VIZNI REŽIM

Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave: Potrebna viza
Napomena: Za nosioca putnog lista  u tranzitu neophodna je viza

 

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

Državljani Srbije, kao i svi putnici koji dolaze u Ruandu u obavezi su da poseduju negativan PCR test ne stariji od 72 sata. Deca ispod 5 godina starosti koja su u pratnji izuzeta su od obaveze posedovanja negativnog PCR testa. Pre leta svi putnici su u obavezi da popune sledeću elektronsku formu i na njoj postave svoj PCR test sertifikat www.rbc.gov.rw. Po sletanju na aerodrom putnici su u obavezi da urade dodatni PCR test i da plate iznos od 65 USD kako je navedeno u elektronskoj formi koja se popunjava. Do dibijanja rezultata PCR testa, putnici moraju da se samoizoluju. Svi putnici koji tranzitiraju kroz Ruandu duže od 12 sati u obavezi su da po sletnju na aerodrom o svom trošku urade PCR test, dok putnici koji tranzitiraju/povezuju se na sledeći let i koji ne napuštaju aerodrom u periodu kraćem od 12 sati, biće samo pregledani na aerodromu i nisu u obavezi da rade dodatni PCR test. Prilikom odlaska iz Ruande svi putnici su u ubavezi da poseduju negativan PCR test koji nije stariji od 72 sata i koji je urađen u ovlašćenoj laboratoriji i da znaju zahteve u vezi sa Covid-19 testovima u zemljama u koje putuju i/ili kroz koje tranzitiraju. Deca ispod 5 godina starosti izuzeta su od obaveze posedovanja negativnog PCR testa.

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE

Za državljane R. Srbije potrebna je viza za ulazak u Ruandu. Vize sa jednim ulaskom/izlaskom mogu se pribaviti po dolasku u Ruandu, preko internet stranice https://irembo.gov.rw/rolportal/web/dgie/single-entry-visa ili kod diplomatskog predstavništva ove zemlje u Berlinu (tel: +4930/2091-6590, faks: +4930/2091-65959, e-mail: info@rwanda-botschaft.de). Vrste viza koje se izdaju su turistička, tranzitna, porodična, konferencijska i diplomatska. Za nosioce običnih pasoša aktuelni cenovnik za vize za Ruandu može se videti na sledećem linku https://irembo.gov.rw/rolportal/web/dgie/single-entry-visa. Važenje pasoša za turistička putovanja mora biti najmanje 6 meseci, dok je za regulisanje boravka rok važenja pasoša 1 (jedna) godina. Za dobijanje vize potrebno je posedovati „žuti karton" Svetske zdravstvene organizacije (vakcina protiv žute groznice).
Unošenje i iznošenje lokalne valute je zabranjeno, ali nema ograničenja za unošenje konvertibilnih valuta. U zemlju je dozvoljeno unošenje 200 cigareta i 1 litar alkoholnog pića. Unošenje narkotika, pornografskog materijala i vatrenog oružja je zabranjeno. Iznošenje živih životinja, kao i proizvoda od zaštićenih životinjskih vrsta (koža, korali, slonovača itd.) je zabranjeno i može dovesti do zatvorske kazne.

 

SOCIJALNI SPORAZUMI

Nije zaključen socijalni sporazum.

 

KORISNE INFORMACIJE

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – Sve informacije o aktuelnoj zdravstvenoj situaciji mogu se naći na veb-sajtu Svetske zdravstvene organizacije www.who.int.
Osim od žute groznice postoji opasnost i od malarije u nižim predelima, kao i opasnost od ujeda insekata i gmizavaca, žutice, hepatitisa, kolere, ameba, vodenih crva itd. Kod nenaviknutih osoba može doći i do pojave visinske bolesti.
Za piće se koristi isključivo flaširana voda.

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Bezbednost u glavnom gradu Kigaliju je na visokom nivou. Glavni grad Kigali, kao i cela zemlja su izuzetno čisti i organizovani. Treba se čuvati džeparenja i sitnih krađa. Ne preporučuju se putovanja u delove zemlje koji se graniče sa Demokratskom Republikom Kongo.

TRANSPORT – Jedini međunarodni aerodrom u Ruandi je u glavnom gradu Kigaliju.
Zbog nerazvijenosti putne mreže preporučuje se upotreba terenskih vozila. Za putovanja između naseljenih mesta mogu se koristiti lokalni autobusi. U Ruandi se vozi desnom stranom.

OSTALO – Preporučuje se putovanje u Ruandu posredstvom turističkih agencija dok se za individualna putovanja treba temeljnije pripremiti i informisati. Turističke posete lokacijama sa gorilama su veoma dobro organizovane i vrlo popularne.
U Ruandi, sem lokalnog jezika, u Kigaliju i nekim drugim turističkim destinacijama moguće je sporazumevanje na engleskom jeziku, ali je i dalje najzastupljeniji strani jezik francuski.
Nacionalna valuta u Ruandi je ruandski franak. Korišćenje međunarodnih platnih kartica (VISA i sl.) u Ruandi je moguće, naročito u boljim hotelima, restoranima, samoposlugama i sl. Mogu se menjati samo novije novčanice američkog dolara.

 

Kontakti:

Prilikom boravka u Ruandi za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Najrobiju (adresa: Benin Drive 1032, Runda, Nairobi), koja na nerezidencijalnoj osnovi pokriva Ruandu, putem sledećih kontakt telefona: + 254 794 588 515; + 254 734 601 031; +254 732 755 554 i elektronskih adresa: nairobi@embassyofserbia.or.ke i consular@embassyofserbia.or.ke