VIZNI REŽIM
 

Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave: Potrebna viza
Napomena: Viza na DSPI je besplatna, za turistička putovanja 20 USD

Vize se mogu dobiti u DKP ili na graničnim prelazima, ili elektronskim putem (E-viza) na
www.mfaic.gov.kh
 
Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza

 

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

Državljani R. Srbije mogu da ulaze u Južni Sudan ako poseduju negativan test.
Pod istim uslovima ulaze i drugi strani državljani.

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE

Državljanima R. Srbije za ulazak u Južni Sudan potrebni su viza i potvrda o vakcinaciji protiv žute groznice.

SOCIJALNI SPORAZUMI

Nije zaključen socijalni sporazum.

 

KORISNE INFORMACIJE

Zbog opasnosti od malarije savetuju se upotreba sredstava za odbijanje komaraca i uzimanje antimalarika.
Pre putovanja potrebno je proveriti aktuelnu zdravstvenu i bezbednosnu situaciju, a državljanima Republike Srbije trenutno se ne preporučuje da putuju u Južni Sudan bez preke potrebe.

 

Kontakti:

Prilikom boravka u Južnom Sudanu, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Adis Abebi, putem sledećeg kontakt telefona: +251911508443 i elektronske adrese: serbambadis@yahoo.com, koja nerezidencijalno pokriva Južni Sudan.