VIZNI REŽIM
 

Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave: Potrebna viza
Napomena:  

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

Državljani R. Srbije mogu ući u Gambiju ukoliko su vakcinisani sa sve tri doze vakcina (Johnson Johnson, Astra Zeneca, Covilo) i u tom slučaju nisu u obavezi da rade PCR test. Putnici koji nisu vakcinisani nekom od navedenih vakcina u obavezi su da urade PCR test, ne stariji od 72 sata prilikom ulaska u Gambiju.

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE

Državljani R. Srbije mogu da uđu u Gambiju. Potrebno je da poseduju odgovarajuću vizu Komercijalni letovi su ograničeni. Kopnenim putem se može ući iz Senegala.

SOCIJALNI SPORAZUMI

Nije zaključen socijalni sporazum.

Kontakti:

Prilikom boravka u Gambiji, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Abudži, Nigerija (adresa: 11, RioNegroClose, Maitama, Abuja), koja na nerezidencijalnoj osnovi pokriva Gambiju, putem sledećeg kontakt telefona : +234 805 973 8141, +234 805 973 81 45 i elektronske adrese: serbconsabuja@gmail.com