VIZNI REŽIM

Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave: Potrebna viza
Napomena: Za nosioca putnog lista  u tranzitu neophodna je viza osim ako u tranzitu kroz NZ putuje za Australiju i poseduje validnu australijsku vizu.

 

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID- 19                                                                                                                     

Putnici koji ulaze na Novi Zeland  više ne moraju da pruže dokaz da su potpuno vakcinisani, niti da poseduju negativan PCR ili antigenski test, kao ni da se testiraju na Covid-19 po dolasku.

Putnici trenutno nisu obavezni da popune deklaraciju za putnike, ali će od jula 2023. godine moći da popune onlajn deklaraciju.

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE                                                                          

Državljanima Republike Srbije je, za ulazak na Novi Zeland, potrebna viza.

Sve informacije o vrsti, tipu i uslovima za pojedine kategorije viza se mogu naći na: https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas. Zahtev za vizu se može podneti elektronskim putem.

Informacija o tome šta je dozvoljeno/nije dozvoljeno uneti u zemlju mogu se naći na:  https://www.customs.govt.nz/personal/travel-to-and-from-nz/ i  https://www.mpi.govt.nz/biosecurity/

 

SOCIJALNI SPORAZUMI                                                                                                        

Nije zaključen socijalni sporazum.

 

KORISNE INFORMACIJE:                                                                                                        

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – Aktuelnu informaciju o zdravstvenoj situaciji u ovoj zemlji možete videti na sajtu Svetske zdravstvene organizacije: www.who.int

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Bezbednosna situacija na Novom Zelandu je stabilna.

TRANSPORT – Međunarodna vozačka dozvola se prihvata sa maksimalnim trajanjem do 12 meseci.

 

Kontakti:                                                                                                                                                   

Prilikom boravka na Novom Zelandu, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Kanberi, putem sledećeg broja telefona: + 612 / 6290-2630 i + 612 / 6290-2948 i elektronske adrese: embassy.canberra@mfa.rs i office.canberra@mfa.rs, koja na nerezidencijalnoj osnovi pokriva Novi Zeland i Generalnom konzulatu Republike Srbije u Sidneju, putem sledećeg broja telefona: + 612 / 9362-3003 i + 612 / 9362-4637 i elektronske adrese: gkrssid@optusnet.com.au