VIZNI REŽIM
 

Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 30 dana
Obični pasoši i druge putne isprave: Viza nije potrebna za boravak do 30 dana
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu nije neophodna viza

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

Državljani R. Srbije ne mogu da uđu niti tranzitiraju u Singapur osim lica koja imaju stalnu boravišnu ili radnu dozvolu. Moguće su kratkoročne posete rezidentu Singapura, a da ga posećuju supružnik ili deca. Za takvu vrstu poseta je potrebno podneti zahtev, te se stoga savetuje da se prethodno kontaktira najbliža ambasada Singapura.

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE

Državljanima R. Srbije nije potrebna viza za ulazak i boravak do 30 dana u Singapuru. Rok važenja pasoša radi turističkog putovanja mora biti 6 meseci duži od perioda na koji se traži viza, odnosno 18 meseci u slučaju regulisanja boravka. Počevši od 20. aprila 2016. godine, svi strani državljani koji posećuju Singapur (od šest godina starosti i naviše), na graničnim prelazima na kojima se nalazi službeno osoblje, podležu obavezi skeniranja otiska palca svaki put prilikom ulaska i izlaska iz Singapura. U narednim mesecima, novi sistem pod nazivom BioScreen će se postepeno uvoditi na morskim, kopnenim i vazdušnim putničkim graničnim prelazima.
Od 1. jula 2016. godine, strani državljani kojima je, prilikom ulaska u Singapur, uzet otisak palca putem BioScreen sistema, moći će da koriste automatsku samoproveru prilikom odlaska iz Singapura. Iz tog razloga, u pasoš im neće biti utisnut izlazni pečat.
Za vize i informacije potrebno je obratiti se Ambasadi Singapura u Londonu.

SOCIJALNI SPORAZUMI

Nije zaključen socijalni sporazum.

KORISNE INFORMACIJE

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – Zdravstvene institucije: www.hospitals.sg/hospitals

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Bezbednosna situacija je stabilna.

TRANSPORT – Glavni aerodrom u Singapuru je Changi Int. Airport www.changiairport.ciom
Javni saobraćaj je organizovan.
Turisti mogu koristiti međunarodnu vozačku dozvolu izdatu u svojoj zemlji.

OSTALO – Nacionalna valuta je singapurski dolar (1 evro vredeo je u februaru 2021.g. oko 1,60 singapurskih dolara).
Nacionalna turistička organizacija je Singapore Tourism Board (https://app.stb.gov.sg)

Kontakti

Prilikom boravka u Singapuru, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Džakarti, koja na nerezidencijalnoj osnovi pokriva Singapur, putem sledećih kontakt telefona: +6221/314-35-60, +6221/314-37-20 i elektronske adrese: embjakarta@serbian-embassy.org