VIZNI REŽIM

Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave: Potrebna viza
Napomena: Za nosioca putnog lista  u tranzitu neophodna je viza osim ako u tranzitu kroz NZ putuje za Australiju i poseduje validnu australijsku vizu.

 

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID- 19                                                                                                                     

Putnici koji ulaze na Novi Zeland  više neće morati da pruže dokaz da su potpuno vakcinisani, odnosno da su primili bar dve doze odobrene vakcine protiv COVID-19, niti da poseduju negativan PCR ili antigenski test.
Putnici koji dolaze neće morati da se sami testiraju na Covid-19 nakon dolaska na Novi Zeland (prvog i petog dana), ali je preporuka da to učine.
Samo oni koji su pozitivni na Covid-19 moraće da se samoizoluju u periodu od 7 dana.

Takođe, više nije obavezno popunjavanje NZ Traveller Declaration (https://www.travellerdeclaration.govt.nz/), te, nakon toga, dobijanje digitalne propusnice (Traveller Pass).

Putnici će i dalje morati da popune Passenger Arrival Card, koja se daje na letu za Novi Zeland. NZ Traveller Declaration biće ponovo uvedena sredinom 2023. godine i zameniće papirnu Passenger Arrival Card.
Maske neće biti potrebne na internacionalnim letovima na Novi Zeland kao ni na letovima u domaćem saobraćaju.
Važno je imati u vidu i da avio-kompanije, operateri plovila i druge zemlje mogu imati posebne zahteve koje putnici moraju da ispune.

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE                                                                          

Državljanima Republike Srbije je, za ulazak na Novi Zeland, potrebna viza.

Sve informacije o vrsti, tipu i uslovima za pojedine kategorije viza se mogu naći na: https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas

Zahtev za vizu se može podneti elektronskim putem, registrovanjem na linku:  https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa 

Informacija o tome šta je dozvoljeno/nije dozvoljeno uneti u zemlju mogu se naći na: https://www.customs.govt.nz/personal/travel-to-and-from-nz/travelling-to-nz/ i https://www.mpi.govt.nz/biosecurity/

SOCIJALNI SPORAZUMI                                                                                                        

Nije zaključen socijalni sporazum.

 

KORISNE INFORMACIJE:                                                                                                        

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – Aktuelnu informaciju o zdravstvenoj situaciji u ovoj zemlji možete videti na sajtu Svetske zdravstvene organizacije: www.who.int

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Bezbednosna situacija na Novom Zelandu je stabilna.

TRANSPORT – Međunarodna vozačka dozvola se prihvata sa maksimalnim trajanjem do 12 meseci.

 

Kontakti:                                                                                                                                                   

Prilikom boravka na Novom Zelandu, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Kanberi, putem sledećeg broja telefona: + 612 / 6290-2630 i + 612 / 6290-2948 i elektronske adrese: embassy.canberra@mfa.rs i office.canberra@mfa.rs, koja na nerezidencijalnoj osnovi pokriva Novi Zeland i Generalnom konzulatu Republike Srbije u Sidneju, putem sledećeg broja telefona: + 612 / 9362-3003 i + 612 / 9362-4637 i elektronske adrese: gkrssid@optusnet.com.au