VIZNI REŽIM

Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave: Potrebna viza
Napomena: Za nosioca putnog lista  u tranzitu neophodna je viza

 

 

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID- 19                                                                                                                      

Papua Nova Gvineja je ukinula sva ograničenja koja se odnose na putovanja avionom, vezana za pandemiju Covid-19. Ovo podrazumeva da više nije obavezno nošenje maske dok se nalazite na aerodromskim terminalima ili nošenje maske u avionu.

Takođe, ukinut je zahtev da putnici koji putuju u Papua Nova Gvineju iz inostranstva moraju da pokažu dokaze da su vakcinisani protiv Covid -19.

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE                                                                          

Državljanima R. Srbije je, za ulazak na Papuu Novu Gvineju, potrebna viza.

Sve informacije o vrsti, tipu i uslovima za pojedine kategorije viza se mogu naći na: https://ica.gov.pg/visa-information/visa-on-arrival

SOCIJALNI SPORAZUMI                                                                                                        

Nije zaključen socijalni sporazum.

KORISNE INFORMACIJE:                                                                                                        

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – Aktuelnu informaciju o zdravstvenoj situaciji u ovoj zemlji možete videti na sajtu Svetske zdravstvene organizacije: www.who.int

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Preporučuje se uobičajena doza opreznosti pri putovanju na ovo pacifičko ostrvo.

 

Kontakti:                                                                                                                                                    

Prilikom boravka na Papua Novoj Gvineji, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Kanberi, putem sledećeg broja telefona: + 612 / 6290-2630 i + 612 / 6290-2948 i elektronske adrese: embassy.canberra@mfa.rs i office.canberra@mfa.rs koja na nerezidencijalnoj osnovi pokriva Papua Novu Gvineju.