VIZNI REŽIM
 

Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave: Potrebna viza
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza

 

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

Državljani Republike Srbije mogu da uću i tranzitiraju kroz Irsku. Prilikom ulaska u Irsku, neophodno je posedovati validan dokaz o vakcinaciji protiv Covid-19 ili preležanoj bolesti, ili negativan RT-PCR test, ne stariji od 72 sata.
Ukoliko putnik poseduje validan dokaz o vakcinaciji protiv Covid-19 ili potvrdu preležanoj bolesti u prethodnih 180 dana, neće biti u obavezi da se testira pred putovanje niti da se podvrgne karantinu po dolasku u zemlju. Za svrhu putovanja u Irsku, putnik će se smatrati vakcinisanim ukoliko je primio neku od vakcina koje su odobrene od strane Evropske medicinske agencije uz preporučeni broj dana nakon konačne doze https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-th… .
U slučaju da putnik ne poseduje validan dokaz o vakcinaciji protiv Covid-19 ili potvrdu o preležanoj bolesti, biće u obavezi da prilikom ulaska u zemlju priloži na uvid negativan  RT-PCR test, ne stariji od 72 sata i da se podvrgne samoizolaciji u trajanju od 14 dana. U slučaju da dobije negativan rezultata  RT-PCR testa pet dana po dolasku u Irsku, putnik će biti oslobođen dalje izolacije. 
Deca uzrasta 12 do 17 godina biće u obavezi da poseduju negativan RT-PCR test ne stariji od 72 sata pre ulaska u Irsku, osim ako ne poseduju validan dokaz o vakcinaciji ili potvrdu o preležanoj bolesti. Deca bilo kog uzrasta neće biti u obavezi da se podvrgnu karantinu ukoliko putuju sa roditeljima odnosno punoletnim licima koja su vakcinisana protiv Covid-19, odnosno preležala su ovu bolest. Ukoliko je jedan od punoletnih lica u čijoj pratnji deca putuju u obavezi da se podvrgne karantinu, u tom slučaju i deca će biti u obavezi da se podvrgnu karantinu.
Svi putnici su u obavezi su da popune Formular za lokaciju putnika - Passenger Locator Form (https://cvd19plf-prod1.powerappsportals.com/en-us/).
Detaljna informacija o uslovima ulaska u Irsku nalazi se na sledećem linku:  https://www.gov.ie/en/publication/b4020-travelling-to-ireland-during-th…        

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE

Za državljane Republike Srbije, ulazak u Irsku je moguć sa prethodno pribavljenom vizom bez obzira na vrstu pasoša (diplomatski, službeni, običan pasoš i druge putne isprave).

Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza.

 

SOCIJALNI SPORAZUMI

Nema socijalni sporazum.

 

KORISNE INFORMACIJE

TRANSPORT – Glavni aerodromi Dablin, Kork i Šenon dobro su povezani sa centrom grada, a međugradski saobraćaj – vozom ili autobusom je dobro organizovan. Usluge taksi prevoza od aerodroma do grada su takođe dostupne.

Autobuski saobraćaj je jeftiniji od železničkog. Imajući u vidu veličinu teritorije, ni jedan veći grad nije udaljen od Dablina više od 4 sata vožnje. U Irskoj se vozi levom stranom puta.

OSTALO – Evro je jedina valuta u upotrebi. Strana valuta se može zameniti u bankama i manjem broju menjačnica. Najbolje je sa sobom imati evre u gotovini ali i platne kartice su u upotrebi.

 

Kontakti:

Prilikom boravka u Republici Irskoj, za konzularnu pomoć i zaštitu, možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Londonu, koja na nerezidencijalnoj osnovi pokriva R. Irsku, putem kontakt telefona: +44 207 235 90 49 i elektronske adrese: embassy.london@mfa.rskonzul@serbianembassy.org.ukconsular@serbianembassy.org.uk, kao i počasnom konzulu R. Srbije u Dablinu, Živku Jakšiću (adresa: 12 Hermitage Lawn, Rathfarnham, Dublin 16, D16 PV48, Ireland), kontakt telefon: +353 86 803 7672, elektronska adresa: srbconsul.irl@gmail.com