VIZNI REŽIM
 

Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave: Potrebna viza

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID- 19                                                                                      

Ulazak je dozvoljen vakcinisanim putnicima, uz uslov da je od poslednje doze prošlo najmanje 14 dana. Putnik koji putuje u Nauru avionom mora da dostavi avio-kompaniji dokaz o potpunoj vakcinaciji protiv COVID-19 pre nego što započne putovanje u Nauru (osim ako je putnik izuzet od vakcinacije pod posebnim uslovima) i dokaz o negativnom PCR testu ne starijem od 72 sata pre početka putovanja u Nauru. Takođe, potrebno je da popuni obrazac zdravstvene deklaracije po nalogu osoblja avio-kompanije i nosi masku na aerodromu i tokom leta. Svi putnici će biti podvrgnuti brzom RAT testu na međunarodnom aerodromu Nauru po dolasku. Ukoliko test bude pozitivan putnik će biti izolovan u određenom prebivalištu na minimalni obavezan period od 10 uzastopnih dana i ostaće u takvoj izolaciji dok je Nacionalna radna grupa za koronavirus ne ukine. Za one putnike čiji test bude negativan ulazak u Nauru biće dozvoljen, ali uz obavezu da ograniče svoje kretanje i aktivnosti u okviru svog mesta boravka sve dok ne urade PCR test u Naoero javnom zdravstvenom centru i tek ako test daje negativan rezultat putnik je slobodan da uđe u zajednicu, dok će putnici čiji test daje pozitivan rezultat biti izolovani.

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE                                                                          

Državljanima Republike Srbije je, za ulazak na Nauru, potrebna viza.
Sve informacije o vrsti, tipu i uslovima za pojedine kategorije viza se mogu naći na: http://www.naurugov.nr/about-nauru/visiting-nauru/visa-requirements.aspx 

SOCIJALNI SPORAZUMI                                                                                                        

Nije zaključen socijalni sporazum.

KORISNE INFORMACIJE:                                                                                                                       

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – Aktuelnu informaciju o zdravstvenoj situaciji u ovoj zemlji možete videti na sajtu Svetske zdravstvene organizacije: www.who.int

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Preporučuje se uobičajena doza opreznosti pri putovanju na ovo pacifičko ostrvo.

Kontakti:                                                                                                                                                    

Prilikom boravka na Nauruu, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Kanberi, putem sledećeg broja telefona: + 612 / 6290-2630 i + 612 / 6290-2948 i elektronske adrese: embassy.canberra@mfa.rs i office.canberra@mfa.rs koja na nerezidencijalnoj osnovi pokriva Nauru.