i osposobljava nove generacije diplomata i državnih službenika angažovanih na poslovima međunarodne saradnje koji će biti obučeni da na najbolji mogući način brane nacionalne interese, kao i da adekvatno odgovore na izazove sa kojima se naša zemlja suočava.

Zapamtite da je za uspešno bavljenje diplomatskim poslom, pored stručnog usavršavanja i kontinuiranog nadograđivanja vaših znanja i veština, neophodna pre svega vaša čvrsta spremnost i rešenost da se stavite u službu opšteg dobra, ma u kojoj instituciji radili, a često na uštrb vaših ličnih planova i interesa.  Borba za spoljnopolitičke ciljeve sopstvene zemlje, kao i motivisanost za doprinošenje njenom kontinuiranom napretku podrazumeva i temeljno osećanje patriotizma.

Samo tako možete biti uspešni u zastupanju i odbrani vitalnih nacionalnih interesa svoje zemlje. Takođe, siguran sam da vas kompleksnost zadataka na spoljnopolitičkom planu neće obeshrabriti u vašem budućem radu, već da će vas samo dodatno motivisati za stručno usavršavanje i razvijanje vaših ličnih i profesionalnih potencijala.

Našim mladim kolegama želim puno sreće i uspeha!