VIZNI REŽIM
 

Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave: Potrebna viza
Napomena:  

 

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

Državljani Republike Srbije mogu da uđu  u Svetu Luciju. Svi putnici preko 5 godina moraju imati negativan rezultat PCR testa, ne stariji od 5 dana pre putovanja.
Nevakcinisani putnici mogu da odsedaju samo na COVID-19 odobrenim destinacijama, kao i da do tih destinacija putuju COVID-19 odobrenim prevozom. Za više informacija možete posetiti sledeći link: https://www.stlucia.org/en/covid-19/
Pre polaska, svi putnici su u obavezi da popune obrazac sa sledećeg linka: https://travelslu.govt.lc/

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE
Nosiocima srpskih pasoša je potrebna viza.

SOCIJALNI SPORAZUMI
Nije zaključen socijalni sporazum.

KORISNE INFORMACIJE:

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – Aktuelnu informaciju o zdravstvenoj situaciji u ovoj zemlji možete naći na sajtu Svetske zdravstvene organizacije https://www.who.int/countries/lca/ 
Medicinske ustanove nisu visokog standarda. Medicinski troškovi se najčešće plaćaju na licu mesta gotovinom. Posebno se skreće pažnja na prisustvo sledećih zdravstvenih problema. Zika virus, Denga groznica, Čikungunja groznica.

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Turisti su uglavnom mete lakih krivičnih dela, preporuka je da se izbegava kretanje nasamo, naročito po loše osvetljenim delovima grada, plažama i slično. Povremeno dolazi i do teških krivičnih dela.

TRANSPORT – Putevi u zemlji su u prosečnom stanju. Javni prevoz se zasniva na mini-busevima i taksi prevozu. Ulazak u zemlju moguć je brodom ili avionom.
Za državljane R. Srbije potrebno je da uz srpsku vozačku dozvolu izvade i lokalnu, privremenu. Ona se izdaje na zahtev i na osnovu strane vozačke dozvole. Vozi se levom stranom.

OSTALO – Valuta: Istočno karipski dolar (East Caribbean dollar- EC$)

Kontakti:

Prilikom boravka na Svetoj Lusijiza konzularnu pomoć i zaštitu, možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Vašington SAD (adresa: 2233 WisconsinAvenue, Suite 410 N.W. Washington D.C. 20007, USA), koja na radnoj osnovi pokriva Svetu Lusiju, putem sledećeg kontakt telefona: +1 (202) 332-0333 i elektronske adrese: info@serbiaembusa.org ili consular@serbiaembusa.org