VIZNI REŽIM
 

Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci
Obični pasoši i druge putne isprave: Viza nije potrebna za boravak do 30 dana u periodu od 60 dana*
Napomena: *Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza.

 

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

Državljani Srbije mogu da uđu u Ukrajinu ukoliko poseduju negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, i polisu zdravstvenog osiguranja na troškove lečenja od virusa COVID-19 za vreme boravka u Ukrajini izdatu od strane osiguravajuće kompanije registrovane u Ukrajini ili osiguravajuće kompanije koja ima predstavništvo ili ugovorne odnose sa osiguravajućom kompanijom – partnerom na teritoriji Ukrajine. Od obaveze posedovanja PCR testa i osiguranja su izuzeti: lica koja imaju stalni boravak u Ukrajini, izbeglice, zaposleni u diplomatsko-konzularnim predstavništvima i predstavništva međunarodnih misija i organizacija akreditovanim u Ukrajini i članovi njihovih porodica, vozači i članovi posada teretnih vozila, autobusa u redovnom i neredovnom prevozu, članovi vazduhoplovnih i pomorskih posada, rečnih brodova, članovi voznih i železničkih posada, pripadnici jedinica oružanih snaga država članica NATO-a i država članica programa „Partnerstvo za mir“, koji učestvuju u obuci jedinica Oružanih snaga. Deca, strani državljani, mlađa od 12 godina, moraju posedovati samo osiguranje na troškove lečenja od COVID-19, ali ne i negativni PCR test. Strani državljani sa stalnim boravkom u Ukrajini podležu samoizolaciji u trajanju od 14 dana i dužni su da instaliraju mobilnu aplikaciju „Vdoma“. Od obaveze samoizolacije izuzeti su: lica mlađa od 12 godina, vozači i članovi posada teretnih vozila i autobusa u redovnom prevozu, članovi posada vazduhoplova i brodova, rečnih brodova, članovi voznih i železničkih posada, osobe koje transportuju matične ćelije radi transplantacije, osobe sa negativnim PCR testom, ne starijim od 72 sata do prelaska državne granice. Samoizolacija se može prekinuti pre isteka perioda od 14 dana u slučaju dobijanja negativnog PCR testa, koji je urađen nakon prelaska državne granice. Testiranje nije moguće obaviti na graničnim punktovima. Ulazak i izlazak sa teritorije Donjecka, Luganska, Krima i Sevastopolja podrazumeva da strani državljani poseduju polisu zdravstvenog osiguranja na troškove lečenja od COVID-19. Navedena polisa osiguranja nije potrebna stranim državljanima sa stalnim boravkom u Ukrajini, zaposlenima u predstavništvima međunarodnih misija i organizacija akreditovanim u Ukrajini.

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE

Za putovanje u Ukrajinu našim državljanima nije potrebna viza za boravak do 30 dana u periodu od 60 dana od dana prvog ulaska. Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza. Rok važenja pasoša radi turističkog putovanja mora biti 3 meseca od datuma napuštanja Ukrajine.
Obavezna je polisa zdravstvenog osiguranja putnika. Dokaz o vakcinisanju nije potreban.
U Ukrajinu se može unositi/iznositi novac u iznosu do 10 hiljada USD.
Bez plaćanja dažbina dozvoljeno je uneti 1 l žestokog pića, 2 l vina, 5 l piva, 200 cigareta ili 50 cigara ili 250 g duvana, 500 ml toaletne vode ili 100 ml parfema, dva mobilna telefona, jednu video kameru, jedan foto-aparat, dva lap-top kompjutera.
Bez plaćanja uvoznih dažbina može se uneti robe u putničkom prometu u vrednosti od 1.000 evra na međunarodnom aerodromu, odnosno 500 evra (i težina ne sme da pređe 50 kg) na drumskim prelazima.
Unos lekova ograničen je na 5 kutija po osobi (osim za lekove koji sadrže narkotične i psihotropne supstance čiji je unos zabranjen). Ukoliko je za lečenje potrebno više od 5 kutija, potrebno je imati odgovarajuću lekarsku potvrdu.
Bliže informacije o carinskim propisima mogu se naći na sajtu www.customs.gov.ua.
Za unošenje lovačkog oružja i uvoz životinja i kućnih ljubimaca, neophodne su posebne dozvole.

Telefon pogranične policije na aerodromu u Kijevu je +38044/387-26-92, a Konzularnog odeljenja MIP Ukrajine na aerodromu u Kijevu je +38044/281-78-03.
 

SOCIJALNI SPORAZUMI

Nije zaključen socijalni sporazum.

KORISNE INFORMACIJE

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Prema ukrajinskim propisima, stranim državljanima je za putovanje na teritorije poluostrva Krim, Donjecka i Luganska potrebna dozvola koju izdaje teritorijalna jedinica državne migracione službe Ukrajine.
Bezbednosna situacija u Kijevu i gradovima u zapadnom delu Ukrajine je u načelu stabilna, uz povremeno održavanje sporadičnih protesta. Državljanima R. Srbije ne preporučuje se putovanje u pojedine istočne delove Ukrajine (region Donbas), koji je zahvaćen oružanim sukobima. Našim građanima koji se nalaze u navedenim područjima sugeriše se da, u cilju lične bezbednosti, maksimalno pojačaju mere opreza, usled veoma nestabilne bezbednosne situacije.

Građanima R. Srbije koji nameravaju da putuju ili privremeno borave ili rade u Ukrajini savetuje se da izbegavaju javne skupove, demonstracije i druga masovna okupljanja i manifestacije, da prate lokalna sredstva javnog informisanja, kao i da budu u stalnom kontaktu sa Ambasadom R. Srbije u Kijevu.

TRANSPORT – Najznačajniji međunarodni aerodromi su u Kijevu (Borispolj i Žuljani), Harkovu, Donjecku, Lavovu i Odesi. Svi veći gradovi i oblasni centri su povezani železničkom mrežom. Magistralni putevi su uglavnom dobri. Za putovanje automobilom potrebna je zelena karta osiguranja. Vozačka dozvola R. Srbije na novom obrascu može se koristiti za upravljanje motornim vozilom. U slučaju odobrenja privremenog boravka u Ukrajini, neophodno je posedovanje međunarodne vozačke dozvole.

OSTALO – Nacionalna valuta je grivna (UAH). Novac se menja u bankama i menjačnicama.
Telefon Turističkog udruženja Ukrajine je +38044/281-38-41

Kontakti:

Prilikom boravka u Ukrajini, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Ukrajini putem sledećih kontakt telefona: + 38044/425-60-60; +38044/425-60-15 i elektronske adrese: konzrs@ukr.net