VIZNI REŽIM
 

Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave: Potrebna viza

 

SOCIJALNI SPORAZUMI:
Nije zaključen socijalni sporazum.

Kontakti:
Prilikom boravka na Istočnom Timoru, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Džakarti, koja na nerezidencijalnoj osnovi pokriva Istočni Timor, putem sledećih kontakt telefona: +6221/314-35-60, +6221/314-37-20 i elektronske adrese: embjakarta@serbian-embassy.org