VIZNI REŽIM
 

Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave: Potrebna viza

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID- 19                                                                                                                      

Državljanima Republike Srbije, kao i svim stranim državljanima koji su tranzitirali ili boravili u Kini, Hong Kongu, Makau, Iranu, Italiji ili bilo gde u Evropi, Koreji, SAD ili Aziji (osim Tajvana) u poslednjih 21 dan pre nameravanog dolaska na Nauru, do daljnjeg je zabranjen ulazak u zemlju.  Ostali putnici moraju da pribave odobrenje nadležnih organa Naurua za ulazak u zemlju. Obavezan je negativan PCR test ne stariji od 3 dana, a putnici su u obavezi da pri dolasku popune zdravstvenu deklaraciju i podvrgnu se zdravstvenom pregledu, nakon čega sledi obavezan karantin od 14 dana.

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE                                                                          

Državljanima Republike Srbije je, za ulazak na Nauru, potrebna viza.

Sve informacije o vrsti, tipu i uslovima za pojedine kategorije viza se mogu naći na: http://www.naurugov.nr/about-nauru/visiting-nauru/visa-requirements.aspx 

SOCIJALNI SPORAZUMI                                                                                                        

Nije zaključen socijalni sporazum.

 

KORISNE INFORMACIJE:                                                                                                                       

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – Aktuelnu informaciju o zdravstvenoj situaciji u ovoj zemlji možete videti na sajtu Svetske zdravstvene organizacije: www.who.int

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Preporučuje se uobičajena doza opreznosti pri putovanju na ovo pacifičko ostrvo.

 

Kontakti:                                                                                                                                                    

Prilikom boravka na Nauruu, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Kanberi, putem sledećeg broja telefona: + 612 / 6290-2630 i + 612 / 6290-2948 i elektronske adrese: embassy.canberra@mfa.rs i office.canberra@mfa.rs koja na nerezidencijalnoj osnovi pokriva Nauru.