VIZNI REŽIM

Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave: Potrebna viza
Napomena:  

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE
Državljani R. Srbije mogu da uđu u Sijera Leone. Potrebno je da poseduju odgovarajuću vizu.

SOCIJALNI SPORAZUMI
Nije zaključen socijalni sporazum.

Kontakti:
Prilikom boravka u Sijera Leone, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Abudži, Nigerija (adresa: 11, RioNegroClose, Maitama, Abuja), koja na nerezidencijalnoj osnovi pokriva Sijera Leone, putem sledećeg kontakt telefona: +234 805 973 8141, +234 805 973 81 45 i elektronske adrese: serbconsabuja@gmail.com