VIZNI REŽIM

Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave: Potrebna viza
Napomena: Za nosioca putnog lista  u tranzitu neophodna je viza osim ako u tranzitu kroz NZ putuje za Australiju i poseduje validnu australijsku vizu.

 

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID- 19                                                                                                                      

Strani državljani (lica koja imaju odobren stalni boravak i članovi njihove uže porodice, kao i nosioci pojedinih vrsta viza) mogu da uđu na Novi Zeland. Mogućnost ulaska postoji i za druge kategorije, ako su u pitanju humanitarni ili dovoljno ubedljivi razlozi uz prethodno pribavljanje dozvole od strane nadležnih organa.
Svi putnici stariji od 17 godina moraju biti u potpunosti vakcinisani, uz uslov da je od poslednje doze prošlo 14 dana, i da je lice imunizovano vakcinama koje je prihvatio nadležni organ Novog Zelanda:   https://covid19.trackvaccines.org/vaccines/approved/#vaccine-list   
Za nevakcinisane putnike potrebno je prethodno pribaviti dozvolu nadležnih organa radi ulaska u zemlju.
Obavezan je negativan PCR test, ne stariji od 48 sati ili negativan antigenski test ne stariji od 24 sata (prestaje da važi 31. jula 2022. godine) i popunjavanje NZ Traveller Declaration (https://www.travellerdeclaration.govt.nz/), te, nakon toga, dobijanje digitalne propusnice (Traveller Pass).
*Od 31. jula 2022. godine počeće ponovno otvaranje granica Novog Zelanda i normalna obrada zahteva za vize za sve kategorije.
Tranzit državljana Srbije je dozvoljen samo za kompletno vakcinisana lica, uz posedovanje tranzitne vize (uz obavezu da vreme provedeno u tranzitu bude maksimalno 24 sata).

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE                                                                          

Državljanima Republike Srbije je, za ulazak na Novi Zeland, potrebna viza.

Sve informacije o vrsti, tipu i uslovima za pojedine kategorije viza se mogu naći na: https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas

Zahtev za vizu se može podneti elektronskim putem, registrovanjem na linku:  https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa 

Informacija o tome šta je dozvoljeno/nije dozvoljeno uneti u zemlju mogu se naći na: https://www.customs.govt.nz/personal/travel-to-and-from-nz/travelling-to-nz/ i https://www.mpi.govt.nz/biosecurity/

SOCIJALNI SPORAZUMI                                                                                                        

Nije zaključen socijalni sporazum.

 

KORISNE INFORMACIJE:                                                                                                        

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – Aktuelnu informaciju o zdravstvenoj situaciji u ovoj zemlji možete videti na sajtu Svetske zdravstvene organizacije: www.who.int

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Bezbednosna situacija na Novom Zelandu je stabilna.

TRANSPORT – Međunarodna vozačka dozvola se prihvata sa maksimalnim trajanjem do 12 meseci.

 

Kontakti:                                                                                                                                                   

Prilikom boravka na Novom Zelandu, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Kanberi, putem sledećeg broja telefona: + 612 / 6290-2630 i + 612 / 6290-2948 i elektronske adrese: embassy.canberra@mfa.rs i office.canberra@mfa.rs, koja na nerezidencijalnoj osnovi pokriva Novi Zeland i Generalnom konzulatu Republike Srbije u Sidneju, putem sledećeg broja telefona: + 612 / 9362-3003 i + 612 / 9362-4637 i elektronske adrese: gkrssid@optusnet.com.au