VIZNI REŽIM
 

Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
Obični pasoši i druge putne isprave: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu nije neophodna viza ukoliko ne pokreće imigracioni postupak i istog dana nastavi put ka krajnjem odredištu

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE
Državljanima R. Srbije, nosiocima običnih pasoša, nije potrebna viza za turističku posetu i boravak u Čileu do 90 dana (Vize za duži boravak i druge konzularne usluge pruža Ambasada Čilea u Atini). U skladu sa čileanskim zakonima, deca do 18 godina starosti koja putuju sama moraju imati dozvolu za put roditelja ili staratelja. U slučaju da je ova dozvola izdata u R. Srbiji, mora biti propisno legalizovana od strane nadležnog Konzulata Čilea. Ukoliko dete do 18 godina starosti putuje u pratnji jednog roditelja ili staratelja, mora imati dozvolu za put drugog roditelja ili staratelja, takođe propisno legalizovanu. Roditelj koji putuje sa maloletnim detetom mora imati dokaz o srodstvu, i to original ili overenu kopiju Izvoda iz MKR. Ovo se odnosi kako na strane, tako i na čileanske državljane.

SOCIJALNI SPORAZUMI
Nije zaključen socijalni sporazum.

KORISNE INFORMACIJE

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – R. Srbija i Čile nemaju ugovor o međusobnom zdravstvenom osiguranju svojih građana, pa se preporučuje putno osiguranje.
Posete lekaru se u većini slučajeva ne mogu platiti karticom, već samo u gotovom novcu.
Opšta sanitarna situacija u Čileu je dobra, a najveći problem predstavlja zagađenje vazduha, koje je najveće u zimskom periodu (od maja do avgusta).

Broj hitne pomoći je 131.

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Masovne nasilne demonstracije su od oktobra 2019. godine vrlo česte, zbog socijalnog nezadovoljstva građana, zbog čega treba izbegavati veća okupljanja, pre svega u Santijago de Čile.
Stopa kriminala u Čileu nije visoka ali se preporučuju mere predostrožnosti uobičajene za turiste i boravak u većim gradovima ili turističkim centrima.
Čile spada u trusna područja. Informacije o merama u slučaju zemljotresa mogu se dobiti na sajtu Nacionalne kancelarije Čilea za hitne slučajeve (Oficina Nacional de Emergencia de Chile – www.onemi.cl).
Čile je popularna turistička destinacija za avanturističke sportove, s čim u vezi se preporučuje da se, pred put u udaljene delove zemlje, kontaktira Služba za šume Čilea www.conaf.cl ili Udruženje planinara Čilea www.feach.cl .
Sva lica koja, čak i ne znajući, prekrše čileanske zakone mogu biti proterana, pritvorena ili uhapšena. Kazne za posedovanje, korišćenje ili ilegalnu trgovinu drogama su izuzetno oštre u Čileu.

Broj telefona policije je 133.

TRANSPORT – Međunarodni aerodrom u Čileu je Komodoro Arturo Merino Benitez u Santjago de Čileu, koji je i glavna čileanska međunarodna luka.
Transport unutar Čilea je u principu bezbedan i dobro organizovan. Glavni putevi u celoj zemlji su dobri. U planinskim predelima je potrebno koristiti lance u zimskom periodu, a noću su česte guste magle.

Za vožnju u Čileu strani državljani obavezno moraju posedovati međunarodnu vozačku dozvolu.

OSTALO – Čileanski carinski propisi su veoma strogi u vezi sa privremenim unošenjem i iznošenjem oružja, lekova ili zaštićenih životinjskih vrsta.
Prilikom ulaska i izlaska iz Čilea, postoji obaveza prijave keš novca u vrednosti većoj od 10.000 USA dolara, kao i dokaz o poreklu istog, ukoliko se poseduje veća suma.
Čileanska valuta je pezos.
Prihvataju se sve važnije svetske platne kartice. Cena hotelskog smeštaja u proseku je oko 150 do 200 USD. Za ishranu je dnevno potrebno oko 50-100 USD.

Kontakti:
Prilikom boravka u Čileu, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Buenos Airesu (adresa: Montevideo 696 C1019 ABN, BUENOS AIRES, ARGENTINA), putem sledećeg kontakt telefona: +54 11 / 4813-3445, +54 11 / 4813 3446 i elektronske adrese: srb.emb.argentina@mfa.rs, koja na nerezidencijalnoj osnovi pokriva Čile.